Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Фролов С.С. Соціологія. Підручник. Для вищих навчальних закладів. М.: Наука - 256 с., 1994 - перейти до змісту підручника

§ 1. ПРИРОДА СОЦІАЛЬНИХ РУХІВ

Видатні соціологи XIX в. розглядали соціальні рухи як сукупність зусиль, дій, спрямованих на підтримку соціальних змін. Іншими словами, соціальні рухи повинні сприяти нововведень в різних сферах соціального життя. Сучасні соціологи, однак, вважають, що соціальні рухи являють собою зусилля, спрямовані не тільки на підтримку соціальних змін, а й проти них. Наприклад, Р. Тернер визначає соціальний рух як "сукупність колективних дій, спрямованих на підтримку соціальних змін або підтримку опору соціальних змін у суспільстві або в соціальній групі" (215, с. 99).

Це визначення об'єднує широке коло соціальних рухів: релігійні, емігрантські, молодіжні, феміністські, політичні, революційні та ін

Слід пам'ятати, що соціальні рухи - це не соціальні інститути. Соціальні інститути відносно стійкі і стабільні суспільні утворення, в той час як соціальні рухи високодинамічний і мають невизначений життєвий цикл. Інститути підтримують громадський порядок, і тому кожен член суспільства вважає їх необхідним і цінним аспектом культурного життя. У більшості людей в суспільстві існує переконання, що саме інститути підтримують чинну систему статусів і ролей і систему соціальних відносин. Соціальні рухи не мають сталого інституційного статусу, в них задіяно обмежене число індивідів, і більшість членів товариства не втягнуто в них і ставиться до них байдуже або з неприязню. Якщо ж який-небудь рух отримує більш-менш загальну підтримку з боку членів суспільства, його діяльність у вигляді соціального руху зазвичай закінчується і воно перетворюється на соціальний інститут, стає необхідним елементом суспільного життя.

Соціальні рухи не слід змішувати і з організаціями, У більшості випадків організація є формальним соціальним утворенням з яскраво вираженим офіційним членством і фіксованими правилами, інструкціями і жорстко закріпленими статусами і ролями. Соціальний рух може включати в себе організації, але основою його діяльності служать зусилля людей, що підтримують ідеї та цінності цього соціального руху і співчуваючих їм. Спостереження за ходом розвитку багатьох соціальних рухів показують, що значна їх частина практично повністю позбавлений ознак організованості. Крім того, організації звичайно засновані на традиційних нормативних зразках, підтримують стійке і передбачувана поведінка індивідів, тоді як соціальні рухи нерозривно пов'язані з тими чи іншими змінами в форм поведінки, і нестійкість культурних зразків можна вважати обов'язковим атрибутом їх існування. У ході свого розвитку багато руху досягають стадії формальної організації, поступово обростаючи формальними правилами поведінки, усталеними нормами, системою упорядкованих статусів і ролей. У цьому випадку рух припиняє своє існування, перетворюючись на організацію, розпадаючись на декілька організацій.

Соціальні рухи іноді діють як групи тиску (наприклад, рух на підтримку депутатської групи, президента, уряду), маючи своєю метою впливати на інститути управління в суспільстві. Однак аналіз політичної боротьби показує, більша частина груп тиску - це не політичний рух. Вони прагнуть виконувати загальноприйняті норми і досягти цінностей необхідних суспільству з точки зору максимальної користі, але з самого початку вони свідомо спрямовані на підтримку змін у цих нормах і цінностях або на опір ім. Випадково, і тільки так, соціальні рухи можуть виконувати функції груп тиску.

Соціологи, політологи та вчені в інших областях суспільстві наук виявляють великий інтерес до вивчення соціальних двіжеіій, зокрема передумов їх виникнення. Існує кілька наступних найбільш поширених способів їх вивчення: 1) локальне вивчення, коли основна увага приділяється внутрішньому змісту руху без урахування факторів зовнішнього середовища (147), 2) історичне, або лонгитюдне, вивчення, яке охоплює проблеми зародження і розвитку соціального руху, передбачає розгляд його внутрішнього змісту і в ході якого результати опитувань громадської думки комбінуються з вивченням документів, газет, архівів та інших джерел з фіксованою інформацією (182), 3) порівняльне вивчення членства в русі, при якому аналізується поведінка як простих, рядових членів рухів, так і їхніх лідерів, або статистично, відповідно до їх віком, статтю, політичним і економічним статусом, професією, освітою та іншими характеристиками, для розуміння того, що пов'язує воєдино членів рухів і з якої причини (207), або за допомогою інтерв'ю та біографічного методу для визначення їх спільних почуттів і мотивів поведінки (186), 4) вивчення рухів за допомогою контент-аналізу їхніх звітів, промов і пропагандистських заяв лідерів (164).

Типи соціальних рухів. Далеко не завжди легко класифікувати соціальні рухи, так як один рух може бути лише проміжним етапом для іншого, кілька рухів можуть змішатися один з одним у різні періоди свого розвитку. Крім того, соціальні рухи можуть набувати різні відтінки, бути більш-менш екстремістськими, носити політичний чи економічний характер, охоплювати невеликі соціальні групи або великі соціальні одиниці (класи, страти) і т.д. Тому при аналізі ми застосовуємо класифікацію найбільш загальних ознак рухів і виділення їх "ідеальних типів".

Експресивні руху. Коли люди знаходяться всередині обмеженої соціальної системи, з якої вони не в силах вирватися і яку не в силах змінити, зазвичай виникають експресивні соціальні рухи. Кожен бере участь в такому русі індивід погоджується з існуючою непривабливою дійсністю, модифікуючи своє ставлення до неї, але не модифікуючи саму реальність. За допомогою мрій, бачень, ритуалів, танців, ігор та інших форм емоційної експресії він знаходить довгоочікуване емоційне полегшення, що робить його життя терпимою.

Експресивні руху виникли в глибоку давнину. До них можна віднести, наприклад, містерії, що існували в Стародавній Греції, Стародавньому Римі, Персії та Індії. Люди, що брали участь в таких містерій, здійснювали складні ритуали, слухали віщунів і магів, створювали містичні вчення, для того щоб практично повністю відокремитися від недосконалої, на їх погляд, життя суспільства. У наш час експресивні руху найбільш яскраво проявляються в молодіжному середовищі. Хіппі і рокери, лабухи і любери - це лише деякі прояви спроб молодих людей створити власну субкультуру і дистанціюватися від чужого їм суспільства.

Часто експресивні рухи пов'язані з вірою в кращу минуле життя. Подібного роду рухи відкидають, ігнорують несправедливу дійсність і звертають свій погляд до славного минулого і подвигам предків. Це рух ветеранів війни, монархічні руху, возрождающие пішли ритуали, символіку і знаходять емоційне задоволення в носінні старої військової форми або в поверненні до старих звичаїв і стилю поведінки. Такі рухи найчастіше пов'язані з пасивною поведінкою, відходом від дійсності шляхом спогадів або мрій. У той же час такі експресивні рухи можуть прокладати шлях реформ чи вести до повстань, так як вони оживляють традиції і можуть функціонувати як сила, збудлива пасивне населення.

Цьому сприяє також прагнення більшості людей ідеалізувати минуле, протиставляти "героїчні" часи теперішнього часу. Така властивість експресивних рухів може зробити їх проміжною ланкою між неполітичними і активними політичними рухами.

Утопічні руху. З тих пір як Томас Мор написав свою знамениту "Утопію", слова "утопія" і "утопічний" означали суспільство досконалості, що існує тільки в людській уяві. Ці вчинені суспільства намагалися описати багато видатних письменників і мислителів, починаючи з Платона і його "Республіки" і кінчаючи американським психологом Б. Скиннером, лідером сучасного біхевіоризму. Особливо багато спроб теоретично обгрунтувати досконале людське суспільство робилося в XVIII і XIX ст., Коли утопічні ідеї були особливо популярні. До тих пір поки "будівельники" досконалих суспільств не були здатні на масштабний експеримент по втіленню своїх ідей у життя, утопічні руху зводилися до спроб створення ідеальних соціальних систем в гуртках утопістів, що складаються з нечисленних послідовників утопічних ідей, але згодом вони стали активно впроваджуватися в реальні суспільства.

Спочатку невеликі спільності, створювані членами утопічних рухів, були виключно релігійними (рух перших християн, релігійні секти Сходу, створювані на основі загальної рівності, та ін.) Спільності, створені на основі релігійних утопічних рухів, виявилися вельми життєстійкими, так як їх члени не прагнули до особистого щастя в цьому житті і до матеріального благополуччя. Благом для них вважалося загальне слідування волі Бога. Інакше йшла справа в мирських спільнотах послідовників утопічних ідей. Вся ідеологія мирських утопічних рухів грунтувалась на концепції доброго, альтруистичного, кооперативного людини. Об'єднання послідовників утопічних ідей в співтоваристві передбачало прояв, ними саме цих якостей. Забуття лідерами утопічних рухів таких природних прагнень людини, як бажання особистого благополуччя, прагнення реалізувати свої здібності отримати винагороду, неминуче веде такі рухи до згасання і розпаду. Комуни Р. Оуена, фаланги послідовників Ш. Фур'є і багато інших організацій, що з'явилися наслідком утопічних рухів, проіснували досить короткий час, розпавшись через внутрішні протиріч і конфліктів із зовнішнім оточенням. Така ж доля очікує багато сучасних комуни, побудовані за принципом "альтернативних товариств", тобто тих, де всі відносини і культура відрізняються від офіційних і загальноприйнятих.

Звичайно, утопічні ідеали життєздатною і довговічні. Тому вони можуть забуватися після розпаду руху і через деякий час знову відроджуватися в інших рухах. Очевидно, це відбувається тому, що люди ніколи не перестануть уявляти собі найбільш досконале суспільство.

Сучасні утопічні руху постійно зустрічають опір з боку законослухняних членів суспільства, яких страшать нові культурні зразки та зміна ролей і пріоритетів у новому "найкращому" життєвому укладі. Тому члени утопічних рухів, як рядові, так і високоінтелектуальні особистості, повинні володіти високим рівнем внутрішньої енергії та активності.

Руху реформ можна розглядати як спроби змінити окремі сторони суспільного життя і структура суспільства без повної його трансформації. Щоб індивіди об'єднувалися для боротьби за реформи, необхідні дві умови: учасники таких рухів повинні позитивно ставитися до порядку в даному суспільстві, зосередивши увагу тільки на окремих негативних сторонах суспільного устрою, а також мати можливість для висловлення своєї думки і активних дій на підтримку якої-небудь реформи. У зв'язку з цим можна сказати, що рухи реформ в закінченому вигляді виникають лише в демократичних суспільствах, коли люди мають значну свободу і можуть критикувати існуючі соціальні інститути та змінювати їх за бажанням більшості. Численні типи рухів реформ, такі, наприклад, як аболіціоністського (руху за скасування будь-якого закону), феміністські (руху за рівноправність жінок), що забороняють (порнографію, будівництво атомних електростанцій і т.д.), не можуть розвиватися в умовах тоталітарних режимів , при яких спроба будь-яких соціальних змін розцінюється як загроза існуючій системі влади. Досвід нашої держави показує, що в даний час ми ще тільки починаємо звикати до існування подібних рухів і, не побоюючись, брати участь в них.

Революційні руху. Під революцією в даному випадку ми розуміємо несподіване, стрімке, зазвичай насильницьке повна зміна соціальної системи, структури і функцій багатьох основних соціальних інститутів. Революції слід відрізняти від державних або палацових переворотів, які відбуваються людьми, що стоять біля керма правління і залишають інститути та систему влади в суспільстві незмінними. Термін "революція" застосовується іноді до постеленний, мирним широкомасштабним змінам, таким, наприклад, як "промислова революція", "сексуальна революція". Але в цьому випадку ми маємо справу з абсолютно іншим значенням даного терміну. Революційний рух намагається повалити, зруйнувати існуючу соціальну систему і встановити новий соціальний порядок, в значній мірі відрізняється від колишнього. Якщо реформатори прагнуть виправити лише деякі недоліки і дефекти в існуючому соціальному порядку, то революціонери вважають, що система не заслуговує того, щоб її рятували.

Історичний досвід показує, що демократія в повному розумінні цього слова не служить живильним середовищем для революційних рухів. Це пояснюється тим, що демократія є основою соціальних реформ, а реформи неминуче відсувають революцію. З іншого боку, там, де авторитарне правління блокує різні рухи реформ, реформатори змушені нападати на уряд і на інші авторитарні інститути суспільства. При цьому багато з зірваних реформаторів стають революціонерами. Таким чином, революційні рухи процвітають там, де реформи блокуються в такій мірі, що єдиним способом усунення недоліків соціальної системи служить революційний рух. Не випадково комуністичні руху не розвинені в таких традиційно демократичних країнах, як Швеція, Швейцарія, Бельгія або Данія, і сильно розвинені в тих країнах, де в тій чи іншій мірі проводиться репресивна політика чи уряд лише вважається демократичним і його діяльність неефективна при проведенні соціальних реформ .

 Будь-яке революційне рух розвивається поступово в атмосфері загальної соціальної незадоволеності. Американські дослідники Л. Едварде і К. Бринтон змогли виділити найбільш типові стадії успішного розвитку революційних рухів: 1) накопичення глибокого соціального неспокою і незадоволеності протягом ряду років, 2) нездатність інтелектуалів успішно критикувати існуюче положення так, щоб основна маса населення розуміли їх; 3) поява спонукання до активних дій, до повстання соціального міфу або системи вірувань, що виправдовують це спонукання; 4) революційний вибух, викликаний коливаннями і слабкістю правлячої верхівки; 5) період правління помірних, яке незабаром зводиться до спроб контролю за різними групами революціонерів або до поступок з метою погашення вибухів пристрастей в народі; 6) вихід на активні позиції екстремістів і радикалів, які захоплюють владу і знищують всяку опозицію; 7) період режиму терору; 8) повернення до спокійного стану, стійкої влади і до деяких зразках колишньої передреволюційної життя (182 , с.

 150-155). За такою схемою в цілому протікали французька, китайська і, нарешті, російська революції 

 Іноді дуже важко класифікувати рух як чисто реформістський або чисто революційне, так як і в тому, і в іншому випадку в рухах може брати участь широкий спектр його послідовників: від помірних реформаторів до вкрай радикальних революціонерів, схильних до насильницьких дій. 

 Руху опору. Якщо революційні рухи виникають серед людей, які не задоволені тим, що соціальні зміни протікають надто повільно, то руху опору виникають серед тих незадоволених, які вважають, що зміни в суспільстві відбуваються занадто швидко. Іншими словами, руху опору - це зусилля певних груп людей, спрямовані на блокування можливих або викорінення уже відбулися змін. Подібні рухи завжди супроводжують руху реформ і революційні рухи. Прикладом цього можуть служити опозиційні рухи в багатьох суспільствах. Так, проведення реформ в Росії призвело до появи безлічі опозиційних рухів опору реформам, які включають людей, які не бачать свого місця в реформованому суспільстві або втратили свої привілеї в ході проведення таких реформ. 

 Життєві цикли соціальних рухів. Немає двох соціальних рухів, які повністю співпадали б за всіма характеристиками. Проте зазвичай руху в процесі свого розвитку проходять чотири однакові стадії: занепокоєння, збудження, формалізації і інституціоналізації. 

 Стадія занепокоєння. Витоки всіх без винятку соціальних рухів можна бачити у виникненні стану соціального неспокою. Коли люди відчувають невпевненість у завтрашньому дні, або коли повсюдно розвивається почуття соціальної несправедливості, або коли деякі зміни в суспільстві ламають звичний життєвий ритм, у людей виникає почуття остраху, нестабільності свого становища в соціальному середовищі, які ми називаємо соціальним занепокоєнням. Якщо люди потрапляють у ситуації, які вони не можуть пояснити в термінах традиційної ідеології, вони починають відчувати крайнє незручність, непевність, які переходять у стійкий почуття соціального занепокоєння. Наприклад, після подій серпня 1991 р. і офіційного запровадження ринкових механізмів у Росії мільйони людей опинилися в незнайомій для них ситуації, коли одні стали безробітними, інші піднеслися за рахунок нових можливостей збагачення, були віддані забуттю колишні цінності і звичні норми поведінки. Все це призвело до виникнення сильного соціального неспокою у значної частини населення Росії і створило передумови для виникнення різних соціальних рухів. 

 Стадія порушення. Соціальне занепокоєння бачиться дослідникам як невизначений, несфокусірованного і загальне почуття, що охоплює певні частини суспільства. Коли занепокоєння фокусується на певних умовах і причини нещасть і невдач ідентифікуються з реальними соціальними об'єктами так, що виникає спонукання до активних дій, настає стадія порушення. Прихильники рухів збираються разом для обговорення існуючого стану, і повсюдно з'являються агітатори рухів. Подальший розвиток руху в чому залежить від популярності лідерів, успішних дій агітаторів і ефективності діяльності соціальних інститутів. Іноді красномовний і популярний агітатор, що зачіпає нагальні потреби багатьох людей і, може сформувати основи руху буквально за один день. Перетворення маси незадоволених в ефективне соціальний рух залежить також від майстерності організаторів, напрямних зусилля незадоволених членів суспільства в певне русло. 

 Зазвичай стадія порушення охоплює незначний проміжок часу і закінчується або активними діями, або втратою у людей будь-якого інтересу до цього руху. 

 Стадія формалізації. Дуже багато руху проходять весь свій життєвий цикл, що не оформляючи в організації, але ті з соціальних рухів, які дійсно намагаються домогтися значних змін у суспільстві, повинні бути організовані. Збуджені маси послідовників руху не можуть нічого створювати і здійснювати, окрім руйнування, якщо їх ентузіазм не впорядкований і не спрямований на досягнення строго визначених цілей. На стадії формалізації виникає ряд діячів руху, які систематизують його активність і ідеологію, роблять її ясною і визначеною. Ідеологія будується таким чином, щоб постійно нагадувати людям про їх незадоволеності, визначати причини такої незадоволеності, встановлювати об'єкти, стратегію і тактику руху для оптимального досягнення цілей і прагнути морально виправдати їхні дії, Формалізація перетворює збуджені маси в дисциплінованих членів руху, а невизначену причину руху - в реальну і видиму ціль. Стадія формалізації займає також короткий проміжок часу і досить швидко змінюється стадією інституціоналізації. 

 Стадія інституціоналізації спостерігається практично у всіх рухах, які тривають досить довго. При цьому рух кристалізується в певних культурних зразках, включаючи традиції підтримки і захисту інтересів його членів. На цій стадія ефективні бюрократи заміщають старанних агітаторів як лідерів і члени руху відчувають, що вони підтримують гідну, із стійкою ідеологією, організацію, в якій вони займають строго певні позиції і виконують відповідні соціальні ролі. Інституціоналізація надає соціальним рухам закінченість і визначеність. На цій стадії рух настільки організовано, настільки володіє власною розробленою символікою, кодексами та ідеологією, що практично стає організацією. Не випадково говорять, що придбання розроблених правил, спеціальних будівель і уніформи є доказом того, що інституціоналізація руху закінчилася. В принципі стадія інституціоналізації може продовжуватися як завгодно довго. 

 Стадія розпаду руху. Більшість вчених-соціологів вважають, що соціальний рух закінчується стадією інституціоналізації. Але насправді для багатьох соціальних рухів це ще не остаточний етап. Слід пам'ятати, що рух може припинитися на будь-якій стадії свого розвитку. Під впливом зовнішніх умов, внутрішніх сил або після досягнення поставлених цілей багато руху розпадаються або перетворюються в соціальні інститути або організації. У разі розпаду рух може перетворитися на ряд автономних утворень, часто конфліктуючих або конкуруючих друг і другом. При цьому соціальний ефект їх впливу на різні сфери суспільного життя значно слабшає або сходить нанівець. Ті рухи, які перетворюються в соціальні інститути, навпаки, закріплюють свій вплив у суспільстві, стають його невід'ємною частиною (як, наприклад, політичні рухи, які досягли своїх цілей і отримали доступ до державної влади). 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. ПРИРОДА соціальних рухів"
 1. § 2. Міжнародні громадські рухи в другій половині ХХ в.
    Після другої світової війни на новий щабель розвитку піднялися масові громадські рухи. Особливо широкий розмах вони отримали в 70-80-і роки. Ряд із них виник поза рамками політичних партій, відображаючи криза політичних партій як інституту демократичного суспільства. Провідні громадські рухи виступали на захист миру, демократії і соціального прогресу, проти всіх проявів реакції і
 2. ГЛАВА ПЕРША
    Усе що рухається необхідно наводиться У рух 35-небудь. Якщо опо в самому собі не має початку руху, то ясно, що воно приводиться в рух іншим (тоді рушійним буде інше), якщо ж опо має початок руху у собі, то візьмемо АВ, яке рухається саме по собі, а не тому, що будь-яка частина його знаходиться в русі. Насамперед припущення, що АВ рухається саме собою внаслідок
 3. Історія взаємовідносин людини і природи
    Соціальна екологія вивчає надскладну систему, що складається з трьох компонентів: неживої і живої природи і людського суспільства. Співвідношення між першими двома компонентами і залежності між ними ми з'ясували в попередньому розділі, в якій вели розповідь про природничо попередниці соціальної екології - екології рослин і тварин. Зараз настала пора ввести в розгляд 3-й
 4. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 5. § 79. Бог - принцип якої діяльності і руху природи
    Бог є принцип всіх духовних рухів так само, як принцип всіх дій і рухів в природі. Бо матерія зовсім позбавлена діяльності. Правда, язичницькі філософи приймали для пояснення дій в природі Субстанціальні форми, реальні якості та інші подібні сутності; але якщо ретельно дослідити ідею причини або влади діяти, то ця ідея, безперечно, представить щось
 6. Б. Про матеріалізмі. З роботи «Анти-Дюрінг» [т. 20, с. 5-338]
    55. «Маркс і я були чи не єдиними людьми, які врятували з німецької ідеалістичної філософії свідому діалектику і перевели її в матеріалістичне розуміння природи та історії. Але для діалектичного і разом з тим матеріалістичного розуміння природи необхідно знайомство з математикою і природознавством. Маркс був грунтовним знавцем математики, але природничими науками
 7. Органічна природа.
    У органічної природі виділяють наступні системно-структурні рівні організації: рівень біомакромолекул (ДНК, РНК, білки) - клітинний - мікробні - органів і тканин - організму в цілому - популяційний - біоценозний - біосферний. До важливих властивостей живих систем відносяться: - здатність створювати порядок з хаотичного теплового руху молекул і тим самим протидіяти
 8. § 27. Критичний огляд філософії природи Гоббса
    Як мислення, найбільш внутрішня діяльність духу, у Гоббса не що інше, як чисто зовнішня, механічна операція числення, так і природа для нього предмет не як жива істота, але як мертвий об'єкт, користуючись виразом нової філософії, і тому його філософія природи не філософія природи, але вчення про тіла і рухах, бо тому, що в новій філософії було названо об'єктом, відповідає те,
 9. Суспільство і природа
    Поняття природи. Природа і суспільство. «Перша» та «друга» природи. Ставлення людини до природи в історії. Примат природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура
 10. II. Перехідні моделі філософії історії
    В основних моделях філософії історії були розглянуті концепції, де чітко виділяється характер руху історичного процесу, що має або лінійну, або циклічну, або спиралевидную, або хаотичну характеристику. Проте всі вони разом і становитимуть єдину універсальну схему уявлень про розвиток світової історії в різних культурах і епохах. Не зайвим було б відзначити той факт, що
 11. З роботи «Діалектика природи» [т. 20, с. 343-676] 60.
    «Рух, що розглядається в найзагальнішому сенсі слова, тобто розуміється як спосіб існування матерії, як внутрішньо властивою матерії атрибут, обіймає собою все, що відбувається у всесвіті зміни і процеси, починаючи від простого переміщення і кінчаючи мисленням. .. . Фізико-хімічне обгрунтування інших явищ життя все ще перебуває майже в самій початковій стадії свого розвитку. Тому,
 12. Р) Кінцівка з точки зору рефлексії,
    Піднімаючись тепер від безпосереднього свідомості до точки зору рефлексії, ми знову маємо справу з кінцівкою, яка виступає в певній протилежності до нескінченного. Ця протилежність приймає різні форми. Виникає питання: які ж ці форми? У точці зору, заснованої на рефлексії, наявна звільнення від кінцівки, однак і тут справжня нескінченність виступає лише в
 13. ГЛАВА П'ЯТА
    Далі слід визначити, який рух якого протилежно, і те ж саме щодо перебування в спокої. Перш за все треба встановити, протилежно чи рух [1] з одного стану в той же самий (наприклад, [рух] з здоров'я [руху] у здоров'ї), такими ж здаються виникнення і знищення, або [2] [рух] з протилежностей (наприклад, [рух] з здоров'я [руху] з
 14. Глосарій з курсу «Філософія» частина 1 «Систематична філософія »
    1. Абсолютна і відносна істина. 2. Антропологія. 3. Апріорний. Апостеріорний. 4. Несвідоме. 5. Буття. 6. Брахман. 7. Час. Рух. Форми руху матерії 8. Гилозоизм. 9. Гносеология. Епістемологія. 10. Діалектика. Метафізика. 11. Дуалізм. 12. Так °. 13. Істина. 14. Історичні типи світогляду. 15. Ідеалізм. 16. Ідея. 17. Інтенціональність. 18. Класична німецька
 15. XIII. Морфологічна диференціація у тварин
    § 242. Процеси морфологічної диференціації у тваринному цар-з і L> e узгоджуються з тими ж загальними законами, що і в рослинному царстві. Однак тут ми зустрічаємося з новим, найвищою мірою важливим фактором, який потрібно прийняти до уваги. § 243. Цей новий фактор є рух - рух організму по відношенню до оточуючих його предметів, або рух частин організму по відношенню
 16. § 90. Більш точне визначення способу дій субстанції
    Хоча всі є необхідною дією бога і випливає з сутності бога, але не все випливає з неї однаковим або тим же способом. Лише загальні, вічні і нескінченні ухвали або атрибути подібно вічним і нескінченним властивостями або станам цих визначень випливають безпосередньо з бога, а подальші більш спеціальні визначення цих властивостей або ці стани, як вони самі в свою
© 2014-2021  ibib.ltd.ua