Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

5.5. Поняття про техніку фізичних вправ

Виконуючи якесь фізичне вправ, людина вирішує певну рухову завдання: штовхнути штангу даної ваги, зрадити точний пас партнеру по команді, подолати в стрибку певну висоту та ін У багатьох випадках одна і та ж завдання може бути

45

вирішена декількома способами. Наприклад, удар по м'ячу можна виконати зовнішньої або внутрішньої частиною стопи, носком або підйомом.

ТЕХНІКА - це способи виконання рухових дій, за допомогою яких рухова завдання вирішується доцільно з відносно більшою ефективністю.

Рухові дії складаються з окремих рухів. При цьому не всі рухи в ньому є однаково важливими.

У зв'язку з цим розрізняють основу техніки рухів, головне (провідне ланка) і деталі техніки.

ОСНОВА ТЕХНІКИ - це сукупність рухів, необхідних для вирішення рухової задачі.

Наприклад, у стрибках у довжину з розбігу основу техніки складають розбіг, відштовхування, політ, приземлення. Випадання одного елемента основи техніки не дає можливості виконати рухову завдання.

Головний (ведучий) ЗВЕНО ТЕХНІКИ - найбільш важлива частина даного способу розв'язання рухової задачі.

Так, у стрибках, головною ланкою є відштовхування, а в штовханні - фінальне зусилля.

ДЕТАЛІ ТЕХНІКИ - другорядні особливості руху, що не порушують основ техніки, але які сприяють більш повної реалізації індивідуальних можливостей при вирішенні рухового завдання.

У стрибках у довжину з розбігу деталі техніки полягатимуть у кількості і частоті кроків при розбігу.

Техніка фізичних вправ постійно вдосконалюється і оновлюється в процесі фізичного виховання і спорту. Це обумовлено наступним:

про зростаючими вимогами до рівня фізичної підготовленості;

про пошуком більш досконалих способів виконання рухів; про підвищенням ролі науки у фізичному вихованні та спорті; про вдосконаленням методик навчання; про появою нового інвентарю, обладнання.

46

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5.5. Поняття про техніку фізичних вправ"
 1. 5.2. Фактори, що визначають ефективність впливу фізичних вправ
  фізичні якості. При цьому при 40 виконанні фізичних вправ в організмі займається відбуваються фізіологічні, психічні, біохімічні та інші процеси, які викликають відповідні зміни як в руховій, так і в вегетативної сфері. Але необхідно пам'ятати, що виконання фізичних вправ може сприяти як позитивним перебудов в роботі організму,
 2. 11.3. Засоби розвитку швидкісних здібностей
  вправи, що їх з граничною або околопредельной швидкістю (тобто швидкісні вправи). Їх можна розділити на три основні групи (В. І. Лях, 1997). 1. Вправи, направлено впливають на окремі компоненти швидкісних здібностей: а) швидкість реакції, б) швидкість виконання окремих рухів; в) поліпшення частоти рухів; г) поліпшення стартової швидкості; д) швидкісну
 3. 6.2.3. Методи оволодіння руховими вміннями та навичками
  техніка рухової дії освоюється з самого початку в цілісній структурі без розчленування на частини. Цілісний метод дозволяє розучити структурно нескладні рухи (наприклад, біг, метання, ловля предмета) і застосовується на будь-якому етапі навчання. Цілісним методом можливо освоювати окремі деталі, елементи або фази не ізольовано, а в загальній структурі руху, шляхом акцентування
 4. СПИСОК рекомендованої літератури
  вправи. М., 1996. Івін А.А. Логіка. М., 1996; 2000. Івін А.А. Основи теорії аргументації. М., 1997. Івін А.А. Логіка: Загальний курс. М., 1999. Івін А.А., Никифоров А.Л. Словник з логіки. М., 1997. Івлєв Ю.В. Логіка. М., 1998. Івлєв Ю.В. Логіка: Збірник вправ. М., 1998. Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка. М., 1995-2000. Кирилов В.І, Орлов Г.А., Фокіна Н.І. Вправи з логіки. М., 2002.
 5. Вправи, практичні ситуації і тести до курсу «Управленіеперсоналом»
  понятійний апарат, теоретичні та методологічні основи. Упражненіе1: Зворотній зв'язок (попередня оцінка): Співвіднести основні поняття концепції управління персоналом: організація, персонал, кадри, управління персоналом, керівництво людськими ресурсами, кадрова політика, кадрове адміністрування. Упражненіе2: аналіз SWOT і модель спеціаліста (залежно від категорії учнів,
 6. Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки.
  Техніки. Роль криміналістичної техніки у розкритті та розслідуванні злочинів . Засоби та методи збирання слідів злочинів при проведенні слідчих дій. Засоби і методи експертного дослідження слідів злочину та інших речових доказів. Контрольні питання: Яка система криміналістичної техніки? Назвіть завдання і об'єкти вивчення криміналістичної техніки.
 7. Спеціальна екстремально-фізична підготовка
  техніці і тактиці ведення фізичного протиборства; - навчання (тренінг) прийомам самозахисту; - вдосконалення навичок, умінь і тактики виживання на самоті, без зв'язку, в лісі, горах, степу, пустелі , на великій висоті при кисневому голодуванні, без води, їжі, вогню, в мороз, під завалами та ін; - витривалість шляхом великих тренувальних фізичних навантажень,
 8. 6.2.1. Методи, спрямовані на придбання знань
  технікою рухів. Першу групу складають словесні методи. Словесні методи передбачають усну передачу і засвоєння інформації. За допомогою слова вчитель здійснює багато функцій: конструктивну, організаторську, активізує процес навчання та ін Усний виклад здійснюється в вигляді наступних форм мовного впливу: Розповідь - оповідна форма викладу подій. В
 9. 5.8. Навантаження і відпочинок як взаємопов'язані компоненти виконання фізичних вправ
  поняттям «рух», «дія », фізична вправа». 2. Чому фізичні вправи є основним засобом фізичної культури? 3. Перерахуйте чинники, що визначають ефективність впливу фізичних вправ. 4. Чим характеризується зміст і форма фізичних вправ? 5. Наведіть приклади класифікації фізичних вправ по 5-6 класифікаційним ознаками. 6. Що
 10. Поняття муніципального нормотворення
  поняття і ефектності. 2) обговорення та прийняття мун. НПА 3) опублікування і набрання чинності (акти, що зачіпають права і свободи, обов'язки гр-н набирають чинності після їх офіційного опублікування) 4) контроль за виконанням і скасування
 11. Література:
  вправи. - Мінськ, 2000. 4. Філософія. - Ростов-н / Д, 1995. 5. Філософія в питаннях і відповідях, -
 12. Література:
  вправи. - Мінськ,
 13. СПИСОК
  понять тестології. М.: МГУП, 2000, 160 с. 3. Берштейн Н.А. Про спритність і її розвиток. М.: Фізкультура і спорт, 1991. 228 с. 4. Боген М.М. Навчання руховим діям. М.: Фізкультура і спорт, 1985. 193 с. 5. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Підручник. М.: Радянський спорт, 2003. 464 с. 6. Лук'яненко В.П. Фізична культура: основи знань: Навчальний посібник. М.:
 14. Синтез-технологія і психотерапія
  техніки? Навчає Чи цим технікам Синтез-технологія? Так, використовує. Так, навчає. Однак знайомство з обраними психотерапевтичними техніками і прийомами ні в якому разі не ставить метою зробити з когось скоростиглих психотерапевтів і провокувати їх на проведення не цілком відповідальної професійно психотерапевтичної роботи. Синтез-технологія виходить з того, що психотерапія
 15. ДУХОВНІ I ВПРАВИ
  зрозуміти, що ці вправи є творчістю не тільки думки, але всієї психіки індивіда; воно особливо розкриває справжній масштаб цих вправ: завдяки їм, індивід підноситься до життя об'єктивного Духа, тобто знову поміщає себе в перспективу Всього («увічнити себе, себе перевершуючи»). Ну що ж, якщо потрібно, давайте приймемо вираз «духовні вправи», скаже наш читач. Але
 16. 1. Поняття правоздатності громадян (фізичних осіб)
  фізичних
 17. Розділ 2. Криміналістична техніка і технологія.
  Техніка та
 18. Рекомендована література 1.
  Техніки / Учеб. посібник. -М., 1995. -Розділ 4. 2. СБ статей: Філософія техніки у ФРН / Перекл. з німець. - М., 1989. 3. Никифоров К.А. Наука. Технологія: проблеми сучасного суспільства / Вид. 2-е, додатк. -У-Уде, 1997. 4. Никифоров К.А., Циремпілов А.Д. Технологія: нерівноважні процеси. -Улан-Уде, вид. ВСГТУ, 2000. 5. Пригожин І. Кінець визначеності: Час, хаос і нові закони природи
 19. ПРЕЛІСЛОВІЕ ДО ВИДАННЯ 1993 РОКУ
  понятійного ряду і тому ми також можемо винести з неї напряму чіткі відомості про думки і психології їх автора. Однак насправді вони дуже часто являють собою духовні вправи, які автор практикує сам і допомагає практикувати своєму читачеві. Вони націлені на формування душі. Вони мають психологічну природу. І всяке твердження слід розуміти в аспекті того ефекту,
 20. 4.1. Поняття про педагогічні діях і техніці їх виконання Загальна характеристика
  техніці дій педагога схоже з театральною дією, бо завжди потрібно вміти привернути увагу аудиторії, спонукати її слухати і розуміти, утримувати увагу, стимулювати емоції, допомогти аудиторії зробити корисні висновки. Тому в педагогічній техніці корисно використовувати елементи театральної педагогіки. Разом з тим педагогічна техніка - це безперервний і безперервний творчий
© 2014-2022  ibib.ltd.ua