Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

9.1. Поняття про фізичних здібностях

Вся людська діяльність, інтелект, працю, спорт, спілкування, емоції побуждаются до життя рухами. Встановлено, що потреба в русі склалася в ході еволюційного розвитку людини. Виконуючи ті чи інші рухові дії, він проявляє в них свої здібності, що відрізняються якісною своєрідністю. Так, характеризую окремі здібності людини, кажуть, що він сильний, спритний, витривалий і т.п. По суті, в цих характеристиках проявляються фізичні здібності, які в науковій і методичній літературі часто називають фізичними якостями. На жаль, в літературі існують вельми суперечливі точки зору на визначення та взаємозв'язок понять «фізичні здібності» і «фізичні якості».

Для позначення окремих сторін рухових можливостей людини довгий час вживали термін «фізичні (рухові) якості». Зараз деякі автори пропонують виключити його з наукового вжитку і використовувати тільки термін «фізичні здібності. Тому, очевидно, є сенс з'ясувати схожість і відмінність цих понять.

Насамперед, необхідно зауважити, що категорія «якість» завжди застосовується до якого-небудь предмету і виражає його существен

101

ную визначеність, завдяки якій він є саме цим, а не іншим. Так, наприклад, говорять про якість речі, якість продуктів, якість життя, якість знань і т.п. Саме в цьому сенсі треба користуватися даним терміном і в області теорії фізичної культури. Отже, фізичні якості людини, як деякі характеристики його рухових можливостей слід розглядати стосовно до тих чи інших форм прояву фізичних здібностей, тобто про фізичних якостях можна судити на основі вже реалізованих здібностей.

Необхідно відзначити, що реалізація фізичних здібностей в рухових діях виражає характер і рівень розвитку функціональних можливостей конкретних органів і структур організму людини. Тому окремо взята фізична здатність не може виразити в повному обсязі відповідну фізичну якість. Тільки відносно постійна сукупність рухових здібностей, що визначають рішення рухової завдання, визначає те або інша якість.

Наприклад, не можна судити про витривалості як про фізичне якості людини тільки по одній здатності підтримувати швидкість пересування в режимі субмаксимальної потужності. Про даному якість можна судити лише тоді, коли сукупність всіх ДС забезпечує тривале підтримання роботи при різноманітних режимах її виконання.

У кожної людини фізичні здібності розвинені по-своєму. В основі неоднакового розвитку здібностей лежить ієрархія різних вроджених (спадкових) анатомо-фізіологічних і психічних задатків (Лях, 1996):

- анатомо-морфологічні особливості мозку і нервової системи (властивості нервових процесів - сила, рухливість , врівноваженість; індивідуальні варіанти будови кори та ін.);

- фізіологічні особливості (особливості серцево-судинної та дихальної систем - максимальне споживання кисню, показники периферичного кровообігу та ін.);

- біологічні (особливості біологічного окислення, обміну речовин, енергетики м'язового скорочення та ін.);

102

- тілесні (довжина тіла і кінцівок, маса тіла, маса м'язової і жирової тканини та ін.);

- Хромосомні (генні);

- психодинамические (темперамент, характер, особливості регуляції та саморегуляції психічних процесів).

У процесі виконання будь-якої діяльності задатки, удосконалюючись на основі пристосувальних змін організму (адаптації), переростають у відповідні здібності.

ФІЗИЧНІ ЗДІБНОСТІ - це комплекс морфологічних і психофізіологічних властивостей людини, що відповідають вимогам якого виду м'язової діяльності і забезпечують ефективність її виконання.

По відношенню до фізичних здібностям часто вживають-розвиток, вдосконалення, виховання. Як правильно і грамотно вживати ці терміни? Важко провести межу між розвитком і вдосконаленням, т.к. в процесі вдосконалення відбувається розвиток здібностей. Виховання - асоціюється з цілісною особистістю, її морально-вольовими, моральними, особистісними якостями. Тому, коректніше говорити: «фізичні здібності розвиваються».

Отримати точну інформацію про рівень розвитку фізичних здібностей можна за допомогою певних тестів (контрольних нормативів).

В даний час прийнято розрізняти п'ять основних фізичних здібностей: силові, швидкісні, координаційні здібності, витривалість і гнучкість. Незважаючи на зусилля вчених, що тривають вже близько століття, поки не створена загальноприйнята класифікація фізичних (рухових) здібностей. Найбільш поширеною є систематизація, запропонована В.І. Ляхом (2000 р.), який все рухові здібності розділив на два великі класи (рис № 7).

103

Рухові (фізичні) здібності

Кондиційні

(енергетичні)

_ ^ _

Силові Витривалість Швидкісні Гнучкість

I

Клавіші кондиційних способн:

- силова витривалість

- скорост витривалість

- швидкісно-силові

(інформаційні)

Координаційні

I

КС, що відносяться до окремих груп рухових дій, Спеціальні КС

I

Специфічні КС:

- Здатність до рівноваги

- до орієнтування

- до реагування

- диференціюванню параметрів руху

- до ритму

- до перебудови

- до вестибулярної стійкості

- до довільного розслаблення м'язів

- до узгодження (зв'язку)

Клавіші КС:

- З до орієнтування і диференціюванню

- З до реакції та орієнтування

- З до перебудови і ритму

У Евозможность очетанія национ здібностей:

- здатність до витривалості і орієнтування

- здатність до гнучкості і погодженням

- силові здібності і здатність до диференціювання

Рис 7. Схема систематизації фізичних здібностей

Клас кондиційних, або енергетичних здібностей в значно більшій мірі залежить від морфологічних чинників, біомеханічних і гістологічних (наука про тканини) перебудов в м'язах і організмі в цілому.

Комплекс КС переважно обумовлений центрально-нервовими впливами (психофізіологічними механізмами управління і регулювання). Ряд фахівців швидкісні здатність і гнучкість не відносять до групи кондиційних здібностей, а розглядають їх на кордоні двох класів.

104

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9.1. Поняття про фізичних здібностях"
 1. ВСТУП
  поняття: фізична культура як компонент загальнолюдської культури, її роль, види, соціальна сутність і функції; фізична вправа як основне специфічний засіб фізичної культури, що використовується для розвитку фізичних здібностей, органів і систем, для формування та вдосконалення рухових навичок; закономірності формування умінь і навичок як основа навчання
 2. СПИСОК
  понять тестології. М.: МГУП, 2000, 160 с. 3. Берштейн Н.А. Про спритність і її розвиток. М.: Фізкультура і спорт, 1991. 228 с. 4. Боген М.М. Навчання руховим діям. М.: Фізкультура і спорт, 1985. 193 с. 5. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Підручник. М.: Радянський спорт, 2003. 464 с. 6. Лук'яненко В.П. Фізична культура: основи знань: Навчальний посібник. М.:
 3. Тема 7. ПРИНЦИПИ заняття фізичними вправами
  фізичної досконалості. Розрізняють соціальні, общепедагогические і специфічні принципи (рис № 5): Принципи занять фізичними вправами Загальні соціальні принципи 1. Всебічного розвитку особистості. 2. Оздоровчої спрямованості. 3. Прікладності. 4. Зв'язки фізичного виховання з трудовою і військовою діяльністю общеметодіческого принципи 1. Свідомості і
 4. 1. Поняття правоздатності громадян (фізичних осіб)
  фізичних
 5. 6.1. Вихідні поняття «метод», «методичний прийом», «Методика»
  фізичної культури в процесі формування фізичної досконалості людини. МЕТОД - розроблена з урахуванням педагогічних закономірностей система дій педагога, цілеспрямоване застосування якої дозволяє організувати теоретичну і практичну діяльність учня, що забезпечує освоєння ним рухових дій, спрямованих на розвиток фізичних якостей і формування
 6. Фізична теорія - загальний огляд
  поняття фізичної теорії. Глибина і гострота кожного з них такі, що на мно * Гії не можна відповісти інакше, як полновесной статтею або навіть цілої книгою. Все це підтверджує загальне правило: що є очевидним для практика науки, може бути проблематичним для її філософа. Оскільки ми не можемо займатися кожної можливої проблемою підстав фізики і кожної філософською проблемою, пов'язаною з
 7. Праця
  фізичний процес, здійснюваний за допомогою таких зусиль (здібностей) людини, які спрямовані на виробництво товарів і послуг. Розрізняють такі різновиди праці: інтелектуальний і виробничий, простий і складний, корисний і абстрактний, прибавочний і
 8. І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004

 9. 11.1. Поняття про швидкісні здібності, їх види
  поняття «швидкісні здібності». ШВИДКІСНІ ЗДАТНОСТІ - це комплекс функціональних властивостей людини, які забезпечують виконання рухових дій в мінімальний для даних умов відрізок часу. Розрізняють елементарні і комплексні форми вияву швидкісних здібностей. До елементарних форм відносяться: 1. Швидкість рухової реакції; 129 2. Швидкість одиночного руху;
 10. Робоча сила
  фізичних і духовних сил, застосовуваних їм в процесі виробництва. Ра-бочая сила є в ринковій економіці товаром і має споживчу вартість і грошову вартість
 11. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
  поняття: фізична культура, фізичне виховання , валеологічне освіту, критерії сформованості фізичної культури. Вимоги до компетентності: - розуміти сутність фізичної культури як основи повноцінної життєдіяльності людини; - знати фактори, що сприяють зміцненню здоров'я, і руйнують його; - вміти представити і описати
 12. 5.3. Зміст і форма фізичних вправ
  фізичних і психічних якостях. Ефект фізичних вправ визначається насамперед його змістом. ФОРМА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ - являє собою їх зовнішню і внутрішню організацію, узгодженість, упорядкування. До внутрішньої формі відноситься взаємозв'язок і узгодженість тих процесів, які забезпечують основні функції при виконанні даної вправи. Наприклад, взаємозв'язок
 13. 6. Визначення
  поняття має бути визначено з самого початку, явно ібеурдна. Будь-яке поняття визначається через інші поняття, тому деякі з них залишаються без визначень. Так, в ньютоновой механіці поняття маси і сили є первинними (primitive) (логічно невизначуваного). Однак їх не можна назвати неясними або невизначеними, тому що вони специфицируются Рядо формул. Будь добре
 14. 29. Правосуб'єктність. Правоздатність, дієздатність і деліктоздатність.
  Фізичної особи лежать два критерії: - вікова характеристика (певний вік); - зрілість психіки, відсутність психологічних дефектів. Правоздатність - передбачена нормами права здатність (можливість) індивіда мати суб'єктивні юридичні права і виконувати суб'єктивні юридичні обов'язки. Правоздатність виникає з моменту народження і припиняється зі смертю особи.
 15. Платіжним агентом є: -
  фізичних осіб) або - платіжний субагент (платіжний агент - юридична особа або індивідуальний підприємець, що уклали з оператором по прийому платежів договір про здійснення діяльності по прийому платежів фізичних осіб). Платіжний агент при прийомі платежів зобов'язаний мати відповідний договір про здійснення діяльності з прийому платежів фізичних осіб, передбачений
© 2014-2022  ibib.ltd.ua