Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Подласий І.П .. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Цілі виховання в сучасній школі

Серед неминущі цілей виховання є одна, схожа на мрію, що виражає найвище призначення виховання, - забезпечити кожній людині, що з'явився на світ, всебічний і гармонійний розвиток. Її виразну формулювання зустрічаємо вже у філософів і педагогів-гуманістів епохи Відродження, але корінням своїми ця мета йде в античні філософські навчання. У різний час в поняття всебічного гармонійного розвитку вкладається різний зміст.

Педагоги-гуманісти епохи Відродження Ф. Рабле, М. Мон-тень у зміст всебічного розвитку включали культ тілесної краси, насолоду мистецтвом, музикою, літературою. Таке виховання мислилося вже не для обраних, а для більш широкого кола людей. У соціалістів-утопістів Т. Мора, Т. Компанелло, Р. Оуена, Сен-Сімона, Ш. Фур'є ідея всебічного гармонійного розвитку набуває іншу спрямованість. Вони висунули ідеал формування особистості в умовах звільнення від приватної власності на засоби виробництва, вперше зажадали включення в процес все-

1 Демков М.І. Курс педагогіки. - М., 1916. - Ч. II. - С. 6.

2 Початковий курс педагогіки. - М., 1913. - С. 4.

136

стороннього гармонійного розвитку праці, з'єднання виховання з працею. Французькі просвітителі XVIII в. К. Гельвецій, Д. Дідро, розвиваючи цю ідею, включили в розуміння всебічного розвитку розумовий і моральне досконалість. Російські революціонери-демократи А.І. Герцен, В.Г. Бєлінський і Н.Г. Черньппевскій вважали, що проблема всебічного виховання народу може бути повністю вирішена тільки революцією, після знищення економічного і політичного гніту.

Більше 70 років наша вітчизняна школа розвивалася під впливом ідей видних філософів-економістів К. Маркса й ф. Енгельса; цей період з її історії викреслити не можна. Мета виховання в майбутньому комуністичному суспільстві К. Маркс і Ф. Енгельс вьшоділі з економічних законів і типу суспільних відносин. Вони вважали, що при комунізмі, коли будуть знищені класові відмінності, а у всіх областях техніки, суспільного виробництва людство досягне високого рівня розвитку, коли буде істотних відмінностей між розумовою і фізичною працею, можна ставити мету всебічного та гармонійного розвитку людей.

К. Маркс і Ф. Енгельс виходили з передумови, що майбутнє людства багато в чому залежить від того, як направлено виховання підростаючих поколінь, ставили перед революційним пролетаріатом найважливіше завдання - боротися за нові вимоги в галузі виховання та освіти, за нову систему народної освіти. «Комуністи не вигадують впливу суспільства на виховання; вони лише змінюють характер виховання, виривають його з-під впливу панівного класу», - писав К-Маркс1.

Труднощі і помилки в реалізації мети виховання - формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості - зажадали часткового звуження мети, перегляду та конкретизації завдань загальноосвітньої школи, але аж ніяк не привели до скасування самої мети. Розумної альтернативи всебічному і гармонійному вихованню немає. Воно як і раніше залишається ідеалом, до досягнення якого з урахуванням допущених помилок буде прагнути нова вітчизняна школа. Це не віддалений ідеал, а цілком досяжна при розумній організації та підтримці всього суспільства мета.

1 Маркс К. Комуністичний маніфест / / П.ОЛН. зібр. соч. - Т. 4. - С. 443.

137

Сьогодні головна мета середньої загальноосвітньої школи - сприяти розумовому, моральному, емоційному і фізичному розвитку особистості, всіляко розкривати її творчі можливості, формувати гуманістичні відносини, забезпечувати різноманітні умови для розквіту індивідуальності дитини з урахуванням її вікових особливостей. Установка на розвиток особистості зростаючої людини надає «людський вимір» таким цілям школи, як вироблення у молодих людей усвідомленої громадянської позиції, готовності до життя, праці і соціальної творчості, участі в демократичному самоврядування і відповідальності за долю країни і людської цивілізації.

При розумному підході повинна зберігатися спадкоємність цілей. Росія має свою, історично сформовану, національну систему виховання. Міняти її на якусь іншу безглуздо.

Зробити правильний висновок можна, тільки розвинувши систему у відповідності з тими новими цілями і цінностями, які стоять перед особистістю та суспільством.

Досконала людина - найвища мета виховання, ідеал, до якого має прагнути виховання. Народжена ця мета вірою в могутність виховання і визнанням недосконалості людської природи. Мета товариства полягає в тому, щоб забезпечити всебічний розвиток всіх людей. Це відповідає природі людини як суспільної істоти, що прагне до самоствердження, прояву всіх своїх природних задатків і здібностей, бо покликання, призначення всякого людини, яка прийшла в цей світ, - всебічно розвивати всі свої здібності.

Чи розумна альтернатива цієї мети? Що можна протиставити цьому ідеалу? За яких умов може бути поставлена і досягнута ця мета?

Закони виховання, переконуємося ще раз, діють невблаганно. Там, де цілі випереджають рівень суспільного розвитку, де для їх здійснення ще не створені умови, неминучі помилки, що призводять до відступу або навіть повної відмови від намічених завдань.

| | III. Яку мету виховання ставить сучасна загальноосвітня школа? Визначте неправильну відповідь.

1. Сприяти розумовому, моральному, емоційному і фізичному розвитку особистості.

138

2. Розкривати творчі можливості людини.

3. Формувати засноване на загальнолюдських цінностях комуністичний світогляд.

4. Розвивати гуманістичні відносини.

5. Забезпечувати різноманітні умови для розквіту особистості дитини з урахуванням її вікових особливостей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Цілі виховання в сучасній школі "
 1. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ« СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА »
  вихованні в пам'ятниках Київської Русі« Руська Правда »,« Повчання Володимира Мономаха »та ін 4. Реформи Петра I і «пропозиція» Ф.Салтикова про виховання і навчання дітей-сиріт. 5. «Відомство імператриці Марії», його діяльність в XIX в. 6. Притулки в Росії в XIX в. В.Ф.Одоевский про виховання дітей у притулках. 7. Особистість дитини. М.М.Монасеіна про розвиток
 2. § 1. Мета виховання, її соціальна обумовленість
  мети виховання мають ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. Мета виховання виражає історично назрілу потребу суспільства у підготовці підростаючого покоління до виконання певних суспільних функцій. В умовах різних суспільно-економічних формацій (первіснообщинної, рабовласницької, феодальної, капіталістичної, посткапіталістичної) по-різному визначалися цілі і характер
 3. Запитання і завдання для самоконтролю
  виховання. 2. Як уникнути нескінченної кількості змістовних елементів? 3. Прослідкуйте за поведінкою пасажирів, що їдуть вранці на роботу, і пасажирів, що відправляються на відпочинок в суботній 439 день: чи вдасться вам помітити відмінність змісту їх поїздки в громадському транспорті? 4. Назвіть систему ціннісних відносин, інтегруючих в собі нескінченну безліч відносин до
 4. Запитання і завдання для самоконтролю
  мети? 3. Опишіть основні типи уроків, інші форми навчання л їх структуру? 4. Охарактеризуйте постійну дидактичну структуру / рока і покажіть її зв'язок із змінною методичної підструктури. 5. Відвідайте в школі 2-3 уроки за своєю спеціальністю і охарактеризуйте форми організації роботи учнів на них. 6. Визначте основні параметри підготовки вчителя до уроку. 7. На що вчителю
 5. § 1. Форми виховання
  виховання - це зовнішнє вираження процесу виховання. Філософські категорії змісту і форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми:
 6. Виховання
  мети. Вивчення явищ всіх порядків, доведене до тих меж, через які ніяке дослідження не може переступити, необхідно для того, щоб пізнати наше ставлення до кінцевої таємниці речей і щоб, таким чином, пробудити в нас то свідомість, яка може, по справедливості, вважатися спорідненим моральному свідомості. § 222. Всякий громадянин зобов'язаний прагнути до засвоєння достатніх
 7. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  мети виховання в такий вид: особистість, здатна будувати Життя, гідне Людини. Розкрито зміст існуючих закономірностей і принципів виховання. Дана характеристика ціннісним відносинам як змістом виховного процесу (людина як цінність, життя як цінність, суспільство як цінність, праця як цінність, природа як цінність). Представлена програма, об'єкти і суб'єкти
 8. ЗАНЯТТЯ № 22 ТЕМА: ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
  цілі і завдання майбутніх трудових справ. Підтвердіть фактами зі шкільного життя необхідність дотримання запропонованої технології трудового справи. Чи згодні ви з тим, що праця виховує, якщо він, по-перше, мотивований, і, по-друге, добре організований. 4. Навчальна ситуація "Проектування". Організаторська робота вчителя має свою «дистанцію». Вона
 9. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
  виховання, валеологічне освіту, критерії сформованості фізичної культури. Вимоги до компетентності: - розуміти сутність фізичної культури як основи повноцінної життєдіяльності людини; - знати фактори, що сприяють зміцненню здоров'я, і руйнують його; - вміти представити і описати систему шкільного фізичного виховання;
 10. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  виховання. / В.В. Воронов. - М., 2000. 4. Гавриловец, К.В. Гуманістичне виховання в школі. / К.В. Гаврилова,. - Мн., 2000. 5. Гриценко, Л.І. Теорія і методика виховання: особистісно-соціальний підхід: навч. посібник студ. вищ. навч. закладів, що навчаються за пед. спец. / Л.І. Гриценко. - М., 2008. - 237 с. 6. Групові форми навчання / сост. Н.А. Сохранная. -
© 2014-2021  ibib.ltd.ua