Головна
ГоловнаПолітологіяЗагальні питання політології
ЗМІСТ:
В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009

Доцільність випуску "Короткого політекономічного словника" викликана тим, що, по-перше, довідкові матеріали подібного роду випускалися давно і вже не відображають ряду явищ, що проявилися в суспільному житті за останні десять років: йдеться про світову кризу капіталістичного способу виробництва і про спробу світової буржуазії вирішити свої проблеми за рахунок реставрації капіталізму в нашій країні; а по-друге, ці матеріали досить громіздкі і не завжди доступні тим читачам, які хотіли б розібратися в політекономічних причини подій, що відбуваються.

Введення
1. Філософія марксизму - ленінізму
Філософія
Марксизм-ленінізм
Марксизм
Ленінізм
Матерія
Свідомість
Матеріалізм
Ідеалізм
Діалектика
Метафізика
Догматизм
Ревізіонізм
Економічний базис
Надбудова
2. Виробництво
Громадське виробництво
Виробничі відносини
Продуктивні сили
Засоби виробництва
Предмети споживання
Праця
Власність
Експлуатація
Товарно-грошові відносини
Товарне виробництво
Капітал
Ринок
нетоварного виробництво
3. Суспільно-економічні формації
Суспільно-економічна формація
Рабовласницька
Феодалізм
Капіталізм
Основний економічний закон капіталізму
Соціалізм
Основний економічний закон соціалізму
Пережитки капіталізму в свідомості людей
Комунізм
Основний економічний закон комунізму
4. Громадські класи
Класи суспільні
Трудящі і експлуататори
Трудящі
Експлуататори
Велика буржуазія
Дрібна буржуазія
Робочий клас
Селянство
Інтелігенція
5. Класова боротьба
Класова боротьба
Революційний процес
Революція
Контрреволюція
Громадянська війна
Збройне повстання
Партія політична
Програма партії
Похили
6. Загальна криза капіталізму
Загальна криза капіталізму
Імперіалізм
Транснаціональні корпорації
Транснаціональні банки
"Золотий мільярд"
Міжімперіалістичні протиріччя
7. Ідеологія
Ідеологія
Ідеологія компрадорської буржуазії
Буржуазний космополітизм
Ідеологія великої національної буржуазії
Дрібнобуржуазна ідеологія
Фашизм
Мальтузіанство
Пролетарська ідеологія
Патріотизм
Пролетарський інтернаціоналізм
Соціалістична ідеологія
Комуністична ідеологія
8. Національне питання
Національне питання
Національність
Нація
Статус національних мов
9. Управління суспільством
Управління
Держава
Влада
Політична влада
Закон
Демократія
Демократичний централізм
Диктатура
Диктатура пролетаріату
Адміністрація
Чиновництво
Бюрократія
Тоталітаризм
Командно-адміністративна система управління
10. Надбудова
Наука
Культура
Мистецтво
Релігія
Мораль
Загальні питання політології:
  1. Під ред. А.В. Іванченко .. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. - М.: Фонд «Ліберальна місія». - 300 с. - 2003
© 2014-2022  ibib.ltd.ua