Головна
ГоловнаCоціологіяДемографія → 
« Попередня Наступна »
А. Г. Вишневський. Брачность, народжуваність, смертність в Росії і в СРСР. СБ статей. Під. ред. А. Г. Вишневського. М., «Статистика»., 1977 - перейти до змісту підручника

О. В. МАРЧЕНКО ІНДЕКСИ НАРОДЖУВАННОСТІ ПО 50 ГУБЕРНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ НАПРИКІНЦІ XIX В.

У попередній статті наведено індекси народжуваності (за Е. Коулу) для 6 груп губерній Європейської Россіі128. Цінність такого узагальненого підходу до вивчення впливу шлюбної структури жіночого населення, з одного боку, і внутрісімейного регулювання дітонародження - з іншого, на формування загального рівня народжуваності безперечна. Він дозволяє відразу отримати уявлення про основні регіональних відмінностях у факторах народжуваності.

Однак для більш докладного аналізу одних толі ^ узагальнених даних недостатньо, бо навіть всередині щодо однорідних груп губерній можливі значні погубернскіе відмінності. Тому для цілей поглибленого аналізу особливостей народжуваності в Росії в кінці XIX ст. нами були розраховані індекси народжуваності для міського, сільського і всього населення кожної з 50 губерній Європейської Росії. Джерелами даних для розрахунку послужили матеріали першої Всеросійської перепису населення 1897 р. (погубернскіе підсумки), а також матеріали поточного обліку народжуваності за 1896 і 1897 гг.129.

Нижче наводяться результати наших розрахунків.

ІНДЕКСИ НАРОДЖУВАННОСТІ І ДОЛІ Одружені ПО Е. Коул ПО 50 губерній Європейської Росії 1896-1897 ГГ. Губернії Індекс загальної народжуваності (/ у) Індекс шлюбної народжуваності (hg) Індекс частки одружених

<'т> міське населення сільське

населе

ня все населення міське населення сільське

населе

ня все населення міське населення сільське

населе

ня все населення А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Архангельська 0; 34 0,46 0 45 4

0 66 0,69 0 69 0,45 0 64 0 , 62 +2 Астраханська * 0,50 0,38 0 40 0 77 0,43 0 47 0,60 0 85 0,81 3 Бессарабська 0,38 0,48 0 46 0 57 0,62 0 61 0,64 0 76 0,74 4 Віленська 0,30 0,43 0 42 0 54 0,72 0 70 0,50 0 58 0,57 5 Вітебська 0,33 0,45 0 43 0 64 0,76 0 74 0,49 0 58 0,56 6 Володимирська 0,45 0,56 0 54 0 70 0,77 0 76 0,60 0 72 0,70 7 Вологодська 0,36 0,49 0 48 0 65 0,76 0 76 0,49 0 62 0,61 8 Волинська 0,38 0,51 0 51 0 60 0,72 0 71 0,60 0 71 0,70 9 Воронезька 0,29 0,68 0 66 0 43 0,83 0 81 0,61 0 83 0,81 10 Вятская 0,30 0,58 0 57 0 52 0,80 0 79 0,53 0 69 0,69 11 Г родненская 0,34 0,48 0 46 0 59 0,72 0 70 0,56 0 65 0,64 12 Донського 0,63 13 Війська 0,45 0,62 0 60 0 62 0,75 0 73 0 82 0,80 Екатерино-0,50 Славська 0,69 0 66 0 75 0,89 0 87 0 , 63 0 76 0,74 14 Казанська 0,39 0,57 0 55 0 61 0,83 0 81 0,58 0 68 0,67 15 Калузька 0,40 0,57 0 56 0 66 0,93 0 91 0 , 54 0 61 0,60 16 Київська 0,39 0,56 0 54 0 65 0,84 0 76 0,54 0 69 0,68 17 Ковенська 0,32 0,37 0 37 0 60 0,71 0 71 0 , 50 0 51 0,51 18 Костромська 0,39 0,54 0 53 0 65 0,76 0 75 0,54 0 69 0,69 19 Курляндская 0,29 0,29 0 29 0 56 0,54 0 54 0 , 50 0 52 0,52 20 Курська 0,50 0,60 0 59 0 80 0,79 0 79 0,62 0 76 0,74 21 Ліфляндськая 0,25 0,30 0 29 0 51 0,60 0 57 0 , 45 0 48 0,47 22 Мінська 0,36 0,51 0 50 0 64 0,83 0 83 0,55 0 61 0,60 23 Могилевська 0,36 0,53 0 51 0 63 0,91 0 89 0 , 55 0 57 0,57 24 Московська 0,31 0,55 0 44 0 45 0,77 0 64 0,51 0 69 0,61 25 Нижегородська 0,34 0,60 0 58 0 53 0,78 0 76 0 , 60 0 75 0,74 26 Новгородська 0,36 0,53 0 51 0 70 0,80 0 79 0,46 0 64 0,62 27 Олонецкая 0,38 0,51 0 50 0 53 0,80 0 78 0 , 68 0 63 0,63 28 Оренбурзька 0,57 0,66 0 66 0 77 0,82 0 81 0,72 0 80 0,79 29 Орловська 0,33 0,63 0 60 0 51 0,84 0 81 0 , 59 0 74 0,72 30 Пензенська 0,52 0,62 0 БГ 0 80 0,79 0 79 0,63 0 78 0,76 31 Пермська 0,43 0,61 0 60 0 68 0,79 0 78 0 , 57 0 74 0,72 32 Подільська 0,43 0,51 а 50 0 67 0,68 0 68 0,62 0 73 0,72 33 Полтавська 0,52 0,55 0 55 0 86 0,76 0 77 0 , 57 0 71 0,70 34 Псковська 0,37 0,50 0 49 0 64 0,79 0 78 0 "53 0 60 0,60 35 Рязанська 0,41 0,60 0 59 0 65 0,79 0 77 0 , 63 0 76 0,75 36 Самарська 0,55 0,67 0 66 0 77 0,68 0 87 0,68 0 76 0,75 37 Санкт-Петер бургской 0,28 0,42 0 32 0 47 0,66 0 54 0,47 0 61 0,51 38 Саратовська 0,55 0,63 0 61 0 75 0,77 0 75 0,69 0 81 0,79 Губернії Індекс загальної народжуваності (If) Індекс шлюбної народжуваності (Ig) Індекс частки одружених міське населення сільське

населе

ня все населення міське населення сільське

населе

ня все населення міське населення сільське

населе

ня все населення А і 2 3 4 5 6 7 В 9 39 Симбірська 0,50 0,55 0,55 0 , 76 0,83 0,82 0,63 0,66 0,66 40 Смоленська 0,38 0,60 0,58 0,60 0,85 0,84 0,56 0,69 0,68 41 Таврійська 0, 49 0,64 0,61 0,74 0.

79 0,78 0,63 0,80 0,76 42 Тамбовська 0,56 0,57 0,57 0,84 0,73 0,73 0,63 0,78 0, 77 43 Тверська 0,25 0,74 0,69 0,46 0,80 0,77 0,52 0,92 0,87 44 Тульська 0,51 0,62 0,61 0,78 0,80 0,80 0,61 0,77 0,75 45 Уфімська 0,42 0,63 0,57 0,71 0,81 0,80 0,66 0,70 0,70 46 Харківська 0,45 0,66 0,63 0 , 69 0,83 0,81 0,61 0,79 0,76 47 Херсонська 0,42 0,63 0,56 0,67 0,81 0,78 0,58 0,76 0,70 48 Чернігівська 0, 45 0,55 0,54 0,73 0,76 0,76 0,56 0,71 0,69 49 Естляндська 0,26 0,32 0,31 0,54 0,60 0,59 0,44 0, 51 0,50 50 Ярославська 0,41 0,44 0,43 0,69 0,73 0,72 0,53 0,58

/ 0,57 * Низька величина індексів народжуваності сільського населення Астраханської губернії пояснюється, ймовірно, значним, недообліком народжень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " О. В. Марченко ІНДЕКСИ НАРОДЖУВАННОСТІ ПО 50 губерній Європейської Росії НАПРИКІНЦІ XIX в. "
 1. 39. Реформа місцевого управління за Петра I.
  Губерній, потім число губерній збільшилася. Пізніше склалася трехзвенная система адміністративно-територіального поділу Росії: губернія - провінція - повіт (дистрикт). При цьому основний пласт адміністративних функцій був спущений з губернського на провінційний рівень. На чолі губернії стояв губернатор, на чолі провінції і повіту - воєводи, це були чиновники, що призначаються з центру. Колишні
 2. А. Г. Вишневський. Брачность, народжуваність, смертність в Росії і в СРСР. СБ статей. Під. ред. А. Г. Вишневського. М., «Статистика»., 1977

 3. 1.5. Індекс людського розвитку
  індекс розраховується на базі чотирьох перерахованих вище показників: середньодушового ВВП за паритетом купівельної спроможності, середньої тривалості життя, частки грамотного населення і валового охоплення населення освітою. За індексом людського розвитку Росія відповідає середньому показнику для своєї дохідної групи (78,1 у Росії при середній 78,4 для III групи). Іншими словами,
 4. НАРОДЖУВАНІСТЬ
  народжуваності в Середній Азії. Імовірність позашлюбного народження тут так само, як і в інших країнах з переважанням мусульманського населення, практично дорівнювала нулю. Всі народи Середньої Азії, що жили за однаковими канонами сімейного життя, не знали внутрісімейного регулювання народжуваності. З часу вступу в шлюб і до настання менопаузи народження дітей у шлюбі нічим не обмежувалося (за
 5. 54. Правове становище Фінляндії у складі Російської імперії.
  Губернія була приєднана до Росії ще Петром I в результаті Північної війни. Решта Фінляндія на правах великого князівства увійшла до складу Росії в 1809 після переможного завершення російсько-шведської війни. Тоді ж до Фінляндському великого князівства була приєднана Виборзька губернія. Всеросійський імператор прийняв титул великого князя Фінляндського і об'єднання Росії та Фінляндії знайшло
 6. Календар народжуваності.
  народжуваності, а в зимово-весняну пору - її скорочення. Фізіологічні особливості жіночого організму підштовхують його до особливої статевої активності восени і спочатку зими , коли світловий день стає коротким і скорочує вироблення в організмі мелатоніну - гормону, переважної сексуальність, а іноді перешкоджає настанню вагітності. Зачаті в жовтні-грудні народжуються в кінці літа -
 7. 1. Загальні характеристики
  індекс будується на основі чотирьох індикаторів, що характеризують рівень розвитку тієї чи іншої країни: - валового внутрішнього продукту (ВВП) за паритетом купівельної спроможності (ПКС) на душу населення, - середньої очікуваної тривалості життя при народженні, - рівня грамотності дорослого населення - валового коефіцієнта охоплення населення всіма видами образованія4. Рис. 1 Індекс
 8. У1.1. Основні поняття демографії
  народжуваність, смертність, тривалість життя) в їх суспільно -історичної обумовленості. В останні роки формується новий напрям демографії-демографія екологічна, або демографія соціально-екологічна, що досліджує взаємозв'язок демографічних процесів із середовищем проживання людей. У даному розділі ми будемо використовувати такі загальноприйняті поняття: «Середній коефіцієнт
 9. 55. Правове становище Польщі у складі Російської імперії.
  Губернії. Після польського повстання 1830 Микола I замінив олександрівську Конституційну хартію 1815 Органічним статутом 1832. Польський сейм був скасований, воєводства перетворені в звичайні російські губернії, надалі поступово скасовувалися інші елементи автономності Польщі, в 1866 Царство Польське було остаточно перетворено в Варшавське генерал-губернаторство, хоча
 10. Б. Ц. Урланис ДИНАМІКА РІВНЯ НАРОДЖУВАННОСТІ У СРСР ЗА РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
  народжуваності в СРСР після Великої Жовтневої соціалістичної революції відчував значний вплив різних історичних умов, які спостерігалися в нашій країні. Громадянська війна й інтервенція, нова економічна політика, індустріалізація і колективізація, Велика Вітчизняна війна, період відновлення, післявоєнні п'ятирічки - шість минулих десятиліть були насичені великими
 11. 42. Установа про губернії 1775г.
  Губерній Всеросійської імперії "(Установа про губернії), таким чином була проведена губернська реформа 1775. До цього в Росії було 23 губернії, губернії були розділені на провінції, в провінції - на повіти. Губернії були розукрупнені, з розрахунку, щоб в одній губернії проживало 400тис.чел. Т.ч. в Росії стало близько 50 губерній, які були розділені на повіти, в кожному з яких проживало близько
 12. Е.А . Гончарова. Методи політичного розшуку Росії в боротьбі з революційним рухом в 1904-1914 роках: На матеріалах Саратовской губернії / Под ред. А.В. Воронежцева. - Саратов: Наукова книга - 96 с., 2006

 13. 1.1. Індекс людського розвитку (табл. 1)
  індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП), що розраховується ООН. Цей індекс будується на основі трьох індикаторів, що характеризують рівень розвитку тієї чи іншої країни:? валового внутрішнього продукту (ВВП) за паритетом купівельної спроможності (ПКС) на душу населення;? середньої очікуваної тривалості життя при народженні;? індексу освіти. Натомість індекс
© 2014-2022  ibib.ltd.ua