Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Трактування виняткових прав як інтелектуальної власності в чинному ЦКСукупність виняткових прав як на результати інтелектуальної діяльності, так і на прирівняні до них засоби індивідуалізації отримала в ГК узагальнене найменування "інтелектуальна власність".
1 Див: Дозорців В. А. Нова ера в охороні виняткових прав / / Право і економіка. 1995. № 15/16; Дозорців В. А. Коментар до схеми "Система виняткових прав" / / Дело и право. 1996. № 4 і 5.
В інших законах такі результати творчої праці, як винаходи, корисні моделі та промислові зразки, іменуються промисловою власністю. Виникає питання: якою мірою потрібно оперувати категоріями інтелектуальної або промислової власності та чи є принципові відмінності, наприклад, між винаходами як об'єктами патентного права і ними ж як об'єктами промислової або інтелектуальної власності? Чи спеціальний правовий режим даних об'єктів?
Зрозуміло, подвійне найменування в ГК одного і того ж правового інституту важко визнати "законотворчої знахідкою". Тим більше що Кодекс не дає якийсь іншого трактування такого різновиду абсолютних прав, як виключні права на результати інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації юридичних осіб, а також продукції, робіт і послуг. Він лише констатує факт широкого застосування терміну "інтелектуальна власність" як у вітчизняній, так і в зарубіжній доктрині, законодавстві та практиці. Для подібного трактування є історичні та інші об'єктивні передумови.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Трактування виняткових прав як інтелектуальної власності в чинному ГК "
 1. § 1. Поняття злочину
  трактування поняття злочину як деякого роду відносини особи. Чим вона зумовлена? Аж ніяк не тим, що діяння не є обов'язковим для всякого злочину, але тим, що за своєю природою воно є явище не фізичне, а громадська. Кримінальне право, як і право взагалі, має справу не стільки з діями людей, їх поведінкою, вчинками, скільки з відносинами між ними. Безперечно,
 2. § 2. Континентальна система
  трактуванні права власності на континенті слідують римським традиціям і насамперед основоположного принципу: "не може бути двох повних прав власності на одну річ". Право власності єдине і неподільне. Неможлива розділена або двоїста власність. Специфіка ж окремих життєвих ситуацій, що не укладаються в рамки такого права власності, може бути відображена або у створенні
 3. § 3. Англо-американська система
  трактування власності полягає в допущенні існування розділеної (двоїстої) власності. Принцип "одна річ - одне право власності" не діє. Замість нього встановлений принцип, згідно з яким кількість, а значить, і зміст прав власності, що належать кільком особам стосовно однієї і тієї ж речі, може бути визначено угодою (волею) учасників. У цьому ще одна
 4. 1. Поняття використання виключних прав (інтелектуальної власності)
  трактування ознак використання окремих об'єктів виняткових прав. Наприклад, відповідно до п. 2 ст. 10 Патентного закону продукт (виріб) визнається виготовленим з використанням запатентованого винаходу, корисної моделі, а спосіб, що охороняється патентом на винахід, застосованим, якщо в ньому використано кожну ознаку винаходу або корисної моделі, включену до незалежного пункту
 5. Петро Великий
  трактування проблеми дав у 1980-ті роки Є.В. Аніс-мов. У його монографії «Час петровських реформ» (1989) дане імператором держава знову розглядається, як самостійна сила. Навіть дворянству, на думку історика, Петро відводив місце однієї з деталей державної машини, тоді як найвищою цінністю вважалося саме сама держава. Є. В. Анісімов аналізує основні законодавчі акти
 6. 7. З історії російського лібералізму
  виключно тим, якою мірою вони захищають права та інтереси окремої людини і сприяють здійсненню цілей окремих суб'єктів »(В. В. Леонтович). З точки зору діяльності особистості головним для лібералізму є підприємницький дух і воля людини. Це, в свою чергу, може забезпечити принцип приватної власності і свобода всіх проявів людських можливостей (в рамках,
 7. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  трактуванням такого жорстокого явища в громадянській війні, як білий і червоний терор: посилено підкреслювалися масовість, нелюдськість та невиправданість білого терору і лише вимушеність, виправданість і доцільність революційного, червоного терору. Деякі сучасні історики і особливо недостатньо інформовані публіцисти стверджують прямо протилежне, наводячи на доказ
 8. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. виключної компетенції. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  виключної компетенції арбітражних судів у Російської Федерації у справах сучастіем іноземних осіб відносяться справи: у спорах щодо перебуває у державній власності Російської Федерації майна, в тому числі у спорах, пов'язаних З приватизацією державного майна і примусовим відчуженням майна для державних потреб; по спорах , предметом яких є
 9. 1. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб. Виключна компетенція. Угода про визначення компетенції арбітражних судів РФ. Судовий імунітет
  виключної компетенції АПК РФ. Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи відповідно до угоди сторін, укладеним за правилами, встановленими АПК РФ. Справа, прийняте арбітражним судом до свого розгляду з дотриманням правил про компетенцію має бути розглянуто ним суті, хоча б у ході провадження у справі у зв'язку із зміною місцезнаходження або місця
 10. Поняття вікової неосудності.
  виключно примітивному розумінні норм моралі та права, з позиції яких слід оцінювати діяння, нерозуміння соціальної обумовленості норм, невміння знайти альтернативний вихід з предкрімінальной ситуації, щоб уникнути вчинення злочину тощо зниження можливості неповнолітнього керувати своїми діями може мати місце у зв'язку з такими обставинами як:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua