Головна
ГоловнаНавчальний процесКорекційна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Никуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006 - перейти до змісту підручника

4.1. Психологічні «портрети» дітей з проблемами в розвитку

Процес становлення дитячої особистості складний і суперечливий. Особистість дитини «не тільки дана, а й задана», підкреслював відомий вітчизняний психолог і педагог В.В. Зен'ковскій.

Перед дитиною розкриті нескінченні перспективи духовного розвитку. Особистість дитини індивідуальна і неповторна. Не можна виховати людину взагалі. У кожної людини свій шлях, своя «ідеальна форма». З психологічної точки зору особистість є комплекс «даного і прихованого, діючого та дрімаючого в глибині, емпіричного і позаемпіричного». Мінливість - одна з найважливіших рис дитячої особистості, яка позначається як в окремих рисах, так і у всій особистості. Дитина постійно змінюється, і через кілька місяців або через кілька років він може бути зовсім іншим. Ось чому, вважає В.В. Зіньківський, «ми ніколи не можемо, не сміємо ставити хрест на дитині, який в даний момент здається зовсім зіпсованим; дитяча душа може несподівано й непомітно перемінитися і зовсім відійти від усього, що гнітило нас в ньому». Психологічні труднощі, тимчасові емоційні розлади і порушення поведінки, які досить часто зустрічаються у більшості дітей, становлять невід'ємну частину розвитку дитини. Самі по собі ці розлади не викликають особливого занепокоєння, але у деяких дітей виникають психічні розлади спотворюють процес їх нормального розвитку.

Ці діти потребують особливої уваги та допомоги з боку батьків, педагогів, психологів, лікарів. Значна частина порушень дитячого поведінки не має якісної відмінності від норми, хоча за симптоматикою, тобто сукупності проявів, може нагадувати захворювання. У цьому розділі ми будемо характеризувати відхилення і порушення, що виникають у межах нормального розвитку дитини.

Звернемося до характеристики конкретних відхилень в окремі вікові періоди розвитку дитини, використовуючи як основу численні експериментальні, емпіричні дані, отримані вітчизняними та зарубіжними дослідниками, практичними психологами, дитячими психіатрами, а також практичний досвід педагогів, які працюють в класах корекції, компенсуючого навчання та ін

На даний момент класи компенсуючого навчання, корекційні класи стали реальністю. Тут навчаються діти групи ризику, тобто мають ускладнення психічного та особистісного розвитку. При «сохранном» інтелекті (це може бути і нижня межа норми) ці школярі в тій чи іншій мірі виявляють названі вище особливості поведінки, що значно ускладнює їх навчання.

Наведемо конкретні приклади. II клас компенсуючого навчання загальноосвітньої школи; в класі 9 дітей, які навчаються разом з I класу. Їм властиві емоційна й моторна расторможснность, підвищена активність і висока відволікання, низька працездатність, несформованість довільних функцій. Скільки-небудь тривало зосереджуватися на завданні для них велика проблема. Завдання, що вимагають концентрації уваги, дуже скоро викликають протест, негативні емоції, рухове занепокоєння. Психічна незрілість позначається на ставленні дітей до шкільних занять, вчителю, навчальним завданням. Переважним у них є «дошкільний» (ігровий) і «псевдоучебний» типи відносин.

Шкільні ситуація для них дуже складна. Позиція учня приймається з працею, нерідко діти «випадають» з уроку і ведуть себе зухвало - сміються, лягають на парту, крутяться на стільці. Легко приймають гру.

Низький рівень самостійності і відсутність довільності в управлінні своєю поведінкою створюють значні складнощі у навчальній діяльності. Діти цього класу відрізняються підвищеною тривожністю. Самооцінка практично у всіх дітей класу неадекватно завищена, причому помітно розбіжність з очікуваної оцінкою їх якостей учителем. Виявляється низька очікувана оцінка.

У взаєминах один з одним теж є складнощі. Учні не здатні ксотруднічеству. Для них іноді виявляється важким «поділити» парту, за якою вони сидять. Вони часто сваряться і навіть вступають в бійки з незначного приводу. Терпиме, стримане ставлення до сусіда по парті, коли вони виявляються разом, часто буває неможливо. Ось «портрети» кількох дітей.

Руслан, 8 років, навчається в II класі. Хлопчик великий і фізично міцний. Інтелектуальні здібності відповідають віковій нормі, хоча і не розташовуються у верхніх її кордонах. Активний і енергійний але уроках музики, ІЗО. Особливо його захоплюють уроки образотворчого мистецтва. Він добре малює і може займатися цим відносно тривалий час. Він може, відсторонившись милуватися своєю роботою, вносити виправлення, але фарби швидше вибирає темні. Гіперактивна, расторможен і аффектівен. Підвищена веселість, активність можуть раптово змінюватися сльозами. Наприклад, на уроці музики був активний, тягнув руку, схоплювався з місця, розгойдувався на стільці і моментально впав у сльози, коли при розподілі дитячих музичних інструментів інший учень зазіхнув але його улюблений інструмент - бубон. Але швидко заспокоївся, витер сльози рукавом, після того як вчителька вручила йому бубон, і енергійно бив у нього при виконанні твори. Афекти його супроводжуються нерідко спалахами агресії, так що хлопчик знаходиться під постійним контролем педагогів. На уроці потребує постійної уваги, контролі, підтримки, схвалення.

Максим, 8 років, виховується в повній сім'ї, де, по всій видимості, порушені емоційні контакти з дитиною. Хлопчик тривожний, замкнутий, з аутичним формами поведінки. У класі «зацькований», у нього немає друзів, його не люблять однокласники, не приймають в ігри. Зовнішня причина - конфліктність, агресивність. Він часто вступає в бійку, може вдарити і дівчинку. За даними психологічного обстеження, у хлопчика низькі показники інтелектуального розвитку: нестійка увага, невисокий обсяг короткочасної пам'яті, несформованість внутрішнього плану дій. Слабкі здібності самоконтролю, самоорганізації створюють значні труднощі у навчальній діяльності. Він повільно працює на уроках, іноді «випадає» з навчального процесу і насилу включається в роботу. На уроках емоційно напружений, болісно реагує але зауваження вчителя. Внутрішньо постійно готовий захищатися. Похвала, заохочення з боку вчителя іноді викликають неадекватну реакцію. Порушені взаємини з однолітками, відчуженість викликають прагнення бути ближче до дорослих.

Значущим дорослим для хлопчика є батько.

Учні класу вирівнювання характеризуються насамперед низькими показниками у розвитку інтелектуальних процесів: розумових операцій, внутрішнього плану дії, мовлення, уяви, пам'яті. Але ці труднощі супроводжуються особистісними та поведінковими порушеннями. Природа відхилень у кожному конкретному випадку індивідуальна, але прояви порушень мають багато спільного.

Відредагував і опублікував на сайті: РРЕвв! (НЕРБОИ)

Зупинимося на спостереженнях IV класу масової школи. У класі 11 осіб, всі хлопчики, вік - 10-11 років. Двоє з них - другорічники, вони прийшли в клас на початку року. Всі діти рекомендовані до навчання медико-педагогічною комісією.

Учні цього класу в цілому відрізняються низькому пізнавальною активністю, яка в поєднанні з швидкою стомлюваністю і истощаемостью створює серйозні труднощі в навчанні і розвитку. Швидко наступає стомлення призводить до втрати працездатності. Вони насилу утримують в пам'яті умову задачі, продиктоване пропозицію, забувають слова, допускають безглузді помилки в письмових роботах. Для таких учнів виявляється важким контролювати й оцінювати свої дії, вони не можуть тривало зосереджуватися на завданні. Відволікання уваги і нездатність до розумової зосередженню характерна їх особливість. «Синдром дефіциту уваги» - поширена форма порушення поведінки школярів. Вони легко відволікаються на сторонні подразники, проте в якісь періоди можуть працювати досить зосереджено й продуктивно. Різке зниження активності відбувається часом без видимих причин, однак і зовнішні обставини, такі як складність завдання, необхідність виконання великого обсягу роботи, викликають стан нервозності.

У спокійному робочому стані школярі можуть вирішувати інтелектуальні завдання, правильно виконати вправу і, керуючись зразком, виправити помилки в роботі. Бувають задоволені, радіють, якщо вдається самостійно виконати завдання, знайти раціональний спосіб вирішення. Велика частина дітей цього класу проявляє інтерес до математики, і їх діяльність на цьому уроці досить успішна. Нерідко діти здатні працювати на уроці 15-20 хвилин, після чого наступає стомлення, виснаження, інтерес до заняття пропадає, різко знижується увага, виникають імпульсивні, необдумані дії, в роботах з'являється багато помилок і виправлень. У деяких хлопців це викликає роздратування, інші просто відмовляються працювати. У стані стомлення діти ведуть себе по-різному: одні стають млявими і пасивними, лягають на парту, безцільно дивляться у вікно, залишаються спокійними, але не працюють. У інших, навпаки, виникає підвищена збудливість, рухове занепокоєння. Вони постійно щось крутять у руках, смикають гудзики на своєму костюмі, грають різними предметами, намагаються звернути на себе увагу інших хлопців. Вивести їх з цього стану можна, якщо ненав'язливо, обережно і тактовно переключити на практичну діяльність, виконання якої гарантує успіх.

З приходом в IV клас учнів-другорічників різко змінився мікроклімат в класі. Утворилися дві мікрогрупи, які не зовсім ладнають між собою. Ті, що прийшли хлопці мають кишенькові гроші, курять, у них є покровителі з старшокласників. До них дуже швидко примкнули Коля і Артем. Якщо Коля і раніше тяжів до «дорослим формам поведінки», то Артем був тихим, скромним, непомітним, благополучним, на думку вчителя, а з появою в класі Міші і Володі почав курити, пропускати заняття. Він у всьому прагне їм наслідувати, готовий виконувати всі іхжеланія. Бесіди, розмови по душам не змінили ситуації.

Ці хлопці (їх четверо) поводяться незалежно, на перервах тримаються біля старшокласників, потайки курять. Проте всі діти беруть участь у позакласних заняттях, не відмовляються від чергування, прибирання класу. У таких випадках протиріч не буває, вони можуть спокійно обговорювати справу, сперечатися, обмінюватися враженнями. Хлопці чуйні, якщо хтось хворий, його обов'язково провідують, розповідають про шкільні справи, передають домашні завдання.

У класі цього року не виявилося дівчаток. Ця обставина помітно позначилося на стані і поведінці хлопчиків. Вони на перервах постійно заглядають в інші класи, прагнуть будь-яким способом звернути на себе увагу дівчаток.

Всі діти люблять уроки фізкультури, спортивні ігри. І хоча у багатьох виявляється рухова незручність, недостатня координованість рухів, невміння підкорятися заданому (музичному та словесному) ритму, в процесі занять вони успішно опановують своїм тілом і руховими навичками.

Четверокласниками проявляють старанність і акуратність при збиранні класу, території школи, догляді за рослинами, але тільки якщо ці види діяльності різноманітні і не вимагають значного напруження. Люблять брати участь у конкурсах: читати вірші, співати, танцювати, готувати вироби і костюми до свят.

Ось «портрети» деяких учнів цього класу, зроблені вчителем.

Саша, 11 років, з багатодітної сім'ї, де четверо дітей. Батько робить великий вплив але сина. Швидше за все, дитина був направлений на медико-педагогічну комісію через незручності роботи з ним. Він був некерованим, недисциплінованим, важкою дитиною. Але до четвертого класу, помітно подорослішавши, Саша змінився, став більш стриманий у прояві емоцій, спокійний, дисциплінований.

У Саші хороший кругозір, обізнаність. Він багато і вдумливо читає. Любить фантастику і фантастичні твори. У нього достатньо великий словниковий запас. Він успішно переказує і вигадує оповідання, пише цікаві твори і викладу. У роботах з Російській мові допускає незначну кількість помилок. Помилки, як правило, виникають через несформованість самоконтролю, при зовнішньому контролі помилок майже немає. Хороші результати має в математиці. Особливих труднощів при засвоєнні навчального матеріалу не відчуває. Він відрізняється високою працездатністю, швидко і легко переключається з одного виду діяльності на інший. За урок виконує набагато більше завдань в порівнянні з іншими дітьми. Саша маленького зросту, але міцний, фізично сильний, не хворіє. Хлопчик живий, енергійний, емоційний, але для нього виявляється важким спілкування з дорослими. З учителем тримає дистанцію, «не допускає до себе». Він дуже впертий, навіть коли розуміє, що не правий. З однокласниками зовні відносини рівні, спілкується з усіма, але близьких друзів у класі немає.

Набирає бійки, коли його «зачіпають». Поза школою спілкується з багатьма хлопцями, більшість з них старше Саші. Любить перед ними демонструвати свою безстрашність: стрибає з моста в річку, сидить, звісивши ноги, на даху девятіетожного будинку; кілька разів провалювався взимку під лід на річці. Підкреслено нехтує небезпекою. За підсумками IV класу був рекомендований для переведення в звичайний клас масової школи.

 Вася, 10 років, навчається в класі вирівнювання третій рік. Складна ситуація в сім'ї: мати відбуває покарання у в'язниці. У батька нова сім'я, де є ще діти. Хлопчик живе в сім'ї батька. Очевидно, він дуже переживає, йому погано: не хоче йти додому після занять, із задоволенням залишається в групі продовженого дня, ходить в басейн, на тренування з футболу, тобто намагається якомога довше залишатися в школі. З навчальними завданнями справляється, до IV класу він стіл здатним до вольових зусиль. Часто хворіючи і пропускаючи заняття, він проте вчиться добре. Розумовий план дій, здатність вирішувати розумові завдання помітно проявилися в IV класі. Під 2-3 класах у нього були проблеми з читанням. Але наполеглива самостійна робота в період його черговий хвороби дала свої результати. Він читав по кілька годин на день, поки не досяг бажаного результату. Однак активний словник хлопчика залишається бідним, йому насилу даються перекази та творчі роботи. У IV класі значно скоротилася кількість помилок в роботах з російської мови, хоча дія самоконтролю поки ще не сформоване в необхідній мірі. Але уроках уважний, зосереджений при виконанні завдань, але для нього важким залишається запам'ятовування матеріалу. Особливо складним виявляється заучування віршів. Він не відчуває рими і не любить вірші. Відносини з однолітками складні. Під 2-3 класах був задерикуваті, навіть агресивний. У IV класі став трохи стриманіше. Запальний, швидко включається в бійку і буває жорстокий. Але останнім часом Васі вдається себе контролювати, і спалахів агресії стає менше. За підсумками IV класу рекомендований для навчання у звичайному класі школи. 

 Артем, 11 років, молодший у багатодітній сім'ї. Сім'ю важко назвати благополучною. Старші діти стоять на обліку в інспекції по справою неповнолітніх. У молодших класах Артем був слухняний, тихий, непомітний, сором'язливий, навіть боязкий. Старанно і відповідально ставився до навчальних занять, вірно і акуратно виконуючи домашні завдання. Дружив з Мішею, тихим і спокійним хлопчиком. Але в IV класі з приходом другорічника Володі з Артемом відбулися різкі зміни. Він стіл пропускати заняття, курити і навіть красти на ринку. Коли з ним розмовляє вчитель, інспектор у справах неповнолітніх або інші дорослі, хлопчик демонструє на обличчі каяття, але дуже скоро забуває про всі навіюваннях і продовжує свої непорядні справи. Артем став «тінню» Володі, у всьому його наслідує, у нього абсолютно паралізована здатність приймати самостійні рішення. Він очікує реакції одного на зауваження вчителя або його прямої вказівки, як слід поводитися. У Артема всі три роки великі проблеми з математикою. Все, що пов'язано із запам'ятовуванням, він засвоює, але рішуче не здатний встановлювати і утримувати в свідомості які б то не було зв'язку: змістовні, логічні та ін Він не в змозі вирішити самостійно навіть найпростішу задачу, йому необхідна постійна і відчутна допомога. Однак Артем краще за всіх у класі читає: правильно, виразно і досить побіжно. У нього гарні творчі роботи. Хлопчик любить переказувати тексти, складати розповіді за картинками. У нього достатньо великий активний словник. Артем і самий грамотний в класі. Він може не знати правило, але має «мовне чуття». У IV класі стіл погано поводитися на уроках, неуважний, часто відволікається, пропав інтерес до навчання. Відмітки перестали його 

 Відредагував і опублікував на сайті: РРЕББ! (НЕРБОИ) 

 цікавити. Загострилися відносини з однокласниками. Його часто «задирають», штовхають і навіть б'ють, але він не відповідає агресією, можливо, тому, що завдавати болю іншій йому не властиво. Переведено в V клас. 

 Сережа, 10 років, психічно незрілий, інфантильний учень. Він маленького зросту, на вигляд - першокласник. Ігрові інтереси значно переважають над навчальними. Навіть у IV класі він кожен день приносив у клас різні іграшки. Але найчастіше, мабуть, не для того, щоб пограти з хлопцями, а щоб інші позаздрили. Хлопчик патологічно жадібний. Він ніколи нікого з хлопців не пригощає тим, що в надлишку приносить до школи, хоча вчителю дуже наполегливо пропонує частування. За словами мами, це з особливого розташування до вчительки. У дитячому садку у Сергія були великі труднощі у взаєминах з вихователями. Сережа росте в повній, матеріально забезпеченій сім'ї. У нього є молодший брат-дошкільник. Будь розумова діяльність для нього складна. До інтелектуального, вольового зусилля він не здатний. Увага нестійка, на уроках тихий і спокійний, ніколи не розмовляє з іншими дітьми, але це не означає, що він стежить за ходом уроку. Він просто «випадає» з навчального процесу, займається своїми іграшками чи підвернулася предметами. На останніх уроках стає особливо млявим і вередливим. Однак, потрапивши на вулицю, оживає і може до самого вечора кататися на велосипеді або на санках. Закінчити виконання домашнього завдання йому часто не вистачає сил. Письмові роботи за нього зазвичай закінчує мама. У хлопчика виражений «відмова від зусилля», він не здатний до вольового напрузі. Сережа не вміє і не хоче працювати. Якщо у нього щось не виходить в контрольній роботі, він залишає її і починає займатися більш цікавими справами. Він повільно читає, погано запам'ятовує вірші, правила, активний словник його невеликий. У письмових роботах з російської мови допускає велику кількість помилок. Але для нього небайдужі оцінки і відмітки, одержувані на уроках. Взаємини з однолітками складаються важко. Мабуть, його незрілість, дитячість, фізична слабкість стають причиною складнощів у спілкуванні. Його часто ображають, тому на змінах він намагається знаходитися поряд з вчителькою. Але Сергійко прагне до спілкування і навіть бере участь в витівки з іншими дітьми, він любить майструвати різні вироби, розглядати картинки, збирає вкладиші від жувальних гумок. У V клас переведений. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.1. Психологічні« портрети »дітей з проблемами в розвитку"
 1.  ПОРТРЕТИ
    ПОРТРЕТИ
 2. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    психологічна характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1. Гуманістично-орієнтований діалог як основна форма співпраці рівнозначні і
 3. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
    психологічних деформацій сім'ї, які є найважливішими причинами порушення особистісного розвитку дитини. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Передумовою підвищення ефективності виховання визнається поєднання громадського та сімейного виховання. Спільними проблемами визнані: 1. Пов'язані з цілями і змістом освітньо-виховної роботи. 2. Проблеми методики стимулювання
 4. Теми для самостійної дослідницької роботи
    психологічної культури студентів-майбутніх вчителів. 1. Розвиток потреби у студентів-майбутніх учителів у педагогічної рефлексії до самопроектування поведінки в процесі кооперативно-структурованої навчальної діяльності в
 5. Психологічні проблеми вилучення знань.
    психологічний є провідним, оскільки він визначає успішність і ефективність взаємодії (спілкування) менеджера з кадрів та кандидата на посаду. Втрати інформації в ході бесіди очевидні - до менеджера з персоналу, що проводить інтерв'ю, доходить лише менше третини інформації, якою володіє і про яку хоче розповісти кандидат на посаду. Втрати інформації пов'язані з об'єктивними
 6. Теми для рефератів 1.
    психологічний підхід до процесу розвитку особистості. 2. Психологія взаємодії особистості в сучасному соціокультурному просторі. 3. Діалог як форма взаємодії в гуманістично-орієнтованої соціокультурному середовищі. 4. Психологічні умови розуміння і взаєморозуміння суб'єктів у процесі спілкування. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
 7. § XVli Наскільки важко відрізнити те, що виходить від природи, від того, що має своїм джерелом виховання?
    дітей, і добре відрізняти те, що передує вихованню, від того, що є його наслідком. Де ж людина, що має досить дозвілля або живе досить довго, щоб здійснити всі ці дослідження? Невже, гарненько про це поміркувавши, ви захотіли б стверджувати, що людина, абсолютно точно здійснив ці дослідження, переконався б, що у дітей, яким ніколи не говорили про
 8. Система (структура) юридичної психології
    психологічні аспекти ефективного правотворчості, правова соціалізація особистості, особливості психічного відображення правозначімих явищ, психологія праворозуміння та правосвідомості, психологія правоісполнітельного поведінки. 2. Кримінальна психологія: проблема ролі психологічних факторів у детермінації злочинної поведінки, роль біологічних і соціальних факторів в
 9. Додаткова література: 1.
    психологічної літератури. Навчальний посібник. - Вологда, 1989. 6. Іванова С.П. Сучасна освіта і психологічна культура педагога. - Псков, 1999. 7. Кан-Калик В. А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. - М., 1987. 8. Колективна навчально-пізнавальна діяльність школярів / Под ред. І.Б. Первина. - М., 1985. 9. Коростильова Л.А., Коржова Є.Ю., Королева М.М. Самореалізаціонний
 10. Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
    дітей раннього (від 2 місяців до 3 років) і дошкільного (від 3 до 6-7 років) віку. Правовий статус дошкільних освітніх установ встановлений законом Російської Федерації. «Про освіту» (1992). У ньому закріплені їх функції та обов'язки. Найбільш важливими з них є: охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, забезпечення їх інтелектуального та особистісного розвитку,
 11. XXI. Права дітей
    дітей мають зовсім інший характер, ніж права дорослих. Щоб ясніше відтінити це розходження, ми будемо говорити не про права (rights) дітей, а про їх законних вимогах (rightful claims). Право дорослої людини є вираз його свободи діяльності при добуванні собі їжі, одягу тощо, п., а законні вимоги дитини мають своїм об'єктом самі ці продукти діяльності - їжу, одяг і т. п.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua