Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Подласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Педагогіка - наука про виховання

Свою назву педагогіка отримала від грецьких слів «пай-дос» - дитя і «аго» - вести. У дослівному перекладі «пайдаго-гос» означає «детоводитель». Педагогом у Стародавній Греції називали раба, який у буквальному сенсі слова брав за руку дитину свого пана і супроводжував його в школу. Вчителював у цій школі нерідко другий раб, тільки вчений.

Поступово слово «педагогіка» стало вживатися в більш загальному сенсі для позначення мистецтва «вести дітей з життя», тобто виховувати його і навчати, направляти духовне і тілесне розвиток. Часто поруч з іменами людей, що стали згодом знаменитими, називають і імена що виховали їх педагогів. З часом накопичення знань привело до виникнення особливої науки про виховання дітей. Теорія очистилася від конкретних фактів, зробила необхідні узагальнення, вичленувала найбільш суттєві відносини. Так педагогіка стала наукою про виховання і навчання дітей.

Таке розуміння педагогіки збереглося аж до середини XX в. І тільки в останні десятиліття виникло розуміння того, що у кваліфікованому педагогічному керівництві потребують не лише діти, а й дорослі.

Найкоротше, загальне і разом з тим відносно точне визначення сучасної педагогіки - це наука про виховання людини. Поняття «виховання» тут вживається в самому широкому сенсі, включаючи освіту, навчання, розвиток. Розширення меж поняття «виховання» вступає в протиріччя з історичною назвою науки. Тому у світовому педагогічному лексиконі все частіше вживаються нові терміни - (від - чоловік і - вести) і (від грец. - Людина і «аго» - вести).

У всі часи педагоги шукали кращих шляхів допомоги людям у використанні даних їм природою можливостей, формуванні нових якостей. Тисячоліттями по крихтах накопичувалися необхідні знання, одна за одною створювалися, перевірялися і відкидалися педагогічні системи, поки не залишилися найбільш життєздатні, найкорисніші. Розвивається і наука про виховання, головним завданням якої стає накопичення, систематизація наукових знань про виховання людини.

Розмірковуючи про призначення науки, великий російський вчений Д.

І. Менделєєв прийшов до висновку, що у кожної наукової теорії дві основні і кінцеві цілі - передбачення і користь. Не виняток із загального правила і педагогіка. Її функція - пізнавати закони виховання, освіти і навчання людей і на цій основі вказувати педагогічній практиці кращі шляхи і способи досягнення поставлених цілей. Теорія озброює педагогів-практиків професійними знаннями про особливості виховних процесів людей різних вікових груп, соціальних утворень, вміннями прогнозувати, проектувати і здійснювати навчально-виховний процес у різних умовах, оцінювати ефективність. Новітні технології навчання, освіти і виховання, ефективні методики також народжуються в педагогічних лабораторіях.

При визначенні виховання і науки про нього - педагогіки будемо виходити з положення, що ні суспільства, ні виховання «взагалі» не існує, а є конкретне суспільство на певному етапі історичного розвитку і є виховання, спрямованість і рівень якого об'єктивно відображають досягнутий рівень розвитку суспільства. Незважаючи на те що педагогіка займається «вічними» проблемами, її предмет конкретний: це виховна діяльність, що здійснюється в навчально-виховних установах. Педагогіка розглядається як прикладна наука, напрямна свої зусилля на оперативне вирішення виникаючих в суспільстві проблем виховання, освіти, навчання.

Джерела розвитку педагогіки: багатовікової практичний досвід виховання, закріплений у способі життя, традиціях, звичаях людей, народній педагогіці; філософські, обществоведческие, педагогічні та психологічні праці; поточна світова і вітчизняна практика виховання; дані спеціально організованих педагогічних досліджень;

П

досвід педагогів-новаторів, які пропонують оригінальні ідеї та системи виховання в сучасних швидко змінюються.

Какконтроліроватьсебя

Самоконтроль «чекає» нас після кожного ІБ. Для цього застосовуються різні завдання. Поряд з «прямими» питаннями, що потребують «прямих» відповідей, будуть пропонуватися і питання, які містять вже готові альтернативні відповіді, з яких потрібно вибрати правильний або правильні.

Перевірити правильність своїх відповідей ви зможете, звернувшись за допомогою в кінець глави. Не поспішайте вибирати перший-ліпший правдоподібний відповідь, не проаналізувавши уважно все інші відповіді. Педагогіка - підступна наука: одне слово, поставлене не до місця, здатне істотно змінити зміст сказаного. Вчіться правильно і чітко вживати педагогічні поняття і терміни.

I. Що таке педагогіка? Із запропонованих відповідей виберіть правильну, обгрунтувавши його достовірність.

1. Педагогіка вивчає закономірності розвитку дитини і визначає шляхи її виховання.

2. Педагогіка - це наука про виховання, освіту та навчання людей.

3. Педагогіка - це мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його світогляду.

4. Педагогіка займається вивченням питань навчання і освіти підростаючого покоління.

5. Педагогіка - наука про виховання людини.

II. Який термін, на ваш погляд, найбільш точно визначає сферу дії науки про виховання?

1. Педагогіка (від грец. «Пайдос» - дитя - хлопчик і «аго» - вести).

2. Андрогогіки (від грец. «Андрос» - чоловік і «аго» - вести).

3. Антропогогіка (від грец. «Антропосе» - людина).

4. Антропологія (від грец. «Антропосе» - людина і «логос» - наука).

5. Педологія (від грец. «Пайдос» - дитя і «логос» - наука).

БС

12

III. Які завдання ставляться перед педагогічною наукою?

1. Виховання, навчання підростаючого покоління.

2. Пізнання законів виховання, озброєння педагогів-практиків знанням теорії навчально-виховного процесу.

3. Вивчення виховання як чинника духовного розвитку людей.

4. Вивчення проблем освіти і навчання людей в сучасному світі.

5. Дослідження людської природи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогіка - наука про виховання "
 1. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  педагогіки і різноманітність навіть основних її завдань визначають структуру її наукового знання, основних напрямків її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна) педагогіка, педагогіка юридичної
 2. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
  педагогіка. Її теоретичною базою виступає загальна педагогіка - багата на конструктивні ідеї і що володіє величезним досвідом наука. Разом з тим юридична педагогіка не звичайна (загальна) педагогіка з прикладами з юридичної практики, що не педагогіка для юристів. Юридична педагогіка - це особлива область наукового педагогічного знання - юридико-педагогічного, особлива галузь педагогіки,
 3. Система педагогічних наук
  педагогіка, що вивчає загальні закономірності освіти, виховання, навчання, розвитку особистості, педагогічної діяльності (табл. 1.1). До її складу входять загальні основи теорії виховання, дидактики, методологія і методика виховання і навчання, самоформірованія, школоведеніе (вузоведеніе). Ці складові є родовими. Видовими ж формами стосовно загальної педагогіці є
 4. Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції
  педагогіки: просвіта, освіта, навчання і виховання, система виховання і система навчання, розвиток, виховання і формування особистості, педагогічний процес. Соціальна педагогіка як частина педагогіки. Предмет і методи соціальної педагогіки. Терміни соціальної педагогіки: соціалізація особистості, соціальне виховання, соціальна робота. Функції соціальної
 5. 1.1. Предмет, основні категорії та завдання педагогіки Предмет педагогічної науки
  педагогіки як науки, що вивчає «особливу соціально і особистісно детерміновану, що характеризується педагогічним цілепокладанням і педагогічним керівництвом діяльність з залученню людських істот до життя суспільства» 4. У кінцевому рахунку вчені сходяться на думці, що педагогіка як наука вивчає особливий вид реальних явищ в житті людей і діяльності, що полягає в
 6. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  педагогіки; урбанізація суспільства; соціально-економічні труднощі; гіпертрофована політизація суспільства. Розглядаються правові основи виховання згідно існуючих державних документам; взаємодія сім'ї, освітніх і культурних установ у вихованні дітей; рекомендації для проведення педагогічних лекторій, батьківських зборів в допомогу сімейному
 7. Кікоть В.Я, Столяренко AM, і др . Юридична педагогіка,
  педагогіки в освітніх установах юридичного профілю, підготовку професіоналів для правоохоронних органів. У ньому вирішуються дві основні задачі: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів, слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної
 8. ВСТУП
  педагогіку, яка в державному загальноосвітньому стандарті значиться як навчальної дисципліни. І хоча на ці предмети відводиться не так багато часу, важливо показати їх значимість у житті людини. Особливо це стосується таких педагогічних проблем, як навчання та виховання. Тому в посібнику розкриваються основні питання психології та педагогіки. Присвячую цю книгу всім моїм
 9. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  педагогіка вивчає діяльність спеціальних і педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна
 10. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  педагогіки як науки. Під предметом педагогіки розуміється педагогічний процес. Підкреслюється багатозначність поняття педагогіки: 1. Сфера людської діяльності, пов'язана з передачею життєвого досвіду. 2. Наука про сутність, закономірності, принципи, методи і форми навчання і виховання людини. 3. Власне навчальна дисципліна. 4. Область гуманітарного знання. Детально
 11. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  виховання. Наводяться класифікації методів виховання Г.І. Щукіна і П.И-. Пидкасистого. Охарактеризовано засоби і форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна; біопсіхологіческая; комплексна. Розглянуто моделі прагматичного, антропологічного, вільного і інших видів виховання. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Дане питання розглянуто досить детально. Поняття
 12. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
  педагогіки: - визначення та уточнення предмета педагогіки та її місця серед інших наук, найважливішою проблематики педагогічних досліджень; - встановлення принципів і методів набуття знань про педагогічної дійсності; - визначення напрямів розвитку педагогічної теорії; - визначення шляхів взаємодії науки і практики, основних
 13. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
  педагогіка: предмет, завдання , функції. 2. Турбота про дітей-сиріт у стародавніх слов'ян. 3. Про соціальне вихованні в пам'ятниках Київської Русі «Руська Правда», «Повчання Володимира Мономаха» та ін 4. Реформи Петра I і «пропозиція» Ф.Салтикова про виховання і навчання дітей-сиріт. 5. «Відомство імператриці Марії», його діяльність в XIX в. 6. Притулки в
 14. 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
  педагогіки. Педагогічна діяльність визначається як рішення педагогічних завдань, вказуються передумови вирішення педагогічних завдань. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Окремо даний розділ не виділено. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Навчання визначається як цілеспрямований процес керованого пізнання навколишнього світу і освоєння способів
 15. Сутність і право виховна роль народної педагогіки
  педагогіки. Ще К.Д. Ушинський зазначав: «Виховання, якщо воно не хоче бути безсилим, має бути народним, має бути пронизане народністю» 233. Народна педагогіка, як духовна реальність буття народу, являє собою певну сукупність педагогічних відомостей, втілених в народній мудрості, в передчуттях, представлених, судженнях, правилах, звичках, усній народній
© 2014-2021  ibib.ltd.ua