Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

20. Юридична відповідальність


Юридична відповідальність - охоронні правовідносини між державою і правопорушником, де у держави - право накладати стягнення, а у порушника - обов'язок зазнавати стягнення.
Цілі юридичної відповідальності - карально-штрафна і превентивно-виховна.
Підстави юридичної відповідальності - необхідні умови притягнення до юридичної відповідальності:
Нормативні - наявність чинної норми права, яка встановлює певне діяння, як правопорушення
Фактичне - фактично вчинене правопорушення
Процесуальне - набув чинності акт про притягнення порушника до відповідальності
Ознаки юридичної відповідальності:
Носить виключно правовий характер, т.е регулюється правом - матеріальним (склад правопорушення, правовий статус учасників, санкції) та процесуальний (порядок притягнення до відповідальності)
Застосовується за порушення норм у всіх галузях права, але зв'язок правопорушення і відповідальності не абсолютна, тому що можливо уникнути відповідальності
Супроводжується публічним засудженням порушника, полягає у застосуванні до нього стягнення, закріпленого правовою нормою
Застосовується як до організації, так і до фізичної особи
Носить офіційний характер. Суб'єктами, що привертають до відповідальності, є суди
Залучення до відповідальності носить формалізований характер, відбувається в певних процесуальних формах
Види юридичної відповідальності:
Кримінальна - відбувається за вчинення злочинів, як найбільш небезпечних діянь. Залучаються тільки фізичні особи і за вироком суду
Адміністративна - за вчинення адміністративних проступків. Залучаються як фізичні особи, так і організації за порушення норм галузей публічного права. Існує судовий і позасудовий (адміністративний) порядок залучення, який не тягне судимості і звільнення з роботи
Дисциплінарна - за порушення трудової, службової, військової дисципліни. Здійснюється в порядку службової підлеглості
Цивільно-правова - за порушення цивільно-правових зобов'язань, що посягають на майнові або пов'язані з ними особисті немайнові правовідносини. Регламентується Цивільним кодексом. Привертають до відповідальності суди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20. Юридична відповідальність "
 1. 5. Заохочення застосува. за успішне і добросов. виконання держ. службовцем своїх долж. обов'язків
  юридичну відповідальність: дисциплинар-ную, адміністративну, матеріальну і кримінальну. Дисциплінарний проступок утворює протиправне винна на-рушення дисципліни, що не волоче УО, за невиконання або неналежне-щее виконання ним своїх об-тей на гос. сл. можуть покладатися слід. дис-Ціпле. стягнення: 1) зауваження 2) догану 3) сторогой догану 4) попередження про неповну службову
 2. Поняття і підстави застосування заходів процесуальної відповідальності
  юридичної відповідальності. За загальним правилом, під юридичною відповідальністю розуміється виникло з правопорушення правове відношення між державою в особі її спеціальних органів і правопорушником, на якого покладається обов'язок зазнавати відповідні поневіряння та несприятливі наслідки за вчинені правопорушення, за порушення вимог, які містяться в нормах
 3. 18. Юридична відповідальність державних службовців: поняття, види.
  Відповідальність згідно чинного законодавства. Дисциплінарна відповідальність застосовується до державного службовця при невиконанні чи неналежному виконанні службових обов'язків, перевищення повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця, або дискредитує державний орган, в якому він
 4. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
  юридичної відповідальності вищих посадових осіб держави. Поділ державної влади на судову, законодавчу, виконавчу і взаємодію всіх гілок влади. Ознаки республік: Президентська - в руках президента повноваження глави держави і глави уряду. Відсутність посади прем'єр-міністра, тому що президент сам очолює виконавчу владу. Президент формує
 5. 11. Особливості поділу влади
  юридичною силою. Монополія на законотворчість. Встановлюють податки, затверджують бюджет. Депутати законодавчих органів обираються населенням на певний термін. Виконавча влада - президент, уряд, міністерства. Виконання законів, повсякденне управління, організація життя суспільства. Її характеризує організаційний характер, орієнтація на практичну реалізацію
 6. 19. Правопорушення
  юридична відповідальність. Ознаки правопорушення: Шкідливість - правопорушення заподіює шкоду суспільним чи приватним цінностям. Результатом правопорушення може бути як фактично заподіяну шкоду, так і загроза її заподіяння. Носять формальний характер, тобто відповідальність за їх вчинення настає незалежно від того, чи заподіяно реальний збиток, виникли чи ні негативні матеріальні
 7. 7. Об'єкт і предмет юридичної науки. Правознавство та государствоведение.
  Юридичної науки може бути розкрито через осягнення об'єкта і предмета. Об'єкт юр.наукі - ті правові реальності, на кіт. спрямовані юрид. дослідження. Об'єкт юридичної науки - це конкретні сфери об'єктивної дійсності, а саме об'єктами є держава і право. Однак юриспруденція, як і всяка наука, має один предмет вивчення. Держава і право досліджується в якості
 8. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
  Юридичної відповідальності за порушення прав і невиконання обов'язків, закріплених у регулятивних нормах (наприклад, норма Кримінального кодексу про відповідальність за вбивство). Регулятивні норми права за характером які у них розпоряджень: дозволяють, зобов'язують, які забороняють Колізійні норми, або норми-арбітри - норми, які за наявності протиріччя між окремими нормативними
 9. 26. Поняття і зміст правового відношення. Юр. форма і соціальний зміст правовідносини.
  Юридичній нормі; Структура правовідносини: суб'єкт (сукупність осіб, що беруть участь у правовідносинах - фізичні або юридичні особи). об'єкт (те, з приводу чого виникає і здійснюється діяльність суб'єктів - матеріальні чи нематеріальні блага). зміст (суб'єктивне право і юридичні обов'язки). Юридична форма правовідносини-основні елементи правовідносин (суб'єкти) і
 10. 29. Правосуб'єктність. Правоздатність, дієздатність і деліктоздатність.
  Юридичних обов'язків. Суб'єктами правовідносин можуть виступати: 1) Фізичні особи: (індивідуальні суб'єкти):-громадяни України;-іноземці;-особи без громадянства. 2) Юридичні особи - це організації які володіють відокремленим майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді:-комерційні;-некомерційні. 3)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua