Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006 - перейти до змісту підручника

? Літня людина і сім'я

На сучасному етапі розвитку суспільства людство зберігає найбільшу кількість старих і літніх людей в порівнянні з попередніми епохами. Їх чисельність перевищує чисельність всього населення планети в XVII в. За даними ООН, в 1950 р. в світі було 214 млн. людей старше 60 років; в 2000 р. їх уже було 590 млн., а в 2025 р. - 1100 млн., тобто чисельність літніх людей зросте за ці роки в 5 разів, тоді як населення планети за цей час збільшиться лише в 3 рази. 1В зв'язку з цим вчені говорять про «старіння» общества1. Поряд з цим у нашій країні існує складна економічна ситуація, збільшилася втрата робочих місць, знизився життєвий рівень, категорія літніх людей потрапила як би на «узбіччя» життя.

Незважаючи на відносне різноманіття конкретних підходів до періодизації психологічного старіння в літньому віці, більш-менш загальновизнаним є виділення серйозного нормативного кризи в 55 - 65 років. Зміна соціального статусу і внутрішньої позиції людини по відношенню до свого життя - головний зміст цієї кризи. Як у всякому віково-психологічній кризі, в кризи-

1 Альперович В. Соціальна геронтологія. Літнім і молодим про старість і старінні. Ростов-на-Дону, 1997.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

се літнього віку є негативні і позитивні моменти. До негативних відноситься зміна способу життя, втрата безлічі соціальних зв'язків, погіршення здоров'я, зниження соціальних і особистісних домагань, зміна психологічного функціонування та інше. До позитивних, творчим моментів відноситься те, що практично всі вікові психологи вважають, що класичний образ «психічної скам'янілості» не годиться для правильного розуміння похилого віку. Свідомість людини та її психіка мають системне будова, і зміна (зокрема, погіршення) одних психологічних функцій може бути успішно компенсовано за рахунок інших психологічних функцій. Криза і є свідчення того, що суб'єкт в умовах змінених психофізіологічних можливостей організму, стану здоров'я, вичерпавши мотивації досягнень та іншого виявляється готовий до зміни способу життя і внутрішньої позиції по відношенню до життя. Вихід на пенсію лише формально узаконює ці зміни, робить їх, так би мовити, неминучими, оскільки самостійно прийняте рішення про вихід на пен1 - ію є завжди рішення розвивається суб'екта1.

Вважається, що до моменту настання пенсійного віку переважна більшість людей досягає максимально можливих для них освітнього, професійно-кваліфікаційного, посадового і матеріального рівнів, і результатом цього є вихід на пенсію. У теорії «звільнення від справ» або «роз'єднання» У. Генрі і Е. Каммінга вихід на пен - ію розглядається наступним чином. Роз'єднання полягає в розриві між особистістю та суспільством, меньшеніі її енергії і погіршенні якості тих соціальних зв'язків, які ще зберігаються між нею і суспільством. Роз'єднання може проявлятися як в ослабленні соціальних контактів і специфічному відсторонення більш молодих поколінь і суспільства в цілому від літніх людей, так і у виході на пенсію і пов'язаної з цим втратою соціального статусу, зменшенням надходить інформації, яку забезпечують-

1 Психологія зрілості і старіння / / Щоквартальний науково-практичний журнал. М., 1998. Зима (4).

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

вал цей статус, спаду комунікабельності. Водночас роз'єднання проявляється в психологічній сфері: змінюється мотивація, інтереси, звужується їх коло, зосереджуючись при цьому на внутрішньому світі особистості. Залежно від рівня психічної енергії У. Генрі виділив три групи літніх людей. Два енергійних типу - це ті, хто або продовжує виконувати свою колишню соціальну роль, трудячись на виробництві, або веде життя на пенсії, наповнену активним дозвіллям, аматорськими заняттями, громадською діяльністю. Пасивна група - це люди з низьким рівнем психічної енергії, не зайняті ні на виробництві, ні поза ним, а по1груженние в світ своїх особистих турбот і пережіваній1.

Припинення роботи супроводжується у багатьох літніх людей зміною способу життя, розривом звичних зв'язків, новим ставленням з боку оточуючих, звуженням і відпаданням одних можливостей, розширенням і появою інших. Набагато повільніше відбувається зміна структури особистості, що відрізняється в цьому віці, як правило, більшою стійкістю. Внаслідок такого «відставання» адаптація пенсіонерів до нових умов, засвоєння ними нових соціальних ролей утруднюється, а період «перебудови», як його називають геронтологи, вимагає більшої кількості часу. Вихід на пенсію, що означає, в першу чергу, втрату колишнього положення, погіршення стану здоров'я і зниження активної діяльності, може призвести до порушення сформованого динамічного стереотипу лічності2. У зв'язку з цим явищем вживається поняття «пенсійна хвороба», яка пояснюється тим, що протягом усього життя людина звикла трудитися, знаходити в праці задоволення, після 3ухода на пенсію тяготиться своїм новим положеніем3.

Вихід на пенсію - складне, багатопланове соціальна подія і соціальний процес. Він скла-

1 Шапіро В.Д. Людина на пенсії: (Соціальні проблеми і спосіб життя). М., 1980.

2 Шапіро В.Д. Соціальна активність літніх людей в СРСР. М., 31983.

Книга про здоров'я: Збірник / Упоряд.: Ю.В. Махотін, О.В. Карева. Т.Н. Лосєва Г Под ред. Ю.П. Лісіцина. М., 1988.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

дивается з етапу підготовки до залишення роботи, етапу прийняття безпосереднього рішення про припинення трудової діяльності та етапу адаптації до нових соціальних ролей. Вихід на пенсію - це важлива подія не тільки для людини, але і для оточуючих його осіб. Процес адаптації людини до нового положення протікає двояко. З одного боку, людина пристосовується до свого соціального мікрооточення, з іншого - останні теж пристосовуються до його нового соціальним станом, ролі1.

В.Д. Шапіро відзначає, що жінки частіше задоволені відходом на пенсію, ніж чоловіки, так як чоловіки стикаються з більш радикальними змінами у своєму житті, і, отже, їх адаптація проходить важче. Жінки більш підготовлені до переходу на становище пенсіонерів. Це, можливо, пов'язано з зміною ступеня участі в домашньому господарстві: для жінок це лише збільшення обсягу раніше виконувалися функцій, в той час як більшості чоловіків припадає вперше освоювати нові для них ролі в семье2.

Таким чином, пенсіонер - активний, діяч-логий суб'єкт, реальна особистість, носій і виразник певних інтересів, соціальних орієнтації, носій прагнень і потреб, тобто соціально вмотивовану суб'єкт.

Ціннісні орієнтації особистості - це уявлення людини про головні цілі життя і основних способів досягнення цих цілей.

В.Д. Шапіро виділив наступні ціннісні орієнтації у літніх людей:

1) робота на виробництві;

2) корисність людям, суспільству;

3) громадська робота;

4) свідомість виконуваного боргу;

5) спілкування з людьми;

6) сім'я, діти;

1 Шапіро В.Д. Соціальна активність літніх людей в СРСР

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

7) внуки;

8) повагу, авторитет, турбота оточуючих;

9) матеріальне забезпечення;

10) хороше здоров'я;

11) активність , цікаве дозвілля;

12) спокій, відпочинок;

13) незалежність від оточуючих.

Таким чином, ціннісні орієнтації літніх людей відображають найрізноманітніші потреби, які можуть бути представлені у вигляді 3 груп:

1. пов'язані з соціальними потребами (в значимої діяльності, змістовному дозвіллі, спокійному відпочинку, гарних матеріальних і побутових умовах);

2. соціально-психологічні потреби (в міжособистісному спілкуванні, престижі, незалежності, чуйну, дбайливому ставленні оточуючих);

3. потреба в збереженні здоров'я. Специфічними для похилого віку є орієнтація на повне звільнення від справ і орієнтація на онуків. Джерело задоволення для літніх людей полягає не тільки в їх власне благополуччя, моральному і матеріальному, а й у благополуччі, успіхах сім'ї, близьких людей.

Найбільш значущими цінностями для літніх людей є: по-перше, сім'я і діти, по-друге, спокій і відпочинок, по-третє, хороше здоров'я, по-четверте, робота на виробництві; в- п'ятий, корисність людям, по-шосте, матеріальне забезпечення; по-сьоме, активний, цікаве дозвілля.

Польський соціолог Е. Піотровський наголошує, що «хоча поняття« літній вік »і пов'язане з біологічними змінами, але воно по суті визначається соціально-культурними ознаками. Хронологічні визначення старості слід розглядати як чисто операціональні. Образ старого людини, битующій в традиційних уявленнях, не відповідає думку так званих старих людей про самих себе. За даними досліджень, проведених Е. Піотровським, В.Д. Шапіро, лише меншість людей похилого віку (старше 65 років) вважає себе старими, а близько 25% опитаних думають, що вони в розквіті сил або відносять себе до середнього віку.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

З точки зору гуманістичної психології найважливіша умова самореалізації в будь-якому віці, особистісного зростання і психічного здоров'я - це позитивне прийняття людиною себе, яке можливе лише при безумовному позитивному ухвалення з боку значущих інших. Мабуть, для літнього віку безумовне позитивне прийняття себе пов'язано з безумовним позитивним прийняттям свого життєвого шляху (сім'ї, професії, дозвілля, життєвих цінностей та інше). Для більшості людей похилого віку практично вичерпані можливості скільки-небудь серйозних змін у життєвому шляху. Літня людина продовжує нескінченно багато працювати зі своі1м життєвим шляхом в ідеальному плані, внутренне1.

У епігенетичної теорії Е. Еріксона2 розглядається формування его-ідентичності, яка відбувається протягом усього життя людини. Остання психосоціальна стадія (від 65 років до смерті) завершує життя людини. Це час, коли люди озираються назад і переглядають свої життєві рішення, згадують про свої досягнення і невдачі. У цей час фокус уваги людини зрушується від турбот про майбутнє до минулого досвіду. Тільки в людині, який якимось чином проявив турботу щодо людей і речей і пристосувався до успіхів і розчарувань, невід'ємним від життя, в батьку дітей та творця ідей - толь3ко в ньому поступово дозріває цілісність лічності3. Це почуття протікає із здатності людини оглянути все своє минуле життя і смиренно, але твердо сказати собі: «Я задоволений». Е. Еріксон зазначає кілька складових такого стану душі: це все зростаюча особистісна впевненість у своїй прихильності до порядку і осмисленості, це постнарціссіческая любов людської особистості як переживання світового порядку і духовного сенсу прожитого життя, незалежно від того, якою ціною вони досягаються, це прийняття сво -

Психологія зрілості і старіння / / Щоквартальний науково-практичний журнал. М., 1998. Зима (4). 3 Еріксон Е. Дитинство і суспільство. М., 1992. Обухова Л.Ф. Дитяча психологія: теорії, факти, проблеми.

М, 1996.

Шнейдер Л. Б.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

його життєвого шляху як єдино належного і не потребує заміни, це нова, відмінна від колишньої, любов до своїх батьків, це приязне ставлення до принципів минулих часів і різної діяльності в тому вигляді, як вони проявлялися в людській культурі. Еріксон вважає, що тільки в старості приходить справжня зрілість і корисне почуття «мудрості прожитих років». Але в той же час він зазначає: «Мудрість старості віддає собі звіт в відносності всіх знань, набутих людиною протягом життя в одному історичному періоді. Мудрість - це усвідомлення безумовного значення самого життя перед обличчям смерті »1.

На протилежному полюсі знаходяться люди, які належать до свого життя як до низці нереалізованих можливостей і помилок. Недолік або відсутність цілісності проявляється у цих людей в прихованому страху смерті, відчутті постійної неудачливості і заклопотаності тим, що «ще може трапитися». Ерік-сон виділяє два превалирующих типу настрою у роздратованих і обурених літніх людей: жаль про те, що життя не можна прожити заново і заперечення власних недоліків и2 дефектів шляхом проектування їх на зовнішній мір2.

 У сучасному, переважно технократичному, постійно заклопотаному прогресом і зростанням прибутків суспільстві старіння розглядається як процес перетворення в щось непотрібне, негідне, марна. Це зокрема спостерігається в зростаючому взаімоотчужденіе поколінь. Причиною цього відчуження став розпад сім'ї. Життя в Я стала важливіше, ніж життя в Ми. У той час як раніше молоді, допомагаючи літнім в набагато більш близькому контакті, були внутрішньо співпричетні не тільки їх слабкостям і хвороб, але також і багатства їх досвіду і силу почуттів, тепер покоління живуть набагато віддалених та ізольованих. До тілесному і духовному відчуженню додалося також соціальне. 

 На останніх етапах життєвого циклу індивіда виключно велику роль відіграє сім'я. Вона 

 1 Еріксон Е. Дитинство і суспільство. М., 1992. Хьелл Л., Зіглер Д. Теорії особистості (Основні положення дослідження та застосування). СПб., 1997. 3 Кемлер І. Чи легко не старіти? М., 1996. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 представляє для літньої людини найближче соціальне оточення, робить і позитивне, і негативний вплив на його адаптацію до змінених після виходу на пенсію умов життя.

 Сім'я є найважливішим джерелом повсякденному допомоги, соціально і психічно підтримує старіючих людей1. 

 Для більшості людей прямі батьківські обов'язки - якщо, звичайно, вони у них були - припиняються в пізньої дорослості. У середньому, за даними Г. Крайг, літні подружні пари повідомляють про більшу задоволеності шлюбом після того, як їх виросли діти починають жити окремо. Спочатку можуть виникати деякі складнощі, тому що, коли не відволікають діти, людям потрібно заново навчитися жити вдвох. Але більшість пар, які виростили дітей і зберегли шлюб, стверджують, що відчувають меншу напругу і сильніше почуття задоволеності і гармонії. Крім того, пари, які повідомляють при опитуваннях про задоволеність, що перевищує середній рівень, часто говорять, що шлюб став займати більш важливе місце в їх емоційного життя. Він став для них джерелом розради, підтримки та душевної блізості2. 

 «Чуттєве зближення» між подружжям у літньому віці може бути дуже сильним. Езеф Зеленка ділиться своїми спостереженнями: 

 «Вона стояла перед дзеркалом, маленька, сильна, негарна. Нове пальто спускалося їй до кісточок, з рукавів стирчали тільки кінчики пальців. Вона виглядала невпевненою і дуже вразливою. 

 «Тобі йде», - повторив вже кілька разів дідок, обходячи її крутому. Він обережно поправив складку, зняв невидиму пушинку з плеча. «Трохи його підшити, - радив він, - і буде дуже добре ... » 

 Дзеркало привернуло високу цікаву блондинку. Вона прикидала на себе костюми різних кольорів, крутилася і нахилялася в різні сторони за спин тих двох. 

 'Шапіро В.Д. Соціальна активність літніх людей в СРСР. М.. 1983. 

 2 Крайг Г. Психологія розвитку. СПб., 2000. 

 8 * 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 «Ох, - прошипіла крізь зуби продавщиця, нетерпляче піднімаючи очі до стелі, поки ці двоє ще стояли біля дзеркала. 

 «Я так не можу, я така маленька», - вимовила винувато старенька і повернула розчервоніле личко до продавщиці, потім подивилася на чоловіка. Вона хотіла бути в його очах трохи трохи краще. Дідок віддав звернути старе пальто. «Холодно», - зауважив він, розплачуючись. 

 Я зовсім забув, чого прийшов в магазин. Пішов за ними, їх вабить якоїсь неясної силою. Дідок, тримаючи дружину за кінчики пальців, висовуватися з довгого рукава, вів її по вулиці. Я йшов за ними дово1льно довго, непомітно, але вперто, не кажучи ні слова »1. 

 Сім'я може надавати пенсіонерам пряму і непряму економічну підтримку, надавати різного роду соціально-побутові послуги, забезпечувати необхідний рівень споживання і комфорту, умови для дозвілля та відпочинку. Цим, однак, не обмежуються функції сім'ї по відношенню до літніх людей. У сім'ї пенсіонери зберігають можливість цілеспрямованих, змістовних і корисних занять, інтенсивного і, що особливо важливо, інтимного міжособистісного спілкування. Беручи участь у прийнятті сімейних рішень, вони підтримують свій престиж, а обговорюючи з більш молодими членами сім'ї їх внесемейного діяльність, знаходять застосування своєму досвіду, в тому числі і професійному. У сім'ї пенсіонер в доповненні до власних використовує і її соціальні контакти, що дозволяє вести йому більш активний спосіб життя. Приналежність людини, який пішов на пенсію, до сім'ї може служити кращим засобом від «пенсійної хвороби». Таким чином, значення сім'ї як найближчого соціального оточення, безпосередній мікросередовища не тільки повністю сохран2яет-ся, а й різко посилюється з залишенням роботи2. 

 Успішність адаптації до життя на пенсії в чому визначається і схильністю, готовнос- 

 1 Цит. по Кратохвил С. Психотерапія сімейно-сексуальних дисгармоній. М., 1991. С. 235. 

 2 Шапіро В.Д. Людина на пенсії (Соціальні проблеми і спосіб життя). М.. 1980. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 х'ю самої людини до здійснення колишніх і нових сімейних ролей, а також тим, наскільки сім'я задовольняє основні соціальні та психологічні потреби людини. Особливе значення для літніх людей має любов, повагу і дбайливе ставлення дітей та онуків, визнання дітьми батьківського авторитету, висока оцінка зробленого для них батьком чи матір'ю. Установка на допомогу дітям залежить від конкретних обставин: позитивна установка на допомогу дітям, які не застережена ніякими умовами, властива тільки половині літніх людей. Тому реальна внутрісімейна ситуація, з якою пенсіонери стикаються після залишення роботи, не всіма з них сприймається як сприятлива. Звідси невідповідність між фактичними сімейними функціями літніх людей і їх схильністю до такого роду діяльності. Це може стати причиною їх незадоволеності своїм новим становищем у сім'ї і джерелом напружених відносин з дітьми. 

 Ціннісні орієнтації свідчать не тільки про готовність літніх людей щось робити для сім'ї, поступатися своїми інтересами для блага дітей, а й про бажання отримувати від них моральну підтримку або, принаймні, просту людську вдячність. Самотні літні люди стикаються з низкою соціальних, економічних і психологічних проблем, які вони далеко не завжди можуть дозволити. Радість постійного спілкування з дітьми нерідко змушує йти на відомий компроміс, обмежуючи задоволення інших потреб і беручи на себе додаткові обов'язки по дому. Адже часто, знімаючи з дітей навантаження по будинку, літні люди жертвують своїм здоров'ям, відпочинком, спілкуванням та іншими важливими для них цінностями. Разом з тим деякі літні люди стикаються з нерозумінням з боку молодших родичів, які вважають, що сім'я повинна становити мало не єдиний об'єкт інтересів літньої людини, і сприймають його внесок як щось само собою зрозуміле. 

 Хоча багато людей похилого прагнуть до автономії від дітей (соціальної, економічної, територіальної), для більшості з них сім'я як і раніше є 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 центром їхніх інтересів, місцем задоволення багатьох людських потреб, найважливішою сферою діяльності Ставлення сім'ї до літньої людини багато в чому служить показником її згуртованості і стабільності. Сприятлива сімейна середовище може забезпечити активний, різносторонній і повноцінний спосіб життя літньої людини, сприяти його довголіттю. 

 В цілому сім'я залишається унікальним, нічим не замінним джерелом підтримки та допомоги літнім і старим людям. Вона розділяє з суспільством відповідальність за їх соціальне функціонування, матеріальне благополуччя, фізичне і моральне здоров'я. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? Літня людина і сім'я"
 1. 3.1. Правова система і правова сім'я
    сім'я ». Кожна правова система і правова сім'я складалися під впливом традицій, правосвідомості, способу мислення і культурного рівня людей і т. п. Проте основним критерієм класифікації правових сімей залишається джерело права. Виходячи з цього, можна виділити наступні основні правові сім'ї: романо-германську, англо-американську,
 2. Життєзабезпечення строків.
    літня селянська пара жила в тому ж приміщенні, що й інші домочадці. Дохід від промислів або ремесел поряд з доходом від виділеної земельної володіння давав деяким отделившимся старикам відносну незалежність. Вони залишали за собою корову, свиню чи ділянка ріллі для власного користування. В окремих випадках старечий виділ був матеріально настільки забезпечений, що
 3.  Глава 11 СІМ'Я і СОЦІУМ
    Глава 11 СІМ'Я і
 4.  Глава 8 СІМ'Я: БАТЬКИ І ДІТИ
    Глава 8 СІМ'Я: БАТЬКИ І
 5.  ЧАСТИНА III. ЖІНКА. ЧОЛОВІК. СІМ'Я
    ЧАСТИНА III. ЖІНКА. ЧОЛОВІК.
 6.  ГЛАВА I. Дім і сім'я в економічних навчаннях і повчаннях
    сім'я в економічних навчаннях і
 7.  Тема 1. Сучасна сім'я і твані порушень в її розвитку
    сім'я і твані порушень в її
 8. 12. ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО ДЕРЖАВИ ПО КОНСТИТУЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
    літніх громадян, розвиває систему соціальних служб, встановлює державні пенсії та допомоги, інші гарантії соціального захисту громадян. Конституція РФ (ст. 1) визначає, що Російська Федерація є правовою державою, тобто Російська держава обмежена правом. Поняття правової держави многомерно і включає в себе, зокрема, пріоритет прав і свобод людини і
 9. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 1.
    літніх людей в сучасному російському суспільстві як об'єкт соціальної роботи. 9. Проблема бездомності як форми соціальної депривації в теорії соціальної роботи. 10. Соціалізація дитини як об'єкт соціальної роботи. 11. Соціальна опіка та піклування як сфера соціальної роботи. 12. Теорія і технологія соціальної роботи - область взаємодії. 13. Навчання соціальної роботи як
 10. § 1. Старість як біосоціопсіхологіческое явище
    літньої людини, виявити і показати особливості психічного розвитку, що відбувається на тлі погіршення психофізіології, в умовах інволюційних змін нервової системи. Цит. по: Соціальна геронтологія: сучасні дослідження: Реферативний збірник. М., 1994. С. 4. 308 Розділ п'ятий. Онтогенетическое психічний розвиток людини ... § 2. Актуальність дослідження
 11. 29. Конституційні основи соціальної системи в Російській Федерації
    літніх людей; розвиток системи соціальних допомог та інших гарантій соціального захисту. 1. Охорона праці та здоров'я людей. У демократичному суспільстві праця не може носити примусовий характер. Громадянин сам розпоряджається своїми здібностями до праці самостійно або на основі договору. Діяльність громадян, пов'язану із задоволенням особистих і суспільних потреб, яка не суперечить
 12. 13.1. Правова основа шлюбно-сімейних відносин
    сім'я знаходяться під захистом держави. Турбота про дітей, їхнє виховання - рівне право й обов'язок батьків. Працездатні діти, які досягли 18 років, повинні піклуватися про непрацездатних батьків. Крім того, ст. 72 (п. «к» ч. 1) Конституції відносить сімейне законодавство до спільного ведення РФ і її суб'єктів, що означає можливість прийняття суб'єктами РФ своїх актів у галузі
 13. 1.1. Характеристика первіснообщинного ладу.
    людини, відносної автономії його сім'ї і тим самим робить родові зв'язки потенційно зайвими. Формування сім'ї та приватної власності - двоєдиний процес. Сім'я створила суб'єкта приватної власності. Приватна власність перетворила поглиненого родом індивіда в суб'єкта. Повної зрілості цей процес досяг лише в Новий час - після перемоги буржуазних революцій. Виділилися з роду
 14. СІМЕЙНИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК
    людина вихователю важко дійти до кожної дитини, врахувати його інтереси, задатки та здібності. У кращому випадку він може організувати життя колективу групи. Ці навчально-виховні установи не справляються зі своїм основним завданням - підготувати дітей, позбавлених батьківського піклування, до життя. Вирішити це завдання намагаються сімейні дитячі будинки, де дитина знаходить притулок до
 15. Центр соціальної допомоги сім'ї та дітям «Сім'я» (Уривок, в скороченні)
    сім'ях, де є інваліди, пенсіонери, діти до 2 років, діти, які не відвідують дитячий сад, діти-інваліди. Співробітники центру беруть участь у вирішенні складних життєвих проблем сім'ї та її членів, здійснюють соціальний патронаж сімей та окремих громадян, які потребують допомоги, реабілітації та підтримки. Проводиться аналіз соціального обслуговування сімей з дітьми, одиноких пенсіонерів та
 16. Правові положення та правовиховної вплив сім'ї
    людини, особливо молодого, ту модель життя, в яку він включається. Кожен юнак і дівчина мимоволі і часто несвідомо повторюють вчинки своїх батьків, несуть в собі морально-правової заряд того соціального середовища, в якій живе сім'я. Сім'я тисячами ниток пов'язана з суспільством, державними та громадськими організаціями та установами. Вона чутливо peaгірует на всі зміни,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua