Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Література

1.

Http://www.ucm.es/info/isa/congress2006; http://www.isa-sociology.org/ congress2010/priorities.htm; III Всеросійський соціологічний конгрес. Соціологія і суспільство: шляхи взаємодії. 21-24 жовтня 2008 М.: Інститут соціології РАН, 2008. 2.

Алли Ш.у Муні К., Стюард П. Соціологія в ПАР (1920-1970) / / СОЦИС. 2006. № 3. 3.

Www.asanet.org/footnotes/fn6.html" - (грудень 2006 р.). 4.

Http://www.uta.fi/aitokset/yty/utacas/wittrock_paper.pdf 5.

Великий внесок у цей процес вніс виходить в Оксфорді з 1988 р. «Журнал історичної соціології» («The Journal of Historical Sociology»); див. також Романовський H.В. Історична соціологія. М., 2008. 6.

Гідденс Е. Дев'ять тез про майбутнє соціології / / THESIS. 1993. V. 1. № 1. С. 69-73; Валлерстайн І. Спадщина соціології, майбутнє соціальної науки / / Хрестоматія з загальної соціології / Упоряд. В.П. Култигін, А.Г. Кузнєцов. М., 2004. С. 206. 7.

Наприклад, Дж. Рітцер: Ritzer G. Metatheorizing in Sociology. Lexington, Mass.: Lexington Books. 1991; Idem. Exploraions in Social Theory: From Metatheorizing to Rationalization. 2001; Резник Ю.М. Соціальний вимір життєвого світу. М., 2001. 8.

The Dialogical Turn. New Roles for Sociology in the Postdisciplinary Age. Camic C., Joas H.f eds. Lanham, MD: Rowman and Littlefield. 2004; Давидов A.A. Системна соціологія. М., 2003. 9.

Рязанцев І.П., Халіков М.Є. Економічна соціологія (регіональний аспект). М., 2005; журнал «Регіонологія», що виходить в Саранську; Халіпов В.Ф. Кратология (наука про владу). М., 2001; Яницький О.Н. Соціологія ризику. М., 2003; Кравченко С.А., Красиков С.А. Соціологія ризику. М., 2004. 10.

Owen Т. Genetic-Social Science and the Study of Human Biotechnology / / Current Sociology. 2006. V. 54. No. 6. P. 827-850. 11.

Мазліш Б. Глобальне і локальне: поняття і проблеми; Карімова А.Б. Регіони в сучасному світі / / СОЦИС. 2006. № 5; Замятін ДМ. Моделювання географічних образів: Простір гуманітарної географії. Смоленськ. 1999; а також серія публікацій (№ 8, 9 за 2006 р.). Зарубіжна література з цієї проблематики охарактеризована в: «Глобалізація та регіоналізація: фактори формування геополітичного простору». М.: ІСЕМВ РАН. 2006, а також в: Buzan В., Woever О. Regions and Powers: The structure of International Security. Cambridge. 2003. 12. Urry J. Sociology beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century. L: Routledge. 2000. 13.

Urry J. Global Complexity. Cambridge: Polity Press, 2003. 14.

Http://www.soziologie.uni.-freiburg.de.schwengel 15.

Тіло людини - нові горизонти соціального пізнання? / / СОЦИС. 2006. № 4. С. 16-25. 16.

Hamer D., Copeland P. Living With Our Genes: Why They Matter More Than You Think. L.: Macmillan. 1999. 17.

Бертіл'ссон М. Друге народження природи: наслідки для категорії соціальне / / СОЦИС. 2002. № 9. 18.

Витоки: Економіка в контексті історії та культури. 2004; Бородкін Ф.М. Взаємодія соціологічних та економічних наук. Що попереду? / / СОЦИС. 2005. № 12; Радаєв В.В. Соціологія ринків: до формування нового напрямку. М., 2003. 19.

Осипов Г.В. Соціологія і соціальне міфотворчість. М., 2002; Бабосов Є.М. Катастрофа як об'єкт соціологічного аналізу / / СОЦИС.

1998. № 9. 20.

Відоевіч 3. Глобалізація, хаотизація і конфлікти в сучасному світі / / СОЦИС. 2005. № 4; Млинар 3Штебе Я. Мобільність та ідентифікація в умовах відкритості світу: теоретична інтерпретація і досвід Словенії / / СОЦИС. 2005. № 4. 21.

Robertson R. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity / / Global Modernities. Ed. by M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson. L.: Sage. 1995. P. 25-44. 22.

Www.blogafrica.com / feeds / index.rdf 23.

Http://www.iboro.ac.uk/gawk/rb/rb/55.html" 24.

Рітцер Дж. Сучасні соціологічні теорії. М.; СПб і ін: Пітер, 2002. С. 357-414. 25.

Alexander J. Introduction: Understanding the 'Relative Autonomy' of Culture / / Alexander J., Seidman S., eds. Culture and Society: Contemporary Debates. Cambridge: CUP, 1990, pp. 1-27; Smith Ph. The New American Cultural Sociology / / Smith Ph., Ed. The New American Cultural Sociology. Cambridge: CUP. 1998. Alexander J.C., Smith P. The Strong Program in Cultural Sociology / / The Handbook of Sociological Theory / Turner J., ed. NY: Kliuwer, 2001. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. Alexander J., ed. Oxford - N.Y.: Oxford Univ. press. 2003. 26.

Детальніше див: Щендрік А.І. Теорії культури. М., 2002. 27.

Http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201779 28.

Див роботи Ж.А. Зайнчківська, Г. С. Вітковська, С.В. Рязанцева та ін 29.

Www.ucm.es / info / isa / cv / cn_michel_wieviorka.htm 30.

Вевьерка М. Формування відмінностей / / СОЦИС. 2005. № 8. 31.

Current Sociology, 2006. V. 54. No. 1. Special issue: The idea of autonomous sociology: Reflections on the state of the discipline; Ky А. Парадокс - громадянське суспільство без громадянства / / СОЦИС. 2003. № 12; Брисеньо-Леон Р. Виклик для соціології: ситуація в Латинській Америці / / СОЦИС. 2003. № 7 та ін 32.

Степаненко В. Громадянське суспільство як дискурс та соціальний нормативний порядок у соціології Джеффрі Александера / / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006. № 2; Александер Дж. Міцні утопії і цивільний ремонт / / СОЦИС. 2002. № 10. 33.

Штомпка П. Змінюється роль соціології та соціологів у пост-комуністичних суспільствах (тези доповіді). М.: Спільнота професійних соціологів. Конференція «Сучасна російська соціологія в контексті суспільних тенденцій», 25-26 листопада 2005 р, 34.

Burawoy М. The world needs public sociology / / http://www2.asanet.org/ pubs/2004PresidentialAddressASR.pdf 35.

Громадська роль соціології / За ред. П. Романова, Е. Ярською-Смирнової. М., 2008; Див також: СОЦИС. 2009. № 4, 36.

Current Sociology. 2005. № 1 (тут же обговорюється проблема транснаціональності і космополітизму). 37.

Huntington S.P. Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. NY.: Simon and Shuster. 1996. 38.

Kiely R. The Clash of Globalizations: Neo-Liberalism, the Third Way and Anti-Globalization. Leiden and Boston: МА /. Brill. 2005. Historical materialism Book Series. Vol. 8. 39.

Sassen S. The Global City. N.Y. e.a. Princeton univ. Press. 1992; Idem. Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization. N.Y. Columbia univ. press. 1996; Idem. Globalization and its Discontents: Essays on the New Mobility of People and Money. NY. New Press. 2000.

40.

Ritzer G. The Globalization of Nothing. L.-NY. - New Delhi: Sage. 2004. 41.

Martin D., Metzger J.-L., Pierre P. The Sociology of Globalization. Theoretical and Methodological Reflections / / International Sociology. 2006. V. 21. № 4. 42.

Rec. J. Murphy на книгу ScholteJA. Globalization: a Critical Introduction. 2nd ed. L.-NY.: Palgrave Macmillan. 2005. 43.

Current Sociology. 2003. № 3-4. 44.

Там же. 2006. № 6 (Огляд літератури - автор Гуан Дін). 45.

International sociology. 2006. № 4 (Тема: Виклики глобалізації. Заперечуючи глобалізацію). 46.

Eleventh Thesis. Critical Theory and Historical sociology. V. 5. № 1. 2001. 47.

Рогов C.M. Після війни в Іраку: крах однополярного світу / / Не-зав. військовий огляд. 2006. № 45. 48.

Мюллер КПікельЛ. Зміна парадигм посткомуністичної трансформації / / СОЦИС. 2002. № 9. 49.

Bauman Z. Wasted Lives: Modernity and its Outcasts. Cambridge: Polity press. 2004. 50.

Macarov D. What the Market Does to People: Privatization, Globalization and Poverty. L.: Zed Books. 2003. Перетин доль людей з глобалізацією. 51.

The Re-emergence of Self-employment: A Comparative Study of Self-Employment Dynamics and Social Inequality. Princeton. NJ, 2004; Шкаратан О.І. Соціально-економічна нерівність і його відтворення в сучасній Росії. М., 2009; Див також роботи В.Н. Ільїна, Н.Є. Тихонової. 52. Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social Movements. Smith JJohnston tf., Eds. Lanham, MD: Rowman and Littlefield. 2002; Labour History in the era of Neo-Liberal Globalization - http:// www.socsci.mcmaster.ca/emplibrary/rc44_ ewsletter_november2005_VoI2_ № 8.pdf; Ожиганов Е.Н. Профіль тероризму: природа, мета мотивація / / СОЦИС. 2006. № 2; Філіппов А.М. Соціологія тероризму. М., 2007; Соснін В.А., Нестік Т.А. Сучасний тероризм. М., 2009. 53.

Keskin-Kozat В. Grappling with 9/11 and its Aftermath. Reflections on the Collective Past, Present and Future of Contemporary Societies / / IS November 2006, V. 21. P. 815-821. Огляд чотирьох збірників статей Transforming Globalization: Challenges and Opportunities in the Post 9/11 Era. Podobnik B., Reifer T7., Eds. Leiden and Boston, MA: Brill. 2005; Халій І.А. Сучасні громадські рухи. М., 2007; Див також роботи В.Х. Біленького, Б.І. Максимова, В.В. Трушкова. 54.

Wallerstein /. America and the World. The Twin Towers as Metaphor / / http://www.ssrc.org/sept 11 / essays / wallersteion.htm 55.

Див: Лапін Н.І. Загальна соціологія. М., 2006; Тощенко Ж.Т. Соціологія. М., 2005; Попова І.М. Соціологія. Київ, 2000. 56.

From the Left. Newsletter of the ASA Marxist Sociology Section / / http:// www.cas.ucf.edu/soc_anthro/faculty_web_pages/goldstein/FTL_Fall_2003.pdf, а також http://asanet.org/footnotes/julyaugust04/fnl2.html; Осипов Г.А. Соціологія і соціалізм. М., 2008. 57.

Wallerstein /. The rise and future demise of the world capitalist system: concepts for comparative analysis / / Comparative Studies in Society and History. 1974. V. 16. № 4. PP. 387-415; Wallerstein I. The Decline of American Power: The US in a chaotic world. NY: New press. 2003; http://www.binghamton.edu/ fbc / cmpg.htm. H.

B. Романовський, Ж.Т. Тощенко

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Література"
 1. Література
  літератури. На початку століття основною тенденцією в літературі є зміна класицизму і сентименталізму новим течією - романтизмом, воспевающим відхід від повсякденності, прагнення до піднесеного ідеалу, його пошук в минулому. Цей напрямок проявляється у творах В.А. Жуковського, К.Ф. Рилєєва, ранніх творах А.С. Пушкіна і М.КХ Лермонтова. У другій чверті XIX в. в російській
 2. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
  літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 3. Рекомендована література 1.
  Література / / Філософські науки. -1990. - № 2. 6. Мамардашвілі М.К. Проблема свідомості і філософське покликання / / Питання філософії. -1968. - № 8. 7. Лосєв А.Ф. Дерзання духу. -М., 1988. 8. Рашковский Е.Б., Вл. Соловйов про долі та сенсі філософії / / Питання філософії. -1988.
 4. Джерела та література
  література. - 1990. - № 1. «З нещадною рішучістю ...»: Лист В.І. Леніна т. Молотову для членів Політбюро / / Співрозмовник. - 1990. - №
 5. Господарський і громадський лад Стародавньої Індії по «Законам Ману» і «Артхашастре».
  Літератури видавництва «Наука». 1985. Гол. 12, 13, 14. Бешем А. Чудо, яким була Індія. М.: Головна редакція східної літератури видавництва «Наука». 1977. З глав 4 і 5. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І. Кузищина. М., 1999. Гол. 28-33 (с. 337-340, 346-348). Історія Сходу. / Под ред. Р.Б.Рибакова та ін М., 2000. Т.1. Глава 22. Історія Стародавнього Сходу. Тексти та документи. / Под ред.
 6. Розділ 3. Основна і додаткова література.
  Література.
 7. 27. Невтішний висновок
  літератури все йде якнайкраще. Прекрасніше редукційні діаграми, які можна зустріти в науковій і метанаучной літературі, в значній мірі оманливі і вводять в оману, оскільки серйозно вони ніким не аналізувалися. Звернемося тепер до інших, більш вивченим видам інтертеоретіческіх
 8. Культура Стародавнього Єгипту.
  Література. Образотворче мистецтво та архітектура. Наукові знання древніх єгиптян. Література Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 1999. Гол. 7. Історія Сходу. Т.1. М., 2000. Гол. 11 (с. 176-191). Історія Стародавнього Сходу. Частина 2. М., 1988 (з гол. 5 і 7). Історія стародавнього світу. Кн.1. Рання старовину. М., 1989. Лекція 14: Лацис І. А. Культура стародавнього Єгипту. Стародавні
 9. Організація перської держави в кінці 6 - початку 5 століть до н.е.
  Література: Дандамаев М.А. Політична історія Ахеменидской держави. М., Дандамаев М.А. Іран при перших Ахеменідах (6 століття до н.е.). М., Всесвітня історія. Т.1. М.: Госполитиздат. 1956. Проблемно-логічне завдання: створити хронологічну таблицю становлення держави Ахеменідів, розподіливши матеріал за трьома колонкам: «Дати», «Події», «Зміст». Доповіді:-Економічний і соціальний розвиток
 10. Культура Стародавнього Китаю.
    література Стародавнього Китаю. Література (основна): Стародавні цивілізації. / Под ред. Г.М.Бонгард-Левіна. М.: Думка. 1989. Гл.14. Історія Сходу. Т.1. М., 2000. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І. Кузищина. М., 1999. Історія стародавнього світу. Кн.2. Розквіт древніх товариств. М., 1989. Лекція 29: Малявін В.В. Ідеологічні течії в Китаї V - III ст. до н.е. Хрестоматія з історії Стародавнього Сходу. М.:
 11. Земельні відносини і соціальна борьбав елліністичному світі.
    література: Левек П. Елліністичний світ. М., 1989. -С. 63-75, 82-85. Тарн В. Елліністична цивілізація. М., 1949. -С. 174-191. Зельин К.К., Трофимова М.К. Форми залежності в Східному Середземномор'ї в період еллінізму. М., 1969. Проблемно-логічні завдання:-Порівняйте становище елліністичного поліса порівняно з грецьким полісом V в. до н. е.. - Заповніть хронологічну таблицю
© 2014-2021  ibib.ltd.ua