Головна
ГоловнаІсторіяДревня Русь → 
« Попередня Наступна »
Гапочка С.Н.. ДРЕВНЯЯ РУСЬ IX-XIII ВВ.Учебно - методическое пособие для студентов 1 курса исторического факультета ВГПУ, 2008 - перейти до змісту підручника

План


Борьба за власть в начала XI века. Вокняжение Ярослава.
Борьба Мстислава с Ярославом и восстановление единства Руси.
Внешняя политика Ярослава Мудрого.
Начало правления Ярославичей их роль в формировании законодательства Руси. Восстания 1068, 1071годов, влияние социального протеста на составление «Русской Правды».
Характеристика Краткой редакции «Русской Правды» как источника.
Економіка Киевской Руси по «Русской Правде» Краткой редакции.
Социальный строй Древней Руси на основании краткой редакции Русской Правды.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "План"
 1. 4. План рахунків і принципи його побудови
  плану рахунків Клас 1 Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операції з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, тощо. У цьому класі обліковуються казначейські та міжбанківські
 2. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  планування, оцінки та контролю за щоденними операціями банку, зокрема за використанням його ресурсів відповідальними за це особами; зовнішні коритувачі (Національний банк України, наявні та потенційні кредитори і банки-кореспонденти, наявні та потенційні клієнти (вкладники) й інші користувачі) користувачі інформації - з метою оцінки минулих та майбутніх результатів діяльності банку).
 3. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  плані рахунків поділяються на короткострокові із початковим строком погашення менше одного року та довгострокові - з початковим строком погашення більше одного року. На рахунках першого класу плану рахунків обліковуються міжбанківські кредитно-депозитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних
 4. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
  плані рахунків операції відображаються не за формою, а за їх економічним змістом. Це означає, що операції, які за своєю природою є, наприклад, кредитними (урахування векселів, операції репо), відображаються в розділі 20 «Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності». Знайшов відображення і принцип ліквідності активів. Він міститься у класифікації рахунків за групами. Так, група рахунків
 5. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  план бухгалтерського обліку комерційних банків дає можливість повною мірою відобразити розрахунки в іноземній валюті й реально оцінити валютні активи та пасиви банку. Передусім це стосується застосування принципу мультивалютності, який полягає у відображенні операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що й операції у гривні. Цей принцип реалізується за допомогою додаткової бази валютних
 6. Задача 1
  планом на 33 особи товарна продукція зменшилася на249744 грн. ТПтт. = 397?21?8?43 = 2867928 грн ?ТПд = 2867928 - 3004496 = -136568 грн Під впливом зменшення середньої кількості днів відпрацьованим одним робітником за місяць у порівнянні з планом на один день, товарна продукція зменшилася на 136568 грн. ТПттт = 397?21?7,8?43 = 2796229,8 грн ?ТПт = 2796229,8 - 2867928 = -71698,2 грн Зменшення
 7. Задача №2
  плановою зросла на 183490 грн. Це було обумовлене збільшенням ціни одиниці продукції на 10 грн., що призвело до збільшення виручки на 104950 грн і збільшенням обсягу реалізації продукції на 33 одиниці - на 78540 грн
 8. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
  планове. Він може бути охарактеризований як форма або вид діяльності, як принцип, як функція. Контроль у сфері державного управління, враховуючи його суть, можна охарактеризувати як самостійний вид роботи. Слід зазначити, що в умовах реформи системи органів державного управління, змінюється сутність державного контролю. Оновлення його сутності полягає в тому, що на перший план, при його
 9. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  плану курсової роботи. 4. Викладення матеріалу, 5. Оформлення курсової роботи. 6. Захист курсової роботи. 120 2.1. Вибір теми та її реєстрація на кафедрі Теми курсових робіт з адміністративного права щорічно оновлюються і затверджуються на засіданні кафедри. Студентам надається право вибору теми курсової роботи, запропонованої кафедрою, або ж пропозиції своєї теми з відповідним обгрунтуванням.
 10. 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  планом вивчення курсу "Адміністративне право України". її виконують студенти третього курсу заочної і післядипломної форм навчання. Контрольна робота складається з трьох завдань: 1. Теоретичне завдання. Воно являє собою питання з адміністра тивного права, яке необхідно висвітлити обсягом не менше 15 друко ваних сторінок. Обов'язковими вимогами до теоретичного завдання є: - висвітлення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua