Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
Бунте Марно. Філософія фізики: Пер, з англ. Вид. 2-е, стереотипне, 2003 - перейти до змісту підручника

Філософія: маяк або пастка?

V s-

Був час, коли від філософії очікували рішення чуть-ли не всіх питань. Філософи самовпевнено викреслювали головні лінії картини світу, а фізикам ос-тавлялі підсобну роль її доповнення. Коли цей an-ріорістскій підхід зазнав невдачі, фізик заодно відмовився і від філософії. Зараз він не очікує від неї нічого доброго. Вже одне слово «філософія» здатне викликати у нього іронічну або навіть зневажливу посмішку. Йому не приносить задоволення вільне обертання в порожнечі.

Проте нехтування філософією не рятує від неї. Справді, коли ми говоримо про відсутність інтересу до філософії, то, ймовірно, лише замінюємо філософію експліцитну, явну, філософією неявній, імпліцитної, а отже, незрілої і неконтрольованою. Сучасний фізик відкидає застарілі догматичні системи, наполовину непроверяемие і наполовину помилкові і, як правило, безплідні в своїй більшості, тільки для того, щоб некритично сприйняти деяку альтернативну систему філософських догм.

Ця домоткана філософія, вкрай популярна серед фізиків-професіоналів, з початку нашого століття виступає під найменуванням операціоналізм. У ній вважається, що символ, так само як і рівняння, має фізичне значення лише в тій мірі, в якій він співвідноситься з деякими можливими операціями людини. Це веде до утвердження, що фізика в цілому - наука про операції головним чином вимірювальних і обчислювальних, а не наука про природу. Дана точка зору являє собою повернення до антропоцентризму, превалювали до народження науки.

Студент-фізик засвоює олераціоналістскую філософію з самого початку курсу свого навчання. Він знаходить її в підручниках і лекційних курсах, а також має справу з нею на семінарах. Він рідко стикається з критичним аналізом цієї філософії, зазвичай здійснюваним філософами, яких він не читає. Більш того, спокуса покритикувати офіційну філософію науки навряд чи викличе співчутливу реакцію, оскільки операціоналізм є ортодоксальної вірою і всяке відхилення від нього, найімовірніше, буде осміяно або навіть покаране.

Але так чи інакше, а операціоналіст і його критик займаються философствованием, що саме по собі не є чимось незвичайним або важким. Те, що дійсно важко, так це розробляти хорошу філософію, і це куди важче, ніж відмова від філософії взагалі. Коротше, фізик не може залишитися філософськи нейтральним. У більшості випадків він ненавмисно дотримується системи філософських принципів, які і будуть розглянуті в подальшому.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Філософія: маяк або пастка? "
 1. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  Філософія як специфічний спосіб осягнення і осмислення людиною дійсності. Соціальні, економічні, політичні, духовні передумови генезису філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх
 2. Теми рефератів 1.
  Основні ідеї феноменологічної філософії Е. Гуссерля. 2. Сучасна «філософія науки». 3. Психоаналіз і філософія неофрейдизму. 4. Екзистенціалізм М. Хайдеггера: предмет і завдання філософії. 5. Філософія історії К. Ясперса. 6. Новий синтез знання про людину і ноосфера (М. Шелер, Тейяр де Шарден). 7. Фрейдизм як філософський світогляд. 8. Структурна антропологія К. Леві -
 3. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  Поняття світогляду. Світогляд і філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії.
 4. Література:
  1. Кохановський В.П. Діалектико-матеріалістичний метод. - Ростов-н / Д, 1992. 2. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 3. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ, 2000. 4. Філософія. - Ростов-н / Д, 1995. 5. Філософія в питаннях і відповідях, -
 5. В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006
  У підручнику на основі новітніх досягнень природознавства і суспільствознавства популярно викладено курс філософії в сучасному її розумінні. У текст включено нариси з історії філософії. Представлені оригінальні версії діалектичної логіки, філософії природи, філософії людини. Велику увагу приділено специфічним для технічних вузів розділах теорії пізнання, методології науки та філософії
 6. Теми рефератів 1.
  Філософія Канта і сучасність. 2. Філософія Канта і природознавство XX століття. 3. Об'єктивний ідеалізм Фіхте: філософія діяльності. 4. Натурфілософія Шеллінга: повернення до природи. 5. Діалектика від Канта до Гегеля. 6. Проблема свободи в німецькій
 7. Рекомендована література 1.
  Історія філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М.,
 8. Структура курсу
  Розділ 1. Введення. Історичні віхи розвитку філософії / 6 годин / Розділ 2. Фундаментальна філософія / 16 годин / Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства. Тема 2. Методи і внутрішню будову філософії. Тема 3. Онтологічні проблеми філософії. Тема 4. Філософське розуміння свідомості. Тема 5. Сутність і форми пізнання. Розділ 3. Соціальна філософія / 12:00 / Тема 6.
 9. Наводить питання
  . Звичайна пастка, в яку іноді потрапляє більшість опитують полягає в занадто частому використанні навідних питань протягом одного співбесіди. Навідні запитання містять натяк на очікувану відповідь. Вони видають кандидату інтерес чи бажання опитувального і просто ведуть до відповідного відповіді, яка нічого не додасть до Ваших знань про кандидата. Ось приклади навідних питань:
 10. Рекомендована література 1.
  Кочергін О.М. Наукове пізнання: форми, методи, підходи. -М., 1991. 2. Вступ до філософії. Т.2. -М., Политиздат, 1989. 3. Канке В.А. Філософія. -М., 1997. 4. Радугин А.А. Філософія-М.: «Центр», 1997. 5. Швирьов B.C. Наукове пізнання як діяльність. -М., 1984. 6. Філософія. Под ред. В. І. Кохановського. -Р / Д.: «Фенікс»,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua