Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА
. ІСПИТ «Муніципальне право», 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття муніципального нормотворенняПравотворческий процес - це врегульований НПА порядок здійснення правотворчу. діяльності, що включає внесення до правотворчий орган, розгляд, прийняття, підписання, опублікування, набуття чинності НПА. Стадії: 1) розроблення проектів мун.правових актів і внесення їх до відповідного ОМС. Правотворч.ініціатіва-це офіц.внесеніе правомочним суб'єктом у представить. орган проекту НПА. Правомочний суб'єкт: громадяни (у формі вільного волевиявлення), комісії при представіт.органе, глава МО, органи ТОС. При розробці проектів мун.НПА необхідне дотримання правил юрід.технікі. Юр.техніка - це сукупність правил, засобів і прийомів розробки, оформлення і систематизації юр.документов в цілях додання їм ясності поняття і ефектності. 2) обговорення та прийняття мун. НПА 3) опублікування і набрання чинності (акти, що зачіпають права і свободи, обов'язки гр-н набирають чинності після їх офіційного опублікування) 4) контроль за виконанням і скасування мун.НПА
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Поняття муніципального нормотворення "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та прогностичних здібностей стосовно російської політико-правової дійсності, до виникнення і розвитку Російської держави, його функціонуванню на різних етапах історії, його еволюції . Це важливо і для підготовки вітчизняних юристів. Іншими словами, позитивно відповісти на питання: «працює» чи теорія
 2. 1. Поняття та принципи державної служби2. Поняття і класифікація державної должностей3. Поняття державних службовців, їх основні права та обо-занності4. Проходження державної служби5. Заохочення і відповідальність державних служащіх6. Муніципальна службаН / а ФЗ від 5 липня 95 р. "Про основи державної служби РФ" СЗ РФ 95 р., № 31Федеральний закон від 8 січня 98 р. "Про основи муніципальної служби в РФ" СЗ РФ 98р., № 2Закон "Про держ. службі у Воронезькій області "від 29 лютого 96 р., Комуна, 96 р. № 19-20 мартаЗакон" Про муніципальної службі в Злодій. області "від 15 квітня 96г.
  Муніципальної служби в РФ "СЗ РФ 98р., № 2Закон" Про держ. службі у Воронезькій області "від 29 лютого 96 р., Комуна, 96 р. № 19-20 мартаЗакон" Про муніципальної службі в Злодій. області "від 15 квітня
 3. Адміністративні стягнення
  муніципальних утворень, якщо така посада передбачена статутом муніципального освіти та іншими виборними особами місць-ної адміністрації. підвідомчості справ про адміністративні право- порушення місцевим, сільським та селищним адміністраціям визначенні-на в ст. 200. приклад: ст. 45, порушення правил охорони і використання пам'яток історії та культури, ст. 87 порушення правил
 4. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, діючих у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 5. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітраж-них судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як яке визначається нормами арбітражного процесуального
 6. 23. Поняття і характе-ристика унітарної форми державного устрою.
  муніципальними органами, створюваними в адміністративно-територіальних одиницях. Переважна більшість сучасних унітарних дер- дарств - держави мононаціональні (виключення - Іспанія). Розходження в ступені і формах контролю з боку центральної адміністрації над місцевими органами самоврядування дають певні підстави для поділу унітарних держав на централі-заклику (Франція,
 7. 31. поняття і види референ-дума.
  муніципальні), якщо обираються органи місцевого управління або проводиться місцевий референдум. Основна відмінність процедури виборів від процедури референдуму полягає в об'єкті волевиявлення виборців. При виборах таким об'єктом є кандидат у депутати або на яку іншу посаду поза представницького установи (прези-дент, віце-президент, губернатор штату, мер і т.д.). При референдумі
 8. 57. Поняття і джерела виборчого пра-ва.
  муніципальних та немуніціпальних міст і парафій). У Франції коло вибір-них органів дещо ширше. Там обираються глава держави, обидві палати парламенту, органи місцевого управління. Значне число органів і посадових осіб обирається в США. В ході виборів демократично ориен тірованние групи населення мають легальні можливості виступати з влас вими вимогами і боротися за
 9. 22. Особливості російської правової системи
  понятті, сутності, соціальному призначенні , системі права, правових джерелах, правовій культурі, механізмі правового регулювання Перегляд загальноправових та галузевих принципів права, заснований на поділі категорій «право» і «закон», а т.м. на визнанні верховенства прав і свобод людини Наростання загального обсягу нормативного регулювання багато в всіх сферах громадського та приватного життя Поява
 10. 54. Поняття і призначення застосування права. Ідеологія застосування права.
  муніципального або державного житлового фонду потребує індивідуального владного рішення відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування. У тому ж порядку, тобто шляхом прийняття індивідуальних владних рішень, громадянам і організаціям виділяються земельні ділянки, що перебувають у власності держави. По-друге, взаємозв'язки між державними органами і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua