Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
Ю.Л. Шевченко. Філософія медицини, 2004 - перейти до змісту підручника

4. Франкфуртська школа

В осмисленні суспільства та історичного процесу самостійних філософських шкіл в зарубіжній філософії менше, ніж навчань про людину. Багато школи та напрямки звертаються до соціальної проблематики у світлі рішення інших, більш актуальних, на їх думку, проблем. Існують і відносно самостійні філософські вчення про суспільство або про суспільство і людину. До них можна віднести Франкфуртську школу, філософський історицизм, психоаналіз, культурну антропологію, Римський клуб, марджіна-лизм і кейнсіанство, неомарксизм, прагматизм, соціальну стратифікацію та ін Коротко розглянемо Франкфуртську школу.

Вона виникла в Німеччині в 20-х роках XX століття в Інституті соціальних досліджень в м. Франкфурт. З 1931 р. його директором став М. Хоркхаймер. Раніше він, а також К. Корш, Д. Лукач, Д. Рязанов (директор Інституту марксизму-ленінізму в Москві) виступили з низкою статей з соціальної проблематики в журналі «Архів історії соціалізму і робітничого руху». У них критично осмислювалася сформована соціальна ситуація в світі. У 1932 р. М. Хоркхаймер заснував журнал «Соціальні дослідження», в якому тематика статей «Архіву» отримала подальшу розробку. Особлива увага зверталася на проблеми загального, діалектики, соціально-економічні та соціально-культурологічні питання. Була зроблена спроба знайти спільні риси в ідеях гегельянства, марксизму і фрейдизму. Першими представниками формується нової школи стали М. Хоркхаймер, Ф. Поллак, Г. Гроссман, К. Вітфогель. Пізніше до них приєдналися Т. Ад Орно, Г. Маркузе, Е. Фромм, Л. Левенталь, Ф. Нейман та ін Їх роботи і склали нове осмислення суспільства, культури та історичного процесу.

У період фашизму франкфуртські філософи емігрували до Женеви, Париж і Нью-Йорк. Після війни Г. Маркузе, Е. Фромм, Л. Левенталь і К. Вітфогель залишилися жити в США. Т. Адорно, М. Хоркхаймер і Ф. Поллак повернулися до Франкфурта. У 1950 р. знову було відкрито Інститут соціальних досліджень. У ньому стали працювати А. Шмідт, О. Негг, Ю. Габермас.

Представники Франкфуртської школи виступили проти діалектики примирення Г. Гегеля, відстоювали діалектику заперечення, що не визнає тотожності буття і мислення. Така діалектика отримала у них назву «негативна діалектика» (Т. Адорно). Вони вважали, що в суспільстві багато розбіжностей, протиріч, конфліктів, воєн, думок, які неможливо привести до стану тотожності, загального єдності. Тому в діалектиці соціального розвитку основним повинно бути не «зближення протилежностей», а виявлення розбіжностей на основі не загального, а індивідуального. Треба «розговорити» реальність, щоб покінчити з абстрактністю ідеалістичних систем.

Стосується суспільству негативна діалектика мала виступити «критичної теорією суспільства».

Вона і була з успіхом використана для переосмислення як існуючих соціально-філософських концепцій, так і реальної економіки, політики, духовної культури суспільства. Представники школи прагнули показати, що ідеалізм і неокантіанство - Формалістично; неопозитивізм «розсіявся, як дим»; рафінована та амбітна феноменологія Гуссерля залишилася нереалізованою; екзистенціалізм Хайдеггера є «примітивний ірраціоналізм». У такому стилі критикувалися і інші вчення.

Вони запропонували нову концепцію освіти. Концепція була покликана розвінчати помилкові образи культури і затвердити нові. Знання, вважали, наприклад, Т. Адорно і М. Хоркхаймер, стало більше технічним, інструментальним, ніж критичним і гуманним. Страх увійшов у свідомість і привів до втрати віри в сили розуму. Важлива не істина теорій, а їх практична втілюєшся в життя, функціональність. Необхідно подолати единообразность, примітивність і аморфність цінностей, насаджуваних мас-медіа. Розвивати ініціативу, творчість, розширювати і доводити свободу.

Цікава ідея М. Хоркхаймера про те, що монополістичний капіталізм руйнує ринкову економіку і насаджує тоталітаризм. Хто не бажає говорити про капіталізм, писав він, той повинен мовчати і про фашизм. Прагнення до прибутку виливається в прагнення соціальної влади. Комунізм як державний капіталізм - пересічна версія авторитарного держави, а масові пролетарські організації стали бюрократичними і не зможуть вийти за рамки державного капіталізму. Філософія індустріального суспільства - це філософія суб'єктивного розуму, волюнтаризм. Необхідна всеосяжна критика соціального розвитку та досягнення того, щоб суспільством керував об'єктивний розум. Такий розум не повинен бути тотожним соціальній практиці. Він зобов'язаний також домогтися відчуження ідеалістичних і суб'єктивістських концепцій, відкинути їх. Об'єктивний розум - це свідомість людей, що пройшли всі «кола пекла». Це розум безвісних мучеників концентраційних таборів, які стали символом людяності, рветься на Божий світ. Завдання філософії - почути таких людей і перевести їх ідеї на загальнодоступну мову. Важливою проблемою у представників Франкфуртської школи стали потреби людей і їх повне задоволення. Спираючись на вчення 3. Фрейда, вони вважали, що людські потреби і інстинкти пригнічені цивілізацією. Г. Маркузе вважав, наприклад, що поворот до цивілізації означав перехід від негайного задоволення потреб до їх відкладеному задоволенню; від задоволення до придушення задоволення; від радості (ігри) до праці (роботі); від сприйнятливості до продуктивності; від відсутності придушення потреб до гарантованої безпеки особистості.

Усе разом узяте означає, на його думку і думку 3. Фрейда, перехід від принципу задоволення до принципу реальності. Необхідно відмовитися від такої цивілізації. Представники Франкфуртської школи різко критикували «одномірне суспільство», тобто закрите суспільство без опозиції (Г. Маркузе). У такому суспільстві формується і «одновимірний» людина. Необхідно переходити до демократизму, до надання особистості більших прав і свобод, до нової культури, де потреби людей задовольняються вільно і повно. Людина, пориваючи первісні зв'язки з природою, стає справжнім чоловіком (Е. Фромм). Дискомфорт своєї ізоляції від природи він прагне усунути придбанням нового підпорядкування: або самому підкоритися якої влади, або підпорядкувати собі інших. На цьому шляху людині необхідна допомога, щоб зберегти душевну рівновагу і зробити правильний вибір, оптимально інтегруватися в новий соціокультурний «град буття».

У даному аспекті, вважав Е. Фромм, людині має бути вибір: мати чи бути? Мати означає: «Я є те, що маю і споживаю». Не слід надмірно прагнути до власності. Ніщо не втішить людини, здобуло весь світ, але втратив себе. Орієнтир для людини - бути! Буття означає для нього незалежність, свободу і наявність критичного розуму, а також оновлення, зростання, вихід з ізоляції власного «Я».

Таким чином, сучасна європейська і вся зарубіжна філософія являє складне і різноманітне явище духовної культури. У ній осмислюються самі різні процеси і сторони буття. Найбільш поширені філософські школи та концепції, в яких досліджується процес пізнання, проблеми мови і розуміння, людини і суспільства. Сучасна філософія виступає істотним чинником формування світогляду людей, становить головне його зміст.

Література

Антологія світової філософії. ML, 1969. Т. 4.

Губман B.JI. Сенс історії: Нариси сучасних західних концепцій. М., 1996.

Проблема людини в західній філософії. М., 1998.

Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм - це гуманізм / / Сутінки богів. М., 1989.

Самосвідомість європейської культури XX століття. М '., 1991.

Запитання для самоконтролю 1.

Які загальні риси сучасної зарубіжної філософії? 2.

У чому полягають основні ідеї та форми позитивізму? 3.

У чому полягає сутність екзистенціалізму? 4.

Що таке герменевтика?

Теми доповідей та рефератів 1.

Позитивізм і його історичні форми. 2.

Вчення «філософія життя». 3.

Шопенгауер і Ніцше. 4.

Герменевтика. 5.

Сартр і проблема свободи. 6.

Фромм про способи життя «мати чи бути?»

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Франкфуртська школа"
 1. 1.1. Ідейні витоки «НЕОФІЛОСОФСКОЙ» ДОКТРИНИ
  школа склалася навколо возглавлявшегося М. Xоркхаймером Інституту соціальних досліджень, який в 1930-і рр.. став орієнтуватися на соціально-філософську проблематику. «Соціальна філософія», за задумом М. Xоркхаймера, повинна була здійснити «стиковку» філософської теорії і емпіричних наук про суспільство і людину в процесі комплексного вивчення фактів історичної реальності з допомогою
 2. 1.2. Від «критичної теорії» До «НОВОМУ філософськими ПРОЕКТУ»
  школа. Забуття буття, затемнення досокра-тичного, захоплення влади платонівської, римської та християнської метафізикою прямо веде до світової катастрофи, стверджують прихильники Хайдеггера »33. З точки зору «нового філософа», такий підхід є невиправданим спрощенням, затемняють суть справи, і в своїх роботах він пропонує іншу концепцію тоталітаризму. Таким чином, сприйнявши ряд
 3. Сучасні моделі пояснення політики
  школа), Г. Моргентау, К. Фрідріха, Л. Страусса та ін Веберовская модель політики як суспільного підприємства , тобто певної соціальної структури найвищого ступеня складності, в якій усім громадянам (підданим) відведені якісь місце і роль у владних відносинах, вплинула на сучасні структурно-функціональні підходи до пояснення політики, зокрема на концепцію одного з найбільш
 4. 3. Екзистенціалізм
  школа, Римський клуб, К. Поппер, Д. Гелбрейт, Р. Арон, Д. Белл, К. Леві-Стросс та ін.); г) осмислення співвідношення добра і зла у суспільстві і людину (релігійна філософія, психоаналіз та ін.) Розробку проблеми людини можна розглянути на прикладі екзистенціалізму. Він оформився на рубежі 20-30-х років XX століття в Німеччині. Потім отримав поширення у Франції та інших європейських країнах.
 5. 12. Основні ознакой современного міжнародного права.
  Школа міжнародного права вела відлік Із моменту Великої Жовтневої соціалістічної революції. ПРЕДСТАВНИК західної школи міжнародного права думають, что сучасне міжнародне право бере свой качан Із годині Закінчення Першої Світової Війни і Підписання системи Версальських договорів у 1919 году. Існує и третя точка зору. ее ПРЕДСТАВНИК думають, что такий відлік звітність, вести з моменту создания в
 6. 1.Поіск в галузі методології
  школа. Радянська аграрна школа - це традиції А.М. Гневушева, К.А. Неволіна, архімандрита Сергія, А.М. Андріяшева, академіка Н.К. Нікольського. Біда ж радянської науки в тому, що були віддані забуттю цілі напрямки історичної науки, наприклад краєзнавство, що є необхідною ланкою між академічною наукою і народом. Виявилася деформованою до абсурду або зовсім відкинута історія
 7. Москва.
  Археологічні розкопки в Москві мають давню традицію. Великі розміри середньовічного міста, збіг сучасного центру з найдавнішою територією Москви і значні масштаби будівництва визначили необхідність охоронних археологічних розкопок. У 80-90-ті роки археологічні розкопки і розвідки в Москві вели експедиції Музею історії та реконструкції Москви, Державного
 8. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  школа фальсифікацій », два томи біографії І.В. Сталіна. Троцький, висланий в 1929 р. з СРСР, будучи войовничим непримиренним противником Сталіна, малює СРСР як тоталітарна держава, де править бюрократія: «У Радянському Союзі існує правляча ієрархія, суворо централізована і абсолютно незалежна від так званих Рад і народу ... Бюрократія має величезними доходами не Тема 2. Система правоохоронних та інших органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю
 9. школа, 2000. Додаткова Концепція національної безпеки Російської Федерації. Затверджена Указом Президента Російської Федерації від 26 грудня 1997 (в редакції від 10 січня 2000р) Положення про національний центральному бюро Інтерполу, затверджене Постановою Уряду РФ від 14 жовтня 1996 Положення про органи попереднього слідства в системі МВС РФ, затверджене Указом
  Навчальна література
 10. школа, 2000. А.І. Алексєєв Кримінологія. - М.: «Щит-М», 2003. Організована злочинність. Під редакцією А.Я. Боргова - М., 1998. 14. Топільська Є.В. Організована злочинність. - СПб., 1999. 15. БРУСНИЦиН Л. В. Правове забезпечення безпеки осіб, які сприяють кримінального правосуддя. - М., 1999. Волеводз А.Г. Міжнародний розшук, арешт і конфіскація отриманих злочинним шляхом грошових
   Список використаної літератури
 11.  школа, 1990 р. - 385 с. Федцов В.Г. Культура сервісу. - М.: «Видавництво« ПРІОР », 1997 р. - 208 с. Фінансове управління фірмою / / Под ред. В. І. Терьохіна. - М.: Економіка, 1998 р. - 260 с. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / / За ред. Е.С. Столповой. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Изд-во «Перспектива», 1998 р. 656 с. Фінанси підприємств. / / Под ред. Є. І. Бородіної. - М.:
   § 3. Розвиток кріміналістікі України в ХХ столітті
 12.  школа кріміналістів - професорів Н. С. Бокаріуса, В. І. Фаворського, Н. А. Петрова, Н. П. Макаренка, С. Н. Матвєєва, Ю. С. Сапожнікова та ін. Перші директори Кіївського института науково-судової експертизи - В. І. Фаворській, Н. А. Петров, Ю. С. Сапожников, Б. О. Вахліс були НЕ Тільки організаторамі науки, альо й Зробили Вагомий внесок у практику судової експертизи, впровад гістологічні,
   відповідальність за шкоду, Завдання малолітнімі,
 13.  школа та дитячий садок), заклад охорони здоров'я (Наприклад, лікарня, поліклініка) чи Інший заклад, что зобов'язаний Здійснювати нагляд за нею (Наприклад, літній табір відпочинку, приймальник-розподільнік ТОЩО), а такоже заклад, Який за законом здійснює Щодо малолітнього Функції опікуна (Наприклад, дитячий будинок, інтернат ТОЩО). При цьом, протиправного діянням ціх юридичних осіб вважаться самє
   Введення
 14.  школа кримінального права - одна з найсильніших у світі - ледь не втратила статусу науки, перетворюючись з ідеолога і генератора прогресивних законів р сервільного коментатора правової вакханалії, цинічно іменованої "соціалістичною законністю". Тепер, коли з цією лакейській роллю покінчено, треба відновлювати зв'язок часів. Треба піднятися на рівень думки тих учених-юристів, чия праця був обірваний
   § 1. Необхідна оборона
 15.  школа природного права, не створюється державою, а тільки визнається і санкціонується їм "'. Під необхідною обороною прийнято розуміти непреступное заподіяння шкоди посягає особі при захист особи і обороняється або інших осіб, що охороняються законом інтересів общества'ілі держави від суспільно небезпечного посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж
  школа естественного права, не создается государством, а только признается и санкционируется им"'. Под необходимой обороной принято понимать непреступное причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества'или государства от общественно опасного посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов
© 2014-2022  ibib.ltd.ua