Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

8. 5. Структура процесу навчання рухових дій і особливості його етапів

У процесі навчання рухових дій виділяють три етапи, які відрізняються один від одного як приватними завданнями, так і особливостями методики:

=> етап початкового розучування;

95

=> етап поглибленого розучування; = ^> етап закріплення і подальшого вдосконалення. Етап початкового розучування. Метою цього етапу є формування вміння виконувати основу техніки рухової дії. Основними завданнями даного етапу є:

- сформувати смислові та зорові уявлення про руховому дії і спосіб його виконання;

- створити рухові уявлення по основним опорним точкам (елементам дій) ;

- відтворити попередній досвід виконання дій, близьких з техніки знову досліджуваному;

- розучити ланки основи техніки, не освоєні раніше, попередити виникнення грубих помилок;

- домогтися виконання основи техніки рухової дії в цілому.

Вирішення цих завдань вирішується по черзі. Уявлення про техніку у учнів формується в результаті пояснення вправи викладачем, сприйняття показуються рухів, перегляду наочних посібників, аналізу власних м'язових та інших відчуттів, що виникають при перших спробах виконання рухів. Все це створює орієнтовну основу, без якої неможливо освоєння техніки дії.

Практичне навчання, як правило, починають з спроб виконання головної ланки техніки. Для цього рухове дію як би розчленовують, що істотно спрощує його виконання. Надалі також щодо ізольовано освоюють інші ланки і по мірі формування вміння їх з'єднують в цілісне рухове дію, тобто при навчанні використовують расчлененно-

констЧуктиышейфмезтиодеская підготовленість навчаються і чим більшим фондом рухових Меній і навичок вони ж володіють, тим швидше йде про чення навіть найскладніших руховий дій. У даному сл чаї можна скористатися цілісно-констр ктівная методом.

96

Вибір методу навчання на етапі початкового розучування обумовлений складністю освоюваного рухової дії, а також фізичною підготовленістю навчального.

Якщо для виконання розучуваного дії навчальний недостатньо фізично розвинений, застосовують підготовчі вправи, стимулюючі розвиток фізичних якостей, необхідних для виконання даної дії. Якщо розучують дія не знаходить для себе опорних елементів у сформованому раніше руховому фонді, то їх доводиться створювати за допомогою підвідних вправ - рухових дій, що спираються на руховий досвід і мають щось спільне з розучують дією.

Освоєння дії на першому етапі навчання може протікати з появою помилок (зайві рухи, перекручена амплітуда, порушення ритму), причинами яких є: недостатнє уявлення дій, слабкий розвиток рухових здібностей, страх, стан втоми і пр .

Тривалість етапу початкового розучування рухової дії залежить від: ступеня складності досліджуваного дії, рівня підготовленості займається, їх індивідуальних особливостей а також можливості використовувати позитивний ефект перенесення навичок.

Етап початкового розучування можна вважати закінченим, коли навчається здатний виконати рухове дію без грубих помилок, що спотворюють сенс освоюваного способу вирішення рухового завдання.

Етап поглибленого розучування. Метою даного етапу є формування вміння виконувати рухове дію в обсязі намічених технічних вимог. Основні завдання етапу: - уточнити дію у всіх основних опорних точках як в основі, так і в деталях техніки;

97

- домогтися злитого виконання рухової дії на основі свідомого контролю просторових, часових і динамічних характеристик;

- усунути дрібні помилки, особливо в основному ланці техніки.

Дані завдання можуть вирішуватися паралельно, тобто одночасно.

Ефективність навчання на цьому етапі багато в чому залежить від правильного та оптимального підбору методів, прийомів, засобів навчання. Поряд із застосуванням тих же засобів і методів, що і на I етапі навчання все більшого значення набуває практичне виконання дії методом цілісного вправи. Розчленування дії стає лише допоміжним прийомом.

Чи не втрачає свого значення і методи передачі інформації. Але пояснення, інструкції, зауваження деталізуються. З появою власних м'язових відчуттів, пов'язаних з виконанням дії стає можливим застосування методу ідеомоторного вправи, що полягає в уявному поданні виконання дії, відтворення у свідомості послідовності його елементів і власних зусиль і відчуттів. Поєднання цього методу з реальним виконанням відіграє велику роль в уточненні уявлень про дію.

З поява неподільності в рухах, увагу займаються повинне поступово переключається на оволодіння раціональним ритмом цілісного дії і на більш узагальнену форму свідомого контролю за якістю виконання рухової дії в цілому.

На даному етапі використовується комплекс різноманітних засобів:

- фізичні вправи для зміцнення м'язової системи і всього організму з урахуванням особливостей досліджуваного дії;

- підбивають вправи, які готують до освоєння дії шляхом його цілісної імітації або часткового відтворення в спрощеній формі. Наприклад, учень виконує з трьох кроків розбіг і здійснює відштовхування як у стрибках у висоту, але замість подолання планки прагне дотягнутися маховою ногою до підвішеного предмета.

98

Форми виконання дії стають різноманітнішими. Якщо на I етапі виконання дії відбувалося у винятково стандартних умовах і розучували лише основний варіант дії, то на II етапі навчання у міру стабілізації техніки можливе введення додаткових зовнішніх подразників і нових елементів у освоюваний варіант дії.

Тривалість етапу поглибленого розучування залежить від обсягу технічних вимог, намічених до навчання, і від попереднього рухового досвіду займаються. На цьому етапі доцільно поступово збільшувати кількість повторень розучуваного вправи протягом заняття та навчання планувати в першій половині основної частини заняття, коли ще не наступило значне стомлення.

Етап закріплення і подальшого вдосконалення. Мета даного етапу - рухове уміння перевести в навик, що володіє можливістю його практичного застосування.

Основними завданнями є:

- домогтися неподільності і автоматизму виконання дії;

- довести до необхідного ступеня досконалості індивідуальні риси техніки;

- удосконалювати досліджуване дію у з'єднаннях з іншими руховими діями;

- забезпечити варіативної використання дії залежно від конкретних практичних обставин.

На цьому етапі забезпечується необхідна ступінь стабільності і варіативності навику, надійності, економічності техніки дії, досягається відповідність між технічними характеристиками дії і рівнем розвитку рухових якостей, що гарантує результативність дії. При цьому контроль за виконанням окремих елементів дії виводиться зі сфери активного уваги, дії автоматизується.

Комплекс засобів і методів, використовуваних на даному етапі навчання, в основному залишається тим же, що і на II етапі. Але змінюється їх співвідношення і роль. Підвищується варіативність дій та їх інтенсив

99

ність. З цією метою рекомендується використовувати ігри та змагання на основі розучуваного дії.

Багаторазове повторення дії стимулює розвиток рухових здібностей. Для підвищення ефективності цього процесу використовують спеціальні методичні прийоми, що сприяють підвищенню яскравості прояву фізичних якостей, зокрема, виконання дій:

- з додатковим обтяженням, що чергуються з виконанням без обтяження;

- у стані стомлення, створюваного попередніми вправами;

- в стані емоційного збудження, викликаного грою або змаганнями.

Ідеомоторні вправи використовуються як засоби налаштування на виконання дії. Рекомендується увагу концентрувати лише на найголовніших або недостатньо освоєних елементах, а також на якості вирішення рухової задачі.

На цьому етапі активно застосовується метод сполученого впливу, сенс якого полягатимуть в тому, що виконання дій збігається з підвищеними вимогами до прояву фізичних якостей, наприклад, до сили, швидкості, витривалості і гнучкості

Більшість розучуємо дій входить до складу більш складних, тому навчання не припиняється і після доведення виконання дії до рівня навички. Техніка освоєного дії продовжує вдосконалюватися при його виконанні в поєднанні з іншими елементами більш складних дій.

Контрольні питання:

1. Дайте визначення поняттям «навчання», «здатність до навчання», «знання».

2. Які види знань Вам відомі?

3. Дайте характеристику рухових умінь.

4. Опишіть фази формування рухової навички.

100

5. Що Ви розумієте під орієнтовною основою дії?

6. Що Вам відомо про взаємодію (перенесення) навичок?

7. Дайте визначення рухової помилку.

8. Перерахуйте основні причини помилок і шляхи їх усунення.

9. Назвіть етапи навчання рухових дій, мета і завдання на кожному етапі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. 5. Структура процесу навчання рухових дій і особливості його етапів "
 1. 6.2.3. Методи оволодіння руховими вміннями та навичками
  структури рухової дії в процесі розучування методи поділяються на: - метод розучування вправи частинами (расчлененно-конструктивний); - метод розучування вправи в цілому (цілісно-констректівний); - метод сполученого впливу. Метод расчлененно-конструктивний передбачає розучування готельних частин руху з подальшим їх з'єднанням (наприклад,
 2. 5.5. Поняття про техніку фізичних вправ
  процесі фізичного виховання і спорту. Це обумовлено наступним : про зростаючими вимогами до рівня фізичної підготовленості; про пошуком більш досконалих способів виконання рухів; про підвищенням ролі науки у фізичному вихованні та спорті; про вдосконаленням методик навчання; про появою нового інвентарю, обладнання.
 3. 6.2. Класифікація методів. Загальні вимоги до їх вибору
  навчанні руховим діям і розвитку фізичних здібностей 62 У кожній групі методів можна виділити відповідні підгрупи, види і різновиди методів. Вибір радконкретного методу в практиці залежить від ряду факторів і умов . Зокрема їх вибір визначається: 1. поставленим завданням навчання і виховання. 2. Характером змісту навчального матеріалу, застосовуваних засобів.
 4. 6.1. Вихідні поняття «метод», «методичний прийом», «Методика»
  процесі формування фізичної досконалості людини. МЕТОД - розроблена з урахуванням педагогічних закономірностей система дій педагога, цілеспрямоване застосування якої дозволяє організувати теоретичну і практичну діяльність учня, що забезпечує освоєння ним рухових дій, спрямованих на розвиток фізичних якостей і формування особистості. (Ю.Ф.Курмашін,
 5. Запитання і завдання для самоконтролю
  структури викладання і навчання. 190 3. Охарактеризуйте цілісність і циклічність процесу навчання. 4. Дайте коротку характеристику функціям навчання: освітньої, розвиваючої та виховної. 5. Поставте проти кожного твердження назва виду або системи навчання, до якого це твердження відноситься. Затвердження Система навчання 1. Навчальна діяльність здійснюється з опорою
 6. ВСТУП
  навчання рухових дій; рухові здібності як комплекс морфофунк-нальних властивостей організму, які обумовлюють можливість прояву рухової активності людини; фізичне навантаження і відпочинок як основа методики розвитку рухових здібностей. Курс лекцій складений на основі вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, а
 7. Література для самостійної роботи
  структура навчального процесу та його розвиток. М., 1989. Лернер І.Я. Процес навчання та його закономірності. М ., 1980. Лернер І.Я. Проблемне навчання. М., 1974. Кюрін М.В. Інноваційні моделі навчання в зарубіжних педагогічних пошуках. М., 1994. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986. Матюшкін А. М. Проблемні ситуації в мисленні та навчанні. М., 1972. Махмутов М.І. Організація
 8. 8.1. Формування знань, рухових умінь і навичок як процес і результат навчання
    структури (положення тіла, форма, напрямок, амплітуда). Такими є всі рухові дії, де результат фіксується інструментально, будь то час, відстань або піднятий вагу. У другу групу включені завдання, що вимагають максимальної виразності, краси, відповідності обумовленим руховим стандартам при явному підпорядкуванні значень рівня прояву фізичних якостей. У
 9. 11.1. Поняття про швидкісні здібності, їх види
    рухові завдання з максимальною швидкістю протягом ряду років використовувався узагальнений термін «швидкість». Враховуючи множинність форм прояву рухів і високу їх специфічність, цей термін в останні роки замінили на поняття «швидкісні здібності». ШВИДКІСНІ ЗДАТНОСТІ - це комплекс функціональних властивостей людини, які забезпечують виконання рухових дій в мінімальний
 10. § 2. Функції навчання
    структуру її досвіду. Оволодіння знаннями в процесі навчання носить специфічний характер і виражається не у відкриття нових теоретичних ідей, а в пізнанні того, що вже видобуто в науці і що потрібно зрозуміти, зберігати в пам'яті і використовувати, тобто зробити індивідуальним надбанням кожного учня. Кінцевим результатом реалізації освітньої функції є дієвість
 11. Програмоване навчання
    процес навчання, оскільки вони дозволяють учневі самому задавати темп навчання, забезпечують негайну зворотний зв'язок і знижують ризик помилки. З іншого боку, в процесі програмованого навчання учні дізнаються не набагато більше того, що могли б вивчити за книгами. Тому при визначенні вартості розробки посібників програмного забезпечення для програмованих інструкцій повинен враховуватися
 12. 6.2.1. Методи, спрямовані на придбання знань
    процес навчання та ін Усний виклад здійснюється у вигляді наступних форм мовного впливу: Розповідь - оповідна форма викладу подій. В оповіданні повідомляються історії розвитку видів спорту, методики тренування (організація гри). Опис - спосіб створення в учня уявлення про дію. При його застосуванні говориться, що треба робити, але не вказується чому треба робити
 13. 5.3. Зміст і форма фізичних вправ
    процесів (психологічних, біологічних, біохімічних, та ін.), супроводжуючих що виконується рух і викликають зміни в організмі займається. Результатом цих процесів є здатність людини до рухової діяльності, що виражаються у фізичних і психічних якостях. Ефект фізичних вправ визначається насамперед його змістом. ФОРМА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ -
 14. 14.3. Фактори, що визначають розвиток координаційних здібностей
    навчання зростають на 20-30%, а інші-збільшуються більш ніж на 600-1000%. Встановили, що в різні вікові періоди, розвиток КС протікає різночасно і різноспрямовано. Однак найбільш інтенсивно показники різних КС наростають з 7 до 11-12 років. Автори одноголосні, що в названі вікові періоди існують особливо сприятливі психічно-інтелектуальні, анатомо-фізіологічні
 15. 14.1. Загальне поняття координаційних здібностей
    структуру дій відповідно до мінливими умовами вирішення рухової задачі. Вчений виділяв кілька властивостей спритності: - вона завжди звернена на зовнішній світ тренування на грушах у боксерів в меншій мірі буде розвивати спритність, ніж чим при поєдинку з суперником. - специфічне якість можна володіти хорошою спритністю в ігрових видах спорту і недостатньою в гімнастиці. Основу
 16. Підсумки
    процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 17. Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010

 18. 8. 4. Помилки та шляхи їх усунення
    структури. Застосувати орієнтири. 6 Створення неправильної домінанти, яка спрямовує увагу і дія учня Дати відпочинок. Переключити увагу на суть завдання або зовсім інше завдання. Усунути подразник, що створює неправильну домінанту шляхом більш сильного подразника 7 Втома Дати відпочинок 8 Несприятливі умови виконання вправи Усунути недоліки (змінити інвентар,
 19. 8. 3. Взаємодія навичок
    структурного подібності в головних фазах (окремих ланках) цих рухових дій. Наприклад, метання малого меча допоможе освоїти метання гранати і списа (на початковому етапі навчання); їзда на велосипеді - управлінню мотоциклом; акробатичні стрибки допоможуть освоїти стрибки у воду. Негативний перенесення називається така взаємодія навичок, при якому раніше сформований навик
© 2014-2022  ibib.ltd.ua