Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора Є.П. Іванова. Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди Під редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Нове в методології дослідження революцій

У сучасній методології дослідження революційних епох намітилася критика концепції модернізації, оскільки вона виділяє закономірність у розвитку суспільства, розглядає як ідеал західне капіталістичне, ліберально-демократичний розвиток і по суті є ліберальним аналогом, дзеркальним відображенням марксистської схеми капіталістичного розвитку. Обидві втрачають з виду активних суб'єктів історії-людей. Останнім часом у закордонній та вітчизняній історіографії активно розвивається методологія соціальної історії, робиться спроба простежити динаміку конфліктів в кожній із соціальних і політичних груп і динаміку їхніх взаємин, забарвлену цими конфліктами.
Російські історики при вивченні історії революцій намагаються в якості основи розглядати не класи я партії, а людську особистість. Зокрема, робляться спроби вивчення психології і психопатології людей революційної епохи. Ця проблематика не нова для вітчизняного суспільствознавства. На початку століття російські вчені, зокрема, В. І. Вернадський, вказували, що подіями управляє психопатологія натовпу. У цьому зв'язку глибокого вивчення вимагає проблема формування пси-хопатологіческіх рис у свідомості та поведінці людей. Із сучасних вчених В.П. Булдаков зазначає, що «стихію насильства і буйство утопій доречно пояснити тим, що самодержавна идеократия, замикає на себе, а потім бюрократично вихолощує ціннісні установки народу, нав'язує Росії кризовий ритм розвитку», тобто в якості глибинної причини виділяється соціальний егоїзм влади, який формує конфронтаційне сприйняття світу, коли особисті образи і невлаштованість у житті проектуються на суспільний лад, а суспільні біди стають особистої
болем. У кінцевому рахунку, народжується фанатична віра в революцію (у «світлий шлях» або «люте огиду до праці і спрага балагану пронизують свідомість і психіку занадто багатьох людей» (О. В. Волобуєв). Цьому супроводжують грабежі, пияцтво, насильство, терор, на підтвердження тези «революція - це злісна реакція мас на погану дійсність».
Новим методологічним підходом є і спроба осмислення революцій крізь призму особистого інтересу, через уявлення про те, кому і що вона реально дала і що відняла в економічному, соціальному, політичному, духовно-моральному, світоглядному відносинах. При цьому виділяється необхідність класифікації особистих інтересів стосовно кожної революційної епохи, встановлення їх ієрархії », реального змісту і варіантів протиборства. Враховується й те, що число людей, які заздалегідь знають , що їм потрібно у революції, відносно невелике. Що ж приводить в рух суспільство в цілому? Гостра незадоволеність своїм становищем, обстановка очікування змін, обстановка надій та ілюзій про можливість швидких, ефективних зрушень на краще. Від того, як і по яких шляхах підуть пошуки руху на краще, який ефект вони дадуть тим чи іншим соціальним групам, залежать хід і результат революційного процесу. Всяка революція - це «їзда в незвідане». Жодному ідеологу і лідеру відомих в історії революцій не вдавалося передбачити їх істинних результатів.
У підході до вивчення проблеми особистого інтересу в революції виділяються певні соціально-психологічні типи. Деякі з них:
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Нове в методології дослідження революцій"
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з іншими економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські держави; - ешелон
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  нове духовне, соціальне , політичний стан суспільства, як і в інших народів, і у слов'янського етносу було державно утворюючим чинником. Зрозуміло, надалі, точно так само, як і інших народів, російська державність дізналася розшарування і еволюцію цих структур, у тому числі «фортечну» залеж -тість общинників-хліборобів, інші форми залежності, але все це відбулося
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  нове світосприйняття, яке формується нині під впливом синергетики - науки про самоорганізованих, випадкові процесах. Не тільки об'єктивне (закономірне, детерміноване), а й суб'єктивне (випадкове, непередбачуване, невизначене, розподіл усіх) у праві має вивчатися теорією права, якщо вона передбачає функціонувати на рівні сучасного наукового знання. Це принципове
 4. Джерела та література
  методології / / Нова і новітня історія. - 1991. - № 5. Лаверичев В.Я. Військовий державно-монополістичний капіталізм в Росії. - М., 1988. Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / / ПСС. - Т. 3. Ленін В.І. Останній клапан / / ПСС. - Т. 22. Ленін В.І. Імперіалізм як вища стадія капіталізму / / ПСС. - Т. 27. Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / / ПСС. - Т. 34. Лубський А.В.
 5. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  нове, застосовне до буржуазних порядків, капіталістичній економіці, також були невдалі. У цьому і була трагедія російського консерватизму. Джерела та література Бердяєв Н.А. Філософія нерівності: Листи до недругів з соціальної філософії / / Російське зарубіжжя. - Л., 1991. Влада і реформи: від самодержавства до радянської Росії. - СПб, 1996. Катков М.М. Імперське слово. - М., 2002. Леонтьєв К.Н.
 6. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  методології дослідження револю ций У сучасній методології дослідження революційних епох намітилася критика концепції модернізації, оскільки вона виділяє закономірність у розвитку суспільства, розглядає як ідеал західне капіталістичне, ліберально-демократичний розвиток і по суті є ліберальним аналогом, дзеркальним відображенням марксистської схеми капіталістичного розвитку. Обидві
 7. 2. Проблеми науки і культури
  нове, що пізніше буде названо мистецтвом «шістдесятників». Це мистецтво не було спрямоване на руйнування ідей, скоріше, навпаки, вони прагнули повернутися до ленінських ідеалам (ранні Є. Євтушенко. А. Вознесенський, Р. Рождественський), воно виражало свою незгоду із застиглими формами, методом соціалістичного реалізму. Ернст Невідомий писав: «Розбіжності з соцреалізмом особливо гостро
 8. Поняття та ознаки організованої економічної злочинності.
  нова обставина, що суб'єктами найбільш небезпечних економічних злочинів є особи, що займають високе соціальне положення в сфері бізнесу та вчиняють злочини в процесі професійної діяльності в інтересах юридичних осіб та власних інтересах. Введений ним у науковий обіг термін "білокомірцева злочинність" досить точно відображає цю особливість його
 9. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  методологічної основи радянського кримінального права, що такою основою може бути лише детермінізм, тобто навчання про причинно-1 Див, наприклад: В. Я. Старосольський. Принципи побудови ня кримінальної репресії в пролетарській державі. - «Революція права», 1927, № 2, стор 85, 105; див. також: Дебати по доповіді Н. В. Криленко на розширеному засіданні Комакадеміі. - «Рево люція права», 1929, № 2, стр .
 10. Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки-сам конкретний випадок, і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
  нову якість соціальної практики, що несе на собі ціннісну орієнтацію, необхідну і корисну для суспільства. Іншими словами, для того щоб таким чином створити нову, корисну для суспільства ціннісну орієнтацію, потрібно перш за все зруйнувати погляди і установки, проявлені у злочині, шляхом їх негативної оцінки. А щоб досягти такого положення, необхідний ретельний і глибокий
© 2014-2022  ibib.ltd.ua