Головна
ГоловнаПолітологіяЗагальні питання політології → 
« Попередня Наступна »
В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009 - перейти до змісту підручника

Революція

- глибока якісна зміна в розвитку, перерва поступовості, якісний стрибок у розвитку. Революція відрізняється від еволюції - поступового кількісного розвитку без зміни якості процесу. Соціальна революція - спосіб переходу від історично зжила себе суспільно-економічної формації до більш прогресивної, корінний якісний переворот у всій соціально-економічній структурі суспільства. Критерієм прогресивності є великий ступінь усуспільнення власності на елементи виробництва.
Революцію не можна плутати з збройним повстанням яких соціальних груп або класів проти існуючої політичної влади. Революційне повстання відбувається тоді, коли існуюча політична влада зберігає застарілі виробничі відносини і противиться встановленню нових виробничих відносин, відповідних нової фор-
мації. У цьому випадку метою революційного повстання є захоплення політичної влади прогресивним класом для здійснення соціальної революції.
Оскільки у всіх досоциалістічеських суспільно-економічних формаціях влада належала правлячому класу, зацікавленому в збереженні застарілих виробничих відносин, новий, революційний клас завойовував владу в ході збройної боротьби, здійснюючи потім соціальну революцію. При соціалізмі влада знаходиться в руках трудящих, зацікавлених у переході від соціалізму до комунізму, сам цей перехід відбувається без соціальних потрясінь і є комуністичною революцією, здійснюваної дію-вующей владою "зверху" за активного сприяння трудящих мас.
Комуністична революція буде спрямована на повне усуспільнення виробництва, включаючи предмети споживання, і ліквідацію товарно-грошових відносин і в сфері споживання. Механізмом здійснення комуністичної революції буде пріоритетний розвиток суспільної сфери споживання і поетапне виведення її зі сфери товарно-грошових відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Революція "
 1. 2.« Так чи знаєте Ви, що таке Росія? »
  революційної історіографії. Сучасні історики також підтримують цю тезу. Ця обставина дозволяє використовувати матеріал з історії розвитку западнорусского регіону для аналізу соціально-економічних і політичних відносин в Стародавній Русі. З точки зору альтернативного розвитку російської державності (як протиборства старих давньоруських традицій народовладдя і нових віянь,
 2. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості становища та менталітету
  революція / / Новий світ . - 1988. - № 8. Назаров В.Д. Селянство Росії в XVI - середині XVII ст. / / Історія селянства в Європі. Епоха феодалізму. - TI - М., 1986. Покровський М.М. Матеріали з історії магічних вірувань та побуту сибіряків XVII - XVIII ст. / / З історії сім'ї та побуту сибірського селянства XVII - поч. XX ст. - Новосибірськ, 1975. Сахаров А.Н. Російське село XVII століття. - М.,
 3. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  революційно налаштовані діячі. А. И. Герцен визнавав, що «тиранія» Грозного виправдовувалася державними цілями, і вважав, що винищення «зухвалої аристократії »і« крамольних бояр »було благом для країни. Водночас він засуджував свавілля царської влади і надзвичайно шкодував про розгром Новгорода, як останнього осередку народовладдя. Помітний внесок у вивчення правління Івана Грозного вніс
 4. Петро Великий
  революцій і переконаний монархіст Карамзін не без підстав побоювався будь рішучої ломки суспільних відносин, з одного боку, і «згубного» впливу європейських ідей - з іншого. Проте історик не міг не визнати заслуг Петра I в зовнішній політиці, у справі розвитку промисловості, торгівлі, освіти. Високо оцінив, він і особисті якості імператора, якого називав «великим чоловіком».
 5. 1. Національний характер
  революційні історики, хоча їх думки не в усьому збігалися, коли вони приходили до яких-небудь висновків. В. О. Ключевський, наприклад, у своєму «Курсі російської історії» (лекція XVII) відзначав, що природний фактор відіграв винятково важливу роль у формуванні великоруської характеру. Велика кількість лісів, боліт, озер, густа мережа річок і річечок, суглинки, що переважали в складі грунтів, ризикованість ведення
 6. Олександр I
  революційній літературі йому давалася більш об'єктивна оцінка, хоча і прикрашена. У радянській же - донедавна образ Олександра I писався темнішими фарбами. Прагнення характеризувати його зі знаком «-» переважало. Особливому недовірі піддавався лібералізм Олександра I. Насправді можна з упевненістю сказати, що закладені освіченим століттям Катерини II і Лагарпом
 7. Олександр Ш
  революції. Внутрішня політика обох цих імператорів носила консервативний, охранітельскій характер, не исключавший, однак, захист інтересів російського промислового і торгового капіталу. Та й вихователем № 1 при Олександрі Олександровичу був К. П. Побєдоносцев, який почав свою кар'єру юриста і державного діяча при Миколі I. Як і Микола I, Олександр III був зразковим сім'янином, він не
 8. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  революційний рух, 2) воно проходить три етапи-дворянський (1825-1861 рр..), разночинский (18611895 рр..) і пролетарський (1895-1917 рр..) у відповідності з основними рушійними силами, що дали і назва цих етапів. Щоб переконатися в обмеженості такого трактування визвольного руху, потрібно визначити, що таке визвольний рух, які її завдання і цілі, і з'ясувати, хто ж боровся
 9. 5. Декабристи
  революційного руху починалася з декабристів і це, ймовірно, правильно. Однак рух декабристів, як вже зазначалося вище, не можна зводити тільки до революційності. За своїм змістом воно було набагато ширше. Тут поєдналися різні погляди, групи з різними ідейними установками та інтересами, по-різному розуміють цілі, завдання руху та шляхи їх досягнення. Права дослідник В.
 10. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  революційний рух, революційна боротьба показувалися, по-перше, єдино вірним напрямком суспільно-політичного життя, а, по-друге, превалюючим над іншими напрямками, навіть якщо вони по своїм змістом були соціалістичними. Тим часом, ні за кількістю учасників, ні за розмахом, ні за впливом революційний напрямок не було таким. Мало того, той екстремізм, який
© 2014-2022  ibib.ltd.ua