Головна
ГоловнаПолітологіяЗагальні питання політології → 
« Попередня Наступна »
В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009 - перейти до змісту підручника

Надбудова

- сукупність ідеологічних відносин, поглядів і установ суспільства, обумовлена його економічним базисом і рядом інших факторів - передісторією , географічними і клі-
6
автоматичними особливостями, взаємовідносинами класів і суспільних груп всередині суспільства і його зовнішнім оточенням.
Виростаючи на економічному базисі конкретної суспільно-економічної формації, надбудова впливає на його формування та зміну, прискорюючи або сповільнюючи розвиток суспільства. У класово-антагоністичному суспільстві існують дві надбудови - панівного і пригнобленого класів. Перша прагне до закріплення базису існуючої суспільно-економічної формації, друга - до його зміни. При соціалізмі саме надбудова робить вирішальний вплив на перехід від соціалістичного базису до комуністичного або, навпаки, до реставрації капіталізму. Так дрібнобуржуазна ідеологія значної частини творчої інтелігенції, вирощеної і обогатившейся за рахунок народу, стала застрільником повернення до капіталізму, при якому інтелігенція, як їй здавалося, зможе зайняти належне місце в буржуазному суспільстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Надбудова "
 1. 4.Питання вивчення народних рухів
  надбудовою та відповідними їй формами суспільної свідомості. Тому одним із завдань є вивчення соціальної психології. Це особливо важливо для поглиблення уявлень про причини і приводи народних рухів, про характер їх вимог. У вітчизняній історіографії у визначенні останніх наявні два підходи: одні дослідники оперують при аналізі «чарівних» листів і
 2. 57. Поняття і джерела виборчого пра-ва.
  Надбудові сучасного суспільства. В даний час конституції більшості країн проголошують загальне виборче право, яке тим не менше обмежена поруч вимог, яким повинен відповідати гражда-нин для отримання права участі в
 3. 30. Критерії періодизації держави і права
  надбудови, а й базису, що було пов'язано із забезпеченням ним як політичного, так і господарського соціального функціонування суспільства. Інше місце займає держава у вторинних цивілізаціях: західноєвропейської, північноамериканської, східно-європейської, латиноамериканської, буддійської та ін Тут проявилося розходження між державною владою і культурно-релігійним комплексом.
 4. 1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.
  Надбудову, а й пояснює об'єктивні процеси її розвитку, виявляє які закономірності в основі цих процесів. Евристична функція. ТГП не обмежується пізнанням і поясненням основних закономірностей, вона відкриває нові явища державно-правового життя суспільства. Прогностична функція. ТГП конструює наукові гіпотези подальшого розвитку держави і права на основі
 5. 5. Співвідношення права і гос-ва. Етатистського і правове гос-во.
  Надбудови суспільства і існувати ізольовано не можуть, Держава видає і охороняє норми права, без його правотворчої і владної діяльності вони не можуть придбати офіційну форму суспільних відносин. З іншого боку, в нормах права держава отримує своє юридичне оформлення, його діяльність здійснюється тільки на основі норм, які визначають форми і методи
 6. Введення
  надбудови суспільства вимагають створення принципово нової Армії - Армії, що будується не так на принципі всенародної захисту Вітчизни, а Армії високотехнічною, високонаукових і високопрофесійної, різко обмеженою кількісно (держава не може витрачати фінансові кошти і «вшир» і «вглиб»). Фінансування Армії повинно стимулювати якісні зміни за рахунок зниження кількісної
 7. 70. Загальні положення про право власності. Власність і право власності.
  Надбудовою "відносин власності, а й активно впливає на їх формування і розвиток. Це пов'язано з тим, що право є суспільно-політичним інститутом і елементом суспільної свідомості. Відносини власності регулюються різними галузями права. Але провідна роль тут належить приватному (цивільному праву), яке визначає зміст права власності, регулює поведінку
 8. § 1. Наука цивільного права
  надбудови на економічний базис суспільства. У цій області цивілістична наука також досягла певних успіхів. Так, наукові дослідження цивілістів у сфері цивільного правовідносини були покладені в основу вивчення правовідносин, що виникають в інших галузях права. В основі будь-яких правовідносин лежать відповідні юридичні факти, вивчення яких також відноситься до завдань
 9. § 1. Поняття цивільних правовідносин та його особливості
  надбудови та економічного базису, їх зв'язок і взаємодія. Цінність громадянського майнового правовідносини як певного наукового поняття в тому і полягає, що воно дозволяє виділити те ланка в ланцюзі загального зв'язку і взаємодії, в якому безпосередньо стикаються елементи надстроечного і базисного характеру. Останнє має надзвичайно важливе значення для характеристики
 10. § 2. Зміст і форма громадянського правовідносини
  надбудові. Воно являє собою діалектичну єдність економічного змісту і правової форми. Форма громадянського майнового правовідношення (суб'єктивні права й обов'язки) знаходиться в області правової надбудови, а його зміст (взаємодія учасників) - у сфері економічного базису. На відміну від майнового як форма, так і зміст особистого немайнового
© 2014-2022  ibib.ltd.ua