Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
Наступна »
Бунте Марно. Філософія фізики: Пер, з англ. Вид. 2-е, стереотипне, 2003 - перейти до змісту підручника

Передмова автора

У цій книзі розглядаються деякі сучасні проблеми філософії, методології та підстав фізики. Зокрема »слідую * щие проблеми: г -

Чи містять математичні формалізми інтерпретації самих себе або ж їх необхідно доповнювати інтерпретаційними припущеннями, і якщо так, то як ці припущення слід формулювати? -

Що описують фізичні теорії: фізичні системи або лабораторні операції, або і те й інше, або ні те, ні інше?

- Як слід вводити основні (basic) поняття теорії: шляхом посилань на вимірювальні операції, або за допомогою ясних визначень, або ж аксіоматично? -

У чому полягає використання аксіоматикою у фізиці? -

Як співвідносяться між собою фізичні теорії: подібно китайським коробочкам (російських матрьошок) або ж більш складним чином? -

Яка роль аналогій при побудові фізичних теорій і їх інтерлретЯііі? Зокрема, неминучі чи класичні аналогією начебто частинки і хвилі в квантових теоріях? -

Яка роль приладу в квантових явищах і яке місце теорії вимірювання в квантовій механіці? -

Як теорія співвідноситься з експериментом; безпосередньо або за допомогою додаткових теорій?

З цими та деякими іншими подібними їм питаннями стикається в своїй повсякденній роботі і фізик-дослідник, і фізик-викладач, і фізик-студент.

Якщо ними знехтувати, вони спливуть пізніше, і невірна відповідь на них може заплутати розуміння того, що вже досягнуто, і навіть ускладнити подальше просування. Філософія, методологія і підстави науки подібні кущах троянд: вони здатні доставляти насолоду, коли за ними доглядають, і стають неприємними н колючими, коли ними не займаються.

Для читання цієї книги не потрібно ніяких попередніх умов, крім знайомства з теоретичною фізикою на рівні початкових навчальних курсів і щирого інтересу до предмета. Книга може бути використана як для самостійного читання, так і в якості навчального посібника для студентів та аспірантів.

Я дуже вдячний Канадському Раді дослідницького фонду Кіллем за надану мені можливість завершити роботу над цією книгою.

Маріо Бунге

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмова автора "
 1. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом
 2. Передмова
  автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова «самоорганізація». У наукову мову терміп цей ввів англійський біолог-кібернетик У. Р. Ешбі своєю роботою «Принципи самоорганізації (self-organizing) динамічних систем» в 1947 р. На російську мову він прийшов у 60-х рр.. в перекладах
 3. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 4. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 5. Передмова
  передмову, хотів би висловити подяку учасникам Семінару з філософії математики при кафедрі філософії та методології науки природничих факультетів і викладачам механіко-математичного факультету МДУ, спілкування з якими протягом багатьох років стимулювало мої зусилля по проясненню філософських підстав математичної науки. Я хотів би особливо подякувати професора В.Е.
 6. 5. Вільне використання твору з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення
  автора і без виплати авторської винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення допускаються такі способи використання правомірно оприлюднених творів, як, зокрема: 1 . цитування в оригіналі і в перекладі в наукових, критичних і інформаційних цілях; 2. приведення в якості ілюстрацій у виданнях, в радіо-і телепередачах, звуко-і відеозаписах
 7. 5. Відповідальність за авторським договором
  авторськими договорами. Оскільки дані договори є видами цивільно-правових договорів, їх учасники відповідають за порушення прийнятих зобов'язань за загальним нормам ст. 393-406 ЦК, а також ст. 15 ГК про відшкодування збитків, якщо інше не диктується особливостями предмета цих договорів. Тому спеціальна норма п. 1 ст. 34 ЗоАП зобов'язує сторону, не виконала або неналежним чином виконала
 8. Право авторства характеризується такими рисами:
  передмовами, післямовами, коментарями і якими-або іншими поясненнями. Право на захист репутації автора, як і всяке суб'єктивне право, має свої межі. Закон передбачає окремі випадки, коли порушення цілісності твору не розцінюється як замах на його недоторканність. Наприклад, допускається цитування уривків з твору в наукових, полемічних
 9. 11. Загальний термін дії авторського права
  авторського права визначається як закінченням періоду часу, що обчислюється роками, так і вказівкою на події, які повинні неминуче настати. За загальним правилом авторське право діє протягом усього життя автора (співавторів) і 50 років після смерті автора або останнього із співавторів З цього правила є ряд виключень. Так, особисті немайнові права - право авторства, право на ім'я і
 10. Передмова
  авторів в Одеській національній юридичній академії. На кожне питання в книзі дається лаконічна відповідь з використанням як законодавчих, так і наукових визначень основних категорій і понять у сфері підприємницького права. Зважаючи спрямованості на виклад основної інформації, посібник не претендує на повноту і вичерпний аналіз ряду важливих і складних проблем підприємницького
 11. А.Н. Троепольскій. . Метафізика, філософія, теологія, або Сума підстав духовності: Монографія. - М.: Видавництво "Гуманитарий" Академії гуманітарних досліджень. - 176 с., 1996
  автору шляхом їх критичного розбору, уточнення і доповнень довести можливість створення власної теорії - теокосмізма. На думку автора, його теорія включає в якості основ світогляду метафізику і теологію. У книзі вони розглядаються відповідно як знання в статусі науки і раціональної
 12. 5. Автори похідних творів
  авторів похідних творів відносяться перекладачі літературних текстів, аранжувальники музичних творів, а також особи, які здійснюють іншу переробку або переробку творів, наприклад драматурги, що створюють кіносценарії з чиїхось романів, повістей чи оповідань. Оскільки автори похідних творів завжди мають справу з об'єктами чужих авторських прав, вони користуються
 13. Передмова до першого видання
  автори підручника не обмежилися тільки її розглядом. У підручнику представлена також особлива глава про організацію, характер, завданнях нотаріату. З урахуванням постійно зростаючого значення забезпечення передбаченого Конституцією РФ права кожного на отримання кваліфікованої юридичної допомоги (ст. 48) в підручник включена грунтовна глава про адвокатуру в Росії. Але й тут, у розділі,
 14. А. С. Барсенков. Введення в сучасну російську історію 1985-1991 рр..: Курс лекцій. - М.: Аспект Пресс. - 367 с, 2002
  У книзі висвітлюється один з найскладніших для викладання періодів вітчизняної історії. Автор аналізує найважливіші проблеми життя СРСР 1985-1991 рр.. - Від передумов реформ, пов'язаних з ім'ям М. С. Горбачова, до розпаду СРСР, закріпленого у Біловезьких угодах. Автор спирається на новітні дослідження, насамперед істориків і політологів. Для студентів вищих навчальних закладів
 15. Передмова до четвертого видання
  авторського колективу. 1 Федеральний конституційний закон від 28 листопада 2001 р. (15 грудня 2001) № 5-ФКЗ і Федеральний закон від 28 листопада 2001 р. (15 грудня 2001) № 169-ФЗ / / СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4825; 4834. 2 Федеральний закон від 26 квітня 2002 р. (31 травня 2002) № 63-ФЗ / / СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 3 Федеральний закон від 15 лютого 2002 р. (14 березня 2002) №
 16. Визначте вид даних понять за об'ємом:
  Село Бурятії з населенням більше 100 000 чоловік; Село Бурятії; Село Бурятії, що є центром Кіжін-гінского району; Президент; Чинний президент Бурятії; Екс-президент Бурятії; Молекула води, яка не містить атом кисню; Молекула води; Молекула води на Сонці; Мова; Новорічне привітання Президента Бурятії; Новорічне привітання Президента Росії в 1980 році; Студент-юрист;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua