Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
Наступна »
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

До СТУДЕНТАМ

Ми приступаємо до вивчення незвичайної науки. У чому ж її незвичайність? По-перше, це наука надзвичайно складна, може бути, найскладніша з усіх відомих наук. Доводити очевидне немає особливої необхідності: людина є вище досягнення природи, її вінець. Чи може бути простою наука, що вивчає людину? По-друге, наша наука дуже суперечлива, неоднозначна, діалектична. Мало сказати, що кожна людина має свою думку про виховання і може спростувати мало не будь-яке твердження, привівши «протилежні» приклади, і буде по-своєму правий. І серед великих мислителів немає одностайності в цієї сторони челове-

чеський і суспільного життя. Сотні діаметрально протилежних тверджень зустрінуться нам в роботах філософів, педагогів, політиків, державних діячів, які побажали залишити неупередженої історії свої праці. Кому вірити? Чому? По-третє, наша наука неосяжна, що без доказів випливає з попереднього. педагогічних книг вже написані, а необхідність вивчати проблеми виховання залишилася. Нарешті, педагогіка дуже цікава наука. Цікава вона не тільки предметом вивчення, а й історією розвитку, з її не тільки прозріннями і відкриттями, а й драмами людських доль, незліченними помилками, тупиками, помилками.

У добру путь, допитливі учні. Дозвольте пояснити вам, як складений наш підручник, дати кілька порад, як організувати самостійну роботу.

Вчитися сьогодні треба грунтовно, економно, швидко. Щоб стати педагогом, майстром своєї справи, одних фактичних знань мало, потрібно навчитися професійно мислити, а потім і діяти. Робота з навчальною книгою - перший крок у потрібному напрямку. Успішною вона буде лише в тому випадку, якщо ми з вами, шановний студент, станемо однодумцями, якщо ми будемо розуміти один одного. Основою розуміння стануть перевірені життям принципи прогресивної педагогіки. Що для цього потрібно? З нашого боку - ясне, наукове, доступне і цікавий виклад. Доля студента - нелегкий пізнавальний працю, який потрібно поста-

з

раться зробити максимально продуктивним. Без самостійної праці ні в одному серйозному справі результату не досягти, і хто боїться праці, той сам себе позбавляє задоволення пізнавати істину.

Навчання будується за випробуваною класичною схемою викладу матеріалу-з подальшим закріпленням і контролем якості засвоєння.

Для цього всі глави розділені на блоки. Блок є уривок інформації та розумових дій, що викликають заздалегідь намічене розвиток пізнавального процесу. Викладаються знання за принципом укрупнення дидактичних одиниць: така структура допомагає засвоїти логіку і головні ідеї досліджуваного матеріалу, виробляє вміння причинно-наслідкового мислення.

Зустрітися з типами блоків і придивіться до їх умовним позначенням:

ЩЕ - інформаційний б л о - ситуаційний блок;

- розширює б л о] - блок самоконтролю;

- проблемний блок - коригуючий

блок.

Всі глави завершуються контрольним тестом і списком літератури для самоосвіти.

Основні відомості курсу викладено в інформаційних блоках (ІБ). Їх компактність досягається шляхом структурування знань, виокремлення стрижневих ідей, використання логічних і графічних схем, точних і коротких формулювань.

До складу ІБ органічно вплетені розширюють блоки (РБ), що доповнюють і конкретизують окремі положення, що роз'яснюють найбільш важкі для розуміння і засвоєння відомості. Розширюють блоки «оживляють» теоретичну інформацію, містять яскраві запам'ятовуються факти, приклади. Вивчати РБ не обов'язково, але дуже корисно.

Проблемні блоки (ПБ) покликані будити думку, підштовхувати до власних висновків, для яких уже накопичено необхідні знання. Як правило, тут обговорюються найбільш пекучі, спірні питання сучасності. Шукайте, розмірковуйте, помиляйтеся. Помилка, вчасно помічена і виправлена, самостійно опрацьована, для інтелектуального розвитку може дати набагато більше, ніж чужі готові, взяті без праці висновки.

4

«Ідеї мирно уживаються в голові, але речі важко стикаються в житті», - уклав на схилі років Шиллер. Ось чому так важливо поміркувати і над практичним застосуванням теорії: знає не той, хто безпомилково відповідає, а той, хто правильно застосовує. Спроба розібратися в конкретній педагогічній ситуації на основі отриманих знань повинна бути логічним завершенням пізнавального акту. І якщо теорія не витримає перевірки практикою - це погана теорія, хто і скільки б не запевняв нас у протилежному. Не пропускайте ситуативні блоки (СБ), в них ви завжди знайдете матеріал для зворотного зв'язку: життя - теорія; теорія - життя.

Блоки самоконтролю і корекції (БС, КБ) призначені для перевірки правильності розуміння головних ідей, забезпечення міцності засвоєння. У них використані різні способи стимулювання відповідей, переважно засоби безмашинного програмування. Не упускайте можливість неупереджено перевірити себе, бо одне з головних якостей педагога - професійна впевненість.

Робота з підручником будується за схемою послідовних переходів від одних блоків до інших:

ІБ-РБ-ПБ) СБ? БС ^ ТЕСТ інформація ситуація корекція контроль

Зверніть увагу: блоки не завжди мають постійне місце в структурі викладу, тому наведена схема відображає найбільш типову послідовність переходів. Кожен студент вибирає підходящу для себе схему навчання відповідно з поставленою метою і наявними можливостями. Дозвольте лише нагадати, що повноцінне засвоєння педагогічної теорії без ретельної і бажано багаторазової опрацювання всіх запропонованих блоків неможливо.

Підручник підтримується комп'ютерної контролюючої програмою «Ордана», що має аналогічну структуру розподілу матеріалу. Працюючи з програмою, ви не тільки краще засвоїте інформацію, а й отримаєте наочне уявлення про застосування електронно-обчислювальної техніки при вивченні гуманітарних дисциплін, новітніх способах програмування і тестового контролю.

Зверніть увагу і на нові для навчальної літератури так звані діагностичні індекси, супроводжуючі каж-

5

дую тему. Вони виведені шляхом статистичного аналізу результатів вивчення матеріалу контрольними групами студентів. Перший індекс - показник мінімально необхідного часу (МНВ). МНВ - це час, за який навчальний матеріал можна прочитати тільки один раз, показник засвоєння при цьому зазвичай не перевищує 25-30%. Другий індекс характеризує середньостатистичну трудність досліджуваного матеріалу в умовних одиницях. Зіставлення першого і другого індексів визначає загальний час, необхідний для засвоєння матеріалу з коефіцієнтом засвоєння не нижче 0,7. Плануйте своє навчання по цих орієнтирів. Успіху вам.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" До СТУДЕНТАМ "
 1. Алексєєва Л.О., Додонова Ф.О.. ФІЛОСОФІЯ / Навчально-методичний посібник для студентів / Донецьк: ДонНТУ технічних вузів, 2007

 2. Ставлення протиріччя
  це таке, при якому одне з понять містить деякі ознаки, а інше ці ж ознаки виключає. Наприклад: «студент» і «не студент». Рис.
 3. А.В. Гапоненко. Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу, 2006

 4. Герасимов О. В.. Методичні вказівки "Проблеми філософії та методології науки" для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Самара: СамГАПС. 22 с., 2002
  Методичні вказівки призначені для студентів другого курсу всіх спеціальностей і форм навчання, які вивчають дисципліну "Філософія". Вказівки містять грунтовний розбір деяких найбільш актуальних і важких для розуміння студентів проблем філософії та методології науки, що дозволяє краще готуватися до семінарських занять, заліків та
 5. Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
  . Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003

  Навчально-методичний посібник являє собою комплекс, що складається з курсу лекцій, практичних завдань, комплекту завдань до контрольних робіт, питань для самоконтролю і до іспиту. Навчально-методичний комплекс «Логіка» допоможе студентам правильно застосовувати закони і форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність. Адресовано студентам гуманітарних
 6. Проведіть заперечення цього судження таким чином, щоб результати заперечення не містили внешніхзнаков заперечення. (За логічного квадрату).
  Деякі океани мають прісну воду. Всі свідки дають правдиві свідчення. Жоден студент нашої групи не знає французької мови. Деякі прокурори не мають вищої освіти. Жоден член сім'ї Іванових не є чесною людиною. Всі слони живуть в Африці. Деякі студенти нашої групи не вивчають англійської мови. Деякі студенти нашої групи знають небудь древній мову. Ні
 7. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 8. Теми для самостійної дослідницької роботи
  Психологічні умови, що сприяють гуманізації соціально-освітнього середовища в процесі розвитку психологічної культури студентів-майбутніх вчителів. 1. Розвиток потреби у студентів-майбутніх учителів у педагогічної рефлексії до самопроектування поведінки в процесі кооперативно-структурованої навчальної діяльності в
 9. Б. І. Джінджолія. СХІДНА ФІЛОСОФІЯ XIX-XX СТОЛІТЬ, 2006
  Представлені фрагменти з творів чотирьох видатних східних мислителів кінця XIX і XX століть: С. Вівекананди, Д. Т. Судзукі, Дж. Крішнамурті і М. Ікбала. До фрагментам складені питання і даються завдання, які повинні сприяти кращому розумінню студентом досліджуваного матеріалу і самостійного його осмисленню. Посібник призначений для самостійної роботи студентів при
 10. В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006
  З єдиних системних позицій розглядається проблема створення ефективної системи управління процесом навчання студентів, сервісного обслуговування комп'ютерної техніки та оргтехніки, механізму матеріального стимулювання працівників, моделі їх діяльності, ринкові відносини та інші завдання. Для керівників і співробітників обчислювальних центрів, викладачів, аспірантів і студентів
 11. П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998

 12. Е.А.Тюгашев. ЕКОНОМІКА СІМ'Ї ТА ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА. Навчальний посібник для студентів спеціальності 2306000 "Домоведення" Новосибірськ, 2002
  У посібнику розглядається проблематика нової галузі економічної науки - економіка сім'ї та домашнього господарства. Систематизовано різноманітний науковий матеріал, що дозволяє представити різні аспекти економічного життя сім'ї. Посібник призначений для студентів і фахівців у галузі Домовед-ня, соціальної роботи,
 13. Східно-Сибірський державний технологічний університет. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ФІЛОСОФІЇ для студентів денного навчання, 2001
  НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ФІЛОСОФІЇ для студентів денного
 14. Завдання 18. Проведіть заперечення наступних суджень таким чином, щоб результати заперечення не містили зовнішніх знаків заперечення. (За логічного квадрату)
  . Приклад: «Деякі студенти нашої групи пішли в кіно». Рішення: Для судження типу I суперечить є судження типу Е: «Жоден студент нашої групи не пішов у
 15. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  Тема 1. Соціально-професійна адаптація молодого фахівця-педагога до гуманістично-орієнтованої педагогічної діяльності. 1. Поняття соціально-психологічної адаптації до професійної діяльності. 2. Педагогічна взаємодія початківця вчителя-стажиста з іншими суб'єктами освітнього процесу як фактор його соціально-професійної адаптації до
 16. Завдання курсу:
  ознайомити студентів з методологією вивчення правових явищ і методикою професійної оцінки політико-правових концепцій; сформувати у них навички самостійного аналізу теоретичних робіт найбільших представників політико-правової думки для професійної орієнтації в загальносвітових тенденціях і перспективах розвитку досліджень в галузі держави, політики, законодавства і
 17. Мухамеджановим і С . М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 18. ВСТУП
  При великій різноманітності навчальної літератури студентам слід надати можливість її вибору через ознайомлення з короткою характеристикою обсягу і змісту тим в конкретному підручнику. Досвід показує, що характеристика змісту тем, на які робиться акцент в Державному стандарті освіти, повинен проводитися на прикладі не менше 3-4 джерел різних авторів. Дане
© 2014-2021  ibib.ltd.ua