Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 14. ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ

Педагогіка середовища, виховання особистості в колективі. Дослідні станції Наркомосу С.Т.Шацкого. «Республіка ШКІД» В.Н.Сорокі-Росинського. Досвід А.С.Макаренко, його статті «Про моєму досвіді» і «Конституція країни ФЕД».

Розглядаючи питання соціального виховання в практиці виховних установ 20-30-х рр.., Слід зупинитися на одній з них - особистості в колективі. Це навчально-виховна робота педагогічних колективів у дитячих будинках, трудових комунах, виховних колоніях. Деякі методи виховання в колективі застосовувалися і в загальноосвітній школі.

У цій лекції звернемося до оригінального досвіду В.Н.Сорокі-Росинського, А.С.Макаренко, до ідей педагогіки середовища С.Т.Шацкого з урахуванням нових соціальних умов. Цей досвід не поодинокий, і багато чого з нього може стати в нагоді сучасному соціальному педагогу.

Перед створюваної радянською системою освіти ставилося завдання виховання нової людини, людини соціалістичного

218

суспільства, чесного, ініціативного трудівника, освіченого, високоморального колективіста.

Виходячи з цього, перед спеціальними виховними установами ставилися завдання допомогти дитині оволодіти знаннями, відвернути його від неблагополучного середовища, допомогти боротися з її негативним впливом, створити умови для сприятливого розвитку в дитині позитивних індивідуальних задатків і здібностей. І головним у вирішенні цього завдання було виховання особистості, яка буде жити і працювати в колективі, в суспільстві.

Для перевірки досвіду і експериментів нових ° питнь1е станції принципів навчальної та виховної робо-Наркомйррос а тив 1918р. Наркомосом стали створюватися дослідно-показові школи. У 1925 р. в країні їх налічувалося 100. Крім того, створювалися дослідні станції, перед якими також ставилося завдання апробувати нові форми і методи навчальної та виховної роботи в школі. Станції представляли собою комплекс виховних установ, включаючи дитячий сад, кілька шкіл, курси підвищення кваліфікації вчителів.

Першої дослідної станцією керував комітет на чолі з С.Т.Шацкого. Станція була створена на базі колонії «Бадьора життя» в Калузької губернії і включала дитячий садок, школу, педагогічний технікум, а також дослідницьку групу. Протягом 13 років Шацький апробував свою ідею впливу навколишнього середовища на формування особистості дитини, а також вплив дитини на навколишнє його середовище; тут він розробляв теоретичні питання соціальної педагогіки, педагогіки соціального середовища.

На станції розроблялася система трудового та естетичного виховання. У школі дослідної станції було організовано трудове навчання, проводилися досліди в городі, в саду. Учні займалися в різних гуртках. Суспільно-корисна робота проводилася з озеленення та благоустрою сіл, розповсюдження книг, газет і журналів.

Шацький продовжував вивчення дитячого суспільства в самих різних соціальних умовах, визначав зв'язку школи з навколишнім середовищем, розробляв зміст методичної допомоги сільським школам. Він складав програми для інших дослідних станцій Наркомосу. Однією з них була програма охорони здоров'я, куди увійшло набуття дитиною різних навичок: приготування і прийом їжі, ставлення до холоду і теплу, догляд за приміщенням, турбота про чистоту тіла, умови сну. попередження різних захворювань і т.п.

219

Давалися рекомендації, як у школі організувати раціональне харчування дітей, фізичне загартовування, як навчити дитину доглядати за собою, за приміщенням. Шацький був переконаний, що культуру побуту, яку дитина придбає в школі, він обов'язково внесе до побут своєї семьі1. На його переконання, здоровий дитячий колектив можливий тільки при організації справжнього дитячого самоврядування, цікавого і корисного продуктивної праці, за участю дитячого колективу в суспільно-корисній роботі і обов'язковому поєднанні навчання з працею.

Аналізуючи спадщина С.Т.Шацкого, слід підкреслити, що діапазон педагогічних проблем, якими він займався, досить великий. Для соціальної педагогіки це перш за все вивчення дитячого суспільства в самих різних соціальних умовах: у дитячому садку, в підлітковому клубі, в літньої дитячої трудової колонії.

Він був проти заперечення ролі педагога у вихованні дитини, введення в практику теорії вільного виховання, так як вважав, що свободи дитини не існує, оскільки він постійно залежить від середовища, від її впливу на нього.

І завдання педагога - розібратися у всіх впливах на дитину ізвне2.

Його вимоги до вчителя - вимоги часу. Учитель не повинен бути тільки викладачем, він дослідник, він вивчає дитини, його стосунки з дітьми, дорослими, узагальнює досвід і вибирає потрібний прийом в даній ситуації. Тому підготовка вчителя не повинна обмежуватися придбанням тільки наукових знань. Вчителю потрібно вміти вести дослідницьку роботу, пройти практику в школі, брати участь у педагогічних з'їздах і конференціях, знати про досвід кращих вчителів.

С.Т.Шацкий - педагог зі світовим ім'ям. Його досвід, його педагогічну спадщину було відомо не тільки в Росії, Першу дослідну станцію Наркомосу відвідували Д.Дьюи, Л.Фре-ні, Р.Тагор, високо оцінюючи його діяльність.

Створені в 20-і рр.. дослідно-показові навчально-виховні установи, досвідчені школи та станції Наркомосу були центрами новаторських шукань в педагогіці того часу. Перед школою було поставлено завдання зв'язати навчання і виховання в школі з вимогами суспільства, що означало готувати покоління вміють «колективно працювати, здатних до організованого творчості», а головне, здатних до самоорганізації.

1 Шацький С. Т. Школа для дітей або діти для школи / / Избр. пед. соч.: У 2 т. - М., 1980. - Т. 2. - С. 56-57.

2 Шацький С. Т. Мій педагогічний шлях / / Избр. пед. соч. - Т. 1. - С. 35-36.

220

Однією з таких дослідних майданчиків була Досвідчена школа-комуна Наркомпроса1, яка була відкрита в 1918 р. в с. Литвинівець-вічі Рогачевського повіту Гомельської губернії, її організатором (за дорученням Наркомосу) був Пантелеймон Миколайович Ле-пешінскій (1868-1941). У великому селі, відокремившись від раніше існуючої школи, при школі був створений інтернат, в якій і розмістилася школа-комуна. Однак відкрите вороже ставлення населення до комунарів заважало проведенню дослідної роботи, і восени 1919 р. школа переїхала в Москву. У Москві, на Пречистенською набережній, в будівлі колишнього дитячого притулку «Маяк», тривала досвідчена робота. До приїхала групі сільських хлопців у школу взяли міських, більшість з них були діти «відповідальних товаришів» зі знанням кількох мов. Зв'язуючою ланкою цього складного, разнохарактерного колективу хлопців став загальний працю. Перше свято в школі був тоді, коли провели електрику. Всі разом заготовляли дрова, продукти, обладнали будинок, вирішували проблему зайнятості вихованців 16-17 років.

Гасіння пожежі, ремонт каналізації, переїзд в нову будівлю, організація навчання, участь у продуктивній праці, екскурсії «по черзі», оскільки всім не вистачало пальто і шапок. Участь у сільськогосподарському працю вирішувалося значно простіше, так як на літо комуна виїжджала в село Успенське, а потім в Липівку, де хлопці виконували всі сільськогосподарські роботи і забезпечували комуну овочами на зиму.

Організація дитячого самоврядування була центральною в роботі педагогічного колективу. У комуні було 60-70 хлопців від 9 до 15 років і 9-10 шкільних працівників.

Усім життям комуни керувало загальні збори, які збиралося по необхідності. Загальні збори розподіляло роботи в майстернях, на оборі, в городі, оранжереї, на електростанції. Завдання давалися на два-три тижні, призначалися чергові, обговорювалися вистави театру комуни, різні накази.

Урахуванням всіх робіт і участю кожного вихованця у праці займався Трудков. Члени трудкома щодня зв'язувалися (влітку) з радгоспом про роботу хлопців і збирали відомості про всіх необхідних роботах в комуні, стежили за якістю і терміном виконання робіт.

Принципи самоврядування в школі-комуні були сформульовані наступним чином:

Школа-комуна Наркомосу. - М., 1990.

221

«1. Самоврядування в нашій школі розглядалося як форма організації життя підлітка у всіх її проявах. У галузі освіти - метод самостійного дослідження і групової організації занять. У питаннях виховання - - відмова від безумовної авторитарності педагога і широке залучення хлопців до педагогічної творчості, заснованому на ясному розумінні педагогічних вимог. На цих шляхах суспільного розвитку самоорганізації хлопців був наданий найбільший простір не тільки в сенсі більшої незалежності їх від керівництва педагогів, а й, головне, в сенсі розширення їх діяльності за межами школи.

2. «Конституція» самоврядування була побудована на засадах зв'язку її з дійсними потребами хлопців і школи.

Вона переслідувала також мета правильного розподілу обов'язків хлопців, координуючого початок особистої відповідальності в умовах колективної роботи. «Конституції» надавалася форма досить еластична, щоб пристосуватися до зростання і потребам школи.

3. Роль педагога в напрямку самоврядування була велика і відповідальна. Не було жодної більш-менш важливої функції самоврядування, в якій не брав би участь педагог. Але це значення його завжди грунтувалося на моральній зв'язку з хлопцями, причому авторитет його не застосовувався там, де він завадив би вільному зростанню доброї волі хлопців.

4. Самоврядування діяло замедляющим чином на процес закріплення організаційних і робочих навичок хлопців, але зате ці навички засвоювалися глибше і міцніше. Невеликі поки дані про які закінчили школу і енергійно працюють в громадських організаціях вищих шкіл, ряд успішних робіт за останній рік в самій школі дають можливість вірити правильності зробленого висновку.

5. Але поруч з цим школа стоїть перед серйозним завданням усунення цілого ряду недоліків методичного характеру. Усе ще немає достатньої планомірності в роботі хлопців, недоцільна постановка обліку їх роботи, немає твердості у проведенні поставленого завдання і пр. »1.

Важливою проблемою було навчання та участь хлопців у продуктивній праці. У 1920/21 навчальному році старші вихованці працювали на фабриці, молодші - в майстернях. Педагогічний колектив розробляв і експериментував навчальні плани і програми, як організувати і поєднати навчання і роботу на підприємстві. Були змінені кілька підприємств, в результаті зупинилися на роботі на фабриці бутікова на Пречистенською набережній в 4 хв ходьби від школи.

1 Див: Школа-комуна Наркомосу. - С. 124-125.

222

Навколо фабрики концентрувалася вся робота і життя школи-комуни. Робота хлопців на фабриці - шлях реально підготувати їх до самостійного життя. Експериментальні програми складалися з принципу, що «перш за все певна область знань, позначена темами, потім курс дисциплін, що носить систематичний характер». Розклад складалося на цілий рік з урахуванням, що кожен четвер проводилися екскурсії. У старших класах урок тривав по 2 години, більше зверталося уваги на вивчення фізики і математики, в молодших класах на вивчення географії та природознавства.

Кожен викладач розробляв ряд «тим по фабриці», які охоплювали роботу фабрики з точки зору його предмета. Учні брали участь у розробці тем. Це було формою дослідної роботи хлопців. «Теми по фабриці» допомагали учням наблизити свої знання до практики життя.

На шкільній раді заслуховувалися звіти викладачів про виконання навчальної експериментальної програми.

Перед літніми роботами «літній виконком» розробляв план трудових літніх робіт. Окрім роботи в радгоспі (який належав комуні) хлопці проводили геодезичні роботи по зйомці плану радгоспу.

У 1923 р. школа-комуна складалася з хлопців постійно живуть і що приходите, заняття тривали до пізнього вечора. З 9 ранку до 13 були класні заняття, від 15 до 16 ~ робота в майстернях, потім робота гуртків. Гуртки (обществоведческие, літературні, художні, географічні, спортивне товариство «Мураха») охоплювали всіх хлопців школи.

Слід сказати і про роль у житті школи-комуни комсомольського осередку та піонерської організації. Комсомольський осередок виникла в школі в 1919 р. після переїзду школи в Москву. Осередок стала центром участі хлопців у всіх революційних перетвореннях. З ініціативи комсомольців створювалася хата-читальня, виписувалися газети, комсомольці працювали серед сільської молоді та селян, підготовляли революційні свята, стали ініціаторами спільних справ школярів з молоддю фабрики.

Комсомольці школи-комуни організували дитячий сад, дитячий майданчик, займалися з малятами, обстежили ряд дитячих будинків Хамовницького району, щоб познайомитися, як живуть в них діти-сироти.

 Щоб повніше представити сформований досвід експериментальної школи-комуни Наркомосу, слід проаналізувати текст одного з розділів книги «Школа-комуна Наркомосу» під 

 223 

 редакцією М.М.Пістрака, «Шкільний день» (Школа-комуна Наркомосу. - М., 1990. - С. 144). 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ЛЕКЦІЯ 14. ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ"
 1. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
    досвід. 22. Робота соціального педагога з сім'єю. 435 23. Робота соціального педагога з важкими дітьми. 24. Робота соціального педагога в літній період. 25. Криза сучасної системи освіти. 26. Дитинство як соціальна проблема. 27. Неформальні об'єднання підлітків. 28. Робота з талановитими дітьми. 29.
 2. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
    Тематичний план лекційного курсу ЛЕКЦІЯ 1. Політико-правові вчення У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЛЕКЦІЯ 2. Політичні та правові вчення СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ЛЕКЦІЯ 3. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму ЛЕКЦІЯ 4. Політичні та правові вчення ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЛЕКЦІЯ 5. Політико-правової думки ВІДРОДЖЕННЯ І НОВОГО ЧАСУ ЛЕКЦІЯ 6. КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА
 3. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
    досвіду дітей; мотивації діяльності і поведінки; самовизначення особистості дитини; стимулювання та корекції дій і відносин дітей у виховному процесі. Окремі глави присвячені ролі дитячого колективу у вихованні та системі виховної роботи в школі, місцю в цій роботі класного керівника. І.І. Підласий. Педагогіка. Проводиться історичний аналіз постановки цілей
 4. Тема 13. Досвід соціального виховання особистості в колективі
    дослідних школах і станціях Наркомпросі. Перша дослідна станція Наркомосу на базі дитячої колонії «Бадьора життя» в Калузької губернії під керівництвом С.Т.Шацкого. Досвідчена школа-комуна Наркомосу П.Н.Лепешінского в Москві, стаття «Шкільний день» з книги «Школа-комуна Наркомосу» (М., 1990). В.Н.Сорока-Росинський і його школа ім. Ф. М. Достоєвського для важковиховуваних,
 5.  ЛЕКЦІЯ 10. ДИТЯЧИЙ ВИХОВНИЙ КОЛЕКТИВ ЯК ОСНОВНА ЗМІСТОВНА ФОРМА ЦІЛІСНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, ЯДРО ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ
    ЛЕКЦІЯ 10. ДИТЯЧИЙ ВИХОВНИЙ КОЛЕКТИВ ЯК ОСНОВНА ЗМІСТОВНА ФОРМА ЦІЛІСНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, ЯДРО ВИХОВНОЇ
 6. ВІД АВТОРІВ
    лекціям в книгу увійшли уривки з історичних документів і літературних пам'яток, зі статей відомих вітчизняних педагогів і вчених з різних питань соціального виховання. Ці матеріали корисні соціальному працівнику при створенні або організації роботи в різних клубах, реабілітаційних або лікувальних центрах, у притулках для дітей-сиріт та в індивідуальній роботі з важкими
 7. Правовиховної вплив трудового колективу на особистість
    досвід життєдіяльності трудових колективів, їх можливості у вирішенні цього питання мають великі перспективи. Разом з тим завдання правовоспітанія практичних працівників різко зросли. Радикальні соціально-політичні та економічні реформи в Росії, проведені без належної підготовки та обліку їх наслідків, серйозно порушили звичне життя і праця росіян. Відновлення зруйнованого
 8. Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції
    досвіду одного покоління іншому, про процес виховання і навчання дітей та дорослих, про процес освіти народу і самовиховання особистості. Ключові поняття педагогіки: просвіта, освіта, навчання і виховання, система виховання і система навчання, розвиток, виховання і формування особистості, педагогічний процес. Соціальна педагогіка як частина педагогіки. Предмет
 9. КАТЕГОРІЇ саморозвиток і самостановления ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
    досвіду та саморозвитку, направлено на природне самозбереження, настільки ж природний прояв сутнісних сил, а також самозабезпечення і самоствердження у власному тілі і дусі, в колективі, в природі і суспільстві. Зміст. Виховання як самостановлення і саморозвиток індивіда має своїм змістом і спеціально відібрані, педагогічно оброблені знання, вміння та навички (якщо
 10. 9.2. Цілі, завдання та принципи виховання співробітників Мета і завдання виховання особового складу
    досвіду; - забезпечення контролю над усіма виховують персонал факторами життя і служби, а також їх корекція в інтересах досягнення сприятливого для нього і боротьби за зміцнення законності та правопорядку результатів; - педагогічна діагностика відбуваються в особистості співробітників і колективі змін, що відносяться до ознак вихованості, і педагогічний супровід їх
 11. Специфіка правового виховання в середній спеціальній та вищій школі
    досвід професійно-особистісного становлення студентів юридичних вузів (див. § 8.10), який дозволяє скоротити до мінімуму розрив між досягається в умовах ВНЗ рівнем правової культури студентів та вимагають фахівців, професіоналу. Цей досвід творчо можна використовувати в вузах будь-якого
 12. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

© 2014-2022  ibib.ltd.ua