Головна
ГоловнаЕкономікаБанківська діяльність (контрольні) → 
« Попередня Наступна »
Мельникова Г.З.. Історія виникнення «Ощадбанків», 2009 - перейти до змісту підручника

Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов'язки. Виконує операцiї з приймання, визначення, справжності та платiжностi, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами. Сортує грошові білети i монети за номіналами, а також на придатні та непридатнi для обiгу, виявляє фальшивi, старi, пошкодженi грошовi бiлети i монети. Формує, упаковує, оформлює грошовi бiлети i монети. Згiдно з iнструкпiєю щодо емiсiйно-касової роботи. Обмiнює пошкодженi грошовi бiлети i монети. Складає касову звiтність. Зберiгає iнформацію, що становить службову тасмницю або носить конфiденцiйний характер. Додержує правил норм охорони працi та протипожежиого захисту.
Повинен знати: нормативно-методичнi матерiали щодо ведення касових операцiй; форми касових i банкiвських документiв; правила приймання, видачi, облiку i зберiгання грошових сум i цiниих паперiв; Порядок оформлення прибуткових I видаткових документів; лiмiти залишкiв готiвки в касi, правила забезпечення їх зберiгання; порядок складання касово; звiтностi; перелiк iнформацiї, що становить службову таємницю або носить конфiденцiйний характер; державну мову; основи психологiї працi; правила експлуатацi комп'ютерної, обчислювальної та органiзацiйної технiки; основи трудового законодавства; правила i норми охорони працi та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освiта та iндивiдуальне навчання. Без вимог до стажу роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Кваліфікаційна характеристика"
 1. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  кваліфікаційних потреб підприємства. Отже, концепція управління персоналом - це сукупність основних принципів, правил, цілей діяльності з персоналом, конкретизованих із урахуванням типу організаційної стратегії підприємства, потенціалу персоналу, а також типу кадрової політики. Іншими словами, концепція управління персоналом є стрижнем кадрової політики (персонал-стратегії), визначає її основні
 2. 8. Кваліфікаційні комісії нотаріату
  кваліфікаційний іспит. Для цього створюються кваліфікаційні комісії при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції. Головним завданням кваліфікаційних комісій є визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір зайнятися нотаріальною практикою. Кваліфікаційні комісії
 3. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  характеристику активно-пасивних, але на перше число місяця - лише активні або пасивні відповідно. Отримані доходи та здійснені витрати, що належать до майбутніх періодів, обліковуються відповідно за рахунками 3600 П "Доходи майбутніх періодів" та 3500 А "Витрати майбутніх періодів". Банк щомісяця визнає суму доходів і витрат, що належать до звітного періоду, з відображенням за відповідними
 4. 4. План рахунків і принципи його побудови
  характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями. За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем
 5. 2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій
  У бухгалтерії банку облік кредитних операцій проводиться за такими класами рахунків. На рахунках першого класу враховуються кредити, які: а) одержані від Національного банку України; б) надані іншим банкам; в) одержані від інших банків. На рахунках 131 групи "Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України" обліковуються короткострокові кредити, отримані від НБУ. У цю групу
 6. Економічний зміст депозитних операцій
  характеристик. При класифікації депозитів, як правило, беруть до уваги наступні ознаки: строк депозиту до вилучення; категорію вкладника. З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; строкові депозити. У складі строкових депозитів виділяють ощадні вклади (депозити) і власне строкові депозити. В сучасній банківській практиці України ощадні вклади відкриваються тільки
 7. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  характеристики цієї науки використовувалися відповідні терміни. Так, у США управління персоналом розвивалося, в основному, у межах біхевіористських, поведінкових наук, що безпосередньо вплинуло на назву цієї дисципліни. Там, незважаючи на те, що процес виділення управління персоналом у самостійну науку завершився у 60-70-х роках XX ст., вона і сьогодні називається по-різному: «організаційна
 8. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  характеристики витрат виробництва використовують термін "витрати на виробництво", на випущену продукцію вони виражаються в її собівартості. Собівартість продукції підприємств являє частину вартості цієї продукції, що включає споживані кошти, предмети праці, послуги інших організацій і заробітню плату працюючих, виражені в грошовій формі. В умовах удосконалення господарювання собівартість
 9. Поняття екологічного права України
  кваліфікаційних екологічних вимог для всіх професій і спеціальностей, який використовувався б на випускних іспитах, при прий-нятті на роботу та атестації кадрів- вважає Андрейцев В. І. Таким чином, можна створити систему екологічного права, яка забезпечила б врегулювання суспільних відносин у галузі охорони довкілля та формування особи, готової до добровільного додержання
 10. Поняття і особливості принципів екологічного права
  характеристики. ¦В літературі з зага-льної теорії права, у галузевій правовій і спеціальній літературі щодо розуміння зага-льних і галузевих правових принципів висловлені певні міркування. З точки зору лінгвістики принцип у перекладі з латинської означає «початок», «основа», що передбачає основне, вихідне положення будь-чого: теорії, світогляду, науки тощо. У філо-софії, філології, логіці,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua