Головна
ГоловнаПолітологіяЗагальні питання політології → 
« Попередня Наступна »
В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009 - перейти до змісту підручника

Держава

- система організації адміністративної влади в країні. Основна функція держави - управління економічним життям суспільства, яке проживає на території країни. Цілі діяльності державної системи завжди класові, головна з них - охорона пануючих відносин власності, існуючого економічного порядку в інтересах пануючого класу і придушення опору інших класів. «Держава - це є машина для підтримки панування одного класу над іншим" (Л., 29, 441).
Основні ознаки держави - наявність системи органів і установ, що утворюють державний механізм, наявність права, т . е. обов'язкових правил, що закріплюють певний порядок суспільних відносин, структуру і діяльність державного механізму, наявність певної території, межами якої обмежена дана державна влада. Виступаючи як територіальна організація, держава активно сприяє формуванню нації.
Державна влада - верховна, тому що вона поширюється на все населення і громадські організації та в її розпорядженні є засоби впливу, якими більше ніхто не має, - державний апарат, органи придушення (армія, каральні органи, розвідка, тюрми), а також кошти ідеологічної обробки населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Держава"
 1. 6. Методичні рекомендації ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА
  1. Завдання курсової роботи Курсова робота з адміністратівного права - це Самостійна науково- дослідніцька робота студента, мета Якої Полягає у набутті студентом знань з адміністратівного права, вміння и навиків працювати з літературою (спецільною и нормативно-правовими актами), самостійно аналізуваті и узагальнюваті материал, делать и формулюваті Власні Висновки та пропозиції. Кращі курсові
 2. 8. рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні структури. - К.: На уково думка, 1990. 5. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктрінальні ас пекти Реформування / / Право України. - 1998.
 3. Скорочення:
  держава, держ. - державний н.п.а. - нормативно-правовий акт Д-ть - діяльність О.о. - громадські об'єднання З-н - закон, з-во - законодавство кіт. - який (ая.) х-р - характер І.В. - виконавча влада Адм. - адміністративний
 4. 1. Адміністративне право
  держава регулює систему суспільних відносин що виникають у процесі організації та функціонування виконавчої влади, тобто у сфері державного управління, місцевого самоврядування, в області реалізації уполномо-ченнимі органами та посадовими особами управлінських функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це
 5. У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:
  державою спеціальних го-сударственно-владних повноважень. Для всіх зазначених відносини характерні є те, що вони виникають у галузі державного управління та місцевого само-
 6. 3. Адміністративно-правові відносини
  державно-владного характеру. 2. для цих відносин характерна нерівність сторін, тобто одна сторона приймає рішення і може застосувати примус у ставлення-ванні інший. 3. Багато органів виконавчої влади та їх посадові особи мають право видання нормативного акта, т.к. діють за дорученням-нию держави. 4. Адміністративно-правові відносини можуть виникати з іні-ціативи
 7. 1. Орган виконавчої влади
  державного апарату , має свою структуру, компетен-цію, территор. масштаб. діяльності, утворена відповідно законодав-ством, наділена правом виступати за дорученням держави, при-кличуть входити в порядку здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності здійснювати повсякденне керівництво господарських, соці-ально- культурних, адміністративно-політичною сферами,
 8. 1. Під державною службою розуміється
  державних органів. Державна служба здійснюється тільки в державних органах. У державних установах і на підприємствах немає государ - жавної служби. Державна служба включає в себе: 1. Федеральну державну службу 2. Держ. службу суб'єктів РФ + Принципи державної. служби: 1. Верховенство КРФ і ФЗ над іншими н.а., посадовими инструк-ціями. 2. Пріоритет прав і
 9. Підприємства, установи як суб'єкти адміністративного права
  держав. 2) муницип. 3) приватні 3) громадські 4) і змішаних форм соб-ти Залежно від орг .-прав. форм: 1) товариства 2) товариства 3) держ. муницип. пр-ку 4) произв. кооператив Адм.-прав. статус пр-ку, учр. - це комплекс прав і обов'язків, кіт. пр-нення і учр. набуває і реалізує в процесі вчинення слід. дій: 1) створення пр-ку, учр. за рішенням власника їм-ва або
 10. Методи здійснення виконавчої влади
  держави, схвалюють їх. Засобами переконання є навчання, пропаганда, агітація, роз'яснення, обмін досвідом. Метод переконання повинен бути основним. Заохочення - це спосіб впливу через інтерес, свідомість, ко-торие направляють волю людей на здійснення корисних з точки зору заохочення справ . Заохочувальна вплив сприяє виникненню інте-са, вчинення певних справ,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua