Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Легушс Е.Ф.. Лекції з екології / Уфа: УГАТУ, кафедра Безпеки виробництва та ПРОМЕКОЛОГІЯ. - 148 с., 2010 - перейти до змісту підручника

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СПРАВІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Глобальний характер екологічних проблем вимагає для їх вирішення поєднання національних зусиль і широкого міжнародного співпраці з реалізації системи заходів (економічних, технологічних, наукових, юридичних, виховних), спрямованих на охорону навколишнього середовища.

У 1962 р. на XVII Генеральної асамблеї ООН була прийнята спеціальна резолюція «Екологічне розвиток і охорона природи», в якій підкреслювалося, що охорона природи є безпосереднім обов'язком держав - членів ООН і що заходи щодо збереження природних ресурсів повинні проводитися одночасно з економічним розвитком.

У 1972 р. в Стокгольмі відбулася конференція ООН з питань навколишнього середовища, яка прийняла Декларацію про охорону навколишнього середовища і оголосила 5 червня Міжнародним днем охорони навколишнього середовища (мал.).

З 1973 р. приступила до роботи організація «Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)». Програма ЮНЕП передбачає організацію та координацію ряду досліджень з охорони навколишнього середовища, в тому числі створення системи станцій спостереження (моніторингу) за станом навколишнього середовища.

Спеціалізовані органи ООН, такі, як ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ та ін, також багато уваги приділяють охороні навколишнього середовища. Так, ЮНЕСКО найважливішим напрямком своєї роботи вважає освіту в галузі навколишнього середовища, проведення наукових досліджень з різних екологічних проблем.

У 1968 р. в Парижі Міжнародна конференція ЮНЕСКО започаткувала Міжнародній програмі наукових досліджень і підготовки фахівців «Людина і біосфера» (МАБ), покликаної розробити наукову основу збереження та раціонального використання ресурсів біосфери.

Запитання комплексного використання і охорони вод, збереження, відновлення та підвищення родючості грунтів, збереження лісів і тваринного світу знаходяться в центрі уваги органу ООН з питань продовольства та сільського господарства (ФАО); Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розробляє ідеї залежності здоров'я від стану навколишнього середовища. (Наведіть приклади її діяльності).

Наприкінці 70-х років з ініціативи ЮНЕСКО створено Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП), в завдання якого входять: наукова консультація з охорони живої природи та правових питань, пропаганда, поширення сучасних природоохоронних ідей. З 1963 р. працює Всесвітній фонд охорони дикої природи (ВВФ), який реалізує конкретні проекти з охорони тварин та природних ділянок.

Результатами міжнародного співробітництва стали міжнародні конвенції та угоди.

Найважливішими серед них є наступні конвенції: по зміні клімату, підписана 150 державами світу, щодо збереження озонового шару, біорізноманіттю. Учені всього світу беруть активну участь у міжнародних дослідницьких проектах, таких, як Міжнародна геосферно-біосферна програма «Глобальні зміни», програма «Людство та глобальні зміни», Всесвітня програма дослідження клімату та ін

Знаменною подією в житті нашого і, можливо, майбутніх поколінь є Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку, проведена в Ріо-де-Жанейро в червні 1992 р. Вона зібрала разом глав держав і представників 179 урядів країн світу, представників установ ООН, міжнародних організацій і численних неурядових організацій. У результаті конференції в Ріо були укладені міжнародні угоди. Основні з них такі:

1. Декларація з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро). Її 27 принципів визначають права і обов'язки країн у справі забезпечення стійкого розвитку. У ній заявляється, єдиний шлях забезпечення довгострокового економічного прогресу - це його ув'язка з охороною навколишнього середовища. Це може бути досягнуто тільки в тому випадку, якщо країни здійснять нове і рівноправне співробітництво за участю урядів, їхніх народів і основних суспільних груп.

2. «Порядок денний на XXI століття» - програма того, як зробити розвиток стійким з соціальної, економічної та екологічної точок зору. У ній роз'яснюється, що рушійними силами змін у навколишньому середовищі є населення, споживання, технологія. У «Порядку ...» зазначається, що тільки партнерство в глобальному масштабі може принести все народам більш безпечне і забезпечене майбутнє.

3. Конвенція ООН про зміну клімату. Вона припускає стабілізацію надходження «парникових» газів на таких рівнях, які не викличуть небезпечного дисбалансу у світовій кліматичній системі.

4. Конвенція з біологічного розмаїття, яка вимагає, щоб країни світу прийняли заходи для його збереження.

5. Заяву про принципи управління, захисту та сталого розвитку всіх видів лісів, життєво необхідних для забезпечення економічного розвитку та збереження всіх форм життя.

Конференція ясно показала, що людство не може більше розглядати навколишнє природне середовище та соціально-економічний розвиток як ізольовані області. Важливо досягнення двох цілей - високої якості природного середовища та здорової економіки для всіх народів світу.

Міжнародні екологічні рухи та організації. Почався цей процес на початку XX століття, коли громадськість різних країн, у тому числі і Росії, стала проявляти занепокоєння за збереження природи Землі. У 1906 р. в Росії організувався «Майский союз», діяльність якого полягала в пропаганді ідей дбайливого ставлення до природи.

Екологічний інтернаціонал Зеленого хреста і Зеленого півмісяця-загальнопланетарне рух людства, спрямоване на запобігання глобальної екологічної кризи, шляхом надання екологічної допомоги на неурядовій основі.

Основна мета - масове залучення людей планети в практичні дії швидкого реагування щодо запобігання насувається екологічної катастрофи Землі. Основні напрямки діяльності: координаційна, незалежна експертиза, інформаційно-просвітницька. Особливістю цієї організації є поєднання соціальної екологічної допомоги з конкретною технологічною діяльністю по захисту навколишнього середовища (очищення вод, газових викидів, утилізація промислових відходів та інші заходи). Основний гуманістичної метою організації є перехід цивілізації до екологічно безпечного розвитку, до ноосфери.

Добре відома діяльність міжнародної екологічної організації «Грінпіс» («Зелений світ»), яка створена в 1970 р. Вона об'єднує національні групи з 17 країн світу з числом членів близько 3 млн осіб. Її діяльність спрямована на ненасильницькі протести проти забруднення морів і океанів, ядерних випробувань, полювання на тюленів, китів, дельфінів.

Зростає число молодіжних екологічних організацій. Міжнародна молодіжна федерація з вивчення та охорони навколишнього середовища заснована в 1956 р. в Зальцбурзі (Австрія). Налічує 130 первинних організацій з 54 країн з усіх континентів.

Всесвітня організація руху скаутів налічує 15 млн чоловік. У січні 1988 р. вона прийняла рішення про зміцнення зв'язків з програмою ООН з навколишнього середовища і активної екологічної діяльності.

Велике значення в общепланетарном екологічному русі має партія «зелених». У документах цієї партії наголошується небезпека прийдешньої катастрофи, яка «ставить людство перед необхідністю зміни всіх приватних цілей в ім'я спільної мети виживання всіх видів природи, включаючи людину».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СПРАВІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА "
 1. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни« Природокористування »1.
  Міжнародного екологічного права, основні міжнародні організації в галузі охорони навколишнього
 2. 17.2. Система законодавства в галузі використання і охорони природного середовища
  міжнародними договорами РФ, земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, тваринний світ, іншим законодавством у галузі охорони навколишнього середовища і природокористування (п. 5 ст . 2), тобто обгрунтовано розглядає законодавство про окремі природних ресурсах підгалузями законодавства про охорону навколишнього середовища. На відміну від інших законів він не тільки стосується
 3. ВИСНОВОК
  міжнародного співробітництва у справі охорони природи, так як біосфера - це спільний дім всього людства, і навести в ньому екологічний порядок можна тільки зусиллями всього світового
 4. 16.8. Роль міжнародного співробітництва
  міжнародні програми очолює ЮНЕСКО (Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). ЮНЕСКО була створена в 1946 р. для координації діяльності урядів та наукових установ. У 1972 р. у м. Стокгольмі ЮНЕСКО організувала першу велику Міжнародну конференцію з питань
 5. Джерела норм міжнародного права
  міжнародного права являють собою встановлені державами в процесі правотворчості форми втілення узгоджених рішень, форми існування міжнародно-правових норм. Стаття 38 Статуту Міжнародного суду містить перелік джерел міжнародного права, які він застосовує при вирішенні переданих йому суперечок. До таких джерел відносяться: міжнародні конвенціі1,
 6. КОНФЕРЕНЦІЇ ТА УГОДИ
  міжнародної Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку 1992 року в Ріо-де-Жанейро і затверджений Указом Президента РФ 1 квітня 1996. НА ОСНОВІ «КОНЦЕПЦІЇ» БУДЕ РОЗРОБЛЕНА стратегія переходу України до сталого розвитку, яке має забезпечити нормальне існування нинішнього і майбутнього поколінь населення Росії. Стокгольмська конференція ООН з навколишнього середовища (5-16 червня
 7. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  міжнародно-правової охорони визнаються природні об'єкти, з приводу яких у суб'єктів міжнародного права (держав і міжнародних організацій) виникають і розвиваються екологічні відносини. Вони поділяються на 2 категорії: 1. Що не входять в юрисдикцію окремих держав: * повітряний басейн; * Близький Космос; * Світовий океан; * Антарктида; * мігруючі види тварин; *
 8. § 99. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ
  міжнародного співтовариства. З цієї причини міжнародне співробітництво в галузі охорони природи - важлива умова створення товариства сталого розвитку. Існує безліч проблем глобального характеру - підвищення концентрації діоксиду вуглецю в атмосфері і зміна клімату під впливом парникового ефекту, руйнування озонового шару, забруднення Світового океану, експорт забруднення з
 9. 1. Бернська конвенція
  міжнародним договором в області авторських прав є Бернська конвенція, прийнята в 1886, і з того часу п'ять разів піддавалися перегляду 15. Учасницями цієї Конвенції є всі промислово розвинені країни і більшість менш розвинених країн світу. Конвенція встановлює як загальні принципи, так і спеціальні мінімальні стандарти охорони авторських прав. У число загальних принципів
 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОГРАМИ
  міжнародна науково-дослідницька програма ЮНЕСКО (продовження Міжнародної біологічної), спрямована на вирішення ряду екологічних питань, сформульованих у вигляді 14 окремих програм-проектів (в основному про вплив людини на екосистеми і зворотний вплив екосистем на людину). Прийнята в 1970 р., на 16-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, роботи розпочато в 1971 р. в роботі
 11. 16.9. "Концепція переходу України до сталого розвитку"
  міжнародного співробітництва РФ для збереження біологічного різноманіття, захисту озонового шару, запобігання антропогенного зміни клімату, охорони лісів, боротьби з опустелюванням, розвитку системи особливо охоронюваних природних територій, забезпечення безпечного знищення ядерної та хімічної зброї. Підкреслюється важливість екологічної орієнтації інвестицій, щоб не допустити
 12. Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем
  співробітництво у вирішенні екологічних
 13. ДИНАМІКА СТАНУ рослинного і тваринного світу, СУШИ, РИБНИХ РЕСУРСІВ. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  міжнародному, глобальному рівнях. Першим кроком у цьому напрямку стала конференція ООН з охорони навколишнього середовища в Стокгольмі в 1972 році. Одним з важливих рішень Стокгольмської конференції була рекомендація щодо створення глобальної системи моніторингу навколишнього середовища (YEMS). У 1974 році в Найробі була утворена міжурядова комісія з системі глобального моніторингу,
 14. А . Введення
  міжнародного рівня та ряд регіональних організацій. Основними міжнародними організаціями є Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та Світова організація торгівлі (СОТ). Найважливішою серед регіональних організацій є Європейський союз. Ці організації виконують дуже важливі функції. ВОІВ та СОТ відповідають за складання та перегляд основних міжнародних
 15. Г. Європейський союз
  міжнародних організацій і в підготовці договорів; 3) підготовка договорів приєднання для країн - членів ЄС (у деяких випадках відкритих і для інших країн); 4) створення власних інститутів, зокрема Європейського патентного бюро та Європейського бюро по товарних знаках. Конкретно діяльність ЄС та його інститути будуть описані нижче при викладі правил про ті об'єкти інтелектуальної
 16. § 87. ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
    міжнародного співробітництва та активізація громадських екологічних рухів. Рішення кожної з проблем - сходинка на шляху до суспільства сталого розвитку. Проблеми зниження рівня забруднення середовища і збереження біологічного різноманіття, вже були розглянуті. Розглянемо інші проблеми. Довідковий матеріал Великий внесок у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua