Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяТелеологія → 
« Попередня Наступна »
С. Ключников. Сакральний містицизм Заходу. Герметична філософія. - М.: Біловоддя - 224 с., - (Великий синтез: наука, мистецтво і релігія). , 2007 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ НАВЧАННЯ ГЕРМЕТІЗМА14

Як стверджують окультисти, з глибокої давнини в герметичних окультних братствах зберігався короткий звід всього герметичного вчення у вигляді зборів висловів, повідомлялися при посвяченні учителем учневі, який їх вчив напам'ять. Називався цей звід «Кібаліон»; значення цього слова з часом було втрачено і тепер, мабуть, нікому не відомо. Це зведення висловів заборонено було записувати і оприлюднити, хоча окремі вислови, запозичені з «Кібаліон», іноді й прослизають у творах герметістов.

Лише останнім часом троє присвячених, що живуть в Америці, знайшли можливість оприлюднити частина цих ізреченій15. Афоризми «Кібаліон» дають надзвичайно яскраву загальну картину герметичного світогляду, і тому я ними і скористаюся для короткого викладу основ цього вчення.

У підставі герметизму лежать сім таких принципів: 1)-принцип ментализма, 2) принцип аналогії, або відповідності, 3) принцип вібрації, 4) принцип полярності, 5) принцип ритму, 6) принцип причинності і 7) принцип подвійності активного і пасивного початку, що лежить в основі творчості на всіх площинах буття свідомості.

Розглянемо по порядку кожен з цих основних принципів герметичній філософії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСНОВНІ НАВЧАННЯ ГЕРМЕТІЗМА14 "
 1. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
  Тематичний план лекційного курсу ЛЕКЦІЯ 1. Політико-правові вчення У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЛЕКЦІЯ 2. Політичні та правові вчення СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ЛЕКЦІЯ 3. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму ЛЕКЦІЯ 4. Політичні та правові вчення ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЛЕКЦІЯ 5. Політико-правової думки ВІДРОДЖЕННЯ І НОВОГО ЧАСУ ЛЕКЦІЯ 6. КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА
 2. Тема 5.Політіческое та правові вчення в період кризи феодалізму (XVIII ст.).
  Вчення ідеологів Просвітництва у Франції XVIII в. Французькі матеріалісти про роль закону в зміні суспільства. Вчення Ш. Монтеск'є про фактори, що визначають «дух законів». Поняття політичної свободи. Критика деспотизму і обгрунтування поділу влади. Ж.Ж. Руссо про етапи суспільної нерівності, про суспільний договір, про народне су-веренітете і його гарантії. Політико-правові ідеї в
 3. Контрольні питання для СРС 1.
  Основні атрибути буддійського святого - бхікшу. 7. Кого в буддизмі називають бодхисаттве? План семінарського заняття 1. Філософія Упанішад 2. Три основні даршани: санкхья, йога і веданта. 3. Три допоміжні даршани: ньяя (логіка), вайшешика (космологія) і міманса (ритуал). 4. Опозиційні вчення: джайнізм, аджівікізм і чарвака-локаята. 5. Основні положення раннього
 4. Тема 2. Поличні та правові вчення в Стародавньому Світі
  вчення в державах Стародавнього Сходу, в Стародавній Індії і в Давньому Китаї. Політичні та правові вчення в Стародавній Греції. Софісти про державу і право. Сократ про державу і право. Політичне і правове вчення Платона. Проект ідеального ладу в книзі «Го-сударство». Платон про співвідношення держави і права в діалозі 'Політик ». Класифікація форм держави. Платон про вдачу і державі в
 5. Тема 3.Політіческіе та правові вчення у феодальному суспільстві
  основних напрямків ісламу в країнах Арабського Сходу. Становлення політико-правової ідеології в Давньоруській державі. Основні напрямки політико-правової ідеології в період становлення і розвитку Московського царства. Політичні програми иосифлян і
 6. ТЕМА 2. ОСНОВИ НАВЧАННЯ Про КОНСТИТУЦІЇ. КОНСТИТУЦІЙНЕ РОЗВИТОК РОСІЇ
  ТЕМА 2. ОСНОВИ НАВЧАННЯ Про КОНСТИТУЦІЇ. КОНСТИТУЦІЙНЕ РОЗВИТОК
 7. Тема 7.Політіческіе та правові вчення в країнах Європи в другій половині XIX в.
  Навчаннях. Виникнення і розвиток марксистського вчення про державу і право. К. Маркс і Ф. Енгельс про базис і надбудову, про класовий характер держави і права, про їх економічну обумовленості, походження, сутності, етапах розвитку та історичних долях. Обгрунтування ідеї комуністичної революції і диктатури пролетаріату. Марксизм і інші соціалістичні теорії. Проблеми права і
 8. Теми для рефератів 1.
  Вчення.
 9. Тема 6.Політіческое та правові вчення в країнах Європи в період становлення і розвитку громадянського суспільства (кінець XVIII - 1-я половина XIX ст.)
  Вчення Гумбольдта, Міл-ля. Виникнення юридичного позитивізму. Дж. Остін. За політико-правові вчення класиків німецької філософії. Вчення І. Канта про право і державу. І. Кант про співвідношення моралі і права. Поняття права. І. Кант про завдання та устрої держави. Теоретичне обгрунтування правової держави Проект вічного миру. Вчення Гегеля про державу і право «Філософія права» в
 10. Тема 1.Предмет і метод історії політичних і правових вчень
  вчення. Зв'язок світоглядної основи політико-правового вчення, його теоретичного змісту, програмних положень. Закономірності розвитку по-політико-правової ідеології. Класова і загальнолюдське в політико-правових доктринах. Проблема подолання політичного відчуження в історії політичної думки. Основні теоретичні варіанти подолання політичного відчуження: заміна держави
 11. Тема 4.Політіческая та правові вчення в Європі в період ранніх антифеодальних революцій
  вчення в Росії в період зміцнення самодержавства і кріпацтва . Ф. Прокопович та В.Н. Татищев про державу і право. Особливості політико-правового вчення І.Т.
 12. ПЕРЕДМОВА
  вчення про
 13. ВІД ТЛУМАЧЕННЯ (Екзегези) До існуючих
  основне вимір існуючого. Розуміння є спосіб буття. 2. Питання розуміння, по Хайдеггеру, не пов'язаний більше з проблемою зустрічі Іншого. У Хайдеггера герменевтическое запитування стосується не стільки моїх відносин з Іншим, скільки мого ставлення до цього світу. Розуміння є засвоєння і роз'яснення основного виміру, що передує відмінності суб'єкта та об'єкта. Це основне вимір -
 14. Дайсецу Тейтаро Судзукі
  вчення Судзукі - поняття просвітління, яке у нього позначає центральна подія, зміст і суть дзен-буддизму і буддизму в цілому, а також будь автентичної релігії та філософії. Основні роботи Судзукі «Нариси про дзен-буддизмі» в трьох частинах, «Лекції з дзен-буддизму», «Дзен в японській культурі» та ін У Росії найбільш відомий збірка його робіт «Основи Дзен-буддизму» [10], з якого взяті
 15. Мухаммад Ікбал
  вчення Ікбала. Його релігійно-філософські погляди представлені в книзі «Реконструкція релігійної думки в ісламі» [4], з якої нами пропонуються фрагменти однієї з його
 16. запитальник
  Предмет і метод історії політичних і правових вчень. Основні особливості політико-правової ідеології в країнах Стародавнього Сходу. Вчення софістів про право і державу. Вчення Платона про державу і законах. Політико-правове вчення Арістотеля. Вчення Полібія про форми держави. Політичне вчення Августина Аврелія. Вчення Фоми Аквінського про закони і державі. Вчення Марсилия
 17. § 5. Як народжується ієрархія релігійних світоглядів?
  Вчення Сократа. У тому випадку, якщо розум шукає благо в фпзіческоіі сфері, утворюється язичницька релігія, що поклоняється вже не вищому онтологическому початку і не інтелектуальної субстанції, а однією або кількома стихіям природи, а може бути, і всій природі в цілому. Серед подібних релігійних систем ми зустрічаємо вчення Конфу ція, Міманса, фен-шуй, індуїзм, грецьку народну ре Лігію, вчення
 18. 2. Порфирій
  вчення про політичні чесноти, про очищення від афектів, про чесноти, що звертають до розуму, і про чесноти, в яких сам розум стає зразком для духовного життя, Порфирій надавав велике значення практичної містику, яку ой в багатьох творах захищав і виправдовував. Втім, можливо, що він залишав практичну містику для філософськи неосвічених кіл, а для себе зберігав
 19. Організаційна підготовка
  навчання з організаційної підготовки поєднуються за часом з повсякденними діями протягом робочого дня або часу, необхідного на виконання відпрацьовується елемента організації (наприклад, видачу зброї, зміну наряду та ін.) Формою підготовки вони стають, коли: - передбачаються планом на місяць, тиждень; - формулюється їх тема, намічаються цілі і завдання; -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua