Головна
ГоловнаНавчальний процесКорекційна педагогіка
ЗМІСТ:
Никуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006
У навчальному посібнику розглядаються сутність, основні напрями та зміст корекційно-педагогічної діяльності, розкриті спеціальні та загальні педагогічні методи, прийоми корекційно-педагогічного впливу
ГЛАВА 1. Корекційна педагогіка В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЛЮДИНУ
1.1. Об'єкт, предмет і завдання курсу корекційної педагогіки
1.2. Взаємозв'язок корекційної педагогіки з іншими галузями знань
1.5. Політика держави в галузі соціального захисту дітей з відхиленнями у розвитку
ГЛАВА 2. Корекційно-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2.1. Основні положення корекційної діяльності
2.2. Принципи корекційно-педагогічної діяльності
ГЛАВА 3. ДИТИНА з відхиленнями у розвитку та поведінці, об'єкт і суб'єкт корекційно-педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Поняття «норма» і «аномалія» у психічному та особистісному розвитку дитини
3.2. Психологічний аспект проблеми «нормааномалія»
3.3. Вікові й особистісні особливості розвитку дітей та підлітків
3.4. Психічне здоров'я та фактори ризику в дитячому віці
3.5. Критерії явища «норма - аномалія»
ГЛАВА 4. Вікових та індивідуальних особливостей дітей з відхиленнями у розвитку і поведінці
4.1. Психологічні «портрети» дітей з проблемами в розвитку
4.2. Проблеми емоційного розвитку в дитячому віці
4.3. Характерологічні та поведінкові відхилення у розвитку дітей і підлітків
4.4. Природа дитячої агресивності
ГЛАВА 5. НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ з відхиленнями у розвитку
5.1. Діти із затримкою психічного розвитку
5.2. Психолого-педагогічна характеристика учнів з порушеннями інтелекту
5.3. Порушення речіудетей шкільного віку
5.4. Особливості навчальної діяльності учнів з відхиленнями у розвитку
Корекційна педагогіка:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua