Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біологія. Частина 1
««   ЗМІСТ   »»

ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНА

В процесі реалізації спадкової інформації, що містяться в гені, проявляється цілий ряд його властивостей. Визначаючи можливість розвитку окремого якості, властивого даній клітині або організму, ген характеризується дискретністю дії.

Залежність формування декількох ознак від нормального функціонування продукту гена

Мал. 3.45. Залежність формування декількох ознак від нормального функціонування продукту гена.

Порушення реакції А -> В, що каталізує білком, в результаті мутації гена веде до виключення наступних етапів формування ознак D і Е

З огляду на те що в гені полягає інформація про амінокислотної послідовності певного поліпептиду, його дія є специфічним. Однак в деяких випадках одна і та ж нуклеотидних послідовність може детермінувати синтез не одного, а декількох поліпептидів. Це спостерігається в разі альтернативного сплайсингу у еукаріот і при перекривання генів у фагів і прокаріот. Очевидно, таку здатність слід оцінити як множинне, або Плейотропна, дію гена (хоча традиційно під плейотропних дією гена прийнято розуміти участь його продукту - поліпептиду - в різних біохімічних процесах, що мають відношення до формування різних складних ознак). Наприклад, участь ферменту (рис. 3.45) в прискоренні певної реакції (перетворення А в В), яка є ланкою кількох біохімічних процесів, робить залежними результати цих процесів (D і Е) від нормального функціонування гена а, що кодує цей білок.

Визначаючи можливість транскрибування мРНК для синтезу конкретної поліпептидного ланцюга, ген характеризується дозірован- ністю дії, т. е. кількісної залежністю результату його експресії від дози відповідного алелі цього гена. Прикладом може служити залежність ступеня порушення транспортних властивостей гемоглобіну у людини при серповидно-клітинної анемії від дози аллеля HbS. Наявність в генотипі людини подвійної дози цього алеля, що приводить до зміни структури (З-глобінових ланцюгів гемоглобіну, супроводжується грубим порушенням форми еритроцитів і розвитком клінічно вираженою картини анемії аж до загибелі. У носіїв тільки одного аллеля HbS при нормальному другому алелів лише незначно змінюється форма еритроцитів і анемія не розвивається, а організм характеризується практично нормальної життєздатністю.

 1. Генетичні аномалії у тварин, генетичні аномалії і стійкість свиней до деяких хвороб. Летальні і напівлетальні аномалії в популяціях свиней - генетика
  Атрезія ануса (зрощення анального отвору). Зустрічається у особин обох статей. Однак хрячки гинуть через 2-3 дня після народження, а свинки іноді виживають і дають потомство. У них можливо повідомлення прямої кишки з урогенітальним синусом. Аномалія спостерігається у свиней декількох порід
 2. Генетичні аномалії і стійкість овець до деяких хвороб - генетика
  М'язова контрактура. У новонароджених ягнят з такою патологією спостерігається сильне скорочення мускулатури кінцівок, рухливість суглобів дуже обмежена. Ягнята слаборозвинені, нежиттєздатні. Аномалія описана як летальний рецесивний ознака у австралійських мериносів. Недорозвинення вушної
 3. Генеративні мутації, питання і завдання для самоконтролю - біологія. Частина 1
  Зміни спадкової програми статевих клітин людини призводять до народження потомства з різними спадково зумовленими хворобами, в залежності від рангу мутацій - генними або хромосомними. Різні генні мутації по-різному позначаються на життєздатності організму, причому в разі їх рецессивности вони
 4. Гаплоїдія - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Незвичайний спосіб визначення статі виник у бджіл, мурах і деяких перетинчастокрилих. У цих організмів відсутні статеві хромосоми, чоловічі особини бджіл розвиваються з незапліднених яєць, тому у трутнів немає батьків і сперматогенез йде без редукції числа хромосом. Після запліднення трутні
 5. Функції вуглеводів - біохімія
  У біосфері на частку вуглеводів припадає більше, ніж всіх інших органічних сполук разом узятих. У рослинах вони становлять 80-90% з розрахунку на суху речовину; в тваринному організмі на їх частку припадає 2% маси тіла. Однак значення вуглеводів велике для всіх видів живих організмів. Для
 6. Функції різних областей нової кори - нейрофізіологія
  Раніше, в Середні століття, існувало уявлення, що психічні функції локалізовані в трьох мозкових шлуночках. І тільки в 1822 р німецький анатом Ф. Галль сформулював інший підхід до цієї проблеми в рамках науки френології, засновником якої його вважають (див. Гл. 1). Було висунуто припущення,
 7. Функції крові - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Кількість крові у дорослої людини становить 5-6 л (50 мл / 1 кг маси тіла) - 8,5% загальної маси тіла. У новонародженого кількість крові відносно маси його тіла більше, чому дорослого (107-195 мл / кг або 10-15%). У дітей першого року життя відносний обсяг крові зменшується до 75-110 мл /
 8. Функціональні показники серцевої діяльності - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Функція серця пов'язана з скорочувальної діяльністю міокарда. Під час кожного скорочення шлуночків в судини виштовхується певна порція крові, яка називається ударним , або систоличним об'ємом серця. Це важливий функціональний показник серцевої діяльності. У дорослої людини систолічний об'єм
© 2014-2022  ibib.ltd.ua