Головна
ГоловнаПолітологіяЗагальні питання політології → 
« Попередня Наступна »
В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009 - перейти до змісту підручника

Національність

- ознака етнічної спільності людей, що включає спільність мови, історії, традицій і культури. Ознака національності передається у спадок і вихованням. У зв'язку з тим що за Радянської влади ніякого антагонізму між народами, що проживають в країні, не було, було укладено велику кількість змішаних шлюбів.
Міжнаціональні шлюби в 1988 році у% до загального числа вступили в шлюб даної національ-ності ("Статістіческійпресс-бюлетень" N 11. М., Інф.-вид. Центр, 1989) Національність вступили в шлюб Частка чоловіків, що вступили в шлюб з жінкою іншої національності Частка жінок, що вступили в шлюб з чоловіком іншої національності В середньому російські 16,0 17,2 16,6 українці 33,4 33,5 33,45 білоруси 38,6 38,1 38,35 узбеки 6,6 5,0 5,8 казахи 7,5 7,2 7,35 грузини 17,9 9,5 13,7 азербайджанці 11,5 4,4 8,95 литовці 12,4 12,3 12,35 молдавани 28,2 28,8 28,5 латиші 25,3 24,0 24,65 киргизи 6,9 6,1 6,5 таджики 12,9 11,5 12,2 вірмени 20,2 11,8 16,0 туркмени 9,0 3,9 6,95 естонці 15,8 15,2 15,5 татари 40,9 42,2 41,65 євреї 58,3 47,6 52,95 німці 67,6 64,6 66,8 З таблиці видно, що ніякого націоналізму у радянських людей не було, відносно невеликий відсоток змішаних шлюбів в середньоазіатських республіках пояснюється низьким відсотком міського населення. Ця статистика є одним із свідчень досягнутих успіхів дружби народів.
- Буржуазна і дрібнобуржуазна ідеологія, економічною основою якої є приватна власність, політика і психологія, що трактують національність як вищу внеісторічен-ську і надкласову форму суспільної єдності, як гармонійне ціле з тотожними основними інтересами всіх складових її шарів . Для націоналізму характерні ідеї національної переваги та національної винятковості. Різновидом націоналізму є так зване "національна самосвідомість".
Націоналізм є одним з важливих інструментів національної буржуазії, спрямованим на роз'єднання трудящих різних національностей, на представлення інтересів національної буржуазії як загальнонаціональних, на згортання класової боротьби (класовий мир) і на основі цього - можливість безконтрольної експлуатації свого народу.
Противником буржуазного націоналізму праворуч є компрадорська буржуазія, яка ратує за вписування економіки всіх країн у загальносвітову економіку на ринковій основі, за стирання кордонів держав і за "загальнолюдські цінності". Реалізація цих планів дозволить їй експлуатувати взагалі всі народи світу.
Противником націоналізму зліва є комуністи, які визнають єдність класових інтересів трудящих незалежно від їх національної приналежності і не визнають класового миру з експлуататорами, якої б національності вони не були.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Національність "
 1. Адміністративний процес
  національній мові. 7. право користуватися послугами адвоката. 8. відповідальність посадових осіб за правильне ведення справ. 9. право оскарження рішень. Д / з: Росинский № 3, стор 53 № 1, стор 54 № 2, стор 54 Голова профспілкового комітету підприємства звернув ува-ня директора на те, що на підприємстві не укладено НД між адміні-страції і співробітником і запропонував підготувати проект такого
 2. Від авторів
  національного характеру, без якої зараз не обійтися. Велику увагу приділено характеристиці всіх основних напрямків суспільно-політичного життя - ліберальному, революційному і консервативному - у XIX - XX століттях, а також їх лідерам. Автори прагнули піти від світоглядної однобокості, а також від колишніх стереотипів і тим більше від догматичних оцінок подій, явищ, фактів і
 3. 1.Поіск в галузі методології
  національних особливостей історичного процесу. До розгляду розвитку радянської історіографії треба підходити дуже диференційовано. В її арсеналі багато яскраві праці, особливо з історії дореволюційної Росії. В цілому радянська наука багато років розвивалася в традиціях російської історичної науки. Це насамперед російська источниковедческая школа. Радянська аграрна школа - це традиції
 4. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Національним продуктом. Приватна власність розвинена слабо. Політичний режим нездатний до політичному та соціальному розвитку. Державна централізація, як показав історичний досвід, є необхідним етапом поступального розвитку суспільства і внутрішньої закономірністю еволюції самої державності. Як справедливо зазначає В.М. Панеях, оптимальне співвідношення між
 5. 4.Питання вивчення народних рухів
  національної боротьби. Однак у наступне час події початку XVII в. розглядалися в основному з точки зору класової боротьби селян і холопів. Грунтовну аргументацію на підтвердження того, що не можна вважати селянською війною повстання К. Булавіна, висунув Н.І. Павленко. На його погляд, це було насамперед козацьке виступ, переважно на території Дона, головною метою
 6. Петро Великий
  національній культурі, але збагатила її. Історик вважав також, що всі реформи Петра I здійснювалися за заздалегідь складеним планом і були взаємопов'язані. До народних повстань петровської епохи він ставився вкрай негативно, бачив у них «випадковий бунт» людей, не розуміли загальнонаціональної користі. Підкреслюючи безперспективність цих рухів, С. М. Соловйов писав: «Все незадоволення, які
 7. 1. Національний характер
  національного характеру не ставилася. У радянський час панувала ідея інтернаціоналізму, а в застійний період - теорія нової історичної спільності, об'єднаній поняттям «радянський народ». Такий ідеологічний підхід передбачав пошуки уніфікує тенденцій у житті населення СРСР на противагу вивченню національних рис і особливостей того чи іншого народу, що проживає на території
 8. Олександр Ш
  національностей. Прагнення підкреслити все російське поширювалося на економічну політику, яка носила протекціоністський характер, сприяючи зростанню національної промисловості і торгівлі. Чи не особливо церемонився Олександр III на дипломатичному полі у відносинах з іншими країнами. Характерний такий епізод. Одного разу в Гатчині під час рибного лову дипломат однієї з великих держав домагався
 9. 3. ПРО6 помилках, прогалинах й викривлення у висвітленні історії Вітчизняної війни 1812 року
  Недоліки в дослідженні історії війни 1812 року пов'язані з тим, що багато авторів вільно чи мимоволі приукрашивали все, що стосувалося дій російської сторони і, навпаки , прагнули якомога отрицательнее характеризувати дії Наполеона і його армії. Таким чином були допущені серйозні перекоси у викладі та оцінки подій 1812 року. До Сожу-лению, помилково зрозумілої патріотизм, з одного
 10. 5. Декабристи
  національно-визвольних рухів; прихильність тактиці військового перевороту і т. д. Думки зазначених досліджень у визначенні причин виникнення руху декабристів явно накренилися (в порівнянні з попередньою історіографією радянського часу) в бік визнання впливу Заходу як більш важливого чинника але порівнянні з внутрішньоросійськими обставинами, породивши-ми цей рух.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua