Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
««   ЗМІСТ  

МОНОТОНІЯ І СТОМЛЕННЯ

Функціональне напруга з часом викликає поява ознак втоми.

Втома - це нормальний біологічний процес, що супроводжується певними змінами функціонального стану і захищає організм від надмірного перенапруження і можливих наслідків цього явища.

Прискорюють розвиток стомлення наступні фактори:

Можливі такі варіанти прояви втоми:

Рівень напруги, яке розвивається під час стомлення, залежить від кількох факторів: стану самого організму, мотивації до діяльності, умов навколишнього середовища, а також виду трудової діяльності.

Так, фізична праця в першу чергу характеризується змінами в соматичної і вегетативної системах. Вже при незначних фізичних навантаженнях підвищується збудливість кори і нервової системи в цілому, поліпшується умовно-рефлекторна діяльність і сенсорна чутливість, здатність до перемикання уваги. Таким чином, активний відпочинок з виконанням легкої роботи прискорює відновлення працездатності.

Розумова праця характеризується переважно нейрофизиологічними зрушеннями: підвищується кровопостачання головного мозку, посилюється енергетичний обмін в нервових клітинах. При розумовій праці часто може розвиватися так зване функціональне стомлення - зниження ефективності в одному виді діяльності при збереженні в інших видах (наприклад, погіршення обчислювальної роботи при збереженні надійності в сприйнятті зорових і слухових сигналів).

Стан втоми слід відрізняти від стану, який розвивається при одноманітної діяльності - монотонии (Табл. 6.3). Характерними особливостями одноманітною (монотонної) діяльності є наступні:

При розвитку функціонального стану типу монотонии в першу чергу з'являються такі симптоми, як зниження психічної активності, зниження пильності, сонливість, раннє зниження працездатності і поява ознак втоми. Зниження працездатності і розвиток стомлення при одноманітній роботі відбувається так швидко (вже через 30 хв), що це не може бути наслідком функціонального виснаження. У більшості випадків розвитку саме монотонии прискорення темпу роботи може підвищити працездатність. Ще однією особливістю монотонии є те, що одноманітність діє сильніше при легкій роботі, ніж при тяжкій. Крім того, одна і та ж робота може сприйматися одними людьми як одноманітна, а іншими - немає.

Таблиця 6.3

Порівняння станів втоми і монотонії1

втома

Моногонія

Вегетативні зрушення різноспрямовані і неоднозначні

Вегетативні зрушення більш визначені: зниження ЧСС і інші показники підвищеного тонусу парасимпатичного відділу ВІС

Збільшення латентних періодів часу реакції (проста сенсомоторна реакція)

Зниження критичної частоти світлових мигтіння (КЧСМ)

Більше пов'язано з руховою сферою

Більше пов'язана з вегетативною сферою

Зниження шкірного опору до кінця роботи

Підвищення шкірного опору до кінця роботи

Підвищення потужності всіх ритмів ЕЕГ з переважанням високочастотних

Зниження потужності всіх ритмів ЕЕГ з переважанням низькочастотних

Легше переноситься людьми з сильною нервовою системою

Легше переноситься людьми зі слабкою нервовою системою

Розвивається позамежне гальмування в корі

Розвивається «превентивне» гальмування (типу угасательного)

 1. Негативна і позитивна селекція лімфоцитів - фізіологія людини і тварин
  чому В- і Г-клітини не реагують на власні антигени організму? Це обумовлено тим, що найважливішим етапом їх дозрівання є так звана негативна ( «негативна») селекція. Як вже було сказано, розвиток ^ -лімфоцитів йде в червоному кістковому мозку. Розподіл стовбурових клітин і подальша випадкова
 2. Небілкові азотисті компоненти крові - біохімія частина 2.
  Зміст небелкового азоту в цільної крові і плазмі майже однаково і становить в крові 15- 25 ммоль / л. Небілковий азот крові включає азот сечовини (50% від загальної кількості небілкового азоту), амінокислот (25,0%), сечової кислоти (4%), креатину (5%) та інших небілкових азотовмісних речовин
 3. Наукові основи раціонального харчування. Теорії та концепції харчування, теорії та концепції харчування, основні теорії харчування - фізіологія харчування
  Історія науки «фізіологія харчування» розглядає як основні теорії харчування: античну, теорію збалансованого харчування і теорію адекватного харчування, - так і ряд альтернативних або «модних» теорій харчування. Сама рання антична теорія харчування пов'язана з іменами Арістотеля та Галена
 4. Наднирники, кора надниркових залоз - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Наднирник - парний ендокринний орган, що складається фактично з двох самостійних залоз: кори і мозкової речовини , т. е. різнорідних ендокринних компонентів, що мають різне походження і продукують різні гормони. Адренокортікоціти - залізисті клітини кори надниркової залози секретують стероїдні
 5. М'язова сенсорна система - анатомія центральної нервової системи
  Необхідною умовою нормальної м'язової діяльності є отримання інформації про положення тіла в просторі і про ступінь скорочення кожної з м'язів. Ця інформація надходить в ЦНС від різних рецепторів, наприклад вестибулярного апарату, очей. Однак найважливішим її компонентом є сигнали
 6. Мультиферментний комплекс - біохімія
  Найбільш ефективно відбувається регуляція в так званих мульти- ферментних комплексах. Ці комплекси є кілька ферментів, які каталізують ряд узгоджених реакцій, причому кінцеві продукти однієї ферментативної реакції є вихідними субстратами для наступної ферментативної реакції. Розрізняють три
 7. Мова - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Мова - рухливий м'язовий орган, вкритий слизовою оболонкою і прикріплений до дна ротової порожнини. Мова пересуває їжу під час жування, служить органом смаку, бере участь в звукообразованії. Розрізняють передню вільну частину - кінчик, тіло і задню частину - корінь язика. Верхню поверхню язика
 8. Морфогенез - біологія. Частина 1
  морфогенез - це процес виникнення нових структур і зміни їх форми в ході індивідуального розвитку організмів. Морфогенез, як зростання і клітинне диференціювання, відноситься до ациклічним процесам, т. е. які повертаються до свого попереднього стану і здебільшого незворотнім. Головною властивістю
© 2014-2022  ibib.ltd.ua