Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

5.4. Класифікація фізичних вправ

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ - це поділ їх на групи відповідно до певним кваліфікаційним ознакою.

Класифікації фізичних вправ потрібні для того, щоб більш ефективно підбирати вправи для розв'язання рухової за

43

дачі з урахуванням віку, статі , стану здоров'я і т.д. При цьому необхідно пам'ятати, що кожна фізична вправа володіє не одним, а кількома характерними ознаками. Тому одне і те ж вправа може бути представлено у різних класифікаціях. З цього випливає, що не може бути створена єдина класифікація, яка була б придатна на всі випадки використання фізичних вправ.

В даний час відомо більше 300 класифікацій фізичних вправ, причому, найбільше значення мають класифікації, здійснені за такими ознаками:

1. За цільової спрямованості їх використання. За цією ознакою вправи поділяються на загальнорозвиваючі, професійно-прикладні, спортивні, лікувальні, рекреаційні та ін У свою чергу, залежно від значущості їх у відповідному вигляді фізкультурної діяльності, вони можуть мати різновиди. Наприклад, спортивні вправи поділяються на змагальні, спеціально-підготовчі та Общеподготовительное.

Змагальних вправ - це рухові дії, які є предметом спортивної спеціалізації і виконуються згідно з правилами змагань з даного виду спорту.

СПЕЦІАЛЬНО-підготовчі вправи - це ті вправи, які представляють ті чи інші варіанти змагального вправи. Обов'язковою ознакою таких вправ є істотне схожість з змагальними як за формою, так і за змістом. Прикладом спеціально-підготовчих вправ може бути виконання гімнастом окремих елементів і зв'язок змагальної комбінації.

Общеподготовітельном ВПРАВИ - це вправи, що представляють собою основні практичні засоби загальної підготовки спортсмена.

2. По впливу на розвиток окремих фізичних якостей. За цією ознакою виділяють вправи для розвитку швидкісних, силових, координаційних здібностей, витривалості та гнучкості.

44

3. 77о анатомічному ознакою. У даній класифікації вправи поділяються за ознакою впливу на окремі м'язові групи: вправи для м'язів рук, плечового пояса, тулуба, шиї, ніг і ін

4. За структурними біомеханічних ознаками. У даному випадку вправи поділяються на:

про циклічні, для яких характерна закономірна послідовність, повторюваність і зв'язок циклів рухів (біг, ходьба, плавання та ін

);

про ациклічні, які складаються з неповторюваних рухів (метання, стрибки тощо);

про комбіновані, які поєднують у собі руху циклічного і ациклічні характеру (стрибки або метання з розбігу);

5. За потужністю виконуваної роботи. У даному випадку виділяють вправи помірної, великий, субмаксимальної і максимальної потужності.

6. За механізмів енергозабезпечення м'язової діяльності. Виділяють аеробні, анаеробні і аеробно-анаеробні вправи, т.е енергозабезпечення м'язової діяльності відбувається відповідно за рахунок окислення за участю кисню, в безкисневих умови змішаного характеру.

Крім зазначених класифікацій існують інші класифікації вправ: по впливу на різні системи і функції організму (на розвиток органів дихання, вестибулярного апарату) по снарядовому ознакою (зі снарядами і без них), за кількістю займаються (в парах, трійках, групах) та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5.4. Класифікація фізичних вправ"
 1. 5.2. Фактори, що визначають ефективність впливу фізичних вправ
  фізичні якості. При цьому при 40 виконанні фізичних вправ в організмі займається відбуваються фізіологічні, психічні, біохімічні та інші процеси, які викликають відповідні зміни як в руховій, так і в вегетативної сфері. Але необхідно пам'ятати, що виконання фізичних вправ може сприяти як позитивним перебудов в роботі організму,
 2. 11.3. Засоби розвитку швидкісних здібностей
  вправи, що їх з граничною або околопредельной швидкістю (тобто швидкісні вправи). Їх можна розділити на три основні групи (В. І. Лях, 1997). 1. Вправи, направлено впливають на окремі компоненти швидкісних здібностей: а) швидкість реакції, б) швидкість виконання окремих рухів; в) поліпшення частоти рухів; г) поліпшення стартової швидкості; д) швидкісну
 3. 11.4. Методи розвитку швидкісних здібностей
  вправи; змагальний метод; ігровий метод. Методи суворо регламентованого вправи включають в себе: а) методи повторного виконання дій з установкою на максимальну швидкість руху, б) методи варіативного (змінного) вправи з варіюванням швидкості і прискорень за заданою програмою в спеціально створених умовах. При використанні методу варіативного вправи
 4. 5.5. Поняття про техніку фізичних вправ
  фізичне вправ, людина вирішує певну рухову завдання: штовхнути штангу даної ваги, зрадити точний пас партнеру по команді, подолати в стрибку певну висоту та ін У багатьох випадках одна і та ж завдання може бути 45 вирішена декількома способами. Наприклад, удар по м'ячу можна виконати зовнішньої або внутрішньої частиною стопи, носком або підйомом. ТЕХНІКА - це способи
 5. Тема 7. ПРИНЦИПИ заняття фізичними вправами
  фізичної досконалості. Розрізняють соціальні, общепедагогические і специфічні принципи (рис № 5): Принципи занять фізичними вправами Загальні соціальні принципи 1. Всебічного розвитку особистості. 2. Оздоровчої спрямованості. 3. Прікладності. 4. Зв'язки фізичного виховання з трудовою і військовою діяльністю общеметодіческого принципи 1. Свідомості і
 6. 1. Цілі класифікації
  класифікація головним чином юридичних конституцій, хоча звернення до фактів дійсності також повинно мати місце (коли, наприклад, йдеться про фактичні, фіктивних або нефіктивного конституціях). Класифікація конституцій, їх рознесення по різних класах на основі загальних властивостей дозволяють орієнтуватися в різноманітті конституцій, сприяють встановленню закономірно існуючих
 7. Проблеми класифікації зобов'язань
  класифікації зобов'язань носить в літературі дискусійний характер . Нерідко класифікація зобов'язань здійснюється шляхом довільного вичленування окремих видів зобов'язальних правовідносин поза їх зв'язку з іншими зобов'язаннями. Наприклад, виділяються договірні і позадоговірні, односторонні і взаємні, прості і складні, альтернативні і факультативні, головні і додаткові
 8. СПИСОК рекомендованої літератури
  вправи. М., 1996. Івін А.А. Логіка. М., 1996; 2000. Івін А.А. Основи теорії аргументації. М., 1997. Івін А.А. Логіка: Загальний курс. М., 1999. Івін А.А., Никифоров А.Л. Словник з логіки. М., 1997. Івлєв Ю.В. Логіка. М., 1998. Івлєв Ю.В. Логіка: Збірник вправ. М., 1998. Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка. М., 1995-2000. Кирилов В.І, Орлов Г.А., Фокіна Н.І. Вправи з логіки. М., 2002.
 9. 5. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків
  класифікації товарів. У багатьох країнах, включаючи і ті, що формально не стали учасницями Угоди, діє правило, згідно з яким у кожній заявці на реєстрацію мають зазначатися індекси класу товару, знак на який заявлений до реєстрації. Як міжнародна реєстрація знаків, так і їх реєстрація на національній основі не можуть ефективно здійснюватися без належної
 10. 1.2. Функціональний поділ праці. Класифікація персоналу за категоріями
  класифікації персоналу залежно від професії або посади працівника, рівня управління, категорії працівників. Базовою є класифікація за категоріями працівників, запропонована в 80-х рр.. Держкомпраці СРСР. Ця класифікація передбачає виділення двох основних частин персоналу по участі в процесі виробництва: робітників і
 11. ВСТУП
  фізичної культури - основна общепрофілірующая дисципліна, яка включає в себе великий комплекс знань, які є теоретичним фундаментом професійної освіти фахівців з фізичної культури і спорту. Дана дисципліна є основною (базовою) і при підготовці фахівців з адаптивної фізичної культури. В даному випадку «Теорія і методика фізичної культури»
 12. Вправи, практичні ситуації і тести до курсу «Управленіеперсоналом»
  Розділ 1. Концепція управління персоналом організації: понятійний апарат, теоретичні та методологічні основи. Упражненіе1: Зворотній зв'язок (попередня оцінка): Співвіднести основні поняття концепції управління персоналом: організація, персонал, кадри, управління персоналом, керівництво людськими ресурсами, кадрова політика, кадрове адміністрування. Упражненіе2: аналіз SWOT і
 13. 6.2.3. Методи оволодіння руховими вміннями та навичками
  вправи по частинах (расчлененно-конструктивний); - метод розучування вправи в цілому (цілісно-констректівний); - метод сполученого впливу. Метод расчлененно-конструктивний передбачає розучування готельних частин руху з подальшим їх з'єднанням (наприклад, гімнастичні комбінації). Цей метод застосовується в наступних випадках: - при навчанні координаційно-складним
 14. § 1. Поняття методу, прийому виховання. Класифікація методів виховання
  класифікація вимагає визначення загальних підстав і вичленування ознак для ранжирування об'єктів, що становлять предмет класифікації. Існує безліч класифікацій методів по різних підставах. Найбільш поширеною в даний час є класифікація методів виховання на основі спрямованості особистості - інтегративної характеристики, що включає в себе в єдності
 15. ЛІТЕРАТУРА
  вправ з логіки. Мінськ: Вид-во Мінськ, унта, 1990. Семенов Е.Д. Основи логічної семантики. М.: Вища школа,
 16. IX. Класифікація, найменування і впізнавання
  класифікацію відносин, ми тим самим визнаємо його близькість до класифікації сутностей. А якщо ми згадаємо, що, з одного боку, класифікація відносин включає в себе класифікацію речей або властивостей, між якими ці відносини існують, а, з іншого боку, класифікація сутностей включає в себе класифікацію відносин між складовими їх властивостями - тоді спорідненість обох процесів
 17. ВУЛ. Поняття «ресурси», їх класифікація
  класифікація ресурсів за швидкістю їх вичерпання або самовідновлення, можливості заміни одних іншими. Вона наведена на рис. 17. Класифікація ресурсів по вичерпності цікава в тому відношенні, що вона орієнтує людину на ті ресурси, які пріоритетні по використанню. До них, по-перше, відносяться невичерпні ресурси. Вони ж менш небезпечні відносно наслідків для навколишнього
 18. 1. Класифікація цивільних правовідносин
  Класифікація цивільних правовідносин переслідує не тільки теоретичні, а й практичні цілі, що полягають у правильному з'ясуванні прав і обов'язків сторін, визначенні кола правових норм, що підлягають застосуванню в процесі виникнення, реалізації та припинення правовідносин. За характером взаємозв'язку уповноваженої і зобов'язаної суб'єктів розрізняються абсолютні та відносні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua