Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Педагогічна характеристика діяльності органів і військ прикордонної служби

Діяльність особового складу прикордонних військ за своїми функціональними характеристиками близька до професійної діяльності військовослужбовців Збройних Сил та співробітників правоохоронних органів . Вона знаходить відображення в педагогічній системі підготовки прикордонників (з урахуванням їх посадових категорій) до вирішення таких завдань:

- керівництву прикордонним підрозділом (нарядом, заставою, комендатурою) з охорони державного кордону в штатному режимі;

- управлінню діями людей в бойовій обстановці, збройному протистоянні порушникам державного кордону;

- організації навчання і виховання підлеглих;

- забезпечення необхідного морально -психологічного стану в колективах застав і нарядів;

- налагодженню морально і професійно бездоганних міжособистісних відносин особового складу;

- здійсненню спеціальних видів дій, характерних для вирішення завдань прикордонної служби ;

- саморегуляції дій і поведінки погранічніка276.

Кожен прикордонник повинен бути підготовлений до якісного виконання завдань з охорони і захисту державного кордону. Педагогічна теорія і практика активно впливають на процес підготовки прикордонника, визначаючи її зміст, організацію і методи. Так, кваліфікованість діяльності по керівництву прикордонним підрозділом в штатному режимі забезпечується педагогічної підготовленістю командира до управління відділенням, заставою, загоном, що у стані постійної бойової готовності до припинення будь-яких порушень режиму охорони і захисту кордону. Для цього створена спеціальна правова база (накази, директиви, розпорядження тощо), жорстко регламентують дії кожної посадової особи. Постійне виявлення відповідності основних параметрів несення служби прикордонниками встановленим нормам і вимогам є головною педагогічної завданням керівника, педагога, так як саме цим досягається підтримання постійної бойової готовності підрозділу.

При виникненні невідповідності між реальним станом справ і нормою прикордоннику важливо вміти вчасно скоригувати процес несення служби в потрібному напрямі конкретного параметру: рівнем виконання службових завдань, якості відпрацювання навчально-бойових нормативів, рівнем військової дисципліни, станом бойової техніки і озброєння, морально-психологічному стану особового складу і т.

д. Чим більша кількість параметрів вміє відслідковувати прикордонник, тим «педагогічно», успішніше його діяльність.

Педагогічна підготовленість прикордонника дозволяє добре налагодити службову діяльність особового складу, переключити зусилля на збройну боротьбу з порушниками кордону, виявити і об'єктивно оцінити свої сили і сили противника, співвіднести їх з реальними можливостями, що становить основу для прийняття педагогічно обгрунтованого управлінського рішення. Прийняття таких рішень вже не рідкість там, де охоронювані ділянки кордону розташовані в «гарячих точках».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогічна характеристика діяльності органів і військ прикордонної служби "
 1. Методичні принципи і методи
  Вони характеризують найважливіші залежності між педагогічними впливами, впливами і результатами. Під методами виховання розуміється сукупність способів, засобів і прийомів однорідного педагогічного впливу на співробітників, що ведуть до досягнення певного педагогічного результата141. Засоби виховання - все те, за допомогою чого здійснюється вплив (слово, факти, приклади,
 2. Організаційні педагогічні принципи
  Вони відображають залежність підготовки від організаційного порядку в ній і припускають забезпечення якісного функціонування її педагогічної системи. Принцип педагогічної ефективності професійної підготовки. Професійна підготовка проводиться не заради формального дотримання чиїхось приписів. Вона потрібна для справи, для підвищення професіоналізму особового складу, для
 3. Індивідуальна підготовка до збройного протиборства
  Є безліч видів підготовки до збройного протиборства, іменованих комплексно бойової або службово-бойовою підготовкою, що відрізняються за силовим структурам (в яких вони проводяться), формам збройної боротьби, що розв'язуються бойовим завданням, типом використовуваного зброї, екстремальних ситуацій, категоріям учнів і т.п. Однак у них є і спільне. Зазвичай співробітники проходять тактико-спеціальну
 4. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  Контракт військовослужбовця в системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що
 5. Список літератури
  Нормативно-правові акти Конституція Російської Федерації. М., 1993. Арбітражний процесуальний кодекс РФ. М. 1996. Кодекс України про адміністративні правопорушення. М., 1997. Кодекс честі судді РФ / / Законність. 1994. № 2. Цивільний кодекс РФ. Частина 1. М. 1995; Частина 2. М. 1996. Цивільний процесуальний кодекс РРФСР. М. 1995. Основи законодавства України про охорону здоров'я
 6. Характеристика і співвідношення понять «держава», «державний апарат» і «державна служба»
  В теорії держави і права під державою розуміється політична організація суспільства, забезпечує його єдність і цілісність, здійснює за допомогою державного апарату управління справами суспільства, суверенну публічну владу, що надає праву загальнообов'язкове значення, гарантує права, свободи громадян, законність і правопорядок. Держава - ця організація
 7. Р. ДАЛЬ. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛІАРХІЙ24
  Даль Роберт Алан (р. 1915) - патріарх американської політичної науки, всесвітньо відомий теоретик демократії. Широке визнання отримала розроблена Далем концепція поліархії. поліархії Даль, щоб уникнути суперечок про дефініції демократії, запропонував назвати сучасну дійсність розвинених країн, нехай і відмінну від демократичного ідеалу, але все ж надає громадянам можливість
 8. § 1. Поняття і види органів забезпечення безпеки
  Забезпечення безпеки в навчальній літературі з курсу "Правоохоронні органи Російської Федерації" зазвичай розглядалося як функції лише федеральної служби безпеки (ФСБ). В підручнику під ред. проф. В.П. Ботнева дана характеристика більше широкого кола органів безпеки, що видається цілком виправданим з урахуванням положень Закону РФ "Про безпеку". Відповідно до
 9. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  Серія не випадково була відкрита з публікації курсу російського громадянського права Д. І. Мейєра, а зараз триває справжнім виданням праць професора Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова Веніаміна Петровича Грибанова. Справа в тому, що свого часу саме професор В. П. Грибанов, що чудово знав російську дореволюційну юридичну літературу, переконливо довів своїм
 10. Управлінсько-педагогічні принципи
  Соціальний, системний і закономірний характер управління вимагає побудови його з повним урахуванням об'єктивно-суб'єктивних залежностей. Найбільш важливі з них знаходять відображення в управлінсько-педагогічних принципах - найбільш загальних рекомендаціях з реалізації педагогічної функції. Серед них можна виділити дві групи: організаційно-управлінські та технологічно-управлінські. До групи
 11. Організаційно-педагогічні чинники
  Існують дві групи організаційних чинників, що вимагають обліку та вдосконалення при наведенні організаційного порядку. Педагогічно значущі організаційні чинники - елементи та особливості організаційно-правової та матеріально- економічної підсистем управління правоохоронним органом. Ці фактори, не будучи педагогічними за своєю природою, надають самостійне і сильне
 12. Поточне управління і його педагогічна функція
  Будь соціальна система існує не тільки в просторі як якась форма, структура, але і в часі, як змінюється в різних ситуаціях і реагує на зміни в навколишньому середовищі живий соціальний організм. Навіть механічна система вимагає змащування деталей, підкручування гайок, усунення збільшуються зазорів, підтримання режиму робіт і т.д . Соціальна система, де вирішальну роль
 13. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. Які відмінні риси діяльності співробітників ФСБ і їхні вимоги до освіченості, вихованості, розвиненості та практичного професіоналізму? 2. У чому полягають особливості об'єктів діяльності співробітників ФСБ і що вимагають вони від співробітників? 3. Охарактеризуйте специфіку особливих умов і небезпек діяльності співробітників ФСБ та їх підготовки для дій у них. 4.
 14. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  Державна служба органічно пов'язана з державою, її роллю та місцем у житті суспільства . В діяльності державних службовців реалізуються завдання та функції держави, оскільки кожна посада - це коло службових обов'язків, що становлять частину компетенції відповідного державного органу. Компетенція лежить в основі структури органу і одночасно має на меті створення
 15. Додаток 1 Положення про Офіцерському зборах (Проект)
  Загальні положення. Склад і структура Офіцерського зібрання Офіцерські збори - вищий орган громадського самоврядування офіцерських колективів, який у тісній взаємодії з командуванням частин і органами виховної роботи організовує роботу щодо зміцнення дисципліни і правопорядку, підвищення бойової та мобілізаційної готовності, рівня бойової підготовки частин, сприяє впровадженню в
 16. 2.1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
  Слід звернути увагу на те, що управління патрульно -постової службою - це повсякденна і цілеспрямована діяльність керівників МВС, УВС (ГУВС), УВСТ (ОВДТ), начальників підрозділів територіальних і транспортних органів внутрішніх справ щодо раціонального використання сил і засобів міліції громадської безпеки та спеціальні моторизовані військові частини внутрішніх військ МВС
© 2014-2021  ibib.ltd.ua