Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

3.8. Оцінка збитків біоресурсів

Оцінка збитків біоресурсів здійснюється за двома основними категоріями: -

в цілому по біоресурсного комплексу території; -

по окремим видами або групами екологічно і систематично близьких видів тварин і рослин: N

i = 1

(3.32) де: УПР1 - оцінка в грошовій формі величини збитку біоресурсів, тис .руб / рік.;

i = 1, 2, 3, ..., N - кількість видів наземних хребетних тварин і рослин, прим.;

Noi - загальне число тварин або рослин i-го виду, що мешкають на всій території, прим.;

Hi - такса за шкоду i-му виду враховуються тварин або рослин, руб. (Дод. 37, табл. 1 - 4);

Кр - регіональний коефіцієнт біорізноманіття (дод. 37, табл. 7);

Коефіцієнт біорізноманіття Кр характеризує неоднорідність регіонів

по представництву об'єктів тваринного і рослинного світу, тобто з біорізноманіття. Коефіцієнти для кожного суб'єкта Російської Федерації є розрахунковою величиною співвідношення сумарної кількості видів чотирьох найважливіших груп тварин і рослин (ссавців, птахів, риб і судинних рослин) до регіону де відзначена мінімальна їх сума.

Оцінка запобігання шкоди наземним хребетним тваринам у результаті реалізації заходів другої категорії за звітний період часу проводиться за такою формулою:

N

У "р2 =? [(Noi-Ni- Di) - Hi] - Kp,, 3.33,

i = 1

де: Упр2 - оцінка в грошовій формі величини запобігання шкоди i-му виду або групи видів наземних хребетних тварин за звітний період часу в результаті реалізації заходів II категорії, тис.руб. / рік;

No - чисельність 1-го виду або групи видів наземних хребетних тварин на кінець попереднього періоду, прим. ;

Nti - чисельність i-го виду або групи видів наземних хребетних тварин на кінець звітного періоду, прим.;

Dti - передбачуване вилучення i-го виду наземних тварин у звітному періоді (екз.) Застосовується для мисливсько-промислових і господарсько-використовуваних видів наземних хребетних тварин;

Hi - такса стягнення за шкоду, завдану 1 особини відповідного i-го виду або групи видів, руб . / екз. (Дод. 37, табл. 2, 3, 4).

Оцінка запобігання шкоди безхребетним тваринам у тому числі рідкісних і зникаючих видів, занесеним до Червоної книги Російської Федерації, в результаті реалізації природоохоронних заходів другої категорії розрахунок проводиться за наступною формулою

упр = SEH, (3.34)

де: Упр - оцінка в грошовій формі величини запобігання шкоди

безхребетним тваринам за звітний період часу, тис.руб. / рік.

S - площа території рекультивації або проведення заходів з відновлення грунтового покриву (га);

Е - вага біомаси безхребетних тварин на одиницю площі (кг / га) відповідної природної зони (дод. 37, табл. 6), кг / га.

Н - такса стягнення за шкоду, заподіяну знищенням або деградацією грунтового покриву на відповідній території суб'єкта Російської Федерації (дод. 37, табл. 1) тис.руб. / Га.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.8. Оцінка збитків біоресурсів "
 1. Загальна постановка задачі
  На території ялинового лісу Московської області створюється охороняється лісомисливське заказник, де є тварини і птахи: лось, кабан, бобер, глухар, тетерев. Потрібно: Визначити величину запобігання шкоди біоресурсів. Вихідні дані: 1. Площа заказника S == 1500 га; 2. Чисельність (N тварин, птахів, ялинових дерев на території, прим.: 40; лось - 40; кабан - 170; бобер - 30;
 2. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Так що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
 3. 19. Правопорушення
  Правопорушення - шкідливе, протиправне, винне діяння, за яке законом передбачена юридична відповідальність. Ознаки правопорушення: Шкідливість - правопорушення заподіює шкоду суспільним чи приватним цінностям. Результатом правопорушення може бути як фактично заподіяну шкоду, так і загроза її заподіяння. Носять формальний характер, тобто відповідальність за їх вчинення
 4. Явище організованої злочинності.
  Організована злочинність - найскладніша та найбільш небезпечна форма злочинності, яка зазіхає на політичні, економічні, соціальні та правові сфери будь-якого суспільства. Проблема організованої злочинності, як зазначалося на VIII Конгресі ООН з попередження злочинності, є другою за ступенем важливості транснаціональної проблемою після екології. Аналізуючи проблему організованої
 5. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  Як вказує професор А.П. Лончаков, для успішності проведення реорганізації будь-якої структури або організації держави необхідне створення спеціального механізму, за допомогою якого держава планує провести дослідження і організацію управління їх реформуванням. Однією з основних причин низької ефективності реформи ЗС РФ є відсутність комплексного, злагодженого механізму
 6. 3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
  У попередньому розділі досить детально і обгрунтовано розглянуто питання про необхідність реформи системи підписання контрактів військовослужбовців і в першу чергу офіцерами як основи будівництва ЗС РФ. Очевидно, що широкий діапазон посад, спеціальностей, видів діяльності, регіонів і кліматичних умов вимагають і відмінностей в стимулюванні та оплаті офіцерів, встановлення для них
 7. § 4. Суспільна небезпека і об'єктивна сторона злочину
  З попереднього викладу випливає питання: якщо найважливіше значення для характеристики суспільної небезпеки має суб'єктивна сторона, то яка роль 1 Виходячи з цього визначення, але нашу думку, більш правильним було б вважати дії, передбачені кримінальним законом і вчинені особою неосудною, не суспільно небезпечними, так як вони не можуть представляти ціннісної орієнтації та
 8. § 6. Інші обставини, що впливають на ступінь суспільної небезпеки злочинного діяння
  1. Час, що проходить після вчинення злочину (давність). Суспільна небезпека конкретного злочинного діяння проявляється завжди в певних умовах місця і часу і залежить від них. Необхідно, щоб покарання відразу слід було за злочином. Ще Ч. Беккаріа писав , що: «Покарання тим корисніше, чим швидше воно випливає, тому що чим менше пройшло часу між злочином і
 9. § 2. Критерій наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання
  При аналізі запобіжної функції покарання, його ефективності слід виходити з положення про головне значення невідворотності покарання у попередженні злочинів, яке встановлено величезним досвідом боротьби із злочинністю, на що спеціально звертав увагу В. І. Ленін. Він писав: «... попереджувальне значення покарання обумовлюється зовсім не його жорстокістю, а його
 10. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  У радянській кримінально-правовій науці найбільш великими роботами, присвяченими спеціально проблемі вчення про склад злочину, є роботи А. Н. Трай-нина '. Основи теорії А. Н. Трайніна про склад злочину коротко можна представити у наступних тезах. «Склад злочину є сукупність всіх об'єктивних і суб'єктивних ознак (елементів), які згідно радянським законом
© 2014-2022  ibib.ltd.ua