Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
««   ЗМІСТ   »»

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВООБІГУ І КРОВООБІГУ ПЛОДУ

Живильні речовини плід при плацентарного кровообігу отримує за допомогою судин пуповини. Обмін речовин відбувається між материнською кров'ю, що циркулює в судинах слизової оболонки матки (материнська плацента), і кров'ю плода, що циркулює в капілярах його судинної оболонки (плодова плацента). Кровообіг плода являє собою замкнуту систему, ізольовану від кровоносної системи матері; кровоносні судини матері і плоду між собою не повідомляються (рис. 9.8).

Всі органи і тканини тіла плода забезпечуються кров'ю, що містить невелику кількість кисню і підвищену - вуглекислоти. Кров плоду, що отримала поживні речовини і кисень з крові матері, наближається за показниками до артеріальної. З численних капілярів судинної оболонки (хоріона) плода формується велика судина - пупкова вена (у жуйних - подвійна). Вона знаходиться в пупковому канатике і через пупкове кільце черевної стінки надходить в плід, потім до воріт печінки і з'єднується з ворітної веною, де відбувається перше змішання артеріальної крові пупкової вени з венозною кров'ю ворітної вени.

У плодів коні і свині змішана кров поширюється по капілярах печінки, збирається в печінкову вену, що впадає в задню порожнисту вену, де змішується з венозною кров'ю

Мал. 9.8. Схема кровообігу плода ссавців:

/ - плацента; 2 вена від плаценти; 3 пупкові артерії від клубової артерії плода. 4-печінку; 5-венозний протока; б-задня порожниста вена; 7-передня порожниста вена; 8- праве передсердя; 9- овальний отвір між передсердями; 10 легенева артерія; // - гілки, які живлять легкі; 12 - боталлов проток; 13 - дуга аорти; 14- гілки від клубовихартерій, що переходять в пупкові артерії (густота штрихування відповідає ступеню венозности крові)

задньої порожнистої вени. У плодів жуйних тварин пупкова вена мине печінка. Кров пупкової вени через особливий (аран- ціев) протока надходить в задню порожнисту вену. Невелика частина крові з пупкової вени проникає через ворітну вену в печінку для харчування цього органу. За задній порожнистої вени змішана венозна кров надходить у праве передсердя.

У плода в перегородці між передсердями знаходиться овальний отвір з клапаном, що відкривається в бік лівого передсердя. У правому передсерді змішана кров, яка надходить по задній порожнистої вени, ще раз змішується з венозною кров'ю, що надходить по передній порожнистої вени. З правого передсердя частина крові проникає через овальний отвір в ліве передсердя, потім в лівий шлуночок, а з нього в аорту. Невелика частина крові потрапляє в правий шлуночок, а звідти в легеневі артерії.

Легкі у плода не функціонують, тому кров з легеневої артерії, минаючи легені, надходить безпосередньо в аорту за ботал- ловому протоку і тече по великому колу кровообігу, забезпечуючи харчування всього організму. Після віддачі поживних речовин тканинам плоду венозна кров збирається в порожнисті вени.

Від розгалуження тазових артерій відходять дві парні пупкові артерії, які разом з сечовим протокою проходять в пуповині і, доходячи до судинної оболонки (хоріона) плода, дробляться там на дрібні гілки і капіляри, з яких кров збирається в судини, що утворюють пупкові вени. Таким чином замикається коло плацентарного кровообігу.

Функціональні зміни в організмі вагітних самок. Розвиток вагітності супроводжується рядом суттєвих змін не тільки в статевій системі самки, а й в діяльності інших органів. Змінюються інтенсивність і характер обмінних процесів. Підвищується апетит, збільшуються споживання кормів, харчове збудження, секреторна діяльність залоз травного апарату, коротшає час перетравлення корму. В обмінних процесах починають переважати процеси асиміляції. Відбувається накопичення азоту, жиру, глікогену, мінеральних речовин. Зростає потреба в поживних і мінеральних речовинах, вітамінах. У крові підвищується кількість жирних кислот, нейтрального жиру, фосфоліпідів, холестерину. У вагітної самки на 15 ... 20% підвищується основний обмін. Збільшується маса тварини. У крові знижується рівень кальцію і фосфору, посилюється витяг їх з кісток. Посилюється кровотворення, в крові підвищується кількість еритроцитів і лейкоцитів, кількість гемоглобіну.

Змінюється функціональна діяльність серцево-судинної системи. Посилюється робота серця, збільшується хвилинний об'єм крові. Відбувається фізіологічна гіпертрофія серцевого м'яза (особливо лівого шлуночка); можлива тахікардія. Підвищується тонус судин. Кілька частішає дихання.

Велике функціональне навантаження відчувають печінку і нирки. Гіпертрофуються м'язи черевної стінки, розвиваються молочні залози, збільшується обсяг вимені. До кінця вагітності збільшується рухливість в зчленуваннях тазу. Завдяки перебудові обміну речовин і діяльності органів створюються умови для надходження речовин до плоду, для його зростання і розвитку.

Під час вагітності в організмі самки збільшується об'єм циркулюючої крові, посилюється еритропоез, підвищується згортання крові, зростає швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ).

Гіпофіз стає більше за рахунок передньої долі; підвищуються освіту і концентрація в крові гормонів передньої долі гіпофіза - пролактину, лютеїнізуючого гормону, адренокор- тікотропного, тиреотропного, соматотропного гормону. Гіпертрофуються наднирники, в крові підвищується концентрація їх гормонів - кортикостероїдів, катехоламінів. Збільшується щитовидна залоза, підвищується її функція (у першій половині вагітності), в крові підвищується концентрація її гормонів - тироксину і трийодтироніну. Острівцевих апарат підшлункової залози починає більше виділяти інсуліну. Підвищується тонус парасимпатичної, а пізніше симпатичної нервової системи. До кінця вагітності знижується збудливість кори великих півкуль головного мозку, але підвищується збудливість спинного мозку.

Для нормального протікання вагітності надзвичайно важлива підтримка певного гормонального фону в організмі самки. При статевому циклі, що не закінчився вагітністю, з

10 ... 12 діб починається регресія жовтого тіла; концентрація прогестерону в відходять від яєчників судинах знижується. У разі ж запліднення цього не відбувається, що пояснюється впливом на гормональний фон самих зародків. Один з встановлених факторів їх впливу - вироблення ними значної кількості естрогенів на 12-у добу після запліднення, т. Е. Безпосередньо перед імплантацією. Завдяки цьому забезпечується збереження жовтого тіла. Для підтримки вагітності концентрація прогестерону не повинна падати нижче нормального рівня протягом всієї вагітності.

 1. Передмова - цитологія, гістологія і ембріологія
  Цитологія, гістологія, ембріологія - розділи природознавства, які вивчають закономірності структурної організації клітин, тканин і органів в процесі розвитку, співпідпорядкованості і функціонального взаємозв'язку. Навчальний матеріал викладено з докладним розкриттям фундаментальних даних по
 2. Передмова - сестринський догляд в фізіотерапевтичної практиці
  Фізіотерапія - важливий метод лікування, який застосовується при різних гострих і хронічних захворюваннях. Фізіотерапія незамінна в період реабілітації, відновлення після різних захворювань, при профілактиці загострень захворювань, а також як спосіб зміцнення організму, підтримки
 3. Передмова - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Сучасна психологія все ширше використовує знання з суміжних, в тому числі природничих, дисциплін. Нейрофізіологія, фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем закладають базу для вивчення в подальшому таких психологічних дисциплін, як психофізіологія, когнітивна психологія,
 4. Передача сенсорної інформації в ЦНС - вікова анатомія і фізіологія
  Сенсорна інформація від периферичних рецепторних утворень надходить в ЦНС по чутливих (аферентних) нервових волокнах. Чутливі нейрони гангліїв є першими нейронами провідникового відділу будь-сенсорної системи. Від рецепторів органів почуттів, розташованих в області голови, інформація надходить
 5. Пентозофосфатний шлях - біохімія людини
  О. Варбург в ході з'ясування механізму гліколізу виявив в червоних кров'яних клітинах - еритроцитах - новий фермент. Цей фермент, названий проміжним ферментом (Zwischenferment), каталізує окислення глюкози, але не входить в шлях гліколізу. Подальші дослідження дозволили виявити новий шлях
 6. Патофізіологія холелітіаза - сестринська справа в хірургії
  Розрізняють два типи жовчних каменів: холестеринові камені і пігментні камені. Холестеринові камені повністю складаються з холестерину або ж вони містять понад 90% холестерину, 2-3% кальцієвих солей і 3-5% пігментів, причому білірубін зазвичай знаходиться у вигляді невеликого ядра в центрі
 7. Оволодіння грамотністю - вікова фізіологія і психофізіологія
  Грамотність - володіння людиною навичками читання і письма. Здатність читати і писати має велике значення для загального когнітивного розвитку дитини. Психологи вказують, що формування грамотності у дітей молодшого шкільного віку пов'язано з початком самостійного читання, збагаченням усного
 8. Особливості санації порожнини рота пацієнта з хронічним оральним сепсисом, контрольні запитання та завдання - стоматологія. Ендодонтія
  Всі осередки фокальної інфекції у пацієнтів з хроніосепсису підлягають санації на тлі антибактеріальної профілактичної терапії. Санацію починають з порожнини рота. План санації, його послідовність, обсяг узгоджують з кардіологом, пульмонологом, фізіотерапевтом та іншими профільними фахівцями
© 2014-2022  ibib.ltd.ua