Головна
ГоловнаПолітологіяОбщие вопросы политологии → 
« Попередня Наступна »
В. А. Ацюковский, Б. Л. Ермилов. Краткий политологический толковый словарь, 2009 - перейти до змісту підручника

Транснациональные банки

- (ТНБ) - гигантские финансовые объединения, международные по масштабам своей деятельности и принадлежащие капиталу, как правило, одной страны. К ТНБ относятся крупнейшие банки развитых капиталистических стран с наличием разветвленной зарубежной сети и постоянным характером операций на внешних денежных рынках.
Капитал коммерческих банков империалистических государств "вырос...до таких размеров, что перенес свою деятельность далеко за границы отдельных государств, образовав группу банков- гигантов с богатством неслыханным" (Л., 22, 83).
В 1988 г. в число 25 крупнейших ТНБ мира входило: 17 банков Японии, 4 - Франции, 2 - Великобритании, и по одному - США и ФРГ. Но 15 филиалов банков США в развивающихся странах имели 948 филиалов (все остальные вместе - 1693). Основная форма экспансии ТНБ - предоставление займов и кредитов для покрытия дефицита платежных и торговых балансов этих стран с процентной ставкой от 11 до 21 %.
Международные банки - МВФ (Международный валютный фонд) и МБРР (Международный банк реконструкции и развития), находящиеся под контролем банков США, специализируются на предоставлении займов развивающимся странам под гарантированный процент и при условии выполнения предъявляемых экономических и политических требований. В результате ТНБ не только выкачивают из стран-должников во много раз больше денег, чем предоставленный заем, но и на много лет закабаляют их, поскольку эти страны не в состоянии выплатить даже проценты по займу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Транснациональные банки"
 1. Империализм
  банки (ТНБ), имеющие международный характер и поставившие под свой контроль целые отрасли производств особенно в слаборазвитых
 2. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  Касові операції банку становлять досить великий обсяг роботи і характеризують одну з головних функцій банку. Банки, здійснюючи своєчасне касове обслуговування контрагентів (клієнтів), забезпечують тим самим збереження їхніх коштів, а також сприяють додержанню емісійно-касової дисципліни. Банки здійснюють свою діяльність за цими напрямками на підставі таких документів: Інструкція про касові
 3. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  банки можуть використовувати технічні рахунки 3800 та 3801. Нарахування процентних доходів (витрат), амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами в іноземній валюті здійснюються в тій валюті, у якій обліковується пов'язаний з ними фінансовий інструмент/ Переоцінка залишків в іноземній валюті за рахунками з обліку заборгованості нарахованих доходів і витрат у зв'язку із зміною
 4. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  банки здійснюють формування резервів за рахунок витрат. Якщо є імовірність неотримання економічних вигід від операції та приймається відповідне рішення щодо визнання сумнівної заборгованості за нарахованими доходами безнадійною, то заборгованість списується за рахунок сформованих резервів. Подальший облік такої заборгованості ведеться на позабалансових рахунках групи 960 "Несплачені в строк
 5. 3. Порядок формування статутного капіталу банку.
  банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-III, зі змінами та доповненнями, законодавства України та установчих документів банку. Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно
 6. 1. Структура капіталу банку
  банки та банківську діяльність" даються такі визначення банківського капіталу. Капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань. Капітал підписний - величина капіталу, на яку отримано письмові зобов'язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпискою на акції (паї). Капітал статутний - сплачений та зареєстрований підписний капітал. Капітал
 7. 2. Розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку
  банки і банківську діяльність» від 14.09.2006 р. № 133-V мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше 10 мільйонів євро. Перерахування розміру статутного капіталу у гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладення установчого договору. За підсумками року на основі фінансової
 8. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  банки зобов'язані передбачати щоденний оборотно-сальдовий баланс. У щоденному оборотно-сальдовому балансі відображаються обороти за дебетом і кредитом за день, вихідні залишки за активом і пасивом за кожним балансовим рахунком четвертого порядку з проміжним підсумком за балансовими рахунками третього та другого порядків (аналогічно і за позабалансовими рахунками). В оборотно-сальдовому балансі
 9. 4. План рахунків і принципи його побудови
  План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та
 10. 3.Види обліку в комерційних банках.
  Система обліку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua