Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальну право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

17. Поняття місця проживання та його значення в цивільному праві.Стаття 17. Місце проживання
Місцем проживання визнається те місце, де громадянин постійно або
переважно проживає.
Місцем проживання неповнолітніх, що не досягли п'ятнадцяти років, або
громадян, які перебувають під опікою, визнається місце проживання їх
батьків (усиновлювачів) або опікунів.
Стаття 44. Письмові угоди
Повинні укладатись у письмовій формі: 1) угоди державних,
кооперативних та інших громадських організацій між собою і з
громадянами , за винятком угод, зазначених у статті 43 цього Кодексу,
та окремих видів угод, для яких інше передбачено
законодавством Союзу РСР і Української РСР;
2) угоди громадян між собою на суму понад сто карбованців, за
винятком угод, зазначених у статті 43 цього Кодексу, та інших
угод, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР; 3)
інші угоди громадян між собою, відносно яких закон вимагає
дотримання письмової форми.
Письмові угоди мають бути підписані особами, які їх укладають.
Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з якихось
інших причин не може власноручно підписатися, то за його дорученням
угоду може підписати інший громадянин. Підпис останнього має бути
засвідчена організацією, в якій працює або навчається громадянин,
який укладає угоду, або житлово-експлуатаційною організацією за
місцем його проживання, або адміністрацією стаціонарного лікувально-
профілактичного закладу, в якому він перебуває на лікуванні, або органом чи
службовою особою, що вчиняють нотаріальні дії.
Знаходження відповідача!
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17. Поняття місця проживання та його значення в цивільному праві. "
 1. 2. Арбітражна угода
  В основі функціонування міжнародного комерційного арбітражу лежить арбітражна угода сторін спору. Арбітражна угода - це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з будь-яким конкретним правовідносинами, незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні (п. 1 ст. 7 Закону 1993 р.).
 2. § 3. Судимість
  Правова природа судимості детермінується поняттям і змістом кримінальної відповідальності. Як відомо, кримінальна відповідальність являє собою правовідносини, яке виникає між державою в особі її правоохоронних органів і особою, совершівйшм злочин. Зміст кримінальної відповідальності включає в себе три основних елементи: 1. Оцінка з боку держави діяння в
 3. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  Якщо підвідомчість встановлює коло справ, віднесених до розгляду і вирішенню арбітражних судів як окремої системи юрисдикційних органів, то інститут підсудності в арбітражному процесі дозволяє розподілити справи, підвідомчі арбітражним судам, між різними ланками арбітражно-судової системи. Залежно від того, який критерій кладеться в основу такого розподілу:
 4. Поняття і характерні риси сторін
  Відповідно до ст. 44 АПК РФ, сторонами в арбітражному процесі є позивач і відповідач. Сторони перебувають у стані спору про матеріальні права та охоронюваних законом інтересах, а тому мають протилежні матеріально-правові інтереси при розгляді арбітражного справи. Саме їх спір про право є предметом судового розгляду. Для того, щоб особа могла виступати в якості
 5. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи з економічним суперечкам і інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої еко-номічного діяльності, сучастіем іноземних органі-зацій, міжнародних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, які здійснюють підприємницьку-кую та іншу економічну діяльність (далі - іноземних-ві особи), в
 6. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  Одним з найважливіших інститутів сучасного міжнародного приватного права є міжнародний комерційний арбітраж. Маючи тривалу і багатогранну історію свого правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою
 7. § 1. Критерій підвищеного ступеня суспільної небезпеки
  Для віднесення законодавцем тих чи інших діянь до числа злочинних вирішальне значення має ступінь їх суспільної небезпеки, тобто ступінь небезпеки для існуючої в даному суспільстві системи суспільних відносин. Суспільна небезпека є об'єктивною категорією. Вона притаманна всім злочинним діянням, вчиненим у певних умовах місця, часу, обстановки, характеру їх вчинення
 8. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  Дія кримінального закону в просторі є реальне його застосування органами правосуддя на конкретній державної території. Дія закону в просторі визначається такими принципами: територіальним, громадянства, універсальним і реальним. Основоположним є територіальний принцип дії кримінального закону в просторі. Його суть викладена в ч.1 ст. II КК: "Особа,
 9. § 1. Поняття злочину
  Одна з давніх традицій російського правотворчест-ва-визначення в кримінальному законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і
 10. § 14. Позбавлення волі
  Позбавлення волі - найбільш поширений вид покарання ось вже не одну сотню років. Як виявляється з дослідження М. Ф. В ^ адімірского-Буданова, висновок було одним з найдавніших видів покарань та виражалося в двох ступенях: укладення в залізо (ланцюги) - більше легкий ступінь і ув'язнення в погріб - більш тяжка. Свідоцтва про останній відносяться до першої половини XI в. (укладення князя
© 2014-2021  ibib.ltd.ua