Головна
ГоловнаІсторіяДревня Русь → 
« Попередня Наступна »
Гапочка С.Н.. ДРЕВНЯЯ РУСЬ IX-XIII ВВ.Учебно - методическое пособие для студентов 1 курса исторического факультета ВГПУ, 2008 - перейти до змісту підручника

План


Княжеские мсждуусобицы на Руси 70-х - 90-х годов XI.
Русско-половецкие отношения.
Восстание 1113 года. Влияние социального протеста на составление «Русской Правды».
Княжение Владимира Мономаха.
Общественный строй Древней Руси по «Русской Правде» краткой и пространной редакций.
Процесс формирования крупного феодального землевладения. Структура вотчины.
Сельская община Киевской Руси по «Русской Правде».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "План"
 1. 4. План рахунків і принципи його побудови
  плану рахунків Клас 1 Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операції з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, тощо. У цьому класі обліковуються казначейські та міжбанківські
 2. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  планування, оцінки та контролю за щоденними операціями банку, зокрема за використанням його ресурсів відповідальними за це особами; зовнішні коритувачі (Національний банк України, наявні та потенційні кредитори і банки-кореспонденти, наявні та потенційні клієнти (вкладники) й інші користувачі) користувачі інформації - з метою оцінки минулих та майбутніх результатів діяльності банку).
 3. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  плані рахунків поділяються на короткострокові із початковим строком погашення менше одного року та довгострокові - з початковим строком погашення більше одного року. На рахунках першого класу плану рахунків обліковуються міжбанківські кредитно-депозитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних
 4. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
  плані рахунків операції відображаються не за формою, а за їх економічним змістом. Це означає, що операції, які за своєю природою є, наприклад, кредитними (урахування векселів, операції репо), відображаються в розділі 20 «Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності». Знайшов відображення і принцип ліквідності активів. Він міститься у класифікації рахунків за групами. Так, група рахунків
 5. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  план бухгалтерського обліку комерційних банків дає можливість повною мірою відобразити розрахунки в іноземній валюті й реально оцінити валютні активи та пасиви банку. Передусім це стосується застосування принципу мультивалютності, який полягає у відображенні операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що й операції у гривні. Цей принцип реалізується за допомогою додаткової бази валютних
 6. Задача 1
  планом на 33 особи товарна продукція зменшилася на249744 грн. ТПтт. = 397?21?8?43 = 2867928 грн ?ТПд = 2867928 - 3004496 = -136568 грн Під впливом зменшення середньої кількості днів відпрацьованим одним робітником за місяць у порівнянні з планом на один день, товарна продукція зменшилася на 136568 грн. ТПттт = 397?21?7,8?43 = 2796229,8 грн ?ТПт = 2796229,8 - 2867928 = -71698,2 грн Зменшення
 7. Задача №2
  плановою зросла на 183490 грн. Це було обумовлене збільшенням ціни одиниці продукції на 10 грн., що призвело до збільшення виручки на 104950 грн і збільшенням обсягу реалізації продукції на 33 одиниці - на 78540 грн
 8. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
  планове. Він може бути охарактеризований як форма або вид діяльності, як принцип, як функція. Контроль у сфері державного управління, враховуючи його суть, можна охарактеризувати як самостійний вид роботи. Слід зазначити, що в умовах реформи системи органів державного управління, змінюється сутність державного контролю. Оновлення його сутності полягає в тому, що на перший план, при його
 9. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  плану курсової роботи. 4. Викладення матеріалу, 5. Оформлення курсової роботи. 6. Захист курсової роботи. 120 2.1. Вибір теми та її реєстрація на кафедрі Теми курсових робіт з адміністративного права щорічно оновлюються і затверджуються на засіданні кафедри. Студентам надається право вибору теми курсової роботи, запропонованої кафедрою, або ж пропозиції своєї теми з відповідним обгрунтуванням.
 10. 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  планом вивчення курсу "Адміністративне право України". її виконують студенти третього курсу заочної і післядипломної форм навчання. Контрольна робота складається з трьох завдань: 1. Теоретичне завдання. Воно являє собою питання з адміністра тивного права, яке необхідно висвітлити обсягом не менше 15 друко ваних сторінок. Обов'язковими вимогами до теоретичного завдання є: - висвітлення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua