Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

19. Правопорушення


Правопорушення - шкідливе, протиправне, винна діяння, за яке законом передбачена юридична відповідальність.
Ознаки правопорушення:
Шкідливість - правопорушення заподіює шкоду суспільним чи приватним цінностям. Результатом правопорушення може бути як фактично заподіяну шкоду, так і загроза її заподіяння. Носять формальний характер, тобто відповідальність за їх вчинення настає незалежно від того, чи заподіяно реальний збиток, виникли чи ні негативні матеріальні наслідки.
Протиправність - порушення чинних правових норм
Винність - психічно-вольове ставлення порушника до правопорушення і його наслідків. Правопорушення можливо тільки там, де у суб'єктів є можливість вибору поведінки, коли вони можуть вчинити по-різному, тобто у людини повинна бути усвідомлена можливість вчинення або не вчинення правопорушення. Винність і визначає вибір порушником неправомірної поведінки, тобто його воля входить у конфлікт з волею закону. Виділяють дві форми вини - умисел (порушник усвідомлював протиправний характер свого діяння, передбачав його наслідки) і необережність (передбачав наслідки, але легковажно розраховував на їх відвернення або не замислювався про наслідки).
Реальність - юридична відповідальність настає лише за фактично вчинене діяння. Правопорушення виражається у формі дії (недотримання законів) або бездіяльності (невиконання обов'язків).
Караність - не всяке невиконання обов'язку або недотримання заборони є правопорушенням. Їм визнається тільки діяння, вчинення якого тягне застосування встановлених законом заходів відповідальності.
Склад правопорушення - сукупність встановлених законом елементів, наявність яких дозволяє кваліфікувати діяння, як певне правопорушення. Складається з об'єкта (суспільні відносини, на шкоду яким направлено правопорушення), суб'єкта (що зробив правопорушення, фізична особа - деликтоспособность - досягнення певного віку і осудність, організація - статус юридичної особи), об'єктивної сторони (характеристика діяння - час, місце, спосіб, знаряддя , яка являє собою єдність протиправного діяння, шкоди і причинного зв'язку), суб'єктивної сторони (свідомо-вольові ознаки - вина, мотиви, цілі).
Заходи відповідальності - за характером можуть мати особистий, майновий, організаційний характер. У процесі залучення до відповідальності правопорушник набуває спеціальний правовий статус, що включає ряд обмежень прав і свобод, додаткові обов'язки. Заходи відповідальності накладаються з урахуванням принципів однократності, пропорційності та індивідуалізації покарання.
Стадії притягнення до відповідальності:
Розслідування, збір і оцінка доказів
Прийняття рішення про застосування заходів відповідальності
Оскарження чи опротестування зазначеного рішення
Виконання стягнення, призначеного порушнику
На процес залучення до відповідальності впливають:
Обставини, що виключають відповідальність особи - деликтоспособность, неосудність, необхідна оборона, непереборна сила, обгрунтований ризик
Обставини, здатні звільнити від відповідальності - примирення з потерпілим, амністія, строки давності
Пом'якшувальні обставини - неповноліття або вагітність, стан афекту
Обтяжуючі обставини - рецидив, групове правопорушення, особлива жорстокість
Класифікація заходів відповідальності:
Кримінально- правові стягнення - штраф, конфіскація, позбавлення волі, страта
Адміністративно-правові - штраф, конфіскація, виправні роботи, депортація
Дисциплінарні - зауваження, догана, звільнення
Цивільно-правові - відшкодування збитків, штраф, неустойка
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "19. Правопорушення"
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  правопорушеннями / Зб.: Производ ство у справах про адміністративні правопорушення. - К., 1983. 39. Голосніченко І. Значення адміністратівного права в умів демократичних перетвореності Суспільства / / Право України. - 1998. - № 11. 40. Гончарук С. Використання спеціальних пізнань в навчальному та адміністративному процесах. Провадження у справах про ад міністратівного правопорушення в органах внутрішніх
 2. 2. Метод
  правопорушення встановлюється кість, що адміністративні стягнення можуть бути накладені не пізніше 2 місяців. Перевищення терміну не дозволяє застосувати до особи заходів адміні-стративно відповідальності. 2. диспозитивний (погодження) Він проявляється в адміністративному праві при укладанні адміні-стративні договорів і при перерозподілі або делегування повноважень одних органів управління іншим.
 3. 3. Джерела адміністративного права
  правопорушення, федеральний конститу-ційний закон "Про уряд" від 31 грудня 1997 р. 3. Укази Президента 4. Постанови Уряду 5. Відомчі акти - акти міністерств і федеральних відомств 6. Законодавчі та інші акти державних органів суб'єктів-тов РФ 7. Адміністративно-правові договори та угоди. Наприклад, між державними органами РФ і суб'єктів РФ 8.
 4. 5. Предмет адміністративного права
  правопорушення можуть переростати в злочини і наобо-рот. 4) фінансовим, які регулюють управлінські відносини, пов'язані з формуванням бюджету, податків. 5) трудовим. Діяльність державних службовців є суміжною областю регулювання трудовим і адміністративним правом 6) кримінально-процесуальним та цивільно-процесуальним. Роз-гляд справ про адміністративні
 5. 1. Адміністративно-правова норма
  правопорушення.). 2) диспозиція - правило поведінки, розпорядчі, дозволене або рекомендоване даною нормою права (ст. 165). 3) санкція - заходи адміністративного та дисциплінарного впливів-
 6. 2. Основні права і обов'язки громадян у сфері виконавчої влади закріплені в Конституції РФ.
  Правопорушенням. ОБОВ'ЯЗКИ Ст. 57 кожен зобов'язаний платити законно встановлені податки і збори. За-кони, що встановлюють нові податки або погіршують становище платника податків, зворотної сили не мають. Ст. 58 Кожен зобов'язаний зберігати природу і навколишнє середовище, дбайливо ставитися до природних багатств. ГАРАНТІЇ Ст. 59 - в. / С Ст. 45 1. Державний захист прав і свобод людини і
 7. Методи здійснення виконавчої влади
  правопорушень і зобов'язань, що загрожують життю і безпеці громадян або нормаль-ної діяльності держ. органів, підприємств і організацій. Підставою для застосування заходів адміністративного предупрежде-ня може служити припущення про намір особи вчинити адміні-стративно правопорушення або інше протиправне діяння. Адміні-стративно-попереджувальні заходи не є заходами
 8. Адміністративна відповідальність
  правопорушення. УО - злочин, ДО - дисциплінарний проступок, МО - заподіяння матеріальної шкоди. 3. Суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути фі-зические та юридичні особи, УО - тільки фізичні особи, МО - физи-етичні та юридичні особи. 4. За адміністративне правопорушення застосовуються заходи адмі-ністративного стягнення (штраф), за злочин - заходи УО (позбавлення), за
 9. Адміністративні стягнення
  правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, у дусі дотримання закону і поваги до правопорядку. 2. попередження особою вчинення нових правопорушень. 3. попередження вчинення правопорушень іншими особами. Види
 10. Адміністративний процес
  правопорушень. 6. ведення справ на національній мові. 7. право користуватися послугами адвоката. 8. відповідальність посадових осіб за правильне ведення справ. 9. право оскарження рішень. Д / з: Росинский № 3, стор 53 № 1, стор 54 № 2, стор 54 Голова профспілкового комітету підприємства звернув ува-ня директора на те, що на підприємстві не укладено НД між адміні-страції і співробітником і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua