Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А ., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки.Поняття, предмет і система криміналістичної техніки.
Роль криміналістичної техніки у розкритті та розслідуванні злочинів.
Засоби та методи збирання слідів злочинів при проведенні слідчих дій.
Засоби й методи експертного дослідження слідів злочину та інших речових доказів.
Контрольні питання:
Яка система криміналістичної техніки?
Назвіть завдання і об'єкти вивчення криміналістичної техніки.
Яка роль криміналістичної техніки в розробці методів попередження злочинів?
Охарактеризуйте правові та наукові основи застосування технічних засобів у судовому дослідженні та попередженні злочинів.
Яким чином застосовуються кібернетичні методи, методи лазерної та електронної техніки в розслідуванні злочинів?
Розкрийте зміст науково-технічних засобів і методів, використовуваних для лабораторного дослідження речових доказів.
Назвіть перспективи розвитку засобів і методів криміналістичної техніки.
Рекомендована література:
Ваганов П.А., Лукницкий В.А. Нейтрони і криміналістика. Л., 1981.
Запитання техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів: Збірник статей. Саратов, 1996.
Герасимов В.М. Науково-технічні засоби в роботі слідчого. М., 1985.
Гончаренко В.І. Науково-технічні засоби в слідчій практиці. Київ,
1984.
Грамович Г.І. Основи криміналістичної техніки. Мінськ, 1981.
Діденко Ф.К. Застосування науково-технічних засобів і методів при огляді місця події. Ярославль, 1989.
Заходів А.А., Оропай Ю.Н. Використання науково-технічних засобів і спеціальних знань у розслідуванні злочинів. - Київ, 1980.
Зотов Б.Л. Сучасна криміналістична техніка: Навчальний посібник для
студентів ВЮЗИ. М., 1973.
9. Іванов Л.А., Мавлюд А.К. Комплекти науково-технічних засобів та їх застосування в слідчій роботі. Саратов, 1978. С. 6-19, 39-106.
Криміналістична техніка: Навчальний посібник з курсу «Основи криміналістики». М., 1982.
Використання сучасних науково-технічних засобів і спеціальних знань у боротьбі зі злочинністю: Збірник статей. Саратов, 1998.
Криміналістична експертиза. Вип. 1. М., 1966.
Лазери в криміналістиці і судових експертизах. Київ, 1986.
Леві А.А. Науково-технічні засоби в кримінальному судочинстві. М., 1981.
Леві А. А. Застосування науково-технічних засобів, що містяться в комплектах для слідчих. М., 1968.
Лейстнер Л., Буйташ П. Хімія в криміналістиці. М., 1990.
Поль К. Д. Природничонаукова криміналістика. М., 1985.
Скорченко П. Т. Криминалистика. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів: Навчальний посібник для вузів. М., 1999.
Теоретичні основи криміналістики та криміналістична техніка: Метод, рекомендації. - Ростов-на-Дону, 1997.
Чистова Л.Є. Техніко-криміналістичне забезпечення огляду місця події. - М., 1998.
Фотографічні та фізичні методи дослідження речових доказів.
М., 1962.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки. "
 1. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  тема і методи криміналістики. Предмет і завдання криміналістики. Система криміналістики. Методи криміналістики. Місце криміналістики в системі наукових знань. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика. 1. Поняття, наукові основи і завдання криміналістичної ідентифікації. Об'єкти криміналістичної ідентифікації та ознаки, за якими проводиться
 2. Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика»
  тема і методи криміналістики 2 квітня 2 лютого. Криміналістична іден-тифікації і діагностика 4 лютого 2 березень. Загальні положення криміналістичної техніки 2 квітень 2 квітня. Криміналістичне дослідження 12 квітня 8 наступна (трасології). 5. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин і 6 4 Лютого слідів їх застосування. 6. Криміналістичне
 3. Тема 6. Криміналістичне дослідження документів.
  Загальні та приватні ознаки почерку. У чому полягають особливості дослідження зміненого почерку, підписів і цифрового тексту? Вкажіть ознаки письмової мови. Які ідентифікаційні питання в змозі вирішити почеркознавча експертиза? Заняття 2. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Поняття документа та його основні реквізити, способи захисту. Способи підробки документів та
 4. Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.
  Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Перелічіть складові частини поняття криміналістичної характеристики окремого виду злочинів. У чому полягає інформаційний зміст криміналістичної характеристики окремого виду злочинів? Розкрийте форми і зміст даних спеціальних наук в методиці розслідування окремих видів злочинів? Рекомендована
 5. Тема 1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики.
  Тема криміналістики. Структура і функції загальної теорії криміналістики. Криміналістична техніка, тактика і методика розслідування злочинів. Принципи криміналістики та її місце в системі інших наук. 4. Поняття і класифікація методів криміналістики: загальні, загальнонаукові та спеціальні. Контрольні питання: Проаналізуйте формулювання предмета науки криміналістики, дані різними авторами.
 6. Тема 4. Вчення про сліди (трасології).
  Загальні ознаки слідів ніг. Що таке сліди откуса і сліди надкусу? Охарактеризуйте сліди тіла людини (сліди губ, вушної раковини, ділянок лоба і носа). Сліди крові та їх характеристика (калюжі, сліди від крапель, бризки, патьоки, помарки). Заняття 2. Сліди знарядь злому, інструментів, і виробничих механізмів. (2 години) Предмет і завдання механоскопия. Сліди знарядь злому та їх класифікація. Способи
 7. Тема 5. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин і слідів їх застосування.
  Загальні конструктивні ознаки холодної зброї. Охарактеризуйте коле, колючо-ріжучий, рубяще-ріжуче холодна зброя, зброя ударно раздробляющего дії. Які сліди застосування холодної зброї та їх значення для ідентифікації? Що відноситься до об'єктів криміналістичного взривоведенія? Які питання можуть бути поставлені на дозвіл вибухотехнічної експертизи? Рекомендована література:
 8. Тема 8. Загальні положення криміналістичної тактики.
  Тема і процесуальна форма. М., 1981. Шепітько В.Ю. Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів у криміналістиці. Харків, 1995. Шиканемо В.І. Теоретичні основи тактичних операцій у розслідуванні злочинів. Іркутськ, 1983. Якубович Н.А. Теоретичні проблеми попереднього слідства. М., 1971. Якушин С.Ю. Тактичні прийоми при розслідуванні злочинів. Казань, 1983.
 9. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
  тема. Курсова робота виконується на одній стороні аркуша. З лівого боку має бути поле шириною - 30 мм, з правого - 10 мм, у верхній частині - 20 мм, у нижній - 25 мм. У роботі можуть застосовуватися терміни, позначення і скорочення, прийняті в науковій і методичній літературі. Правильно оформлена курсова робота містить: титульний аркуш; зміст або зміст; вступ, в якому
 10. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО криміналістики.
  Положення тактики та психології допиту. Тактика допиту свідків і потерпілих в конфліктних ситуаціях. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених. Тактика допиту неповнолітніх та малолітніх. Тактика очної ставки. Наукові основи обшуку і виїмки. Тактичні та психологічні основи перевірки показань на місці. Тактика призначення та провадження судових експертиз. Криміналістична
© 2014-2022  ibib.ltd.ua