Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Є. В. Зоріна, Н. Ф Рахманкулова. Філософія в питаннях і відповідях. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, - 336 с., 2007 - перейти до змісту підручника

88. Як змінювалося місце онтології в системі філософського знання в ході його історичної еволюції?

Будучи невід'ємним компонентом філософського знання, онтологія зазнавала чималі зміни в процесі історичної еволюції філософії. Ці та зменением носили як якісний, так і кількісний характер Якісна еволюція онтології була пов'язана з її змістовним напол нением, тобто з самим характером висунутих онтологічних проблем, і це тягло за собою зміни і в застосовуваному понятійному інструментарії, і в трактуванні самих понять і категорій, використовуваних для осмислення піднятих онтологічних питань Кількісна ж сторона її еволюції

виражалася в коливаннях питомої ваги онтологічної проблематики в загальній масі філософської проблематики епохи I Змінювався спосіб постановки, формулювання отологічній и питань, самі вони були схильні дезакгуалізаціі і реак-I туалізаціі.

В історії філософії онтологічна проблематика в чистому вигляді раніше всього вичленяється в Елсйской школі, вперше] в історії філософії поставила питання про небуття, про двіжс-I нии і сформулировавшей ідею тотожності буття і мислення Питома вага Егой проблематики залишається досить високим на | протязі всієї Античності й Середньовіччя, хоча і сильно змінюється в якісному відношенні.

Ці відмінності були пов'язані насамперед з теоцентризмом середньовічної філософії, її I зосередженістю на питанні про бьпіі Бога і його відносин 'зі світом і людиною. Висока питома вага онтолого! іческой I проблематики продовжував зберігатися (за вирахуванням хіба що філософії раннього Відродження) аж до епохи Нового часу мене включно, як зберігали актуагиюсть центральні онтологічні питання, висунуті в середньовічній філософії, але одночасно відбулася її су щественно змістовна модифікація, що було викликано світоглядної переорієнтацією, в ході якої теоценгрізм був замінений при родоцентрізмом, механицизмом і раціоналізмом.

В кон XVIII і особливо в XIX в відбувається «разонтоло-гізація» філософії у зв'язку з прагненням багатьох філософів і цілих філософських шкіл (позитивізм, прагматизм, неокантіанство та ін.) подолати «стару метафі тику» і створити нову філософію, орієнтовану на науку і побудовану за її моделі У кількісному відношенні онтологічна проблематика помітно зменшується, звужується аж до видимого її зникнення.

Однак вона продовжує бути присутнім навіть у тих філософських вченнях, які демонстративно проголосили відмову від неї, - неявно Йдеться про своєрідну суб'єктивно-ідеалістичної онтології.

У філософії XX в. відбувається (при збереженні «антіметафізіческой» тенденцій) реабілітація онтології (неореалізм, «критична онтологія», діалектичний матеріалізм, філософія Хайдеггера). що супроводжувалося іначітельной якісної трансформацією розглянутої онтологічної проблематики. Характерна особливість онтології XX і це її раз різноманітність. Тут ми зустрічаємося і з знайшовшими друге життя теонентрістскімі (неотомізм), реалістичними (діалектичний матеріалізм, неореалізм) онтологічними доктринами, до с неявній суб'єктивно-ідеалістичної онтолої ией (неопозі

тівізма), і з новими онтологічними побудовами , які були запропоновані феноменологією і екзистенціалізму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 88. Як змінювалося місце онтології в системі філософського знання в ході його історичної еволюції? "
 1. Філософія природи.
  Онтологія: вчення про суще, існуючому; сфера філософського знання, предметом якої є дійсність, світ речей і явищ, що склався до людини і існуючий крім людини. У цьому відношенні філософія природи розглядає той же коло об'єктів, що і природознавство. Однак на відміну від природознавства, орієнтованого на створення конкретної, фактичної наукової картини світу,
 2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ»
  як філософська проблема 8 серпня 4 квітня 2 1.1 Філософські концепції людини. Еволюція уявлень про людину в історії філософської думки. 1.2 Основні підходи до моделювання антропосоциогенеза. Співвідношення біологічного, психологічного та соціального в людині. 1.3 Особистість. Проблема свободи і відповідальності людини. 1.4 Людина в світі культури. 2 2 2 2 2
 3. § 2. Які теми стали загальними для всіх філософських напрямів?
  Яка природа людини? Третій: які є у людини форми пізнання світу і себе? І четвертий: які пу ти доступні людині в житті для досягнення ним досконалості - «щастя»? Ось найважливіші проблеми, що становлять «серцевину» всієї теоретичної частини філософського світогляду. А в спробі відповісти на них народжуються чотири відповідних їм фундаментальних розділу. Так, спроби відповісти
 4. Фредерік Коплстон. Історія філософії. Стародавня Греція і Стародавній Рим. Том II, 2004

 5. XVIII. Ілюмінація Еволюції
  змінюються у зворотному відношенні; масові та молекулярні зміни, вироблені постійно діючою силою, також змінюються у зворотному
 6. § 1. Введення
  як окрема область людського знання стала частиною філософського світогляду, цілком спочиваючи і залежачи від його деяких найважливіших розділів. А саме філософія історії залежна від онтології і гносеології і є не тільки продовженням, а й приватною формою їхнього існування. І дійсно, якщо онтологія ставить перед собою завдання описати філософську картину світу, а гносеологія -
 7. Фредерік Коплстон. Історія філософії. Стародавня Греція і Стародавній Рим. Том I М.: ЗАО Центр поліграф. - 321 с., 2003

 8. Методи і внутрішній зміст філософії.
  Як філософський антипод діалектичного методу. Сутність і основні поняття метафізики. «Стара» і «нова» метафізика. Місце і роль поняття «метафізика» в категоріальному апараті сучасної філософії. Роль метафізичного методу у філософському
 9. Як ці частини поєднуються
  як веде себе людина. Ці три гілки філософії зазвичай співіснують разом. Насправді необхідно якийсь філософське осмислення ситуації, щоб розділити їх на частини. Наприклад, одне з головних відмінностей ранньої філософії від грецької міфології полягає в тому, що філософія вважає онтологію (буття) незалежним від етики, яка, з точки зору міфу, визначає космічний порядок. Міф
 10. МЕТОДИ І ВНУТРІШНЄ ЗМІСТ ФІЛОСОФІЇ.
  Як вчення про буття, гносеологію - вчення про пізнання. Логіку. Методологію пізнання, філософську антропологію, етику, естетику, історію філософії та ін Різним філософським течіям і напрямів були властиві різні методи побудови своїх філософських систем, а, отже, різні методи пізнання і пояснення: діалог і інтелектуальне споглядання (Платон), софістичний метод,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua