Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Легушс Е.Ф.. Лекції з екології / Уфа: УГАТУ, кафедра Безпеки виробництва та ПРОМЕКОЛОГІЯ. - 148 с., 2010 - перейти до змісту підручника

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА УГОДИ

«Концепція переходу України до сталого розвитку» - програмний документ, розроблений відповідно до рекомендацій міжнародної Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку 1992 року в Ріо-де-Жанейро і затверджений Указом Президента РФ 1 квітня 1996. НА ОСНОВІ «КОНЦЕПЦІЇ» БУДЕ РОЗРОБЛЕНА стратегія переходу України до сталого розвитку, яке має забезпечити нормальне існування нинішнього і майбутнього поколінь населення Росії.

Стокгольмська конференція ООН з навколишнього середовища (5-16 червня 1972) прийняла 2 основних документа: Декларацію принципів та План заходів. Декларація принципів включає 26 принципів, серед них:

- право людини на сприятливі умови життя і якість середовища, що дозволяє вести гідне життя;

- збереження природних ресурсів на благо нинішніх і майбутніх поколінь;

- економічний і соціальний розвиток, в якому вирішальне значення має поліпшення навколишнього середовища;

- суверенне право держав на використання своїх природних ресурсів і відповідальність за шкоду , нанесену довкіллю;

- позбавлення людей і природи від наслідків застосування ядерної та іншої зброї масового знищення.

У Плані заходів визначені шляхи вирішення організаційних, економічних, політичних завдань у взаємовідносинах держав при міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього середовища.

Нарада з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкі, серпень 1975 р.)-брали участь усі європейські країни, США, Канада. Прийняло Заключний акт, в якому відображені питання політичної та екологічної безпеки. Для реалізації гельсінкських угод прийняті наступні документи: Конвенція про транскордонне забруднення повітря (1979), Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій (1992).

Віденська зустріч представників держав - учасниць Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) (листопад 1986 р.) - прийняла підсумковий документ, в якому містяться наступні рекомендації:

- скорочення викидів сірки на 30% до 1995 р., зниження викидів вуглеводнів;

- розробка способів захоронення небезпечних відходів, альтернативних захоронення в море;

- розвиток спільної програми спостережень за поширенням забруднень на великі відстані в Європі (ЕМЕП);

- скорочення виробництва озонразрушающих речовин;

- дослідження ролі СО2 в глобальному потеплінні клімату.

Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (3-14 червня 1992.)

- Брало участь 179 держав, 30 міжнародних організацій, 1600 неурядових організацій. Прийняті 5 основних документів:

- «Декларація РІО по навколишньому середовищу і розвитку» - включає 27 принципів діяльності держав, які мають забезпечити формування сталого розвитку суспільства і збереження природного середовища;

- Програма дій ООН «Порядок денний на XXI століття» - як зробити розвиток стійким з соціальної, економічної та екологічної точок зору; охарактеризовані екологічні проблеми світу, можливості міжнародної співпраці на шляхах їх вирішення;

- Заява «Про засади щодо лісів» - про управління, захисту та сталий розвиток всіх видів лісів, життєво необхідних для забезпечення економічного розвитку та збереження всіх форм життя;

- Рамкова конвенція «Про зміну клімату» - метою є стабілізація концентрації в атмосфері газів, що викликають парниковий ефект на рівні, що не викликає небезпечного дисбалансу клімату планети;

- Конвенція «Про біологічне різноманіття», що вимагає, щоб країни вжили заходів для збереження різноманітності живих організмів і забезпечили справедливий розподіл вигод від використання біорізноманіття.

Конференція Сторін Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату (Кіото, Японія, грудень 1997р.), На якій підписано Протокол до Конвенції або Кіотський протокол про скорочення викидів парникових газів.

Міжнародний конгрес зі сталого розвитку (World Summit on Sustainable Development), 26.08-04.09.2002, Йоганнесбург, ПАР.

Монреальського протоколу (Монреаль, 1990 р.) - угода про скорочення виробництва фреонів та інших озонразрушающих речовин

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "КОНФЕРЕНЦІЇ ТА УГОДИ"
 1. 44. Уявні і удавані угоди.
  Стаття 58. Недійсність мнимої і удаваної угод Недійсною є угода, укладена лише про людське око, без наміру створити юридичні наслідки (мнима угода). Якщо угода укладена з метою приховати іншу угоду (удаване угода), то застосовуються правила, які регулюють ту угоду, яку сторони дійсно мали на
 2. Конференція громадян
  1. У випадках, передбачених статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення, статутом територіального громадського самоврядування, повноваження зборів громадян можуть здійснюватися конференцією громадян (зборами делегатів). 2. Порядок призначення та проведення конференції громадян (зібрання делегатів), обрання делегатів
 3. ОУНЮА. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ: ІСТОРІЯ АБО ФІЛОСОФІЯ? Матеріали конференції молодих вчених, 2000
  Матеріали конференції включають доповіді, різні за підходом до проблеми співвідношення між зазначеними дослідними установками. У першій групі доповідей справжня проблема розглядається в загальному вигляді, в другій - стосовно до тієї чи іншої конкретної історико-філософської теми або
 4. 3. Умови дійсності угоди про міжнародну підсудності
  Угода про міжнародну підсудності у своїй сутності є договором сторін і в силу цього в якості основних умов своїй дійсності передбачає наявність у сторін належної здатності, дотримання строку, допустимість предмета угоди, визначеність угоди, взаємна згода сторін, відповідність форми угоди вимогам закону. Трактування даних умов має
 5. Рожкова М.А., Єлісєєв Н.Г., Скворцов О.Ю.. Договірне право. М.: Статут. - 525 с. , 2008
  Ця книга являє собою колективну монографію, присвячену договорами, які укладаються в зв'язку з уже виникли або можливим у майбутньому правовим спором: угодою про підсудність, угоди про міжнародну підсудності, арбітражному (третейському) угодою, угоди про примирної процедури і мировою угодою. У ній докладно розглядаються виявлення теорією і практикою
 6. Кворум зборів
  Відповідно до практиці, збори вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини загального числа членів колективу, а конференція - якщо бере участь не менше 2/3 делегатів. Такі норми правомочності діють багато років, їх сприймають як щось дане, хоча і не зовсім зрозуміло, чому встановлено ці відмінності. В принципі, поки російське законодавство не регламентує норми
 7. Система органів управління
  Кодекс в імперативних нормах встановив систему органів управління і контролю, обов'язкову для всіх житлових та житлово-будівельних кооперативів (ст. ст. 115 - 120). Це відрізняє Кодекс від РК 1983 р., який безпосередньо не регулював організацію управління кооперативами. У ст. 114 ЖК 1983 містилася відсильна норма, згідно з якою порядок організації і діяльність
 8. У яких випадках страйк визнається недійсною?
  Страйки визнаються незаконними, якщо вони оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, державних кордонів та адміністративно-територіального устрою України, а також з вимогами, що порушують права людини. Крім того, підставами для визнання страйку незаконним є: відсутність предмета колективного трудового спору (конфлікту) (ст. 2); недотримання порядку по
 9. Який порядок вирішення колективних трудових спорів?
  Закон України * 0 порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и переносить акцент на недопущення соціальної напруженості, на доцільність досягнення згоди між сторонами спочатку на основі переговорів їх представників, після чого використовуються примирні процедури. Порядку вирішення колективних трудових спорів передує стадія врегулювання розбіжностей самими
 10. У яких формах здійснюються правомочності трудових колективів?
  Відносини між роботодавцем і трудовими колективами, як справедливо зауважив В.І. Прокопенко, будучи правовими відносинами, не є трудовими, оскільки за своїм змістом ці відносини регулюють організацію і умови труда.2 І основною формою реалізації повноважень трудового колективу є загальні збори трудового колективу або конференція представників трудового колективу.
 11. 2. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС)
  Угода ТРІПС вимагає безумовного виконання положень Паризької конвенції, але його зміст цим не обмежується і йде далі по шляху подолання її недоліків, до яких відносяться: 1) НЕ цілком адекватні положення про національний режим, 2) слабкість вимоги патентного захисту для всіх типів винаходів, і 3) відсутність механізмів примусу до виконання положень Конвенції. Для
 12. 17. Поняття місця проживання та його значення в цивільному праві.
  Стаття 17. Місце проживання Місцем проживання визнається те місце, де громадянин постійно або переважно проживає. Місцем проживання неповнолітніх, що не досягли п'ятнадцяти років, або громадян, які перебувають під опікою, визнається місце проживання їх батьків (усиновителів) або опікунів. Стаття 44. Письмові угоди Повинні укладатись у письмовій формі: 1) угоди
 13. 3. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності
  Основним недоліком Римської конвенції, з точки зору індустрії звукозапису, стало те, що в ній передбачено термін охорони фонограми тільки в 20 років. Угода ТРІПС встановлює мінімальний строк охорони в 50 років, починаючи з кінця того року, яким датується запис. Російське законодавство про суміжні права даній вимозі Угоди ТРІПС відповідає, так як термін охорони
 14. Як організовуються комісії по трудових спорах?
  Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менше 15 людей. Порядбк обрання, чисельність, склад і строк. Повноважень комісії визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії по трудових
 15. Хто є сторонами колективного договору?
  На державних підприємствах договір укладається між керівником підприємства, установи, організації (директором, ректором, генеральним директором, головою правління тощо), з одного боку, і профспілковим комітетом від імені найманих працівників, з іншого боку. Бути стороною в колективному договорі можуть і інші представницькі 62 органи, якщо трудовий колектив надав
 16. . ТРЕТЕЙСЬКА (АРБІТРАЖНЕ) УГОДА
  Почати справжню главу хотілося б з наступного зауваження: незважаючи на те, що в юридичній літературі має місце точка зору, згідно з якою третейські угоди необхідно розглядати як процесуальних договорів, автор цієї глави в цілому не поділяє цієї думки. Причинами віднесення арбітражного (третейського) угоди до процесуальним договорами є те, що
 17. 16.8. Роль міжнародного співробітництва
  Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища поки ще далеко від вирішення цього завдання. Воно здійснюється за міжурядовими угодами або за неурядовим програмами, які організовуються громадськими рухами і вченими. Існує безліч проблем глобального характеру: підвищення концентрації діоксиду вуглецю в атмосфері і зміна клімату під
 18. 5. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків
  Більшість організацій, що займаються товарними знаками, організовують свої реєстраційні реєстри відповідно до міжнародних класифікаторами товарів і послуг. В укладеному в Ніцці Угоді встановлені стандарти класифікації товарів. У багатьох країнах, включаючи і ті, що формально не стали учасницями Угоди, діє правило, згідно з яким у кожній заявці на реєстрацію
 19. Чи є джерелом трудового права угоди, що укладаються на державному, галузевому та регіональному рівнях?
  1 Особливе значення в якості джерел трудового права мають Генеральні угоди, що укладаються між Кабінетом Міністрів України, конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями, та інші угоди нижчого рівня, які укладаються на галузевому та регіональному рівнях. Сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об'єднання власників або уповноважені
© 2014-2021  ibib.ltd.ua