Головна
ГоловнаПолітологіяЗагальні питання політології → 
« Попередня Наступна »
В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009 - перейти до змісту підручника

Соціалізм

- економічний тип суспільства, соціалістична суспільно-економічна формація, в якій економічний базис являє собою цілісну систему відносин загальнонародної власності на засоби виробництва і додаткову працю трудящих та особистої власності на предмети споживання і гроші. Цей базис, так само як і базис попередніх формацій, служить економічною основою соціалізму і обумовлює всі його економічні закони.
Аналогічно попереднім формаціям економічний базис соціалістичного суспільства містить у собі основне протиріччя соціалізму - між суспільним характером виробництва і неповністю громадським характером привласнення предметів споживання.
Неповна ступінь усуспільнення соціалістичного виробництва обумовлена необобществленной сферою розподілу і споживання у вигляді особистого присвоєння предметів споживання і грошей.
Подібно до того, як існує тільки один капіталізм, определямий одним економічним базисом з різними політичними надбудовами, є тільки один соціалізм. Ні соціалізму "казармених", "сталінських", "демократичних", з національною специфікою і т.п. По-будувати соціалізм - значить забезпечити панування відносин загальнонародної власності на засоби виробництва і робочу силу, яка перестає бути товаром при заборону наймання-ного праці та відсутності приватної власності на засоби виробництва. До середини З0-х років в нашій країні ці положення були реалізовані, і тим самим побудовані основи соціалізму. Але соціалізм, як і всяка суспільно-економічна формація, може мати різні надбудови.
Соціалізм є останньою класово-антагоністичної формацією, оскільки тільки при комунізмі в силу повного усуспільнення виробництва і вирішення всіх економічних протиріч не буде ні класів, ні класової боротьби.
При соціалізмі соціальна захищеність трудящого значно вище, ніж трудящого-робітника при капіталізмі. Суспільство захищає трудящого від експлуатації і безробіття і забезпечує йому соціальні гарантії в громадській сфері споживання у вигляді безкоштовного
житла, освіти, охорони здоров'я та низьких цін на предмети особистого споживання. Труд-щійся вільний у виборі професії та сфери діяльності, але зобов'язаний дотримуватися социалисти-етичні закони і не має права тунеядствовать за рахунок суспільства.
Велика соціальна захищеність і соціальна справедливість призводять до того, що продуктивність праці трудящого при соціалізмі вище, ніж робітника при капіталізмі, що визначає перемогу соціалізму над капіталізмом.
Розвиток продуктивних сил при соціалізмі за збереження особистої власності на предмети споживання і гроші призводять до нерівномірного їх розподілу, до зростання товарних і ринкових відносин, і появи нового класу буржуазії, що займається експлуатацією трудящих - привласнення чужого неоплаченого туди через накопичення особистої власності і грошей. Це призводить до загострення основного протиріччя соціалізму і до кризи. Криза може бути дозволений або за допомогою контрреволюції шляхом відновлення капіталістичних виробничих відносин, або за допомогою комуністичної революції шляхом встановлення комуністичних виробничих відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціалізм "
 1. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  соціалізму. Та трактування народництва, яка утвердилася у нас завдяки ленінським оцінками, як напрям «дрібнобуржуазне,« утопічне »,« націоналістичний »і« реакційний », зараз переглядається. Невірно показувалося і ставлення народників до робочих. Заперечуючи нібито капіталізм, вони або не бачили робітничого класу або не звертали на нього уваги, не розуміючи його історичної місії. На
 2. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Соціалізму », або« рабству в новій формі », більш страшному, строгому і примусовому. Росія ж має майбутнє, оскільки ще не досягла періоду розквіту, тому вплив загниваючого Заходу може виявитися для неї смертельною отрутою. Для зміцнення свого становища Леонтьєв закликає звернутися до першоджерела православ'я, адже воно і є «наш національний ідеал», - до Візантії. «Візантизму в
 3. 1.Економіка і соціальна структура
  соціалізму. Все це робилося для того, щоб обгрунтувати високу ступінь зрілості соціально-економічних передумов Жовтневої революції 1917 року. Правда, не всі історики та суспільствознавці беззастережно поділяли викладену вище точку зору на рівень економічного розвитку Росії на початку XX століття. Ще в 1969 році група вчених-істориків (П.В. Волобуєв, К.Н. Тарновський, А.М. Ан-фімов, І.Ф.
 4. 2. Революція 1905-1907 рр..
  соціалізму і отримала назву «зубатовщина». Незабаром обман виявився й зубатовщина зазнала краху. З'явилися нові судження про ступінь участі різних соціальних сил, класів і партій в революції. Загальновідома і в основі правильне положення про існування в початку XX століття трьох таборів на арені суспільної боротьби (урядовий, ліберальний і демократичний розглядається нині з
 5. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  соціалізму і нового - ніби у нас не було ніяких передумов для соціалістичної революції, окрім бажання більшовиків захопити владу для соціалістичного експериментування. Причому передумови Жовтня та передумови соціалізму навмисно не розрізняються в обох варіантах. У той час, як ще Ленін стверджував, «в Росії соціалізм не може перемогти безпосередньо і негайно », та Жовтневий
 6. 1.Сущность і уроки НЕПу
  соціалізму, нове розуміння економічних основ соціалізму і форм функціонування економіки. Тут треба відзначити насамперед відмова від розуміння соціалізму як безроздільного панування державної власності, визнання необхідності різноманіття форм суспільної власності, які найкращим чином дозволять подолати відчуження людини від засобів виробництва. Мабуть, саме в
 7. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  соціалізму в СРСР. У 1946 р. І.В. Сталін, говорячи про корінних відмінностях радянського методу індустріалізації від капіталістичного, назвав одне з таких відмінностей: в капіталістичних країнах індустріалізація зазвичай починається з легкої промисловості, в нашій же країні цей « звичайний шлях »партія відкинула і почала з розгортання важкої індустрії. Односторонньо тлумачачи це положення, багато істориків і
 8. Драма« розселянення »
  соціалізму в СРСР». Тому тематика робіт спочатку зводилася в основному до характеристики «року великого перелому» (Н.Н. Чорноморський, С.П. Трапезников, П.Н. Шаров та ін.) Особливе місце в історіографії 50-х рр.. зайняла монографія М.А. Краєва «Перемога колгоспного ладу в СРСР» (1954), що з'явилася найбільш повним описом аграрної історії перших 20 років Радянської влади, але теоретичні положення
 9. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  соціалізму одним ефективним стрибком. Корінь допущених деформацій лежить в повному перекрученні ідеї соціалізму, його гуманістичної сутності. Вибір шляху завершився наприкінці 1929 р. на листопадовому Пленумі ЦК ВКП (б), коли стався фактично політичний переворот , що виразився в наступному: у зміну персонального складу керівництва; в зламі колишньої політики і методів її проведення; у впровадженні
 10. 5. Оточення І. В. Сталіна
  соціалізм. Спеціальні знання здавалися тоді не настільки важливими для керівника, більше цінувалися енергія, наполегливість, уміння командувати чи примусити людей до роботи. А вже умінням командувати сталінське оточення володіло досконало. Одночасно розвивався процес духовно-морального переродження частини правлячої партійно-державної еліти, готової втриматися на верху управлінської
© 2014-2022  ibib.ltd.ua