Головна
ГоловнаCоціологіяІсторія соціології → 
« Попередня Наступна »
Ковалевський М. М.. Соціологія. Теоретико-методологічні та історико-соціологічні роботи / Відп. ред., предисл. і упоряд. А. О. Бороноев. - СПб.: Видавництво Руської християнської гуманітарної академії. - 688 с., 2011 - перейти до змісту підручника

Карєєв щ, М ЯК історик і соціолог 462

Мені неодноразово доводилося чути від М. М. Ковалевського, що він вважає себе більш істориком, ніж юристом, маючи на увазі, звичайно, звичайне значення останнього слова. У цьому ж сенсі нерідко висловлювалися і деякі юристи, але я ніколи не чув, щоб історики не вважали за його своїм, і я думаю, що однаково були праві і сам покійний Максим Максимович, і ті юристи або історики, які бачили в ньому більше історика, ніж юриста. Підкреслюю це «більше», замість «швидше», яке я тут зараз мало не написав. Звичайно, Ковалевський був і юристом та істориком, але одним менше, іншим більше, і справа зовсім не у виборі, до якої категорії - юристів-істориків - його слід скоре зарахувати.

Те, що можна назвати «чистою» юриспруденцією, дуже далеко від історії, як і історія, в свою чергу, від неї дуже далека. Недарма між обома науками настільки довгий час не було майже ніяких точок зіткнення, і лише в XIX столітті утворилася в юриспруденції історична, школа, та й сама історична наука стала більше цікавитися правом.

Звичайно, в даний час є багато вчених, що займають положення. в цієї порівняно нової, так би мовити, проміжної області між юриспруденцією та історією, але у них завжди виявляється ухил в ту або іншу сторону, і тому одні є більше юристами-істориками, а інші істориками-юристами.

Ковалевського я зарахував би до другої категорії, якби він в історії був виключно юристом, тобто якби він займався тільки одним правом в його історичному розвитку. Історичний інтерес Ковалевського був вельми широким. Поруч з предметами, що входять до складу публічного права, його увагу привертали до себе і питання права приватного, особливо явища власності і сім'ї, і разом з цим він виходив за межі

права в тісному сенсі слова, працюючи також в області народного господарства, тобто був не тільки юристом, а й економістом, так що його наукові праці стосувалися і держави, і права, і економічного життя, - а це робило його соціологом. Адже по думки засновника соціології Огюста Конта, вірним послідовником якого в цьому відношенні Ковалевський залишався до кінця днів своїх, загальна теоретична наука про суспільство повинна вивчати суспільні явища в їх «консенсе» (consensus), тобто у загальній їх сукупності і в їхніх взаєминах. Більш спеціальні суспільні науки вивчають суспільство лише з однієї якої-небудь сторони, розрізняючи, наприклад, явища господарства, права, держави; соціологічна ж точка зору як раз і полягає в прагненні до синтезу економіки, юриспруденції та політики. У своїх історичних працях в галузі права Ковалевський примикав ні до німецької історичній школі, заснованої Савіньї, а до традиції, родоначальником якої був Монтеск'є, що указується і Контом, як один з небагатьох попередників соціології.

Кілька своїх робіт Ковалевський та спеціально присвятив соціології, як науці з певними предметом, завдань і методів, про що мова буде йти попереду. Але до цієї наукової області він підходив переважно з історичного боку. У своїй класифікації наук Конт, як відомо, ділив всі чисті (не прикладна) науки на абстрактні і конкретні, відповідно з чим соціологія, як наука абстрактна, повинна протиставлятися історії, як науці конкретною. (Тепер для позначення тих же понять в ходу інші терміни, що прийшли до нас з Німеччини: науки номотетіческіе і ідіографіческій.) Звичайно, як і скрізь, тут також можливі поступові переходи від однієї точки зору до іншої, від вивчення суспільства, абстрактно взятого, як особливій формі буття, до вивчення конкретних суспільних явищ, даних нам у відомих місцях і в певні часи. Так от Ковалевського не тягло до розробки загальних теорій шляхом гіпотетичних побудов, дедукцій, аналогій і т.д., що грають таку роль у соціологічній літературі. Він будував соціологію не зверху, виходячи від будь-якої філософії, а знизу, спираючись на фактичний матеріал, що доставляється історією так, крім історії, ще етнографією і тим, що можна назвати соціально-культурної палеонтологією, вивченням доісторичного побуту та самих ранніх, навіть прямо зародкових форм громадськості. Зрозуміло, і тут справа не могла обходитися без гіпотез, але у Ковалевського це були гіпотези про природу суспільства, а про тих формах, які могла і повинна була приймати громадськість на ранніх щаблях свого розвитку. Соціологічні побудови, які виходять не з філософських, психологічних та інших абстрактних передумов, а відправляються від фактичного матеріалу, можливі лише при широкому користуванні порівняльним методом, якому у своєму геніальному передбаченні відводив таке важливе місце в соціології сам Конт. Ковалевський був переконаним «компаративістом», не тільки фактично користуючись історико-порівняльним, - як він його називав, - методом, а й теоретично його захищаючи, обгрунтовуючи і рекомендуючи, як це було, наприклад, їм зроблено в одній з ранніх робіт. І він називав його саме історико-порівняльним методом, як би підкреслюючи цим, що порівнянні явища або форми бралися їм не в їх нерухомості, а в їх історичної еволюції. Чи не статика, а динаміка, користуючись термінами Конта, стояла в центр уваги Ковалевського.

Якщо у своїх соціологічних шуканнях Ковалевський був переважно істориком, а не чистим теоретиком, і тому «ідіографія» у нього переважала над номологіей, то, з іншого боку, і в історичних працях він був насамперед соціологом, притому не тільки в сенсі синтезу економічної, юридичної та політичної точок зору, але ще і в іншому сенсі, а саме якщо соціологічної точки зору в історії противополагать точку зору психологічну. Є історики внутрішніх переживань, історики-психологи, які цікавляться фактами інтелектуальної та емоційної життя, її проявами в областях релігії, філософії та науки, літератури і мистецтва, одним словом, історики духовної культури, і є історики-соціологи, беручи другу частину терміну в більш тісному сенсі, історики суспільних відносин, підвідний під категорії політичних, юридичних, економічних явищ, історики соціального ладу. Ковалевський був якраз таким істориком-соціологом, дослідником зовнішніх форм суспільного буття, тобто установ у широкому сенсі цього слова, підводячи під дане поняття, наприклад, і первісну сім'ю і парламентарної держава.

Однак, займаючись переважно еволюцією установ від елементарних форм громадськості до найвищого, що було в цьому відношенні створено життям, він відмовлявся бачити в цій еволюції якийсь несвідомий процес, назвемо ми такий процес, що розглядається в його несвідомості, стихійним, механічним або органічним. Він був не тільки істориком установ, а й істориком ідей, оскільки це були ідеї, що стосувалися держави, права і народного господарства. Але і цю область він вивчав знову-таки не так, до ж це робиться в історіях філософії або науки, тобто у відволіканні відомого ідейного змісту від соціального життя, а, навпаки, в тісному і нерозривному зв'язку з нею. Точка зору Чичеріна в його «Історії політичних вчень», в якій теорії нанизуються одна за другою на деяку логічну нитку, була зовсім чужа і прямо антипатичні Ковалевському, якщо навіть не брати в розрахунок і неприхильності його, як послідовного позитивіста, до метафізичних передумов Чичеріна в дусі гегельянства.

Я думаю, що для Ковалевського яка громадська «ідеологія», до яких відноситься і різні політичні вчення чи економічні теорії тощо, не була лише ідейні надбудова над реальним будівлею соціального ладу, в роді того, як це уявляють собі економічні матеріалісти. Деякі з них готові були вважати Ковалевського своїм, але як не близький він був до відомих сторонам цієї доктрини, він глибоко з нею розходився, визнаючи за ідеями значення не тільки показових симптомів, але і дієвих, творчих сил в процесі зміни суспільних форм одних іншими. Як історик політичних, соціальних та економічних вчень, він цікавився ними не тільки як сходами розвитку теоретичної думки в питаннях держави, права і народного господарства або взагалі соціального ладу, і не тільки як породженнями даних суспільних відносин, але і як тими принципами, якими керувалися люди відповідних епох у своєму суспільній поведінці, у вирішенні важливих питань поточної суспільної дійсності, у свідомій роботі, спрямованої на соціальні, політичні, економічні та юридичні форми.

Пам'ятається, на одному з ранніх своїх наукових праць він виставив епіграфом спінозівське девіз; «не радіти і не плакати, а розуміти», - девіз суворого об'єктивізму. Цим гаслом Ковалевський відмежовував себе, як вірний послідовник Конта часів «Курсу позитивної філософії», від тієї, як її згодом називали, російської суб'єктивної соціології, головними діячами якої були П. Л. Лавров і Н. К. Михайлівський. В останній рік життя Ковалевський зацікавився ідеями наших західників і слов'янофілів середини минулого століття, але на ранніх його поглядах не видно впливу російських ідеологій, та й теоретичні суперечки часів вироблення соціологічного суб'єктивізму або пізніше часів чвари марксистів і народників його мало зачіпали. Рано виїхавши вчитися за кордон, він там, на Заході, переважно в Англії і у Франції, знаходив своїх вчителів і керівників в особі Конта, Мена, Спенсера, Моргана, Леббока, Маркса, переймаючись тим, що у них дійсно було, а іноді, по суті, тільки здавалося науковим об'єктивізму. Ковалевський не любив суперечок на такі абстрактні теми, але було б неправильно думати, що і насправді він був об'єктивіст найчистішої води, що цікавився тільки тим, що є і як воно є, і абсолютно байдужим до того, що має бути. Самий вибір ним питань, якими він особливо багато займався, і показує, що ним керувало не одне вчене цікавість в роді того, якого так багато у людей, що займаються історією археологічно, а рухав їм також інтерес до совершающейся навколо нас суспільного життя. Ковалевський був істориком-політиком, якщо під політикою розуміти прагнення до впливу на суспільне життя в ім'я певних ідеалів.

Втім, громадські погляди і політичні переконання покійного не входять до мою задачу, і я повертаюся до його роботи в галузі історичної науки.

Роботу в цій області Ковалевський зробив величезну. Начитаність його в безпосередньому історичному матеріалі була неабияка, і дуже багато чого з матеріалу для своїх історичних праць він брав безпосередньо з архівів, що полегшувалося для нього тривалими періодами перебування в різних європейських центрах. Деяка частина знайденого ним в архівах була ним же видана, інша лягла в основу цілих великих частин окремих його праць. Звичайно, друкований матеріал теж йому завжди був добре відомий. Зовнішні обставини життя, солідні матеріальні засоби, якими він мав у своєму розпорядженні, і вимушений дозвілля, коли він, протягом майже двадцяти років, був усунутий від університетської кафедри в Росії, дозволили йому підлягає працювати в різних архівах і таких книгосховищах, як Національна бібліотека в Парижі чи Британський Музей в Лондоні. Крім того, він сам купував масу книг, і у нього завжди можна було знайти різні новинки по тих галузях знання, які його цікавили. Тому він завжди був добре обізнаний щодо літератури кожного питання, за який брався, як не спішно іноді доводилося йому знайомитися з тією чи іншою потрібною книгою. Щаслива пам'ять допомагала йому без особливих зусиль орієнтуватися в літературі, хоча справа часом і не обходилося без lapsus memoriae.

У свої історичні роботи Ковалевський вносив велику оригінальність думки, яка притому виявляла більш схильності до конструктивного синтезу, ніж до операцій аналітичного характеру. У цьому відношенні, бути може, він знаходив неприйнятним для себе відомий афоризм Фюстель де Куланжа: «Pour un jour de synthese il faut des annees d'analyse», і з точки зору вимоги суворої акрібіі нерідко критики знаходили дещо сказати проти недостатньої уваги автора до частковостей, подробицям і дрібниць, коли його думка спрямовувалася до цікавого висновку, до важливого загального положення. Якщо, проте, ми звернемо увагу на разючу масу того, що залишилося від Ковалевського, ми зрозуміємо, що при постійних його розвідках і бажання якнайшвидше пустити в загальний оборот знайдене ним в архівах чи, чи літературі майже неминучі були ті чи інші недогляди. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить, а хто багато робить, той ризикує і більше помилятися. У масі великого і важливого, - раз тільки його дійсно багато, - недоліки роботи тонуть, а Ковалевський якраз залишив дуже багато і великого та важливого.

За письменницькою діяльністю Ковалевського я стежив рівно сорок років, з тих пір, як з'явилася його невелика книжка про общинне землеволодіння в кантоні Ваадт, про яку я тоді ж, тобто в 1876 році, помістив замітку в журналі «Знання». Не можу сказати, щоб всі твори Ковалевського, особливо не чисто історичні, були мною прочитані або однаково уважно прочитані, але навряд чи є одне з більших і важливих, в яке я, принаймні, не заглядав би. Одним з них мені доводилося користуватися при складанні своїх університетських курсів, інше давати студентам при практичних заняттях, третій аналізувати чи критикувати у пресі, так що книги, які Ковалевський дарував або присилав, не залишалися в моїх руках мертвим капіталом. Не можу не згадати і того сприяння, яке було їм надано моїм починанням у вигляді редагування «Історичного огляду» і «Наукового історичного журналу», в яких мною були поміщені чотири його статті.

 Найближче мені, звичайно, відомі роботи Ковалевського за західноєвропейською історії, більше - відносяться до нового часу, менше - до середніх століть. Найбільш великими трудами його є тут, - дотримуючись хронологічним порядком виходу в світ, - «Походження сучасної демократії» (1895 і слід.), «Економічне зростання Європи в період, що передує розвитку капіталізму» (1898-1903) і залишився незакінченим твір під заголовком «Від прямого народоправства до представницького строю і від патріархальної монархії до парламентаризму» (1906). Перший з цих праць містить в собі чотири томи, причому перший у другому виданні роздвоївся, так що вийшло всього п'ять томів, у другому і третьому працях по три томи. Всі ці одинадцять томів були написані в період, на який Ковалевський дивився, як на час вигнання з батьківщини. Окремі частини першого тому «Походження демократії» були видані і по-французьки, а «Економічне зростання Європи» вийшов у світ в німецькому перекладі з доповненнями в семи томах.

 Це - найбільші за обсягом історичні праці Ковалевського, але, крім них, можна назвати кілька інших, як, наприклад, дві його дисертації (магістерську - про поліцейську адміністрації в англійських графствах до смерті Едуарда I, і докторську - про суспільному ладі Англії до кінця середніх століть) або велику спільну історію Великобританії, складову цілий том, хоча і яка є лише статьею в гранатовском «Енциклопедичному словнику». Нарешті, в різних періодичних виданнях розкидано безліч статей Ковалевського, які заслуговують бути приведеними до відома, а в деяких випадках і перевиданими. Загалом, я далеко не перерахував все, що написано було Ковалевським стосовно минулого західно-європейських країн, особливо Англії і Франції, якими він переважно займався, вклавши і на собі вплив головним чином англійської само і французької науки. 

 Остання обставина змушує мене зробити ще одне загальне зауваження про направлення робіт Ковалевського. Наші юридичні факультети в той час, коли Ковалевський почав свою вчений діяльність, знаходилися переважно під впливом німецької науки, і це ж вплив позначалося в той час, рівним чином, і на історичних кафедрах історико-філологічних факультетів. Ковалевський був одним з перших юристів, які порвали з цією односторонньому традицією і широко воспринявшим вплив наукової думки французів і англійців. Серед науковців обох західних націй, головним чином, і склав він собі ім'я, а також англійською ж і французькою мовами він видавав Свої не великі роботи, в яких знайомив закордонну публіку з минулим Росії, з розвитком її політичних установ, з її аграрним устроєм, з соціальними реформами, з пережитим нею недавно внутрішньою кризою. Тяжіння Ковалевського до Англії і до Франції пояснюється не тільки тим, що йому більше подобалася англійська і французька наука, колишня сорок років тому більш проникнути позитивним духом, ніж німецька, а й тим, що це - дві країни, в установах яких найбільш втілилися принципи свободи, демократії і прогресу. 

 Розглядати окремі історичні праці Ковалевського не входить в моє завдання, так як це вимагало б дуже багато місця, і так як про один з цих праць я вже багато писав особоа також не входить в мій план розглядати і окремі праці Ковалевського з соціології, але мені все -таки хотілося б сказати тут кілька слів про Ковалівському, як соціолог, спеціально з приводу двох загальних його праць у цій галузі. 

 В особі Ковалевського історик поєднувався з соціологом, але якщо він був істориком не тільки тому, що історія потрібна для соціолога, а цікавлячись нею і заради її самої, то й інтерес до соціології у нього виріс не на грунті одних історичних занять, і він стежив за розвитком соціологічної літератури, взагалі мало що зупиняє на собі увагу чистих істориків. Крім багатьох робіт порівняльно-історичного змісту, предпринимавшихся Ковалевським в загальних соціологічних інтересах, які «Сучасний звичай і древній закон» (1886), «Первісне право» (1911) тощо, від нього залишилися ще дві праці, присвячені викладу його поглядів на саме соціологію і на сучасний стан розробки соціологічних проблем в науковій літературі. Обидва ці праці, «Сучасні соціологи» і «Соціологія», були написані ним в останні роки і виникли у зв'язку із загальними курсами соціології, читається як за кордоном, так і в Росії. 

 Ковалевський був переконаним прихильником викладання соціології у вищій школі, і якщо в чому-небудь з ним у цьому відношенні не можна було, на мою думку, погоджуватися, так це з викладанням даного предмета студентам-новачкам, погано в більшості випадків підготовленим 1

 Йдеться про «Походження сучасної демократії» у зв'язку з іншими роботами Ковалевського по епосі французької революції, про що мені вже доводилося писати й раніше в ряді етюдів: «La revolution irancaise dans la science historique russe» (La Rev. Franc., 1902) , «Роботи російських вчених з історії французької революції (Вид. Політехи. Інст. та окремо, 1904),« Епоха французької революції в працях російських вчених за останні десять років »(истор. Оглянувши. й окремо. 1912). «Deus opinions contraires sur l'histoire agraire de la France» (La Rev. Franc. 1913), «Втікачі замітки no економічної історії Франції в епоху революції (Вид. Політехи. Інст. Та окремо, 1913-1915 і окремо) і« М. М. Ковалевський, як історик французької революції »(« Вісник Європи », лютий 1917 р.). 

 з історії і вже зовсім позбавленим підготовки з загальним теоріям права і держави, з політичної економії, по психології та філософії. Але якщо тільки викладати соціологію, то, звичайно, слухачам повинні бути повідомлені науково обгрунтовані визначення предмета, завдання і методу цієї науки, що і дав Ковалевський в першому томі своєї «Соціології». Послідовник Конта в загальному погляді на цю науку ще в молодих роках, Ковалевський залишився вірний йому і на схилі своїх днів. Ті, які готові зарахувати його до економічних матеріалістам, мали б відмовитися від цього, якби вникли в сенс різко заявленого ним протесту проти шукання якого єдиного чинника соціальної еволюції, яким для економічного матеріалізму є розвиток продуктивних сил. 

 Ковалевський, однак, не обмежувався одним прийняттям вихідних точок зору Конта, але і стежив за загальним розвитком соціологічної літератури, в якій, як відомо, чисті історики приймають дуже мало участі, надаючи розробку теоретичних питань соціології психологам і філософам, економістам і юристам, етнологам і антропологам і взагалі соціологам без спеціальної історичної підготовки. Доказом того, як Ковалевський цікавився цією літературою і як він її знав, є його книга «Сучасні соціологи». Мене особисто тільки дивувало, що він абсолютно ігнорував російську соціологічну літературу, як ніби у нас не було ні Лаврова, ні Михайлівського, ні Южакова, ні Муромцева і т.д., які брали участь у розробці тих же питань, яким присвячені книги і статті, розглянуті Ковалевським в його книзі. У цьому відношенні деякі іноземці виявлялися більш уважними до російської соціологічної думки, особливо, наприклад, американець Ю. Геккер, автор вийшла в 1915 році книги «Russian Sociology» (у якій, між іншим, дуже співчутливо йдеться і про Ковалівському). Що це вийшло так у Ковалевського не з зневажливого ставлення до російської соціології, достатньо виявляється з того, що, завдяки сприянню Ковалевського, з'явилися два історико-теоретичних праці П. Л. Лаврова, з яких один вийшов з псевдонімом Арнольді, інший - з псевдонімом Доленги . Як би там не було, Ковалевський тримався осторонь від руху соціологічної думки в Росії, і згаданий американський автор, кажучи про те, що він називає «російської соціологічною школою», якраз не включає Ковалевського в її особовий склад. Проте в історії соціології в Росії Ковалевський займає чільне місце, що й визнано було поруч наших вчених різних спеціальностей, що об'єдналися в Соціологічному Товаристві його імені. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Карєєв щ, М ЯК історик і соціолог 462 "
 1. Ковалевський М. М.. Соціологія. Теоретико-методологічні та історико-соціологічні роботи / Відп. ред., предисл. і упоряд. А. О. Бороноев. - СПб.: Видавництво Руської християнської гуманітарної академії. - 688 с., 2011

 2. А. Г. Вишневський. Брачность, народжуваність, смертність в Росії і в СРСР. СБ статей. Під. ред. А. Г. Вишневського. М., «Статистика»., 1977

 3. В.Ф. Асмус. Історико-філософські етюди / Москва, «Думка», 1984

 4. 84 Р чому полягає специфіка матеріалістичних і позитивістських ідей у російської філософії?
    як основі свідомості і соціального існування. Чернишевський не просто слідує за Л. Фейєрбахом, але приходить до усвідомлення об'єктивних соціальних умов, що визначають людську історію. У гносеології Чернишевського наполягає на єдності почуттєвого і теоретичного пізнання; науку вважає двигуном суспільного прогресу. Філософська позиція Д І Писарєва - це своєрідне поєднання
 5. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

 6. Гадамер Х.-Г.. Істина і метод: Основи філос. герменевтики: Пер. з нім. / Заг. ред. і вступ. ст. Б. Н. Безсонова. - М.: Прогресс.-704 с,, 1988

 7. 1.2.2. Два погляди на суспільство: 1) як на просту сукупність людей і 2) як на цілісне утворення (організм)
    яких інших не існує. Таку точку зору нерідко називають соціологічним номіналізм Подібного роду погляд знайшов своє гранично чітке вираження, наприклад, в одному з місць роботи відомого російського історика, історіософа і соціолога Миколи Івановича Кареєва (1850 - 1931) «Вступ до вивчення соціології» (СПб, 1897). Останній писав. «Особистість є єдине реальне істота, з
 8. § VI Про те, що історикам дуже подобаються відступу від теми
    який кажу я. Аж ніяк ні, пан. Можливо, вони відзначали те, про що ви говорите, так як вони люблять вдаватися до роздумів ... Бажання виглядати вченими навіть у питаннях, що не відносяться до їх спеціальності, приводить їх іноді до того, що вони допускають дуже невдалі відступу від своєї теми ... Але з цього не випливає, що зауваження істориків повинні освятити загальноприйняту думку, бо ці
 9. Додаткова література
    соціологія: Перспектівиг, проблемиг, методиг. - М., 1972. Вінер Н. Кібернетика і суспільство. - М., 1958. Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.). - М., 1993. Луман Н. Чому необхідна «системна теорія»? - Проблем-миг теоретичної соціології. (Ред. А.О. Бороноев.) - СПб., 1994. Луман Н. Соціальні системи: Нарис загальної теорії.
 10.  Глава 8. Психосемантические методи в соціології
    соціології
 11.  Глава 7. Тестова традиція в соціології
    соціології
 12. Бугера В. Е.. Сутність людини / В. Є. Бугера. - М., Наука. - 300 с., 2005

 13. Люди
    соціології та ПФ не менш цікаво. До XIX в. сентенції та висловлювання на соціологічні теми були постійним мотивом філософських творів. Ця традиція розвивалася від Платона до Д. С. Мілля. У текстах філософів судження про існуючі соціальних відносинах, процесах і структурах перепліталися з утопічними проектами майбутнього суспільства. Незважаючи на філософське обгрунтування, ці проекти не
 14.  Глава 14. Репрезентаціоннея теорія вимірювань (ГТВ) з точки зору потреб соціології
    соціології
© 2014-2022  ibib.ltd.ua