Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Громадські організації

Громадські організації - це добровільні об'єднання людей в ім'я досягнення певних цілей. Вони є історичним продуктом розвитку суспільних відносин. Їх поява пов'язана, по-перше, з тим, щоб люди стали усвідомлювати свої інтереси і потреба у створенні спеціальних структур для їх захисту та задоволення. По-друге, розвиток громадянського суспільства немислимо без функціонування добровільних громадських організацій, які виникли як опоненти державним структурам, що пропонують інші шляхи й методи вирішення виникаючих проблем розвитку. По-третє, їх поява можливо при певному політичному режимі і відповідній політиці по відношенню до цивільних прав і свобод людини. До цих пір існують країни, в яких немає громадських організацій, оскільки їх діяльність заборонена законом або не заохочується державою. Це в основному характерно для тоталітарних та авторитарних режимів. У свою чергу, відсутність громадських організацій свідчить про нерозвиненість громадянського суспільства в тій чи іншій країні. Тому така форма правління, як демократія, в сучасному суспільстві передбачає наявність і опору на діяльність самих різних за своєю функціональної спрямованості громадських організацій.

Громадські організації виконують функції, важливі як для їх членів та підтримують структур, так і для державних інститутів, бізнес-структур та інших суб'єктів суспільних відносин. По-перше, громадські організації виконують функцію каналів комунікацій між різними фупп населення та державними інститутами, а також бізнес-струк-турами. Причому ці канали комунікацій зазвичай бувають двосторонніми або багатосторонніми, тобто різні групи населення за посередництвом громадських організацій доводять до уряду та інших державних інститутів свої інтереси, вимоги, очікування. У свою чергу, державні інститути та їх представники (президент країни, прем'єр-міністр та інші представники державної бюрократії) можуть використовувати громадські організації для роз'яснення населенню основ своєї політики і конкретних дій. Цей канал впливу використовується ними з метою отримання схвалення і підтримки своєї політики, а також зниження протестних настроїв і дій з боку опозиційно налаштованих груп населення, що особливо важливо в періоди криз і зниження довіри до політичної влади. Ця функція впливу органів державної влади на населення через посередництво громадських організацій іноді набуває характеру маніпулювання громадською думкою.

По-друге, громадські організації стали більш активно використовуватися бізнес-структурами для доведення своїх заклопотаності до держави по частині обмеження інтересів і створення множинних перепон, що заважають розвитку дрібного і середнього бізнесу.

По-третє, в процесі взаємодії з державними інститутами та бізнес-структурами громадські організації підключаються до процесів управління, беручи участь у вирішенні соціально значущих проблем. Ця функція громадських організацій стала більш активно виявлятися у 1990-ті роки і отримала назву «управління без уряду» (governing without government). У Росії прикладом виконання такої функції є органи місцевого самоврядування, які за своїм статусом і за Конституцією Російської Федерації є недержавними організаціями.

По-четверте, важливою функцією громадських організацій є участь у соціалізації особистості. Громадські організації втягують людей у колективна взаємодія, долучають їх до навичок спільних дій для вирішення загальних проблем, впливають на формування їх свідомості і в будь-мірою їхньої політичної культури.

По-п'яте, деякі громадські організації, особливо об'єднують індивідів, які в силу різних причин позбавлені можливості широкого кола спілкування, виконують компенсаторну функцію, підтримуючи їх психологічно і морально. Як приклад можна привести діяльність таких громадських організацій, як «анонімні алкоголіки», товариства сліпих та т.п.

І нарешті, останнім часом активно створюються і розвиваються організації, які виконують функції забезпечення дозвілля. У міру збільшення вільного часу, а ця тенденція фіксується в багатьох економічно розвинених країнах, у людей зростають потреби підвищення якості свого відпочинку, проведення вільного часу. Крім того, зростає потреба спілкування з цікавого людей захопленню, тобто необхідні громадські організації, які можуть допомогти реалізувати всі ці потреби. Однак це часто спричиняє диференціацію по доступності пропонованих послуг, що пов'язано з високими цінами. Знімати хороший спортивний зал, тенісний корт на індивідуальній основі стає все дорожче.

Громадських організацій стає так багато, що складно провести їх класифікацію. Можуть бути обрані різні основи для їх типології. Разом з тим зберігається значимість їх традиційної класифікації за сферами діяльності. За основними напрямками діяльності виділяються наступні типи громадських організацій: -

соціально-професійні (об'єднуючі людей для захисту професійних інтересів, наприклад, різного роду профспілки найманих працівників, а також союзи підприємців); -

етнонаціональні (від національно-визвольних до націоналістичних, етнокультурних); -

конфесійні (об'єднання послідовників цінностей, характерних для тієї чи іншої релігії). Поряд з ними існують не релігійні, а реліозно пофарбовані світські організації, наприклад Християнсько-Демократичний союз (ХДС), голова якого А. Меркель нині є канцлером Німеччини); -

пацифістські (боротьба за мир проти застосування сили, особливо збройної, проти обов'язкової служби в армії, наприклад, антиядерні руху в Німеччині, Франції, «Солдатські матері» в Росії тощо); -

правозахисні, які виступають за дотримання прав і свобод людей за повноцінне їх використання в сшей громадського та особистого життя; -

екологічні (захист навколишнього середовища, рішення різних екологічних проблем, наприклад, руху «зелених», найбільш масові в Німеччині, Франції, скандинавських країнах); -

історико-культурні (руху за збереження пам'яток старовини, за збереження і розвиток різних напрямків культури тощо); -

соціально-демографічні: жіночі (на Заході частіше називають феміністські, що захищають права жінок - виборчі, трудові, особисті), молодіжні, руху пенсіонерів та ін -

спортивні та оздоровчі, які займаються широким спектром проблем - від залучення населення до різних видів фізичної кульрури до спеціалізованих занять спортом.

Необхідно відзначити, що в рамках громадських організацій розглядаються політичні партії (див.

партії), політичні організації та рухи, які створюються для досягнення політичних цілей, для досягнення і завоювання влади та здійснення соціально-економічного та політичного устрою на сформульованих світоглядних засадах і визначення перспектив розвитку як держави, так і суспільства.

Сучасна специфіка громадських організацій у порівнянні, наприклад, з урядом, міністерствами і відомствами полягає в тому, що вони носять недержавний характер. Оскільки в багатьох країнах держава асоціюється з урядом, громадські організації часто називають неурядові організації (nongovernmental organizations). Сьогодні у світі існує більше ста тисяч недержавних організацій (у Росії - близько 30 тис.). Всі вони різною мірою впливають на суспільні відносини, що складаються всередині країн, а також на міжнародній арені. На відміну від бізнес-структур, громадські організації носять некомерційний характер, тобто вони не орієнтовані на одержання прибутку і існують не за рахунок виробництва та продажу продукції, а на добровільні пожертвування своїх членів та спонсорів.

У соціології громадські рухи активно досліджуються з самих різних точок зору і ракурсів. Соціологів цікавлять ідейні складові об'єднання людей в той чи інший рух, їх ставлення до влади, зокрема, до конкретних державних інститутів і їх представникам, до інших громадських організацій, до різних форм участі в політичному житті, зокрема, до голосування на виборах та інші проблеми. Регулярні дослідження за цими темами проводять ВЦИОМ, Левада-Центр, «Циркон» та інші російські центри вивчення громадської думки, науково-дослідні інститути Російської академії наук і вузи. Ці дослідження крім самостійного наукового значення мають і прикладне застосування, в тому числі в ході виборчих кампаній, наприклад, при складанні прогнозів результатів виборів.

Основна література

Рух соціальне. Рухи політичні. Організація суспільства соціально-політична / / Енциклопедичний соціологічний словник / За ред. Г.В. Осипова. М., 1995. С. 150-162, 492-495.

Політична соціологія / За ред. Ж.Т. То-щенко. М., 2003. Гол. 9 «Громадські об'єднання як індикатор різноманіття політичної поведінки».

Політична енциклопедія. У 2 т. М., Думка, 1999.

Політична соціологія. Ростов н / Д, 1996.

Соціологія політична / / Соціологічна енциклопедія. Т. 2. М., 2003. С. 540-545.

Додаткова література

Амелін В.І. Соціологія політики. М., 1992.

Бурдьє П. Соціологія політики. М., 1993.

Долгова Г. Генезис партій і приватизація в Росії / / Влада. 2005. № 9. С. 32-43.

Мельникова Т.А. Жіночий рух в Росії: традиції та інновації. М., 2000.

Громадські рухи в сучасній Росії: від соціальної проблеми до колективного дії. М., 1999.

Острогорский М.Я. Демократія і політичні партії. М., 1997.

Політичні партії в російських революціях на початку XX століття. М., 2005.

Шварценберг Р.-Ж. Політична соціологія: У 3 ч. М., 1992.

Л.Н. Вдовиченко

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Громадські організації"
 1. Класи суспільні
  суспільного виробництва, по їх відношенню до засобів виробництва, за їх ролі в громадській організації праці, а отже, за способами одержання і розмірами тієї частки суспільного багатства, якою вони володіють. Класи, це такі групи людей, з яких одна може привласнювати собі працю інший, завдяки відмінності їх місця в певному укладі суспільного господарства "(Л., 39,
 2. Чи можуть за порушення трудової дисципліни застосовуватися заходи громадського впливу?
  громадського впливу. Серед них були передбачені статутами громадських організацій (партії, комсомолу і профспілок) громадські стягнення за порушення трудової дисципліни, що застосовувалися за рішенням виборного органу відповідної громадської організації, і заходи впливу, що не мали правових наслідків (обговорення на зборах, критичні публікації в багатотиражної або стінний
 3. Зміст
  громадського харчування 16 Особливості підприємств громадського харчування 16 Типи підприємств громадського харчування та організація обслуговування в них 22 Виробничий процес на підприємстві 35 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві 41 Розробка бізнес-плану «Організація підприємства громадського харчування» 56 Резюме 56 Опис фірми 57 Товари та послуги 58 Приміщення
 4. 37. ПРАВО НА ОБ'ЄДНАННЯ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ЗМІСТ І НОРМАТИВНА ОСНОВА
  громадських об'єднань. Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції РФ ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке громадське об'єднання чи перебування в ньому. Більш докладно це право регламентується Федеральним законом «Про громадські об'єднання» (1995 р.). Громадські об'єднання можуть створюватися в різних організаційно-правових формах - громадська ор 72
 5. пенсійний етап
  громадських організаціях тощо). Стабілізується повага до себе і людям свого кола. Але фінансовий стан і стан здоров'я можуть стати причиною постійної турботи про інших джерелах доходу і про
 6. 2. Суб'єкти адміністративного права можуть бути індивідуальні і колективні.
  громадські об'єднання (повт, види) б) трудові колективи в) комерційні структури г) органи місцевого
 7. 79. Держава в політичній системі суспільства. Держ- во і групи тиску (лобі).
  громадські об'єднання. - політичні норми і принципи; - політичні відносини; - політична ідеологія, свідомість, культура; - зв'язки між названими елементами. Особливе місце в ПСО належить державі , тому що воно є головним засобом досягнення цілей, що стоять перед суспільством, контролює в собі різноманіття політичних інтересів, надає стійкість політичній системі шляхом
 8. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  громадських організацій у процесі виховання особистості, що розвивається. 3. Психологічні умови включення неформальних об'єднань у процес гуманістично-орієнтованої соціалізації молодого
 9. Суб'єкти права власності.
    громадські та релігійні організації, з іншого, хоча в правовому режимі їх майна мало спільного. Та й за характером діяльності вони істотно відрізняються один від одного: споживчі кооперативи займаються господарською діяльністю, нехай і не спрямованої систематично на витяг прибутку, в той час як громадські та релігійні організації головним чином суспільно-політичної,
 10. ВСТУП
    громадських місцях, зростання тяжких злочинів, групових хуліганських та інших антигромадських проявів значно зростає роль підрозділів міліції громадської безпеки у зміцненні правопорядку та боротьби із злочинністю, забезпеченні особистої безпеки громадян. Разом з тим у багатьох МВС, УВС (ГУВС), УВСТ (ОВДТ) і горрайлинорганах заходів щодо вдосконалення патрульно-постової служби
 11. Муніципальної-правові відносини: система, суб'єкт і об'єкт
    суспільні відносини, що виникають у процесі організації та діяльності місцевого самоврядування. Муніципальної-правові відносини з урахуванням їх змісту можна поділити на три групи: 1) відносини, пов'язані з організацією місцевого самоврядування (освіта, об'єднання, перетворення муніципальних утворень, утвердження символіки муніципальних утворень, визначення структури органів
 12. 4. Лояльність до організації (відділу)
    організації. Дуже добре знає організацію і відданий їй. Завжди ставить інтереси організації вище своїх. Навіть якщо справи йдуть недостатньо добре, ніколи не дозволяє собі погано відгукуватися про організацію. Позитивно і з ентузіазмом говорить про компанії, керівництво, колегах як на роботі, так і за її межами. Щиро пишається своєю організацією - (5). Позитивно сприймає організацію і себе в
 13. 30. Некомерційні юридичні особи.
    громадських чи релігійних організацій (об'єднань), фінансованих власником установ, благодійних та інших фондів, а також в інших формах, передбачених законом). Некомерційні організації можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені, і цих цілей. Громадські та релігійні
 14. 1. Адміністративне право
    суспільних відносин що виникають у процесі організації та функціонування виконавчої влади, тобто у сфері державного управління, місцевого самоврядування, в області реалізації уполномо-ченнимі органами та посадовими особами управлінських функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це важлива галузь права (система
 15. § 8. Департаменти та інші підрозділи центрального апарату Банку Росії
    громадських зв'язків та інші департаменти. Схема 8. Департаменти та служби Банку Росії (станом на 2000 рік)??????????????? ??????????????? Банк Росії????????????????? ? ??????????? ?
 16. 20. Службова (інструментальна) цінність права. Цінності права.
    суспільного життя - це здатність права адекватно регулювати суспільні відносини у відповідності з інтересами суспільства і людини. Прояв цінності права: Соціальна цінність права. Інструментальна цінність права. Власна цінність права. Особистісна ц.п. Інструментальна цінність права - право виступає як інструмент, за допомогою якого регулюються суспільні відносини.
 17. Громадські об'єднання
    громадські об'єднання. Згідно з Федеральним законом від 19 травня 1995 р. N 82-ФЗ "Про громадські об'єднання" (ст. 3) під громадським об'єднанням слід розуміти "добровільне, самоврядні, некомерційне формування, створене за ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей , зазначених у статуті громадського об'єднання ". СЗ РФ. 1995. N
© 2014-2021  ibib.ltd.ua