Головна
ГоловнаМови та мовознавствоЛінгвістика → 
« Попередня Наступна »
Бондарець О.Е. . Іншомовні запозичення в мові і в мові: лінгвосоціологіческій аспект / під ред. Г. Г. Інфантовой. - Таганрог: Изд-во Таганрог, держ. пед. ін-ту. - 144 с., 2008 - перейти до змісту підручника

Характеристика використаних словників

Наше завдання проаналізувати сучасний стан англійських запозичень в системі російської мови, а тому в дослідженні були використані словники, видані з 1993 р. по 2003 р., які можна розділити на такі групи: 1.

Словники іноземних слів, в яких зафіксована найбільш вживана і освоєна іншомовна лексика: Тлумачний словник іншомовних слів / уклад. Л.П. Крисін. М., 1998 [ТСІС]; Словник іноземних слів і виразів / Автор-упоряд. Е.С. Зенович. М., 2000 [СІСВ]; Словник іноземних слів / уклад. М.Ю. Женило, Е.С. Юрченко. Ростов-н / Д., 2001 [СІС]; Сучасний словник іншомовних слів / за ред. Л. М. Баш. М., 2002 [ССІС]; Тлумачний словник іноземних слів у російській мові / упоряд. В. А. Новик. Смоленськ, 2000 [ТСІСРЯ]; Великий словник іноземних слів. А.Ю. Москвін. М., 2002 [БСІС]; Великий тлумачний словник іноземних слів: У 3 т. / упоряд. М.А. Надель-Червінська, П.П. Чер-вінський. Ростов-н / Д., 1995 [БТСІС]; Універсальний словник іноземних слів російської мови / під ред. Т. Н. Волкової. М., 2000 [УСІСРЯ]; Словник іноземних слів / уклад. І.А. Васюкова. М., 1999 [СІС Вас.]. 2.

Словники російської мови можна розділити на дві підгрупи: 1)

Словники російської мови, що відображають сучасну загальновживану російську літературну лексику: Тлумачний словник російської мови / під ред. С. І. Ожегова, Н. Ю. Шведової. М., 1993 [ТСРЯ]; Великий тлумачний словник російської мови / сост. С.А. Кузнєцов. СПб., 2002 [БТСРЯ]; Комплексний словник російської мови / під ред. А. Н. Тихонова. М., 2001 [КСРЯ]. 2)

Словники, що зафіксували зміни в мові, в тому числі і в області запозиченої лексики. Відмінність цих словників від інших тлумачних словників російської мови полягає в тому, що в них відображені «ті зміни, які відбулися за останні 12 років (1985-1997) в російській мові на переломі суспільного життя, в період економічних, соціальних, політичних і психологічних катаклізмів і були сприйняті мовною свідомістю носіїв російської мови »[ТСРЯ кінця XX в., 5]. Відображаючи найбільш рухому частину лексики в межах короткого тимчасового відрізка, ці словники служать доповненням до існуючих тлумачних словників російської мови. Це наступні словники: Тлумачний словник російської мови кінця XX століття. Мовні зміни / гл. ред. Г. Н. Скляревська. СПб., 1998 [ТСРЯ кінця XX в.]; Тлумачний словник сучасної російської мови. Мовні зміни XX століть / під ред. Г. Н. Скляревської. СПб., 2001 [ТССРЯ]. 3.

Для аналізу частотних англіцизмів, уживаних у молодіжному сленгу, використаний Тлумачний словник молодіжного сленгу Т.Г. Нікітіної. М., 2003 [ТСМС]. 4.

При аналізі англійських запозичень, які не зафіксовано в інших словниках, використовувалися такі словники: Мюллер В.К. Новий англо-російський словник. М., 2001; Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford University Press, 1982 [OSDCE]; Hornby AS Oxford Student's Dictionary of Current English. Oxford University Press, 1984.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Характеристика використаних словників "
 1. Рекомендована література 1.
  БуберМ. Я і Ти. М., 1993. 2. Коробейникова Л.А. Метаморфози техногенної культури. Томськ, 1997. 3. Волков Ю.Г., Полікарпов B.C. Людина: Енциклопедичний словник, М., 1999. 4. Людина як об'єкт філософського дослідження: Античність. Середні століття. Хрестоматія. М., 1993. 5. Світ Росії - Євразія. -М.: Вища школа. -1995. 6. Франкл В. Людина в пошуках сенсу. М., 1990. 7. Блинников
 2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Навчальні посібники 1. Алов А.А., Владимиров Н.Г., Овсієнко Ф.Г. Світові релігії. М., 1998. 2. Васильєв Л. С. Історія релігій Сходу. М., 1988. 3. Введення в загальне релігієзнавство. М., 2001. 4. Історія релігії: У 2 т. М., 2002. 5. Історія релігій в Росії: Підручник. М., 2002. 6. Кімелев Ю.А. Філософія релігії: Систематичний нарис. М., 1998. 7. КривелевІ.А. Історія релігії: У 2 т.
 3. В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009
  Доцільність випуску "Короткого політекономічного словника" викликана тим, що, по-перше, довідкові матеріали подібного роду випускалися давно і вже не відображають ряду явищ, що проявилися в суспільному житті за останні десять років: йдеться про світову кризу капіталістичного способу виробництва і про спробу світової буржуазії вирішити свої проблеми за рахунок реставрації капіталізму в
 4. Довідкові видання
  Велика Радянська енциклопедія. 3-е видання. 30 тт. М., 1969-1978. Велика Російська енциклопедія. М.: Наукове видавництво "Велика Російська енцікопедія». 2005-2006 (до справжнього моменту випущено 5 тт.). Радянська історична енциклопедія. Т. 1 - 16. М., 1961-1976. Стародавній Єгипет. Енциклопедія / упорядник і науковий редактор В.В.Солкін /. Вид. Арт-Родник. 2005. Стародавній Світ. Енциклопедичний
 5. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  Міллер Т. Життя у навколишньому середовищі: У 3-х т. - М.: Прогресс - Пангея, 1993-1995. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярний екологічний словник шкільного вчителя Республіки Башкортостан. - Уфа: Кітап, 1997. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Башкортостану: Учеб. для 9 кл. - Вид. 2-е. - Уфа: Кітап, 1999. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярний екологічний словник / За ред.
 6. Висновки 1.
  Сформовано набори ознак ступенів освоєння іншомовних запозичень у системі мови: - фіксація іншомовного слова в різних словниках; - відображення в словнику семантики слова; - наявність або відсутність стилістичних послід; - наявність або відсутність переносних значень. 2. При визначенні ступеня освоєння іншомовного слова в системі мови головним диференціальним ознакою вважається його
 7. Рекомендована література 1.
  Історія філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М.,
 8. Тема 12Ціні та ціноутворення в сфере господарювання
  Поняття та характеристика Ціни. Поняття та характеристика тарифом. Класифікація ЦІН и тарифів. Характеристика вільніх ЦІН. Порядок установлення вільніх ЦІН. Характеристика фіксованіх и регульованості ЦІН і порядок їх установлення. Правові засади встановлення та Використання комунальних ЦІН. Контроль за додержанням ДЕРЖАВНОЇ дісціпліні
 9. Використана література
  1. Арин А. Азіатсько-Тихоокеанський регіон: міфи, ІЛЮЗІЇ І реальність. М., 1997. 2. Бжезинський 3. Велика шахівниця. М., 1998. 3. Дугін А. Г. Основи геополітики. Геополітичне майбутнє Росії. М., 1997. 4. Жан К., Савона П. Геоекономіка. Панування економічного простору ства. М., 1997. 5. Кочетов Е. Г. Геоекономіка (Освоєння світового економічного простору). М., 1999.
 10. Рекомендована література
  1. Акімова Т.А., Хаскин В.В. Екологія. - М., 1998. 2. Вернадський В.І. Біосфера. - М., 1975. 3. Вернадський В.І. Жива речовина. - М., 1978. 4. Вернадський В.І. Кілька слів про ноосферу. - М., 1994. 5. Воронков H.A. Роль лісів в охороні вод. - Л., 1988. 6. Вороіков H.A. Основи загальної екології. - М., 1997. 7. Коммонер Б. замикає коло. - Л., 1974. 8. Лапо A.B. Сліди колишніх біосфер. -
 11. Тема 3Правова характеристика господарських організацій
  Поняття та система господарських організацій. Загальна правова характеристика підпріємніцькіх товариств. Правова характеристика господарських товариств. Акционерное общество: Поняття та види. Характеристика акцій. Правова характеристика дівідендів. Порядок создания АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. Органи АКЦІОНЕР-ного товариства: порядок Формування та Повноваження. Правове положення товариства з
 12. Тема 4Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності
  Речові права: загальна характеристика та види. Поняття права власності. Характеристика правомочностей власника. Способи ві-никнення й Припинення права власності. Форми власності в Ук-раїні: правова характеристика. Право пріватної власності. Право комунальної власності. Право ДЕРЖАВНОЇ власності. Характеристика права оперативного управління. Порівняльно-правова харак-теристика права полного
 13. Список використаної літератури
  1. Кемпбелл Р. Макконел,, Стенлі Л. Брю - "Економікс", 2т., М.: Республіка, 1992 2. Самуельсон П. - "Економіка", 2т., М.: Справа, 1991 3. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. - "Основи менеджменту", М.: Справа, 1992 4. Короткий Економічний Словник под. ред .. Ю.А.Беліка, М., Видавництво політичної літератури, 1989 5. Пол Хейне - "Економічний спосіб мислення", М.: Справа,
 14. Використана література
  В. С. етнодемографічної процеси на Північному Кавказі. Ставрополь, 2000. Бородуліна Н. А, Фактори перерозподілу бюджетних коштів між федеральним центром і регіонами / / Известия РАН. Серія геогр. 1995. № 6. Ваяентей С. Російські реформи і російський федералізм / / Федералізм. 1996. № 23-36. Федералізм. Енциклопедичний словник. М., 1997. Dikshtt P. The Political Geography of Federalism.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua