Головна
ГоловнаCоціологіяПершоджерела з соціології → 
« Попередня Наступна »
Спенсер Герберт. Синтетична філософія: Пер. з англ. - К.: Ніка-Центр. - 512 c. - (Серій "ПІЗНАННЯ"; Вип.2). , 1997 - перейти до змісту підручника

IV. Відносність всякого знання

§ 22. Таким чином, з якої точки зору ми ні поглянемо, ми прийдемо до одного і того ж висновку. Тепер нам потрібно показати, яким чином можна підтримати раціональними міркуваннями, також як і емпіричними доказами віру в те, що дійсність, що лежить позаду всякої видимості, повинна вічно залишатися непознаваемой.

§ 23. Те послідовно все більш і більш глибоке пояснення природи, яке становить прогрес науки, полягає тільки в послідовному включенні спеціальних істин в істини загальні, а цих останніх - у ще більш загальні істини; але з цього очевидно випливає, що сама загальна істина, нездатна бути включеною в яку-небудь іншу істину, не може й бути витлумачена. Очевидно, що так як саме загальне пізнання, до якого ми приходимо, не може бути зведене до ще більш загального, то воно і не може бути зрозуміле. Таким чином пояснення необхідно приводить нас до непоясненому. Для того щоб кінцевий факт був зрозумілий, потрібно, щоб розуміння зробилося чим-небудь іншим, а не розумінням.

§ 24. Висновок, до якого ми змушені прийти при аналізі продуктів мислення, обнаруживающихся об'єктивно у формі наукових узагальнень, однаково неминучий для нас і при аналізі процесу мислення, обнаруживающегося суб'єктивно в свідомості. Для того щоб Перша Причина, Нескінченна, Абсолютна були пізнані, потрібно, щоб вони були мислимі що належать до того чи іншого роду. Але чи можуть вони мати родове схожість з чим-небудь, даними в чуттєвому досвіді? Звичайно, ні. Різниця між створює та створеним повинне перевершувати всякі відмінності, які існують між різними підрозділами створеного. Але чи не можна сказати, що дійсно, будучи немислимим, якщо класифікувати його з Видимою, таки мислимо завдяки класифікації з самим собою? Це припущення також безглуздо. Воно містить в собі визнання множинності Першої Причини, Безконечного, Абсолютного, що містить в собі протиріччя. Не може існувати більше однієї Першої Причини, бо існування декількох причин передбачало б сущест-вованіе чогось, що обумовлює цю множинність, а в такому випадку це «щось» і було б істинної Першої Причиною.

Наскільки самоуніч-тожающе припущення про двох або більше нескінченних, видно з того, що подібні Нескінченні, обмежуючи один одного, стали б кінцевими. Подібним же чином Абсолютна, існуюче поряд з іншими Абсолютними, було б вже не абсолютне, але відносне. Таким чином, Безумовне не може бути класифіковане з якою б то не було формою умовного, ні з іншим Безумовним; отже, воно взагалі не може бути класифіковано. А припущення, що воно не може бути пізнане належить до того чи іншого роду, рівносильно припущенням, що воно взагалі непізнавано. Будь-яка думка передбачає ставлення, відмінність, подібність. Тому ми можемо сказати, що Безумовне, не допускаючи нічого подібного, не може бути й мислимо.

§ 25. Наші найпростіші знання складаються у встановленні між суб'єктивними станами відомого співвідношення, відповідного відомим співвідношенням між об'єктивними діячами; кожне послідовно все більш складне знання є встановлення деякого більш складного співвідношення між цими суб'єктивними станами, співвідношення, відповідного деякого складнішого співвідношенню між об'єктивними діячами. Звідси ясно, що цей процес, як би далеко він не йшов, ніколи не зробить доступним для розуму ні самих суб'єктивних станів, ні самих зовнішніх діячів. Якщо кожен акт пізнання є освіта в свідомості ставлення, паралельного відношенню в навколишньому середовищі, то відносність знання очевидна і стає трюїзмом. Так як мислення є встановлення відносин, то ніяка думка не може висловити нічого, крім відносин. У глибині самої природи Життя можна помітити відносність нашого знання. Аналіз життєвих діяч-ностей не тільки приводить нас до висновку, що речі-в-собі не можуть бути нами пізнані, але ще показує, що подібне знання, якби воно і було можливо, було б марно.

§ 26. Залишається ще кінцевий питання. Що повинні ми сказати про те, що переходить за межі знання? Чи повинні ми залишитися цілком серед усвідомлювати явищ? Чи повинно дослідження призвести до повного вигнання з наших умів усього, крім відносного? Або ми повинні також вірити в щось, що лежить за відносним? Ми повинні мати позитивний, хоча і невизначене свідомість того, що лежить за межами певної свідомості.

Так як наша свідомість безумовного є в сутності необумовлене свідомість, або сирий матеріал думки, якому в мисленні ми надаємо певні форми, то, отже, вічно присутнє почуття реального існування є справжнє підставу нашого розуму. Так як ми можемо, в послідовних розумових актах, відбуватися від всяких приватних умов і замінювати їх іншими, але не можемо звільнитися від того недиференційованого предмета свідомості, який знову обумовлюється в кожному акті мислення, то у нас завжди залишається почуття того, що існує незмінно і незалежно від умов. У той самий час, як закони думки рішуче запобігають можливість образо-вання у нас поняття про абсолютне існування, ці ж самі закони думки не дозволяють нам абсолютно звільнитися від свідомості абсолютного існування, бо це свідомість є зворотний бік нашого самознанія. А так як єдина можлива міра відносної дійсності наших вірувань є ступінь їх опору зусиллям змінити їх, то, отже, то вірування, яке існує в усі часи, за всіх обставин і не може зникнути, хіба тільки з припиненням самої свідомості, має найбільшу з усіх дійсностей. Кажучи коротко, існування Неотносітельного випливає з таких фактів: все наше знання щодо; Відносне саме по собі немислимо інакше, як відноситься до реального Неотносітельному; якщо Неотносітельное або абсолютно не буде постулировано, то само відносне стане Абсолютним; нарешті існування Неотносітельного випливає з процесу мислення. Звідси наша незнищувана віра в цю дійсність.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " IV. Відносність якого знання "
 1. Контрольні питання для СРС 1.
  Знання. 4. Що таке істина? Критерії істини. 5. У чому полягає специфіка наукового знання? 6. Назвіть і охарактеризуйте рівні наукового знання. 7. Що таке метод? План семінарського заняття 1. Різноманіття форм знання і пізнавальної діяльності. 2. Структура знання: а) специфіка і форми чуттєвого пізнання; б) специфіка і форми раціонального пізнання; в) єдність
 2. I. Підтримання Віда
  всякого іншого виду. § 274. Вимога, щоб в послідовних поколіннях було належне число дорослих індивідів, може бути задоволено найрізноманітнішими способами, які в різних ступенях впливають на існуючих членів виду і на їх безпосередніх заступників. Ми повинні тепер поглянути з відомих спеціальних точок зору на антагонізм індивідуацію Генезису (Підстави
 3. Mflfifl 13 ФІЛОСОФІЯ ТОВАРИСТВА
  знання відповідей на питання про природу людського суспільства, його структуру, системності , функціонуванні, спрямованості розвитку, критеріях еволюції суспільства, факторах і рушійних силах соціального розвитку. Соціологічні знання дозволяють людині сформувати соціально-політичний ідеал про скоєний суспільному устрої, виробити навички методології аналізу соціальних процесів і
 4. 1. Предмет науки "Теорія держави і права"
  знання - впорядковані, організовані в певну систему знання, взаємопов'язані і логічно викладені, обгрунтовані, доведені. Об'єкт науки - сукупність досліджуваних явищ. Бувають природні, які вивчають природні явища - астрономія , біологія, хімія та гуманітарні, які вивчають явища соціального життя (історія, філософія, політологія). Предмет науки - відрізняється від об'єкта
 5. Тема: ФІЛОСОФІЯ ЯК ФОРМА ЗНАННЯ.
  Тема: ФІЛОСОФІЯ ЯК ФОРМА
 6. Тренінг
  щодо вдосконалення роботи; процес, в ході якого один тренує іншого щодо основ його діяльності шляхом інтенсивного навчання, демонстрації та практичної роботи; щоденне навчання і керівництво з метою підвищити ефективність виконавської діяльності. Ці визначення тренінгу включають в себе кілька важливих тем, які повторюються майже в усіх публікаціях з
 7. 2. Сутнісний характер евклідіанского обгрунтування
  відносної на всіх рівнях і переміщує увагу з питання: «Яким чином ми знаємо істину?» на запитання: «Яким чином ми покращуємо здогадки?». Лакатос переконаний, що ця схема обгрунтування стосується й математики, з тією лише зміною, що мова тут йде про факти суттєво іншою пріроди71. Система міркувань Лакатоса спрямована на те, щоб довести нереализуемость ідеалу бездоганного
 8. 6. Резюме першого розділу. Відродження метафізики як першої філософії
  знання . А однією з форм формулювання граничності виступають найбільш загальні закономірності найрізноманітніших проявів буття і світу. На додаток до сказаного можна додати, що проявом граничності філософського знання є також єдність чи тотожність і відмінність матерії і духу, буття і мислення, що складають зміст основного питання
 9. Тема 5. Сутність і форми пізнання
  відносне в істині. Істина як процес. Конкретність істини. Істина, оцінка в істині. Цінності та їх вплив на пізнавальний процес. Склад , структура і динаміка знання. Соціально-історична природа оман. Істина і оману. Форми омани. Ілюзії і
 10. XIV. Огляд наведень
  щодо всіх цих вчинків панують зовсім зворотні почуття. Звичайно, різноманітність природ, успадкованих різними народами від колишніх часів; вплив звичаю, освяченого століттями; вплив релігійних вірувань; нарешті, спеціальні умови, властиві кожному суспільству, - все це ускладнило і обмежило зазначену нами зв'язок. Однак у загальному цей зв'язок настільки ясна , наскільки тільки
 11. 3. праксеологіческая дедукція логічних норм
  всякого мислення, обумовлена самою необхідністю розрізнення об'єктів дії. Всяка практика заснована на визначенні майбутнього через виключення альтернатив. Але поділ практично значущих альтернатив засноване на розрізненні ситуацій в плані наявності або відсутності в них певних компонентів, тобто в плані дихотомії буття і небуття речей і їх ознак. Одночасне прийняття буття і
 12. 1. Характерні риси апріорного знання
  знання звичайно запозичуються з евклідової математики або з логіки. Однак апріорне знання в справжньому сенсі цього слова жодним чином не обмежується математикою і логікою. Тому ми з самого початку повинні ілюструвати апріорні істини яскравими прикладами і з інших областей . Такі твердження, як: "Справедливість не є властивість безособової сутності" або: "Одна і та ж річ не може
© 2014-2021  ibib.ltd.ua