Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія історії → 
« Попередня Наступна »
А.В. Малинов. Філософія історії в Росії XVIII століття. СПб.: Видавничо-торговий дім «Літній сад». - 240 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Принцип волі

Принцип волі, настільки істотний для визначення природного закону, разом з тим розкриває і розумний аспект цього закону . Воля або хотіння є така «схильність» душі, за допомогою якої можливий моральний вибір, тобто звернення людини або до добра, або до зла, або до чесноти, або до греху334. Більш виразно можна сказати, що вибір обумовлюється тією мірою, яка покладається предмету хотіння. У свою чергу, міра встановлюється розумом. Від цього ж залежить і користь (чи шкода) такого предмета335. Не випадково тому, що однією з головних чеснот покладається помірність.

В.Н. Татищев дає ще одне цікаве застосування волі, ставлячи в залежність від способів її обмеження ту чи іншу форму правління. Метою будь-якого порядного правління є досягнення благополуччя. Воля ж виступає необхідною складовою благополуччя, оскільки по неволі і в неволі ніхто не буває щасливий. Більше того, воля, поєднана з розумним міркуванням, незмінно приносить людині пользу336. Однак користь може принести і особливого роду неволя. В.Н. Татищев вважає три роду неволі: за природою, по своїй волі і з примусу. Від роду неволі, тобто від форми відчуження волі залежить форма державного правління. Як приклад можна привести монархію. Монархічна влада грунтується на природному перевагу розуму правителя над розумом підданих, в результаті чого і відбувається передача волі. Добровільне, або за термінологією В.Н. Татіщева, «свавільне» і «своесіль-ве» відчуження волі здійснюється за договору337. Так в природному законі знаходить опору політика. У політиці природний закон регулює, з одного боку, відносини між владою і підданими, а з іншого, - відносини з сторонніми народамі338.

Предметом спеціального розгляду принцип волі стає в трактаті Феофана Прокоповича «Правда волі монаршої». Точніше кажучи, Феофан Прокопович розглядає «волю народу» і способи її циркуляції в суспільстві в залежності від форми правління. Насамперед, на початку всякого правління, на думку Феофан Прокоповича, лежить згоду народу («воля народна»), хоча буває і насильницьке присвоєння влади.

Основну увагу він приділяє монархії. Залежно від виду монархії (спадкова або ненаследственная) Феофан Прокопович розрізняє і початкову волю народа339. У ненаследственной або «виборчої» монархії воля народу «позбувається» і передається повністю монарху, але тільки до його смерті. Після смерті монарха воля повертається народу340.

У спадкової монархії воля народу «не словом, а ділом виявленнями» передається лише один раз341. При цьому Феофан Прокопович спеціально обумовлює, що народною волею безпосередньо управляє божество. Іншими словами: «... несть влада аше не від Бога. І того ради вся долженствующем, як підданих до Государю своєму, так і Государя до добра загальному підданих своїх, і не від єдиної волі народної, а й від волі божіеі відбувається »342. Якщо при спадкової монархії государ помер не висловивши ясно свою волю («без завіту преставився» 343), то народ все одно не отримує назад свою волю, а повинен «відчувати і тлумачити» неоголошену волю покійного правітеля344. І лише коли «збідніє вся найближча прізвище» правителя, тоді тільки воля повертається народу345. Однак треба визнати, що Феофан Прокопович дає лише зовнішній опис принципу волі, показує лише її функціонування в суспільстві. Зовнішнє визначення волі, приводиться Феофаном Прокоповичем, не випадково. Лело в тому, що воля якраз і є те, що проявляється у поза. У собі воля НЕ визначна. Общежітельний, соціальний потенціал волі закладений в її прагненні до зовнішнього прояву, у формуванні буття-для-іншого. Сама по собі воля не має структури, вона триває, відбувається, здійснюється. Воля спрямована на подолання форми, вона прагне до розповзання і, по можливості, до безмежного поширенню. Надана самій собі воля тяготиться всяких соціальних встановленням. Вона руйнівна. Тому соціальне значення волі може бути ось розповів тільки в термінах межі, кордону, відчуження. Звідси випливає загальножительні Конститутивними 'принципу «неволі». Те, що воля створює - це не соціальна структура, що не владна ієрархія, а подія, подія.

Воля переходить, трансформується, але не фіксується, їй не покладаються межі. Спосіб передачі волі усвідомлюється вже як процес формування влади і закріплюється формою правління. У строгому сенсі історія не займається формами правління. В.Н. Татищев справедливо відносив це питання до області філософіі346. Історія має справу з існуючими речами, які є, точніше, які тривають, відбуваються, тобто з подіями або подіями. Історія є спосіб розгортання, вираження особливої сутності таких триваючих, що відбуваються, що збуваються вешей. Це моральна сутність або воля, що виявляється у поза. Предмет історії, таким чином, складають втілення волі.

Однак цим не вичерпується то підстава, яка політика знаходить в природному законі. Природний закон не є щось гіпотетичне. Він є загальним всім народам. Цим, зокрема, пояснюється схожість законів у стародавніх народов347. Природний закон внутрішньо структурований і підрозділяється на правила благоговіння, справедливості, співдружності та розсудливості. Правила благоговіння або благочестя і доброзвичайності складаються в научения розумної сили душі чи розуму управляти волею і «утримувати в доброму порядку» три її основні схильності: «любочестие, Любо-міння і плотіугодіе». Правила справедливості зводяться до наступних: 1) силою, за допомогою суду або війни відстоювати свої права; 2) встановлювати підпорядкування або взаємні зобов'язання між людьми по любові і обіцянці або за договором. Правила співдружності передбачають любов, чемність і пристойність. Правила розсудливості, в широкому розумінні, можуть бути віднесені до політики. Вони розкриваються в двоякому відношенні: або як упорядкування своєї волі, тобто правила доброзвичайності, або як врегулювання відносин з іншими людьми, тобто власне політіка348.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принцип волі "
 1. 4. Відповідність волі і волевиявлення учасника угоди
  волі і волевиявлення. Невідповідність між дійсними бажаннями, намірами особи та їх вираженням зовні служить підставою визнання угоди недійсною. При цьому слід враховувати, що до виявлення судом зазначеної розбіжності діє презумпція збіги волі і волевиявлення. Невідповідність між волею і волевиявленням суб'єкта може бути результатом помилок або істотного
 2. Теми рефератів 1.
  Принципи. 2. Роль Л.Фейербаха в історії філософії. 3. Проблема відчуження у філософії К. Маркса. 4. Позитивізм і наука. 5. Поняття волі в філософії А. Шопенгауера. 6. Вчення Ф. Ніцше і «надлюдину». 7. Програма «переоцінки всіх цінностей» і «імморалізм» Ф.
 3. 28. Поняття і види юридичних фактів.
  Волі виявлення людей діляться на 3 групи: Події - юр факти, що виникають незалежно від волі учасників відносин. Вони м.б. абсолютними і відносними (з волі суб'єктів виникають, але розвиваються не залежно від волі суб'єкта). Події не можуть бути правомірними або неправомірними, тому що вони - явища стихійні, вони стають підставою для правомірних наслідків. Юр стану - це
 4. 3. Юридичні факти - події
  волі людини. Наприклад, така подія, як сильний землетрус, є юридичним фактом, що породжує право страхувальника жилого будинку на отримання страхового відшкодування, тобто право на компенсацію збитку, що виник у нього внаслідок руйнування будинку в результаті цього землетрусу. Така подія, як смерть людини, може породити численні правові наслідки, в тому числі
 5. Контрольні питання для СРС 1.
  Принцип первинності суспільного буття по відношенню до суспільної свідомості? Які наслідки з нього випливають? 6. Поясніть, у чому зв'язок ідейних установок позитивізму і процесами розвитку науки. 7. Як розуміти тезу Ф. Ніцше: «Бог помер!» 8. У чому екзистенціалізм бачить основний прояв людської сутності? 9. Порівняйте основний мотив екзистенціального філософствування із судженням
 6. Основні принципи Синтез-технології
  принципи: Принцип СИСТЕМНОСТІ Сенс елемента визначає система, в яку він включений Принцип РЕЗУЛЬТАТУ Який сухий залишок? Принцип ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЛІДЕРСТВА На півкроку попереду Принцип СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНЄ Навіщо, а не чому Принцип ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Беру на себе Принцип ВИЩОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ відповідне не є краще Принцип СПІВРОБІТНИЦТВА Виграв -
 7. 5. Корпоративні правовідносини
  волі даного корпоративної освіти, що є самостійним суб'єктом цивільного права - юридичною особою. Така ситуація нетипова для цивільно-правового регулювання, так як за загальним правилом у цивільному обороті суб'єкти самостійні і незалежні один від одного і тому не можуть безпосередньо брати участь у формуванні волі контрагента. Здійснення корпоративних прав
 8. Загальні принципи кримінального права
  принцип суверенітету и незалежності України, цілісності та недоторканності ее территории (ст.1, 2), 2) принцип поділу ДЕРЖАВНОЇ власти на законодавчий, Виконавчою, суден (ст.6); 3) принцип верховенства права (ст.8); 4) принцип рівності громадян перед законом (ст.24), 5) принцип законності (ст.29, 61, 62, 124). До загально Принципів усіх Галузії права такоже відносять принцип гуманізму та принцип
 9. 1. Загальні умови дійсності угод
  волі і волевиявлення; г) дотримання форми
 10. Тема 3. ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  принципів арбітражного процес-суального права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика. Література Авдюков М.Г. Принцип законнності в цивільному судочинстві. М., 1970. Завидів В. АПК РФ: основні ідеї і принципи / / Відомості Верховної Ради. 1996. № 3. Рехтер В. Проблеми реалізації принципу змагальності в арбітражному процесі / / Вісник
 11. 27. Поняття і види юридичних фактів. Фактичний склад.
  Волі людей-стихійні; (катаклізми природи). -Антропогенні; (пов'язані з людиною - народження, смерть). б) дії: - настання яких пов'язане з людиною. -Правомірні; (дії які відповідають закону). -Неправомірні. У свою чергу: Правомірні дії:-юридичні акти - це правомірна дія, спрямовані на досягнення конкретного правового результату. -Юридичні
 12. § 6. Властеотношения
  волі пануючого підвладним і підпорядкування (добровільне або вимушене) останніх цій волі. Суб'єктом державної влади, як вже зазначалося, можуть бути соціальні і національні спільності, класи, народ, від імені якого діють органи держави. Об'єктом влади є індивіди, їх об'єднання, верстви і спільності, класи, суспільство. Суть властеотношений полягає в тому,
 13. 3. Зміна, скасування та виконання заповіту
  волі (душеприказчику). Однак від виконавця заповіту потрібна згода, виражене їм у спеціальній написи на заповіті або в спеціальній заяві, доданій до заповіту. При посвідченні заповіту повинні бути обумовлені дії виконавця волі, його права та обов'язки. Виконавець заповіту не одержує винагороди за свою діяльність. Він має право лише на відшкодування необхідних
 14. § 3. Суспільство і влада
  волі і свідомості людей. Воля є найважливіший елемент будь-якої соціальної влади, без урахування якого неможливо зрозуміти її природу і суть відносин владарювання. Сказане обумовлено тим, що влада означає, з одного боку, передачу (нав'язування) пануючим своєї волі підвладним, а з іншого - підпорядкування підвладних цій волі. Воля міцно з'єднує влада з її суб'єктом: влада належить тій
 15. Контрольні питання для СРС 1.
  Принципом загального законодавства ». Покажіть абстрактність і формальність цього імперативу. 10. За Гегелем світовий розум має право бути марнотратним і нещадним. »... Він робить жахливі витрати виникають і гинуть людських сил, він досить багатий для такої витрати ..., у нього достатньо народів і индивидумов для цієї витрати». Розум не лише марнотратний, він хитрий, прямо-таки
 16. 80. Федеральні збори - парламент Російської Федерації
  принцип народного суверенітету. У результаті парламент законодавчо регулює життя країни і сприяє формуванню правової держави. Згідно з Конституцією РФ (ст. 94) Федеральні збори складається з двох палат-Ради Федерації і Державної Думи. Рада Федерації складається з представників суб'єктів Федерації і їх представляє, а Державна Дума представляє населення
 17. 4. Відчуження і потреба в Іншому
    волі. Є ряд факторів і механізмів, природно властивих специфічно людської діяльності, які породжують і підтримують стан
 18. Урок 1: Політика, політика понад усе
    принципом філософії права Карла Шмітта була ідея про безумовне верховенство політичних принципів над усіма критеріями суспільного існування. Саме політика організовувала і зумовлювала стратегію внутрішнього і зовнішнього буття суспільства. Все більша посилення тиску економічних чинників у сучасному світі Карл Шмітт пояснював наступним чином: «Той факт, що сьогодні економічні
 19. 1. Поняття юридичного факту
    волі суб'єктів вони поділяються на дії та
 20. Програмні тези
    принципи первинних видів демократії. - Класичні і сучасні моделі демократії. Охоронна демократія з поділом влади і набором правил, що обмежують владу держави. Демократія для розвитку вільних інформованих громадян. Поняття загальної волі. Демократія для народу (або марксистська) з ідеалом відмирання держави. Партиципаторная концепція демократії: розширення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua