Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Зміст і форма громадянського правовідносиниЗміст цивільних правовідносин. У процесі цивільно-правового регулювання суспільних відносин їх учасники наділяються суб'єктивними правами та обов'язками, які надалі і зумовлюють поведінку учасників в рамках існуючих між ними правовідносин. Як і будь-яке суспільне відношення, цивільне правовідношення встановлюється в результаті взаємодії між людьми. У правовідносинах взаємодія його учасників здійснюється відповідно до належними їм суб'єктивними правами і покладеними на них обов'язками. Так, у правовідносинах купівлі-продажу продавець передає продану річ покупцеві у власність на умовах і в терміни, обумовлені договором між ними, а покупець сплачує продавцю гроші в розмірі та в строки, встановлені цим же договором.
Вхідні в предмет громадянського права суспільні відносини в результаті їхнього правового регулювання не зникають, а лише здобувають правову форму, за допомогою якої упорядковується їхній зміст. Тому зміст цивільних правовідносин утворює взаємодія їх учасників, що здійснюється відповідно до їх суб'єктивними правами і обов'язками.
Форма громадянського правовідносини. Суб'єктивні права і обов'язки, що належать учасникам громадянського правовідносини,
утворюють його правову форму. Під суб'єктивним правом розуміється юридично забезпечена міра можливої поведінки уповноваженої особи, а під суб'єктивної обов'язком - юридично обумовлена міра необхідної поведінки зобов'язаної особи в цивільному правовідношенні. Особливістю суб'єктивних цивільних прав та обов'язків є те, що вони носять або майновий, або особистий немайнову характер. Так, право власності-це майнове право, яке надає його власникові юридично забезпечену можливість за своїм розсудом володіти, користуватися і розпоряджатися належними йому речами. Право на захист честі, гідності та ділової репутації-особисте немайнове право, яке надає управомоченномуліцу юридично забезпечену можливість вимагати спростування ганебних його честь, гідність та ділову репутацію відомостей.
Єдність змісту і форми громадянського правовідносини. Цивільне майнове правовідношення не можна віднести цілком ні до економічного базису, ні до правової надбудови. Воно являє собою діалектичну єдність економічного змісту і правової форми. Форма громадянського майнового правовідношення (суб'єктивні права й обов'язки) знаходиться в області правової надбудови, а його зміст (взаємодія учасників) - у сфері економічного базису. На відміну від майнового як форма, так і зміст особистого немайнового правовідносини знаходяться поза економічного базису. Тому особисте немайнове правовідношення цілком відноситься до надбудовних явищ.
У цивілістичній літературі широко поширена думка про те, що зміст цивільних правовідносин утворюють суб'єктивні права та обов'язки його учасників. Ця позиція цілком припустима для тих авторів, які розглядають цивільні правовідносини як особливе ідеологічне відношення, що існує поряд з регульованим суспільним відношенням. Змістом такого правовідносини нічого, крім суб'єктивних прав і обов'язків, не може і бути. Однак автори, що розглядають цивільні правовідносини як саме суспільні відносини, врегульоване нормою цивільного права, впадають у протиріччя, затверджуючи, що зміст такого правовідносини складають громадянські права та обов'язки. Суб'єктивні права і обов'язки з'являються лише в результаті правового регулювання. Тому виходить, що суспільні відносини до його правового регулювання не мало свого
змісту, або воно зникло в процесі правового регулювання. Разом з тим цілком припустимо говорити про суб'єктивні права та обов'язки як про юридичний зміст громадянських правовідносин, оскільки в них закладена можливість того взаємодії учасників правовідносини, яке утворює його зміст. Тому надалі в цьому підручнику під юридичним змістом цивільних правовідносин будуть розумітися суб'єктивні права і обов'язки, що належать учасникам правовідносин.
Специфіка цивільних правовідносин проявляється не тільки в їх форму та зміст, але також в їх суб'єктів та об'єкти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Зміст і форма цивільних правовідносин "
 1. ЗМІСТ:
  форма громадянського правовідносини 76 § 3, Суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин 78 § 4. Види цивільних правовідносин 80 § 5. Підстави цивільних правовідносин 82 Глава 6. ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 86 § 1. Правоздатність та дієздатність громадян 86 § 2. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану 100 § 3. Безвісна відсутність 103 Глава 7.
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  змісті суспільних відносин, що виникають при різних формах вирішення правових спорів. Точка зору двох процитованих авторів може бути, на наш погляд, використана і як аргумент проти об'єднання цивільного і арбітражного процесуального права в єдину галузь права через схожість принципів діяльності, процесуальної форми і окремих інститутів. 5. І теоретиками, і
 3. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  змісту реалізації принципу гласності в арбітражному процесуальному праві слід зазначити правило, згідно з яким присутні в залі засідання мають право робити письмові нотатки, вести стенограму і звукозапис. Кіно-і фотозйомка, відеозапис, а також трансляція судового засідання по радіо і телебаченню допускаються з дозволу суду, що розглядає справу. Тим самим створюються
 4. Поняття і класифікація доказів
  зміст доказів і засоби доказування як процесуальна форма їх використання. Фактичні дані, або відомості про факти (інформація про факти), відтворюють факти реальної дійсності, є їх відображенням. Наявність змісту доказів у вигляді відомостей про факти характерно для доказів, що використовуються в процесі пізнавальної діяльно-сти в будь-якій сфері людської
 5. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
  зміст чинному законодавству, чи не змінює воно точно встановлений законом зміст матеріальних правовідносин; чи не суперечить інтересам держави; укладено воно в сфері підлягає договірного регулювання. З'ясовуючи, чи не порушує мирова угода права інших осіб, арбітражний суд повинен переконатися не покладено їм обов'язки як на осіб, які не беруть участь у справі, так
 6. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
  змісту реалізації прин-ципу гласності в арбітражному процесуальному праві слід від-мітити правило, згідно з яким присутні в залі засідання мають право робити письмові нотатки, вести стенограму і звукозапис. Кіно-і фотозйомка, відеозапис, а також трансляція судового засідання по радіо і телебаченню допускаються з дозволу суду, що розглядає справу. Тим самим створюються
 7. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  Зміст, юридичні
 8. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  зміст контракту зовсім не відповідає нормам цивільного права. Основними недоліками існуючого контракту є: його безваріантность, що для настільки багатоструктурний, багатофункціональною і багатосуб'єктній системи позбавляє його практичного сенсу. А можливості командирів встановлювати різні варіанти в графі 6 «Додаткові умови» не визначені нормами права. У контракті і
 9. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  зміст правовідносини (юридичні права і обов'язки); в) об'єкти правоотношенія3. Така структура правовідносини, на нашу думку, може бути поширена і на кримінальну правовідносини. 1 А. А. Піонтковський. Деякі питання загальної теорії держави і права. - «Радянська держава і право», 1956, № 1, стор 18. 2 Див: А. А. Піонтковський. Правовідносини в кримінальному праві. -
 10. § 1. Поняття злочину
  зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., То в них важко знайти термін, який би охоплював всі карані форми поведінки. Давньоруське право, найважливішим пам'ятником якого вважається Руська Правда (у різних редакціях), нерідко використовувало слово "образа", але було б неправильно вважати, що воно
© 2014-2022  ibib.ltd.ua