Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка
ЗМІСТ:
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010

Навчання будується за випробуваною класичною схемою викладу матеріалу-з подальшим закріпленням і контролем якості засвоєння. Для цього всі глави розділені на блоки. Блок є уривок інформації та розумових дій, що викликають заздалегідь намічене розвиток пізнавального процесу. Викладаються знання за принципом укрупнення дидактичних одиниць: така структура допомагає засвоїти логіку і головні ідеї досліджуваного матеріалу, виробляє вміння причинно-наслідкового мислення.

До СТУДЕНТАМ
ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ
Педагогіка - наука про виховання
Виникнення і розвиток педагогіки
Основні категорії педагогіки
| Педагогічна наука і педагогічна практика
Система педагогічних наук
Тема2 . МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
I Педагогічна дійсність і її вивчення
Традиційно-педагогічні методи
Педагогічне тестування
Методи вивчення колективних явищ
^ | Кількісні методи в педагогіці
ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ
| 1 Процес розвитку особистості
Спадковість і розвиток
Вплив середовища на розвиток особистості
Розвиток і виховання
Діяльність як фактор розвитку
Діагностика розвитку
ВІКОВІ І ІВДІВІДУАЛЬНИЕ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
I Вікова періодизація
Акселерація
^ Нерівномірність розвитку
Особливості виховання яких навчають різних вікових груп
Облік індивідуальних особливостей
ЦІЛІ ВИХОВАННЯ
II Цілі виховання
Цілі виховання в сучасній школі
Завдання виховання
педагогічні концепції Сучасні зарубіжні
Цілі виховання в зарубіжній педагогіці
I Педагогічний процес як система
Цілісність педагогічного процесу
Закономірності педагогічного процесу
Етапи педагогічного процесу
ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ
Сутність і спрямованість нововведень
Інноваційна педагогіка
Інноваційні навчальні заклади ^
Оптимізація педагогічної системи Ц
УЧИТЕЛЬ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
| 1 Функції вчителя
| Вимоги до вчителя
Професійний потенціал педагога
| Майстерність вчителя
Педагогічна кваліметрія
Атестація вчителів
ПРОЦЕС НАВЧАННЯ
Сутність процесу навчання
Дидактичні системи та моделі навчання
Цілі навчання
Зміст навчального процесу
ФАКТОРИ НАВЧАННЯ
I Дидактичні причини та фактори
Факторний аналіз у дидактиці
| | Ієрархія факторів навчання
Криві навчання
МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ
I Мотиви - рушійні сили пізнання
Теорія потреб А. Маслоу
Вивчення та формування мотивів
Як боротися з нудьгою
Стимулювання вчення 1 |
I Правила: думайте про те, чого хоче учень
Стимулювання педагога:
закономірний НОСТИ НАВЧАННЯ
Історія проблеми
Класифікація закономірностей навчання
ТЕМА5.ПРІНЦІПИ І ПРАВИЛА НАВЧАННЯ
I Співвідношення принципів і правил
Система дидактичних принципів
[I Принцип свідомості і активності
| 1 Принцип наочності навчання
Принцип систематичності і послідовності
| 1 Принцип міцності
р Принцип доступності
Принцип науковості
Принцип зв'язку теорії з практикою
МЕТОДИ НАВЧАННЯ
II Метод як багатовимірне явище
Класифікація методів навчання
Сутність і зміст методів навчання
Вибір методів навчання
510 ВИДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ
I Види навчання
Типи і структури уроків
Нестандартні уроки
Підготовка уроку
Допоміжні форми навчання
ДІАГНОСТИКА НАВЧАННЯ
Діагностика навченості
Контроль успішності учнів
Тестування досягнень і розвитку |
| 1 Діагностування навченості
Загальна педагогіка:
  1. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с. - 2008 рік
  2. Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с. - 2003
© 2014-2022  ibib.ltd.ua